:

Norfelt nr 594

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1653-08-05 introd. 1654. Utdöd 1677. 1Um. 2At (P.). 3SH liber caus. vol. 118, p. 6 (OA). 4At (Sch).

TAB 1 A utdöd på svärdsidan

Hans Larsson (Johannes Laurentii), † 1608. Kyrkoherde 1590-1608 i Nora socken/Y. Gift med Karin Olofsdotter i Resele socken/Y. Hon gift 2:o 1609 med kaplanen i Nora, senare kyrkoherde i Resele Erik Michaelis Zebrosynthius född i Säbrå/Y, † 1660.

Barn:

 • Laurentius Johannis Noraeus, † 1669. Kaplan i Nora/Y, senare kyrkoherde i Sollefteå/Y.
 • Olof Hansson Noraeus, före 1647. Ägde jord i Lugnvik, Bjärtrå/Y.
 • Erik Johannis Noraeus, levde 1647. Student i Uppsala 1621.
 • Israel Johannis Noraeus adldad Norfelt född 1606-08-00, † 1677-06-16. Se Tab 2 A
 • Margareta Hansdotter Noraeus, † 1688. Gift 1629 med kyrkoherden i Stora Tuna/W Seger Nenzelius.
 • Elisabet Hansdotter Noraeus levde 1647. Gift 1626 med landstingsmannen i Helgum, Säbrå/Y Christoffer Hansson Bureus i hans 2:a gifte.
 • Gertrud Hansdotter Noraeus levde 1647 och bodde på Kungsgården. Gift med postmästaren i Kungsgården, Bjärtrå/Y Sakarias Abrahamsson]].

TAB 2 A utdöd på svärdsidan

Israel Johannis Noræus adlad Norfelt född 1606-08-00 4 i Ångermanland, † 1677-06-16 i Göteborg och begraven i Ljungby kyrka i Halland 1679-04-13. Dog utan söner och slöt själv sin adliga ättegren på svärdsidan. Student i Uppsala 1621-11-00 1. Filosofie magister där. År 1632 Syndikus i Göteborg. President och förman i handelskollegium där 1645-01-30. Adlad 1653-08-05 jämte sin styvson Jakob Bohm som introducerades år 1654 under Nr 594. Noraeus Hade förvaltat tjänsten som Burggreve i förutnämnda stad i samband med att dåvarande Burggreven Daniel Lange begivit sig till Stockholm och begärt avsked på grund sjukdom 1645. Denna tjänst innehade Noraeus fram till Daniel Langes död 1653-04-03. Konfirm.fullm. 1673-08-03. Hans epitafium uppsattes i Ljungby kyrka 4. Noraeus var känd för sin trätlystnad sedan tiden i stadsregeringen, men behöll denna egenskap trots att han därefter levde i betydligt "lugnare vatten". Gift 1:o senast 1639 med Armika Albertsdotter Siltman född 1612-05-06, † 1646-05-16. Dotter till borgmästaren i Nylödöse Albert Siltman och Brita Andersdotter (Hök af Partille). Gift 2:o före 1647-07-003 med Maria Örn i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1638 med sekreteraren i Göta hovrätt Lars Larsson Bohm född 1609-08-18, † 1645-09-14. Marias son i 1:a giftet Jacob Larsson Bohm adlades med namnet Norfelt jämte sin styvfar Israel Noraeus, se: Se Tab 1 B. Maria Öhrn levde 1672-12-14, då hon och maken upprättade ett inbördes testamente. Dotter till biskopen i Linköping Johannes Bothvidi och Catharina Nilsdotter samt syster till Samuel och Noak Örn, vilka adlades Örn.

Barn i 1:a giftet:

 • Brita Norfelt, född 1637-07-27, död 1665 natten till den 18 mars i Göteborg och begraven i Gustavi domkyrka därst. Gift 1653-08-14 med borggreven i nämnda stad Gerhard von Lengercken, adlad Leijoncrantz, i hans 1:a gifte, född 1631, död 1684.
 • Catharina Norfelt, till Vängsjöberg i Gottröra socken, Stockholms län, levde ännu 1721-12-00. Gift 1662-01-20 i Göteborg med översten Börje Månsson, adlad Skeckta, född 1623, död 1670. Hon tillbyggde koret på Gottröra kyrka Stockholms län, varunder Skecktagraven är byggd.

TAB 1 B Jacob Larsson Bohm och hans ättegren

Olof Pedersson. Gift med Brita Jakobsdotter.

Barn:

 • Nils Olofsson Bohm, † ca 1637. Se Tab 2
 • Lars Olofsson Bohm. Född 1571, † 1629-03-19. Se Tab 3
 • Ingeborg Olofsdotter, † 1645. Gift med Arvid Bengtsson † 1652 och begravd under manfolkstolarna. Han var en av fyra borgmästare i Örebro år 1616 och verkade som det ännu 1631. Deras barn kallade sig för Uppe.

TAB 2

Nils Olofsson Bohm, † ca 1637. Generalkamrerare. Gift med Karin Pedersdotter.

Barn:

 • Katarina Nilsdotter Bohm född 1619, † i barnsäng 1656-11-04 i Strängnäs. Gift 1634-11-23 på Stockholms slott med drottning Kristinas mentor och rådgivare, senare biskopen i Strängnäs Johannes Matthiae Gothus Upplänning.
 • Maria Nilsdotter Bohm född 161. Gift 1647-11-28 med kommissarien vid kungliga krigskollegiet Anders Nilsson Lillieqvist född 1621-12-07 på Kälviks gård, Överenhörna/D, † 1668-03-14 i Stockholm. Källa: Carolina rediviva: Bröllopstal daterat 1647-11-28 skrivet av brudens syskonbarn.

TAB 3

Lars Olofsson Bohm. Född 1571 i Örebro, † 1629-03-19 och begraven i Örebro stadskyrka. Rådman 1602, borgmästare 1605 och överborgmästare i Örebro stad 1616. Gift 1:o 1600-02-05 med Ingeborg Persdotter, † 1601-02-27 i barnsäng. Dotter till borgmästare Per Jonsson. Gift 2:o 1604-08-26 med Ingrid Larsdotter född 1589-07-17 i Örebro, † 1662-11-15 och begraven i Örebro stadskyrka. Dotter till befallningsmannen på Örebro slott Lars Andersson och hustrun Elin Torstensdotter som var dotter till borgmästaren i Örebro Torsten Svensson. Han hade med sin hustru i 2:a giftet åtta barn.

Barn i 1:a giftet:

 • Jacob Larsson Bohm född 1601, † 1643. Se Tab 4

Barn i 2:a giftet:

 • Brita Larsdotter Bohm född 1607-04-19 i Örebro, † 1646-04-04 i Stockholm och begravd 1646-04-12 i Storkyrkan. Gift 1623-01-23 med borgmästaren Hans Hansson född 1593-06-03 i Södertälje, † 1663-05-22 i Stockholm och begravd 1663-05-31 i Storkyrkan där makarnas epitafium finns upphängt.
 • Lars Larsson Bohm född 1612, † 1645-09-14. Se Tab 5
 • Olof Larsson Bohm, † ung före modern och begraven i Bohmska graven i Örebro stadskyrka S:t Nikolai.
 • Torsten Larsson Bohm,† † ung före modern och begraven i Bohmska graven i Örebro stadskyrka S:t Nikolai.
 • Olof Larsson Bohm den yngre, † 1647 och begraven i Bohmska graven i Örebro stadskyrka S:t Nikolai. Handelsman.
 • Christina Larsdotter Bohm, † ung före modern och begraven i Bohmska graven i Örebro stadskyrka S:t Nikolai.
 • Petter Larsson Bohm, † 1668-12-00. Se Tab 6
 • en son utan namn, † ung före modern och begraven i Bohmska graven i Örebro stadskyrka S:t Nikolai.

TAB 4

Jacob Larsson Bohm född 1601-02-27 i Örebro, † 1643-10-10 och begraven i Saatzigs kyrka där hans änka lät uppsätta ett epitafium som troligen målats av en holländsk mästare. Han blev dödligt sårad 1643-10-09 i en duell med Carl Gustaf Wrangels fältsekreterare Balthasar Schwanenthal im Garten des Amtes Marienfliess. Student i Wittenberg 1614-09-08, I Helmstedt 1616-12-05 och nämns där ännu 1621-07-23, I Jena WS 1621 och i Leiden 1625-02-18. Överste. Gift med Cornelia van Sypesteen från Nederländerna. Dotter till Meister-knappen Johan van Sypesteen född 1564-03-13 i Utrecht, † 1620-04-09 i Hillegom samt Katharina van Nyenrode, † 1615-02-23 i Hillegom.

Barn:

 • Lorenz Jacobsson Bohm, † ca 1683. Se Tab 7
 • Hinrich Jacobsson Bohm född ca 1640, levde 1708-06-06. Se Tab 8

TAB 5

Lars Larsson Bohm född 1609-08-18 i Örebro, † 1645-09-14 och begravd i Örebro stadskyrka S:t Nikolai, där nerlagd i föräldrarnas grav. Studier i Örebro och Västerås 1615-1627, Uppsala 1627-1630, Sekreterare i Göta hovrätt 1635-11-20. Gift 1638 med Maria Johansdotter Örn född i hennes 1:a gifte. Hennes 2:a gifte med burggreven i Göteborg Israel Noraeus adlad Norfelt, se TAB 1 A.

Barn:

 • Olof Larsson Bohm född 1639, † som barn.
 • Jakob Larsson Bohm adlad Norfelt född 1640 i Jönköping. Död ogift 1667-12-13, begraven i Gustavi domkyrka i Göteborg, och slöt själv sin adl. ättegren. Adlad jämte sin styvfar 1653-08-05. Student i Uppsala 1654-09-001 och i Rostock 1657-10-002. Reste 1662 utrikes och utgav i Helmstedt en vacker och lärd disputation.
 • Ett barn begravd 1641-11-30 i Stockholm.

TAB 6

Petter Larsson Bohm, † 1668-12-00 och begraven 1669-03-18 i Storkyrkan/A. Rådman. Burskap som grosshandlare i Stockholm 1642-09-30. Fick jämte Hans Meinich privilegium på två hammarsmedjor vid Villingsberg i Närke 1646-10-12. Arrenderade även Lekebergslagen tillsammans med Hans Meinich och Simon Funck 1650-1653 enligt kontrakt från 1649-11-28. Kämnär och bosatt på Södermalm i Peter von der Heides gård i Östra kvarteret 1652. Valdes till rådman i Stockholm 1663-05-13, med fullmakt 1663-05-15. Han var den enda av syskonen som överlevde deras mor. Gift 1641-11-07 i Nikolai/A med Anna Thomasdotter Funck född 1627-05-23 i Stockholm, † barnlös 1658-04-21 och begravd 1658-05-09 i Storkyrkan. Dotter till brukspatronen Thomas Funck och Margareta Simonsdotter Depken.

TAB 7

Lorenz Jacobsson Bohm, † ca 1683. Gift 1678-12-23 i Wolgast med Gertraud Seltrecht.

Barn:

 • Kurt Jakob Bohm född 1679.
 • En dotter som stod fadder i Greifswald 1726-08-23.
 • Alexander Bohm född ca 1683, † före 1767-07-06. Se Tab 9

TAB 8

Hinrich Jacobsson Bohm, levde 1708.

Barn:

 • Jakob Bohm född ca 1675. Se Tab 10
 • Hindrich Bohm född ca 1677, † före 1750. Se Tab 11
 • Thiess (Mathias) Bohm född ca 1680. Se Tab 12

TAB 9

Alexander Bohm född ca 1683 och var knappt ett år då fadern dog, † före 1767-07-06. Gift 1725-09-16 med Anna Catharina Lütken, begravd i parken på godset Schulzenhof.

Barn:

 • Alexander Bohm född 1726-08-23 i Greifswald. En syster till fadern stod fadder vid dopet. Troligen † ung. Vidare öden okända.
 • Hinrich Christoph von Bohm född ca 1728, † ca 1812. Se Tab 13

TAB 10

Jakob Bohm född ca 1675. Gift 1:o med NN. Gift 2:o med Elisabeth Appelmann, änka efter Hans Möller.

Barn:

 • Erdmann född ca 1738.

TAB 11

Hindrich Bohm född ca 1677, † före 1750. Gift 1718-11-25 i Abtshagen med Katharina Ewert, † 1758-04-14.

Barn:

 • Michael Bohm.
 • Johan Christoph.
 • En dotter.
 • En dotter.

TAB 12

Thiess (Mathias) Bohm född ca 1680 i Ungnade. Gift 1705-10-29 med Maria Kröger, dotter till Klaus Kröger och Katharina (Trine) Rosen. Makarna hade åtta barn, sex söner och två döttrar.

Barn:

 • Michael Bohm d.ä.. Han förde släkten vidare.
 • Michael Bohm d.y..

TAB 13

Källor och litteratur

 • Beskrifning om upstaden Örebro s191-192.
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: