:

Zacco nr 2203

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Zacco nr 2203

Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

TAB 1

Johan Christoffer Zachau Amtman i södra Preussen.

Barn:

 • Daniel Christoffer Zachau. Kommerseråd i Stettin, varifrån han 1712 med en del av sin familj flyttade till Stockholm. Grosshandlare därst. Död där 1738-05-06. Gift 1698-07-19 i Stockholm med Lucia Hilcke, född 1680, död 1742-12-27, dotter av handlanden i nämnda stad Parman Hilcke och Brita Botvidsdotter, [1]

Barn:

 • Daniel Zachau, född 1713. Grosshandlare i Stockholm 1741-07-30. Levde 1774. Gift 1752 med Maria Sofia Sergell, dotter av hovbrodören Christoffer Sergell och Elisabet Zwyrner samt syster till hovintendenten Johan Tobias Sergell, adlad Sergel.

Barn:

 • Daniel Zachau, adlad Zacco, född 1754-04-15 i Stockholm. Kofferdisjöman 1771. Lärstyrman vid amiralitetet och galärflottan 1772-10-26. Officersexamen 1774. Varvsadjutant 1775. Löjtnant 1776-03-26. Flyttad till örlogsflottan och Karlskronastaten 1778 gick i fransk sjötjänst 1779. Löjtnant därst. 1780 RFrOPlemér 1782. RSO 1783-09-26. Hemkom s. å. kapten vid sjöartilleriet 1787-03-30. Major vid amiralitetet 1788-07-21. Ledamot av sjöassuransöverrätten 1792. Överstelöjtnant 1793-12-22. Vice ordförande i kommissionen för konvojärenders bestyrande 1795-09-17. Flaggkapten i amiral Nordenskiölds eskader 1796. Ledare av konvojkommissariatet 1797-02-16. Överste i flottorna 1808-11-09 och vid amiralitetet 1809. Adlad s. å. 29/6 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 28/10 under nr 2203). Ledamot av krigshovrätten 1810. Död s. å. 6/12 i Stockholm hastigt av slag. 'Han deltog under franska tjänsten i amerikanska frihetskriget och bevistade sjöslagen vid Hogland 1788 och vid Öland året därpå.’. Gift 1798-02-13 med Catharina Christina Küsel, född 1774, död 1850-10-07 i Stockholm, dotter av grosshandlaren därst., direktören vid svenska ostindiska kompaniet Carl Gottfrid Küsel och Catharina Christina Tottie.

Barn:

 • Carl Daniel, adelsman vid faderns död 1810. Född 1798-12-19 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Fanjunkare vid Svea livgarde 1810-10-22. Fänrik vid Upplands regemente 1819-11-30. Löjtnant vid sjöartillerikåren 1824-11-23. Död ogift 1827-12-22 i Stockholm.
 • Catharina Sofia, född 1800-05-21, död 1875. Gift 1830-06-06 med sin kusin, kamreraren i manufakturdiskonten Carl Gustaf Küsel, född 1799-10-07, död 1844-07-04 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Küssel, född 1799-10-07, död 1844-07-04 i Stockholm.
 • Hjalmar'' Yngve, född 1804. Kapten. Död 1859. Se Tab. 2.

TAB 2

Hjalmar Yngve, (son av Daniel Zachau, adlad Zacco, tab 1), adelsman vid äldre broderns död 1827. Född 1804-07-03 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Utexaminerad 1823-09-22. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 4/11. Löjtnant därst. 1833-11-02. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1835-12-19. Död 1859-09-30 Åby, vilken egendom han jämte flera andra ägde. Gift 1833-11-05 i Stockholm med Maria Christina Constantia (Kjerstin) Bure, född 1808-03-02 i nämnda stad, död där 1892-03-07, dotter av överjägmästaren Anders Fale Bure, och Anna Maria Molinsky.

Barn:

 • Catharina'' Maria Eleonora, född 1834-08-18 på Åby, död ogift 1877-07-17 i Stockholm.
 • Carl Fabian Teodor, född 1836-06-00, död 1837-01-30 på Åby.
 • Hjalmar Erland, född 1838. Lantbrukare. Död 1929. Se Tab. 3.
 • Emilia Augusta, född 1839-09-05 på Åby, död ogift 1915-01-11 i Stockholm.
 • August Vilhelm, född 1843-08-04 på Åby. Död 1939-04-14 i Stockholm, Hedv. El. förs., Sth. (db nr 90). Student i Uppsala 1863-05-20. Kameralexamen 1864-05-27. Extra ordinarie kammarskrivare i generalpoststyrelsen s. å. 22/9, i kammarrätten 1865 20'/10 och i arméförvaltningen 1869-01-23. Extra biträde i generalpoststyrelsen 1870-06-30. T. f. kammarskrivare där tidtals 1870–1875. Kammarskrivare 1875-12-01. Bokhållare 1879-09-22. Revisor 1882-10-24. Intendent vid postverkets persedelförråd 1893-05-19. RVO 1895-11-30. Avsked 1910-09-23.
 • Knut Yngve, född 1846. Ingenjör. Död 1936. Se Tab. 6.

TAB 3

Hjalmar Erland, (son av Hjalmar Yngve, tab 2), adelsman vid faderns död 1859. Född 1838-05-05 på Åby i Husby-Långhundra socken Stockholms län. Student i Uppsala 1855-12-13. Elev vid Örbyhus 1857–1859. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1859. Utexaminerad 1861-09-13. Arrenderade Åby och Olofsbyle i Husby-Långhundra socken 1867-03-14–1876-03-14 och Ekeby kvarn i Gamla Uppsala socken Uppsala län 1876-06-01–1878-03-14. Ägde Eklunda och Venögla i Simtuna socken Västmanlands län 1878-03-14–1883-10-01 samt huset nr 17 Bergsgatan i Stockholm 1883-10-01–1884-07-01. Död 1929-01-08 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.. Gift 1867-11-15 med Emelie Teresia Lovisa Meyer, född 1847-05-17 i Stockholm, dotter av hovlitografen Johan Fredrik Meyer och Teresia Catharina Rosenthal. Död 1938-05-24 i Stockholm.

Barn:

 • Hjalmar Fredrik, född 1869. Postassistent. Se Tab. 4
 • Carl Gustaf, född 1872-12-22 på Åby, död 1890-12-09 i Stockholm.
 • Ester Maria Teresia, född 1875-11-07 på Åby. Stiftsjungfru. Gift 1907-04-06 i Stockholm med köpmannen Carl Emil Östring, född 1867-03-03 död 1930-09-15 i Stockholm.
 • Gustaf Vilhelm, född 1878-01-12 Ekeby Anställd i Nordin & Josephssons bokhandel 1895–1904, hos Hugo Geber 1904–1907, hos Frans Svanström & C:o 1907–1908. Köpman i Stockholm 1908–1910. Anställd hos bokförläggarfirman Albert Bonnier sedan 1910-05-01. Gift 1908-05-27 i Stockholm med Greta Helena Augusta Gellerstedt, född där 1877-10-04, dotter av köpmannen C. Gift Gellerstedt och Alma Augusta Fredrika Laurell.

TAB 4

Hjalmar Fredrik, (son av Hjalmar Erland, tab 3), adelsman vid faderns död 1929. Född 1869-03-05 Åby. Extra ordinarie postexpeditör 1890-07-14. Extra biträde i Stockholm 1894-09-21. Postexpeditör 1902-12-12. Postassistent. Gift 1898-10-22 i Stockholm med Ebba Charlotta Hedberg, född 1873-09-02 i nämnda stad, död där 1935-09-16, i Kungsholmens förs (db 278) död 16-11 enl. db. Dotter av byggmästaren Julius Hedberg och Augusta Ålund.

Barn:

 • Sonja Teresia, född 1899-06-26 i Stockholm. Gift 1927-05-21 i Matteus kyrka i nämnda stad ]] med fotografen Gustaf Gerhard David (Karlsson) Wigelli, från vilken hon 1929-07-16 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, född 1878-01-12.
 • Arne Hjalmar, född 1903. Tidningsman. Se Tab. 5

TAB 5

Arne Hjalmar, (son av Hjalmar Fredrik, tab 4), född 1903-09-04 i Stockholm, Kungsholmens förs., (fb nr 700). Huvudman 1961–1978. Annonsbud hos tidningen Dagens Nyheter. Köpman under firman aktiebolag Magnusson & Zacco. Dö 1978-07-23 i Ekerö, Ekerö förs. Gift 1931-04-11 i Stockholm, Adolf Fredriks förs., (vb nr 32) med Märta'' Axelson, född 1907-10-05 i Stockholm. Inneh handelsagentur under firman Metropa, Märtha Zacco. Dotter av juveleraren Ludvig Axelson och Nancy Eriksson.

Barn:

 • Violet, född 1931-08-30 i Bromma förs., Stockholms län

TAB 6

Knut Yngve, (son av Hjalmar Yngve, tab 2), född 1846-06-01 Åby. Död 1936-12-13 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1865-04-03. Avgången från krigsakademien s. å. 31/5. Extra elev vid teknologiska institutet 1865–1866. Ord. elev vid nämnda institut 1866. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1869-05-30. Extra nivellör vid statens järnvägsbyggnader, norra stambanan, s. å. Konstruktör i Stockholm 1869–1870. Verkmästare vid Kuntze & Co:s fabrik i nämnda stad för luftledningar 1871. Biträdande ingenjör vid vattenledningsbyggnaden i Gävle 1872. Ritare vid Avesta bruk 1873. Verkmästare vid nämnda bruk 1874–1876. Föreståndare för Stavsjö gjuteri och mekaniska verkstad i Kila socken Södermanlands län 1876–1880. Delägare i aktiebolag Stockholms patentbyrå i Stockholm sedan 1880. Delägare i maskinfirman Zacco, Bruhn & C:o 1890. Död 1936-12-23 i Stockholm, Engelbr. förs. (db nr 275). Gift 1877-08-31 i Stockholm med Rosina Ulrika Böös, född 1857-10-19 i Avesta, död 1927-10-28 i Stockholm, Engelbrekts förs.. Dotter av smidesdirektören Carl Johan Böös och Hedvig Augusta Lyrberg.

Barn:

 • Märta Cecilia Rosina, född 1881-05-13 i Stockholm. Gift 1907-10-19 i Gustav Vasakyrkan i Stockholm med disponenten vid Uddeholms aktiebolag, KVO2kl, bergsingenjören Einar Uno Pettersson Troili, född 1880-05-01 i Västervik.

TAB 7

Carl''-Yngve, (son av Knut Yngve, tab 6), född 1878-06-13 vid Stavsjö i Kila förs., Södermanlands län. Mogenhetsexamen vid Högre realläroverket å Normalm i Stockholm 1895-05-25. Elev vid tekniska högskolan s. å. 12/9. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1899-04-15. Anställd vid Stockholm–Västerås–Bergslagens järnväg s. å. 15/9–1900. Biträdande ingenjör i Nedre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1901–1903, vid hamningenjörskontoret i Halmstad 1903–1904, vid Stockholms stads byggnadskontor 1904–1905 och byggnadschef vid Gävle stads byggnadskontor 1907. Ledamot av Gävle stads belysningsstyrelse 1906–1927. Biträdande ingenjör vid Gävle stads byggnadskontor 1907. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1907-01-18. Ledamot av Lasarettsdirektionen i Gävle 1907–1929, av Hälsovårdsnämnden därst. 1915–1927 och av Byggnadsnämnden från 1927 samt av Helga Trefaldighets församlings kyrkoråd 1915–1932. Kapten i Väg- och vattenbyggnadskåren 1915-12-31. Ledamot av styrelsen för Svenska städernas förhandlingsorganisation från 1920 och av styrelsen för Svenska kommunaltekniska föreningen 1923–1927. RVO 1921-09-15. Major i Väg- och vattenbyggnadskåren 1929-12-31. RNO 1938-06-06. Överstelöjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1942-10-09. LSTF från 1896. Gift 1905-04-19 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. med Maria Elisabet Tholander född 1879-05-23 i Domnarvet i Stora Tuna socken Kopparbergs län. Dotter av ingenjören vid Jernkontoret, filosofie doktor Henrik Evald Tholander och Berta Matilda Böös.

Barn:

 • Henrik Yngve, född 1906-03-16 i Gävle, liksom syskonen. Studentexamen i Gävle 1924. Elev vid tekniska högskolan 1924–1929. Utexaminerad bergsingenjör 1929. Ingenjör vid Finspongs metallverksaktiebolag., Finspong 1930. LSTF från 1929. Gift 1935-07-06 i Solna kyrka, Sth. (Adolf Fredriks förs., Sthlm vb nr 67) med Irma Ingegerd Henriette Malm, född 1907-01-06 i Linköping. Dotter av Eskil Fredrik Malm och Alda Maria Meller.
 • Marianne, född 1909-02-04 i Gävle stadsförs.
 • Eva Elisabet,
 • Carl Fale Vilhelm,
 • Daniel,
 • Karl Henrik

TAB 8

Sven Åke, (son av Carl Yngve, tab 7), född 1907-06-17 i Gävle. Studentexamen i Gävle 1925. Sjökadett s. å. Sjöofficersexamen 1928-10-10. Fänrik vid flottan s. å. 12/10. Komenderade till tjänstgöring vid Flygvapnet 1930-05-05. Underlöjtnant vid flottan 1930-10-11. Löjtnant i flottan 1931-05-21 och vid flottan s. å. 26/6. Kapten vid flottan 1940-07-01. Gift 1931-09-05 i Valbo kyrka Gävleborgs län (vb nr 60) med Ebba Ninnie'' Lundbäck, född 1909-10-29 på Mackmyra i Valbo förs., Gävleb. Dotter av bruksdisponenten Einar Carl Lundbäck och Tora Ebba Emilia Engström.

Barn:

 • Ingrid Ebba Gunilla

TAB 9

Sven Vilhelm, (son av Knut Yngve, tab 6), född 1879-07-25 vid Stavsjö i Kila socken Södermanlands län. Mogenhetsexamen i Sthlm 1898-05-20. Student vid Uppsala universitet s. å. 15/9. Första avdelningen av filosofie kandidat 1901-09-16. Extra ordinarie tjänsteman i statskontoret 1905-04-28. Amanuens därst. 1907–1912. Registrator hos Riksdagens statsutskott 1909-03-16. Revisor i civilstatens pensionsinrättning 1912. RVO 1928-06-16. Gift 1919-07-15 i Yttermo i Leksands socken, Kopparbergs län med Svea'' Tjernström, född 1889-12-14 i Timrå förs., Västernorrland. Dotter av sjökaptenen Karl Tjernström och Anna Catharina Lindahl.

Barn:

 • Sven Sture
 • Märta Svea Ulrika

Källor

1Öä, d. IX, sid. 501.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: