:

Hulshorst nr 363

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hulshorst nr 363 †

Adlad 1646-08-17, introd. 1647. Utdöd 1667.


1KrAB. 2Lå. 3SK.

  • Hans Hulshorst, adlad Hulshorst, till Hültzenbrunn, förut Grevitz kallat, i Ingermanland, Jama län och Jasterbinschi pogost. Kapten för ett kompani tyska knektar 1630-10-14. Överstelöjtnant 1640. Adlad 1646-08-17 (introd. 1647 under nr 363). Slottshauptman på Visborg å Gotland 1646-08-30. Landshövding i Koporie, Jama och Ivangorods län 1651-08-15. Gift 1:o med Anna Björnram, dotter av ståthållaren Nils Björnram och Anna Bröms. Gift 2:o 1647-09-19 med Anna Bure i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1680-06-21 i Stockholm med generalmajoren Henrik Rehbinder, friherre Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1604, död 1680), född 1624-06-14, död 1690-09-29 och begraven 1691-06-21 i Storkyrkan i Stockholm samt därefter förd till Värmdö kyrka och nedsatt i egen grav därst., dotter av vice presidenten, doktor Olof Engelbrektsson Bure, adlad Bure, och Elisabet Bagge af Boo.

Barn:

  • 1. Erik Johan. Var fänrik vid Jönköpings regemente 1654–16551. Student i Åbo2 1658-06-09. Var korpral vid ingermanländska adelsfanan 16651. Fänrik vid Jönköpings reg. 1654 22/7, avsked 1656 20/3, korpral vid Ingermanlands landsåtare s.å.. Död ogift 1667 och slöt ätten.
  • 1. Elisabet. Gift 1:o med löjtnanten Brix Buscho, natural. von Buscho 1673-01-13 men ej introd.3. Gift 2:o med löjtnanten Christian Tollengren, adlad Tollerhielm, död 1693

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: