Svanström nr 397

Från Adelsvapen-Wiki

0397.jpg


Adliga ätten Svanström nr 397 †

Adlad 1647-04-16, introd. 1650. Utdöd 1678.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


  • Michel. Gift med Anna Jönsdotter, som levde 1584 i Helsingfors och i ett annat gifte hade dottern Carin Hansdotter, gift med frälsemannen Mårten Mattsson (Creutz), i dennes 1:a gifte.

Barn:

  • Lars Michelsson. Borgare i Helsingfors. Fick 1581-08-03 frälse på 14 alnar i Kullaby i Borgå socken och 1587-06-10 frälse å Tullholm i Helsinge socken, vilket hans hustrus föräldrar tillbytt sig av kronan mot Tarkis i Borgå socken. Borgmästare därst. 1591–1612. Ägde Degerö i Helsinge socken 1598. Död 1612-08-17. Gift 1:o med Märta Persdotter, dotter av finska frälsemannen Peder Jönsson Ruuth. Gift 2:o med N. N. (Reiher?), som levde änka 1616 i Helsingfors med sin omyndige son.

Barn:

  • 2. Augustin Larsson, adlad Svanström, född omkr. 1600. Kom i tjänst vid licenterna i Preussen och i Pommern 1634. Inspektor över stora sjötullen i Åbo, då han 1644-12-16 inkom till riddarhuset »med några skrifter, därmed han ville bevisa sig vara av adlig härkomst samt hava fört uti skölden en svan, vilka överlästes, och befalldes att han skulle skaffa sig bättre besked». Adlad 1647-04-16 (introd. 1650 under nr 375, vilket nummer sedan ändrats till 397). Erhöll 1647-06-05 rätt att besitta frälsehemman i Rödsunds by i Pernå socken, som hans hustru ärvt efter sin faders halvbroder, general Torsten Stålhandske, ägde 1655 i arv efter Stålhandske även Marike säteri i Sagu socken. Erhöll 1648-05-00 donation på två hemman i Sandhamn i Helsinge socken och 1650-09-10 Staffansby i Helsinge socken och Gumböle i Sibbo socken. Ägde även Villinge oskattlagda holme i Helsinge socken, Tirmo i Borgå socken, Härkäpää i Pernå socken och Nordsjö i Sibbo socken, vilka alla gods hans änka bad att få behålla i anseende till sin makes, faders och faders halvbroders Torsten Stålhandskes förtjänster. Erhöll ytterligare Kulla (Stenkulla) i Borgå socken efter sin hustrus broder Christian Grönfelt, som flyktat ur riket. Död 1658. Gift med Anna Grönfelt, död 1682-03-12 på Degerö och begraven s. å. 21/3 i Helsingfors, dotter av majoren Lydik Mattsson, adlad Grönfelt, och Hebbla Ållongren i Finland.

Barn:

  • Frans Ludvig. Student i Åbo 1666–1667. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1677. Död ogift sannolikt 1678, varigenom den felaktiga uppgiften på riddarhusgenealogien, där han icke finnes upptagen, att fadern dött detta år, kan förklaras, och slöt ätten på svärdssidan.
  • Hebbla, levde änka 1722 på Rödsund. Gift med Carl von Bönhardt, adlad von Bönhardt.
  • Ebba, levde änka efter sin andre man. Gift 1:o med ryttmästaren Carl Uggla, död 1678. Gift 2:o 1685-01-26 (morgongåvobrev) med ryttmästaren Didrik von Köhler, död 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.
  • Anna Christina, levde 1711 på sitt säteri Gumtäkt vid Helsingfors. Gift omkr. 1670 med majoren Gustaf Johan von Schrove, nr 495, död 1713.
  • Gunilla, död före 1709. Gift 1:o omkr. 1662 med Bernt von Bönhardt, död 1667. Gift 2:o med löjtnanten Carl Brunow, död 1687.
  • En son, levde vid faderns död 1658, men död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.