Von Rohr nr 807

Från Adelsvapen-Wiki

0807.jpg


Adliga ätten von Rohr nr 807 †

Natural. 1672-09-07, introd. s. å. Utdöd 1863-07-21.

Urgammal adlig ätt från Mark Brandenburg, varest den först framträder i urkunderna med Wolff Orten 1191. Från Henning von Rohr, som levde 1287, är härledningen känd. Hans sonson Klaus, 1367, skrev sig till Meyenburg, och hans efterkommande förvärvade sedermera godsen Neuhausen, Freienstein, Zernitz, Dremnitz (Tramnitz), Leddin, Trieplatz m. fl., alla i Brandenburg. Klaus' sonsons sonson Henrik von Rohr, som 1448 var herre till Meyenburg, hade sönerna Henrik, död 1521, och Alard, som levde 1497, från vilka de nu levande grenarna i Tyskland härstamma. Sistnämnda Henriks ättlingar innehade Neuhausen, Freienstein, Meyenburg m. fl., medan Alards ättlingar skrevo sig till bl. a. Dremnitz, Trieplatz och Leddin i kretsen Prignitz. Från Brandenburg har ätten utbrett sig till Mecklenburg, Pommern, Sachsen, Böhmen, Österrike, Sverige och Danmark m. fl. länder. Sannolikt tillhör den svenska grenen sistnämnda linje, men sambandet är icke klarlagt. [1] – Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 63 bland adelsmän.


Rohr A80700.png

TAB 1

Hans von Rohr, arvherre till Freienstein, Meyenburg, Neuhausen, Dremnitz och Leddin. Född 1485-01-01. Amtshauptman i Prignitzerkretsen i Kur-Mark samt kurfursten Joakim II:s i Brandenburg minister. Död 1569-09-07. Han åtföljde bemälde kurfurste år 1563 till kejsarvalet i Frankfurt am Main. Gift 1545-08-07 med Lovisa Eleonora von Arnim, född 1494-12-07, död 1565-02-03, dotter av översten Joakim von Arnim.

Barn:

 • Georg von Rohr. Arvlänsherre till Freienstein, Meyenburg, Neuhausen, Dremnitz och Leddin. Född 1550-05-08. Inkom 1610 till Livland och blev kapten i svensk tjänst. Sist överstelöjtnant till häst. Död 1632-11-30 Svida Han förlänades 1619-02-18 av guvernören Carl Carlsson Gyllenhielm med 57 obser ödejord i Ingermanland, vara han jämte Svida pogost år 1628-03-06 erhöll konung Gustaf II Adolfs stadfästelse. Gift 1:o 1585 med Ludovica Eleonora Chemnitz, född 1565, död 1619. Gift 2:o 1621 med Margareta von Fleeten, född 1600-03-09 i Narva, död 1655-12-15, dotter av översten Hans von Fleeten.

Barn:

 • 1. Joakim Georg Fredrik von Rohr, natural, von Rohr, död 1687. Se Tab. 2.
 • 2. Carl von Rohr, natural, von Rohr, död 1699. Se Tab. 7
 • 2. Hans Christoffer von Rohr, natural, von Rohr, född 1627, död 1700. Se Tab. 14.

TAB 2

Joakim (Otto?) Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr (son av Georg von Rohr, tab 1), arvherre till Svida. Ryttmästare i svensk tjänst. Erhöll jämte sina bröder Carl, Henrik och Hans Christoffer konfirm. på sin faders gods11 1650-05-20. Natural. svensk adelsman jämte sina halvbröder Carl och Hans Christoffer 1672-09-07 (introd. s. å. under nr 807). Överstelöjtnant vid ingermanländska adelsfaneregementet 1681. Begraven 1687-05-03 i Narva. Gift 1:o med Christina Cronman, begraven 1679-02-21 i Narva, dotter av krigskommissarien Hans Detterman, adlad Cronman, och Ursula Kordes. Gift 2:o med Elisabet Juliana von Funcken, dotter av generalmajoren Rembert von Funcken, som 1646-06-06 blev adlad, men ej introd., och Sara Selius2. Gift 3:o 168611 med Sofia von Berends i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Narva med överstelöjtnanten Gerhard Skantzenstierna, av en 1657-12-17 adlad, men ej introd. ätt, begraven 1692-01-12 i Narva, gift 3:o med överstelöjtnanten Mårten Hästesko-Fortuna, död 1700, gift 4:o 1704-07-31 i Kymmene socken i Finland med generalmajoren Reinhold Henrik Horn af Rantzien, född 1673-02-04, död 1725-02-07, farbroder till generalmajoren Jakob Fredrik Horn af Rantzien, natural. och friherre Horn af Rantzien), död barnlös 1724 och begraven i Frösö kyrka Jämtlands län, dotter av överstelöjtnanten Jakob Bernds, adlad von Berends, som 1675-10-08 blev adlad, men ej introd.

Barn:

 • 1. Georg Johan. Volontär vid O. Vellingks kavalleriregemente 1677. Kornett vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente s. å. 16/8. Löjtnant vid Ingermanländska adelsfaneregementet 1679-03-13. Regementskvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1696-07-22. Kapten vid Straelborns sachsiska infanteribataljon 170(8). Ryttmästare vid skånska kavalleriregementet. Stupade ogift 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg.
 • 1. Anna Sofia, död 1704-07-05 i Narva. Gift 1678-01-00 med majoren Patrik Ogilwie, död 1705.
 • 1. Joakim Fredrik, död ung.
 • 1. Christina, född 1664, död 1736-07-29 Raitniemi Gift 1696 med löjtnanten Göran Hufvudsköld, född 1660, död 1704.
 • 1. Margareta Elisabet, född 1666-02-12, död 1726-02-04. Gift på 1680-talet med assessorn Christer Adrian Rosenmüller, född 1658, död 1700.
 • 1. Frans Otto, född 1667, död ung.
 • 1. Jakob Gustaf, född 1668. Överstelöjtnant. Död 1735. Se Tab. 3.
 • 1. Lars Christoffer, född 1669. Ryttmästare. Död 1704. Se Tab. 4.
 • 1. Christer Carl, född 1671, död ung.
 • 1. Lovisa, död 1715-12-19 Luskala Gift 1:o med kaptenen Jost Johan Werdenhoff. Gift 2:o med majoren och lagmannen Christian Joakim Schmiedefelt, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1721.
 • 2. Helena, död 1701 (?1704-03-09)11 i Narva. Gift med generalmajoren Magnus Stiernstråle, död 1734.

TAB 3

Jakob Gustaf (son av Joakim Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr, tab 2), född 1668 i Ingermanland. Kom i tjänst 1683. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1691-09-29. Löjtnant därst. 1694-08-03. Ryttmästare vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1700-11-00. Major därst. 1702-05-00. Överstelöjtnants avsked 1722-07-11. Död 1735-01-31 på Palikais i Somero socken i Finland. Han blev fången 1704-08-10 hos ryssarna vid Narvas övergång och förd till Kostroma, varifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet. Gift 1:o med sin 2:a styvmoders syster Anna Catharina von Berends, dotter av överstelöjtnanten Jakob von Berends, som 1675-10-08 blev adlad, men ej introd. Gift 2:o med Elisabet Printz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid garnisonsregementet i Narva Håkan Ekström, död 1712-09-00 under fångenskapen i Koshira), död barnlös, dotter av amtmannen på Oxenstiernska grevskapet Kronoberg i Karelen Nils Olofsson Printz och Elisabet Henriksdotter Blanckenhagen.

Barn:

 • 1. Sofia, född 1696, död ung.
 • 1. Jakob Gustaf, född 1697. Kapten vid brigadjären von Lindens husarregemente i fransk tjänst. Död ogift 1742-08-25 av sina vid stormningen av Prag erhållna blessyrer.
 • 1. Georg Fredrik. Major i fransk tjänst. Död ogift i fält.
 • 1. Sofia Elisabet, född 1701-01-01, död 1764-11-27 i Umeå. Gift 1717 med överstelöjtnanten Daniel Olofsson Skragge, adlad Lagerborg, född 1686, död 1751.
 • 1. Carl Johan, född 1704. Kapten i preussisk tjänst. Död ogift i fält.
 • 1. Anna Christina, född 1706, död 1715.
 • 1. Maria, död ogift.

TAB 4

Lars Christoffer (son av Joakim Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr, tab 2), född 1669. Löjtnant vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1702-06-27. Konfirm.fullm. 1703-03-20. Ryttmästare vid ingermanländska adelsfaneregementet. Stupade 1704 vid Narvas övergång till ryssarna. Gift med Sofia Korss, dotter av kaptenen Johan Korss och Margareta Skrufve.

Barn:

 • Georg Johan, född 1693. Fänrik. Död 1755. Se Tab. 5
 • Margareta Christina, född 1696, död 1730-06-04. Gift 1726-10-18 i Stockholm med majoren Andreas Evald von Drenteln, i hans 1:a gifte, född 1688. Död 1746.

TAB 5

Georg Johan (son av Lars Christoffer, tab 4), till Kalaks i Borgå socken i Finland. Född 1693 på Kuris nämnda socken. Sergeant vid Nylands infanteriregemente. Var 1750 rustmästare därst. Fänrik. Död 1755-04-11. Gift med Anna Ursula Schulman, född 1706, död 1794-09-19 Hommanäs

Barn:

 • Georg Christoffer, född 1726 (? 1736). Mönsterskrivare vid Björneborgs infanteriregemente. Död 1750-12-05 i Kalaks by i Borgå socken.
 • Nils Georg, född 1735, död 1750-12-07. [11]
 • Sofia Charlotta, född 1737, död 1790-06-12. Gift 1:o med fänriken vid Nylands infanteriregemente Fredrik Johan Witting i hans 2:a gifte (gift 1:o 1754-07-11 i Borgå med Maria Gottsman, född omkr. 1731, död 1757-06-28 Pirlaks Gift 2:o med N. N. von Winterfeldt.
 • En dotter, död späd.
 • Fredrik Gustaf, död. 1740. Major. Död 1790. Se Tab. 6

TAB 6

Fredrik Gustaf (son av Georg Johan, tab 5), född 1740-09-12 i Borgå. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 1753. Rustmästare därst. 1756. Avsked som sergeant 1757. Fänrik vid prinsens av Bewern garnisonsregemente i Stettin i preussisk tjänst 1761. Löjtnant därst. 1762. Avsked ur preussisk tjänst 1766. Premiärlöjtnant vid Savolaks fotjägarregemente 1770-12-11. Kapten därst. 1777-03-19. Major vid Meijerfeltska friskyttekåren i Finland. Var 1785 överjägmästare i Kymmenegårds län4. Dödsskjuten 1790-05-05 i träffningen mot ryssarna vid Anjala. Han bevistade pommerska kriget från 1758 och blev 1759 vid Demmins intagande fången hos preussarna i 5 månader samt tvingades att som fanjunkare gå i preussisk tjänst vid prinsens av Bewern regemente. Återkom 1766 till Sverige och bevisade vid 1769 års riksdag sin huvudmannarättighet för ätten. Gift 1:o 1768-09-01 Bosgård Gift 2:o 1774-08-07 på Mäntsälä i likanämnd socken i Finland med Ebba Maria Möllersvärd, född 1748-07-17 på Mäntsälä, död 1829-02-01 i Borgå, dotter av kaptenen Carl Johan Möllerswärd och Maria Helena Sahlo.

Barn:

 • 2. Erik Babo, född 1783-05-17 Hommanäs Furir vid Savolaks jägarbataljon 1784. Sergeant vid Meijerfeltska friskyttekåren 1789. Kadett vid Karlberg 1794-09-22. Utexaminerad 1800-09-29. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1800-11-01 och vid Tavastehus regemente 1803. Sekundlöjtnant vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29. Stabskapten vid livregementets rothållsfördelning 1812-06-23. Majors avsked 1816-04-30. Återflyttade till Finland och immatrikulerades på riddarhuset därst. under nr 65 bland adelsmän. Död ogift 1854-02-08 i Borgå och slöt äldsta grenen av ätten. Han bevistade krigen i Finland 1808–1809 och i Norge 1813 och 1814.

TAB 7

Carl von Rohr, natural. von Rohr (son av Georg von Rohr, tab 1), född på 1620-talet. Överstelöjtnant vid ett regemente i Ingermanland. Natural. svensk adelsman jämte sin halvbroder Joakim Georg Fredrik och sin broder Hans Christoffer 1672-09-07 (introd. s. å. under nr 807). Död 1699. Gift 1654 med Hedvig von Brandten från Livland.

Barn:

 • Vilhelm. Ryttmästare. Död ogift under kriget i Tyskland.
 • Otto Johan, född 1655. Kapten. Död 1709. Se Tab. 8
 • Christer, född 1656. Ryttmästare. Död 1710. Se Tab. 10
 • Elisabet, född 1657, levde 1739 på Kilo rusthåll i Esbo socken.5. Gift med majoren vid Nylands fördubblingskavalleriregemente Fromhold von Köhler, död 1670-01-14 på Tolkby rusthåll i Helsinge socken, broder till generallöjtnanten Fredrik von Köhler, friherre von Köhler» nr 167.
 • Georg, född Mojsena Löjtnant. Död ogift.
 • Carl. Korpral vid livländska adelsfaneregementet. Kornett vid ingermanländska adelsfaneregementet 1700-09-14. Stupade ogift s. å. 20/11 i slaget vid Narva.
 • Anna Hedvig, död ogift.

TAB 8

Otto Johan (son av Carl von Rohr, natural. von Rohr, tab 7), född 1655 Mojsena Volontär vid överste Knutsdortfs regemente i Wismar 1672-07-00. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1676-12-00 med konfirm.fullm. 1677-11-24. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1678-10-10. Dömd från tjänsten för begången förseelse5 1692-09-13. Fänrik vid Björneborgs regemente 1697-05-12. Löjtnant därst. 1700-06-07. Kapten s. å. 24/8. Konfirm.fullm. 1701-04-18. Död 1709-07-14 i Finland. Gift 1682-01-07 med Maria Kempenfelt, född 1655, död 1729 Brunlid och begraven s. å. 23/4, dotter av översten Jonas Kempe, adlad Kempenfelt, och Anna Kullberg.

Barn:

 • Jonas, född 1683-03-18 Rydboholm. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1702. Sergeant därst. Fältväbel 1706. Fänrik 1709-12-19. Löjtnant 1711-09-00. Kaptenlöjtnant 1712-09-09. Kapten 1716-03-27. Avsked 1719-09-30. Död ogift 1727-04-18 i Halmstad och begraven s. å. 28/4 i Halmstads kyrka.
 • Carl Magnus, född 1687 på Brunlid. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 1705. Korpral därst. s. å. 26/8. Furir 1705-11-26 förare 1708-01-22. Fältväbel s. å. Adjutant 1709-01-19. Löjtnants karaktär 1722-06-26 med fänriks indelning vid samma regemente. Löjtnants indelning 1742-03-28. Kaptens avsked 1749-04-25. Död ogift 1758-05-28 i Norunga socken Älvsborgs län. Han var med vid Gemauerthof, Liesna och Poltava, varefter han blev fången vid Perevolotjna och förd till Saranski, där han måste kvarstanna till fredsslutet.
 • Anna Hedvig, född 1688-08-27 Boanäs, död 1689-09-00.
 • Axel, född 1690. Fänrik. Död 1737. Se Tab. 9
 • Ulrika Eleonora, född 1692-08-10 Simmenäs, död ogift 1774-12-11 på Aspenäs i Norunga socken.
 • Magnus, född 1694 Björnarp s socken Älvsborgs län. Förare vid ett värvat regemente. Död ogift 1714.
 • Anna Hedvig, född 1698 i okt på Björnarp, död s. å.

TAB 9

Axel (son av Otto Johan, tab 8), född 1690-08-17 på Boanäs i Dannicke socken Älvsborgs län. Rustmästare vid Björneborgs regemente 1706-10-01. Furir därst. 1708-01-01. Sergeant s. å. 15/8. Sekundfänrik vid Jämtlands regemente 1719-01-06. Premiärfänrik därst. 1721-07-29. Död 1737-03-09. 'Bevistade 1708-09-29 bataljen vid Liesna och 2/11 träffningen då passet intogs. Bevistade 1709-01-07 stormningen av Veprik i Ukraina samt belägringen av Poltava och bataljen därst. 28/6, blev fången vid Perevolotjna s. å. 1/7 och fördes först till Moskva och 1710 till Assow samt stannade slutligen i Petersburg 1714-07-14. Echapperade därifrån 1718-09-29 och kom s. å. 15/12 till Duveds skans i Jämtland. Kommenderad till Norge s. å. 21/12. Kommenderad till Finland med major Salomon Enberg 1719-08-00. Återkom till Gävle 1720. Fången av kosackerna vid deras angrepp mot Söderhamn 1721, men echapperade s. d'. Gift med Rebecka Svanholm, som levde änka 1741.

Barn:

 • Carl Otto, död ung före 1742.
 • Maria, född 1725, död 1798-06-26 i Hudiksvall. Gift med häradshövdingen i Gästrikland Lars Sundberg.
 • Ulrika, död ung före 1742.
 • Ännu tre döttrar, döda unga före 1742.

TAB 10

Christer (son av Carl von Rohr, natural. von Rohr, tab 7), född 1656 Mojsena Korpral vid ingermanländska adelstaneregit. Kornett vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente. Löjtnant därst. Löjtnant vid estländska adelsfaneregementet 1685-05-26. Ryttmästare vid ingermanländska adelsfaneregementet 1700-12-14. Död 1710-03-00 under rysk fångenskap i Moskva, dit han med fru och två barn fördes från Narva vid nämnda stads övergång till ryssarna 1704-08-10. Gift 1:o med Sara Catharina Fraser, född 1654, död 1675, dotter av majoren Anders Fraser, natural. Fraser, och hans 2:a fru Catharina Skraggensköld. Gift 2:o med Hedvig Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fortifikationskaptenen Sigismund Weijder, död 1684 före 15/3), dotter av översten Alexander Andersson, natural. Andersson, och Sofia Vilhelmsdotter von Estorph.

Barn:

 • 2. Maria Hedvig, född 1692 Anttila Gift 1719 med kaptenen vid Åbo läns infanteriregemente Ernst Christian Wrangel, född 1675, död 1726.
 • 2. Carl, född 1694. Löjtnant. Död 1750. Se Tab. 11
 • 2. Anna Catharina, född på Anttila. Fördes 1704 med föräldrarna fången till Ryssland.
 • 2. Sara Elisabet, född på Anttila. Fördes 1704 med föräldrarna fången till Ryssland. Död 1719. Gift 1711-11-09 i Pyttis socken11 med överstelöjtnanten Otto Fredrik Möller, född 1674 i Kurland, död 1734-12-11.

TAB 11

Carl (son av Christer, tab 10), född 1694-05-01 på Anttila. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1722. Förare därst. 1724. Sergeant 1728. Fänrik 1741-10-29. Löjtnant 1742-04-04. Avsked 1747-12-23. Död 1750-08-16 Uttersta. Gift 1731-10-20 Källeryd s socken Östergötlands län med Hanna Margareta Blomensköld, född 1713-04-12 på Uttersta, död 1795-12-06 Hamra, dotter av majoren Bleckert Andreas Blomensköld, och hans 1:a fru Brita Christina Gyllencartau, nr 855.

Barn:

 • Brita Elisabet, född 1735-01-27 på Uttersta, liksom syskonen, död ogift 1814-05-01 på Hamra.
 • Bleckert Christer, född 1736-01-03. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente. Död ogift 1760 i Stettin under preussisk fångenskap, vari han råkade under pommerska kriget.
 • Sara Margareta, född 1738-04-18, död ogift 1766-02-10.
 • Carl Adolf, född 1744. Löjtnant. Död 1825. Se Tab. 12
 • Anna Maria, född 1748-01-12, död s. å. 6/7 på Uttersta.

TAB 12

Carl Adolf (son av Carl, tab 11), till Hamra i Vårdnäs socken Östergötlands län. Född 1744-12-30 på Uttersta. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1758-04-20. Rustmästare därst. 1761-04-20. Sergeant 1768-06-23. Fänrik 1775-02-01. Transp. till änkedrottningens livreg, 1779-02-10. Löjtnants avsked s. å. 16/11. Död 1825-04-26 på Hamra. Gift 1776-05-02 med Elisabet Margareta Stuart, född 1757-02-11 på Hamra, död där 1820-11-18, dotter av löjtnanten Carl Johan Stuart, och Anna Agneta Stråle af Sjöared.

Barn:

 • Carl Bleckert, född tvilling 1777-03-20 på Hamra, liksom syskonen, död där 1782-01-04.
 • Anna Charlotta, född tvilling 1777-04-20, död ogift 1842-09-25.
 • Hedvig Elisabet, född 1779-09-07, död 1860-03-01 i Falun. Gift 1818-01-15 på Hamra med vice pastorn och komministern i Vimmerby Johan Peter Novander, född 1777-09-07, död 1839-09-01.
 • Margareta Sofia, född 1782-06-06, död ogift 1802-05-27 på Hamra.
 • Adolf Fredrik, född 1785-02-14. Volontär vid livgrenadjärregementet 1799. Sergeant därst. 1800-06-07 avförd ur rullorna 1810-05-23. Död ogift.
 • Ulrika Maria, född 1787-06-17, död ogift 1846-11-05.
 • Carl Gustaf, född 1790-04-10. Volontär vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1807-09-23. Sergeant därst. 1810-05-28. Fältväbel vid 1. livgrenadjärregementet 1819-12-13. Fanjunkare därst. 1823-07-04. Avsked 1841-05-04. Död ogift 1863-07-21 på sin egendom Hamra och slöt ätten på svärdssidan.
 • Georg Henrik, född 1793-12-11. Sergeant vid 1. livgrenadjärregementet 1815-04-10. Fältväbel därst. 1826-06-24. Död ogift 1842-02-27 på Hamra.
 • Melker, född 1796-08-28, död 1797-09-08 på Hamra.
 • Christina Magdalena, född 1798-11-05, död ogift 1882-02-09 i Linköping.
 • Fredrika, född 1800-10-24, död 1802-05-28 på Hamra.

TAB 13

Simon (son av Carl von Rohr, natural. von Rohr, tab 7), född på 1670-talet Mojsena Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1679-08-29. Löjtnant därst. 1688-07-07. Regementskvartermästare 1690-12-20. Kapten 1697-07-20. Major vid Viborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-10-07. Överstelöjtnant vid Nylands infanteris fördubblingsbataljon 1701-11-28. Konfirm.fullm. 1706-03-30. Överstelöjtnant vid Nylands ord. infanteriregemente 1710-01-00. Död 1721-01-00 under rysk fångenskap i Novasoli, vari han råkade 1710 vid Viborgs övergång, då han först fördes till Pariskar. Gift omkr. 168511 med Hedvig Elisabet Cronman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Henrik Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1653, död 1692), född 1663-11-11, död 1699-08-14, dotter av översten Joakim Cronman, och Lunetta Makeléer.

Barn:

 • Lunetta, född Vaislaga
 • Joakim, född på Vaislaga, död 1710 i pesten.
 • Christoffer, född tvilling, död barn
 • Charlotta, född tvilling, död barn.

TAB 14

Hans Christoffer Rohr, natural. von Rohr (son av Georg von Rohr, tab 1), till Svida och Briscau, båda i Ingermanland, samt Karol i Livland. Född 1627-02-02 på Svida, yngst bland sina bröder. Löjtnant vid Günther von Runows finska ryttare 1672-07-27. Natural. svensk adelsman s. å. 7/9 jämte sin halvbroder Joakim Georg Fredrik och sin broder Carl (introd. s. å. under nr 807). Kapten vid ett regemente till fot 1678-11-15. Konfirm.fullm. 1700-05-24. Stupade s. å. 20/11 i slaget vid Narva. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Anna Catharina Cronman, född 165(8), död i barnsäng 1685-12-03, dotter av översten Joakim Cronman, och Lunetta Makeléer. Gift 3:o 1687 med Elisabet Schulman, född 1666-01-07, död 1688-12-03, dotter av överstelöjtnanten Otto Schulman. Gift 4:o 1690-02-02 med Margareta Rehbinder, född 1669-02-03, död 1730-05-07, dotter av hakenrichtern i Livland Henrik Rehbinder.

Barn:

 • 1. Georg Joakim, född 1649-01-17, död s. å. 29/1.
 • 1. Robert, död ung.
 • 1. Lovisa, död ung.
 • 1. Eleonora, död ung.
 • 1. Alexander, död ung.
 • 1. Carl Johan, född 1657-11-05. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Avsked 1700-09-00 för att söka sig in vid ett värvat kavalleriregemente. Uppgives blivit regementskvartermästare och slutligen kapten. Död 1704-03-31 i Narva 2 timmar efter vigseln. Gift 1704-03-31 med sin kusins dotter Christina Ogilwie i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1710 med överstelöjtnanten vid Jämtlands regemente, RSO, Jakob Johan Richman, född 1688 i Livland, död 1753-03-08), född 1685-08-28, död 1773-03-14, dotter av majoren Patrik Ogilwie, och Anna Sofia von Rohr.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1661-03-12, död s. å.
 • 1. Otto Fredrik, född 1663-02-03, död s. å. 30/2.
 • 1. Lunetta, född 1665-04-05, död 1739-02-05. Gift 1:o 1700-07-03 med ryttmästaren Arent Vilhelm Rehbinder. Gift 2:o med lantrådet i Estland Claes Gustaf von Essen.
 • 1. Margareta Hedvig, född 1669-05-03, död 1749-05-06. Gift 1700-05-02 med manrichtern Otto von Aderkas.
 • 2. Joakim, född 1678. Överstelöjtnant. Död 1757. Se Tab. 15.
 • 2. Maria Elisabet, född 1679-07-08, död ogift 1710 i pesten.
 • 2. Sofia Anna, född 1681-02-07, död 1686-04-05.
 • 2. Anna Catharina, född 1682-03-13, död ogift 1715-05-09.
 • 2. Hans Christoffer, född 1684. Kapten. Död 1754. Se Tab. 16.
 • 2. Beata, född 1685-12-03, död 1690-06-05.
 • 4. Christina, född 1691-02-01. Död 1745-12-09. Gift 1722-05-05 med löjtnanten Carl Johan von Aderkas.
 • 4. Babo Reinhold, död ung.
 • 4. Arent Axel, död ung.
 • 4. Bernhard, död ung.

TAB 15

Joakim (son av Hans Christoffer von Rohr, natural. von Rohr, tab 14), född 1678-01-23 Svida Volontär vid fortifikationen 1694. Pikenerare vid livgardet 1696-09-19. Fänrik vid Pistolekors' regemente 1697-08-19. Löjtnant vid ingermanländska infanteriregementet 1700-12-06. Regementskvartermästare därst. 1705-02-27. Kapten 1708-03-07. Överstelöjtnants avsked 1723-08-29. Kommendant på Dalarö skans 1743-01-21. RSO 1748-11-07. Avsked från kommendantsbefattningen 1754-08-29. Död 1757-11-19. Han gjorde under Viborgs belägring 1710 majorstjänst och blev s. å. 10/6 vid stadens övergång rysk krigsfånge samt förd till Puisgorod, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1700-02-04 med Catharina Charlotta Klingenberg, född 1680-08-15, död 1758-02-15, dotter av majoren Johan Klingenberg, och Catharina Elisabet Vellingk.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1701-01-22, levde ännu11 1763-10-14. Ttroligen död i 1767-09-0811 i Nådendal. Gift 1719-09-05 Solikamsk i Sibirien med ryttmästaren vid Jämtlands kavallerikompani Anders Örbom, född 1675-05-09 i Örebro, död 1740-05-25 i Rödöns socken Jämtlands län och begraven s. å. 5/6 i Rödö kyrka.6
 • Lucia Dorotea, (?Christina Lucia) född 1702-06-01, begraven s. å. 28/10 i Kexholm.
 • Lunetta, född 1704-04-04, död 1764-06-25. Gift 1734-09-01 i Fredrikshamn med kaptenen, friherre Gustaf Adolf Clodt, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1738.
 • Helena, född 1706-07-16, död ogift 1780-05-19 i Vinnö socken i Åbo län.
 • Hans Christoffer, född 1708-07-28. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1726-06-00. Korpral därst. 1731-05-20. Kvartermästare 1736-11-18. Kornett 1747-07-30. Löjtnants avsked 1750-06-26. Död ogift 1790-11-29 på Sunila säteri i Virmo socken.
 • Magnus Joakim, född 1710-09-05, död 1722-08-07.
 • Brita Maria, född 1711-07-01, död 1762-02-21 i Åbo. Gift med lektorn vid Åbo skola, professor Herman Boss i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Charlotta Wallenstierna, född 1703-10-02, död 1754-05-19, dotter av hovrättsrådet Olof Wallenstierna, och hans 1:a fru Agnes Margareta Ribe), född 1707, död 1777.
 • Catharina Charlotta, född 1714-12-14. Gift 1743-08-28 med auditören vid livdragonregementet Jakob Daniel Mether, född 1718.
 • Christina Dorotea, född 1717-11-30, död ogift 1800-06-17 Moisio
 • Gustaf Johan, född 1723-04-03. Sergeant vid ett värvat infanteriregemente. Död 1740-02-05 i Finland.
 • Maria Margareta, född 1725-05-03, död 1778 före 12/1. Gift 1:o 1743-08-07 med löjtnanten Gustaf Mannerstedt, född 1713, död 1756. Gift 2:o 1759-11-05 med hovrättsrådet Nicolaus Magnus Sternell, adlad Cedermarck, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1763.

TAB 16

Hans Christoffer (son av Hans Christoffer von Rohr, natural von Rohr, tab 14), född 1684-07-03 på Svida. Page på svenska ambassaden till Moskva 1699. Volontär vid Savolaks och Nyslotts lätta infanteriregemente 1700. Korpral och förare därst. s. å. Sergeant 1701-03-30. Fänrik vid wieriska lantmilisinfanteriregementet s. å. i nov. Löjtnant därst. 1703-01-00. Kaptens avsked 1723-08-20. Död 1754-01-13 på Vadstena krigsmanshus och begraven i klosterkyrkan därst. Han blev vid Narvas övergång 1704-08-10 förd i rysk fångenskap till Klinov, varifrån han återkom 1718. Gift 1711-08-10 i Klinov med Helena Catharina von Spandekow, född 1691-06-18, död 1748-03-19 i Stockholm, dotter av majoren Gustaf Casimir von Spandekow och Anna von Bleken.8

Barn:

 • Carl Georg Fredrik, född 1712-08-12 i Klinov, död där 1713-07-09.
 • Hans Christoffer, född 1714-11-20 i Klinov, död där 1715-06-20.
 • Gustaf Henrik, född 1716-08-16 i Klinov, död där 1717-02-10.
 • Babo Joakim Georg, född 1718-11-30 Karol Student i Lund. Volontär vid garnisonsregementet i Malmö 1734-02-01. Rustmästare vid översten, friherre Bengt Horns värvade infanteriregemente 1735-06-20. Furir därst. 1736-11-30. Förare 1737-06-27. Sergeant 1738-03-29. Fältväbel 1739-05-20. Fänrik 1741-10-14. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1742-06-09. Sekundkapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-10-01. Kapten å la suite 1748-03-01. Kapten vid regementet s. å. 7/3. Kapten och regementskvartermästare vid nyssn. svenska regemente 1755-05-09. Major därst. 1756-09-15 med tur från 1755-05-08. Avsked ur fransk tjänst3 1762-05-18. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1766 och vid prins Fredrik Adolfs regemente 1769-12-20. RSO 1767-11-23. Överstes avsked 1770-10-23. Död barnlös 1800-03-03 i Sunnerbyn i Luleå socken. Han bevistade finska kriget på 1740-talet och kommenderades 1743 mot den upproriska dalallmogen. Deltog under franska tjänsten i franska arméns fälttåg i Flandern och Brabant och var även med i Braunschweig, Wolftenbüttel, Halberstadt, Quedlingburg, Magdeburg, Paderborn, Hildesheim, Hessen-Darmstadt och Hessen-Cassel samt blev 1759-04-13 i bataljen vid Bergen blesserad tvärtigenom vänstra låret. Gift 1763-04-10 med sin sysslings dotter Anna Sofia Lagerborg i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1753-10-04 i Umeå med prosten och kyrkoherden i Luleå Jakob Arendtsson Renmarck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1723-10-29 i Härnösand med Anna Catharina Wenman, född 1704-06-28, död 1753-02-08, dotter av prosten och kyrkoherden i Nederkalix Carl Wenman och Sigrid Salin), född 1691-10-24 i Luleå, död där 1755-06-30]7, född 1719-01-20, död 1783-10-16 på Sunnerby, dotter av överstelöjtnanten Daniel Olofsson Skragge, adlad Lagerborg, och Sofia Elisabet von Rohr.
 • Johan Christoffer, född 1722. Major. Död 1802. Se Tab. 17
 • Gustaf Adolf, född 1723-03-07, död s. å. 27/3.
 • Carl Magnus, född 1724-08-07 på Karol. Hantlangare vid artilleriet i Malmö 1742-03-01. Fältväbel vid norra skånska vargeringsmanskapet s. å. 11/8. Lärminör vid artilleriet 1743-01-21. Lärtyrverkare därst. s. å. 24/3. Kadett vid artilleriet i Stockholm 1744-12-00. Sergeant därst. 1745-05-20. Fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike s. å. 1/10. Löjtnant därst. 1746-09-17. Översappör vid artilleriet i Stockholm 1749-04-27. Underlöjtnant vid artilleribatal jonen i Malmö 1754-02-28. Premiärlöjtnant i fransk tjänst 1757-09-07. Sekundkapten därst. 1760-02-07. Löjtnant vid svenska artilleriet 1759. RSO 1761-11-23. Kapten med regementskvartermästares indelning vid Kronobergs regemente 1763-10-18. Major 1775-10-26. Avsked 1776-10-08. Död ogift 1800-02-01 Hamnaryd. Han bevistade vid franska armén fälttågen i Flandern och Brabant 1747 och 1748 samt i Hannover, Westfalen och Hessen 1757–59 och var bl. a. med vid Maastricht, Hastenbeck och Bergen.
 • Otto, född 1728-06-02 Botby å. 13/6.
 • Bernhard, född 1730-02-01, död s. å. 29/2.

TAB 17

Johan Christoffer (son av Hans Christoffer, tab 16), född 1722-04-06 Allatzkiwi Volontär vid Bousquets regemente 1736-05-01. Rustmästare därst. 1739-02-05. Furir s. å. 19/12. Förare 1740-06-13. Sergeant 1741-10-05. Fänrik 1742-07-02. Löjtnant 1749-05-18 vid samma, då prins Gustafs regemente kallat. Stabskapten därst. 1756-08-15. Major 1767-06-15. RSO s. å. 23/11. Avsked 1770-03-06. Död 1802-05-21 Näsbyholm och var den sista på svärdssidan av yngsta ättegrenen. 'Han bevistade kriget i Finland på 1740- talet och kommenderades bl. a. i maj 1742 till Mäntlaks förhuggning. Skickades 1752 i ett angeläget ärende till svenska ministern i Petersburg.' Gift 1757-04-12 Liljendal

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1758-09-07, död 1759-06-07.
 • Hans Henrik, född 1760-01-03 död 1763-05-04.
 • Carl Georg, född 1761-11-30 i Lovisa. Död 1763-05-09.
 • Christina Lovisa, född 1764-09-07 i Lovisa8, Finland, död 1840-03-23 Earyd Gift 1802-11-01 på Näsbyholm med kaptenen vid Jönköpings regemente, RSO, Bengt Georg Ennes, född 1781-02-06 i Landskrona8, död 1849-01-02 på Yxenhaga8 i Hakarps socken Jönköpings län.
 • Andreetta Charlotta, född 1766-06-04, död 1825-06-16 på Näsbyholm. Gift där 1813-10-08 med löjtnanten vid Svea artilleriregemente, kaptenen Erik Augustin Montell i hans 3:e gifte (gift 1:o 1798 med Hedvig Catharina Wernander i hennes 2:a gifte, född 1769, död 1803, gift 2:o med Eva Catharina Öberg, död 1812), född 1767, död 1841. [10]
 • Maria, född 1767-08-02, död dagen därpå.
 • Ulrika Gustaviana, född 1770-11-21 på Näsbyholm, död 1848-12-09 i Vaxholm. Gift 1796-12-06 på Näsbyholm med majoren i armén, RSO, Bartold Anders Ennes, född 1764-10-21 på Ekenäs9 i Anderstorps socken Jönköpings län, död 1841-03-20 på Sörsjö9 i Värnamo socken Jönköpings län.

Källor

1Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser 1903. 2SK. 3Wä. 4Sj. 5Lk. 6Ahlström, Norrländska släkter. 7Hm. 8As. III, s. 399. 9As. III, s. 395. 10Öä V, s. 354. 11Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.