:

Grönfelt nr 219

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grönfelt nr 219 †

Adlad 1613-07-22, introd. 1634. Utdöd på 1600-talet.


 • Bertil. Härstamning okänd.[1]

Barn:

 • Matts Bertilsson. Ägare till Hummelsund i Borgå socken, där senast 1585. Skeppare 1585. Som vittne lånade en annans sigill 1585. Död tidigast 1587. Änkan Carin erhöll 1590-10-29 skattefrihet till Hummelsund och en halv skatt i Ebbo.[2] Gift 1582-84 med Carin Lydiksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Torsten Svensson, död 1598-09-26 i slaget vid Stångebro, och i detta gifte moder till generalen Torsten Stålhandske. Gift 3:o 1601 med majoren Robert Guthrie, död före 1634). Hon levde änka 1637 på sin gård Hummelsund i Borgå socken, dotter av fogden i Borgå län Lydik Nilsson (Jägerhorn, ej introd. finsk frälsesläkt, Härtonäs-släkten) och Ingeborg Teet [Rf].

Barn:

 • Lydik Mattsson, adlad Grönfelt, till Stenkulla i Borgå socken. Född 15(85).[3] Ryttare 1609, korpral 1615. Drog 1611 till kriget i Ryssland. Adlad 1613-07-22 (sonen introd. 1631 under nr 219), och fick adlig frihet på Kullo och Svartbäck i Borgå socken samt Marike säteri i Sagu socken. Löjtnant för en fana karelska ryttare 1615–1617. Bevistade lantdagen i Helsingfors 1616. Jordrevningskommissarie i Borgå län 1621. Ryttmästare 1625. Major 1628-10-26. Död 1629 under kriget i Preussen. Gift 1610-11[4] med Hebbla Ållongren i Finland, som levde änka 1640, dotter av Per Nilsson (Ållongren i Finland) och Hebbla Månsdotter [Rf].

Barn:[5]

 • Ebba, Född 1611-12-4,[6] död omkr. 1660. Gift före 1628-6-20[7] 1:o med överstelöjtnanten Hans Muir, född 1602, död 1640 och fader till Torsten Muir, natural. Myhr. Gift 2:o med N. N. Död i fält.
 • Anna, död 1682-03-02 på Degerö gård i Helsinge socken och begraven s. å. 21/3 i Helsingfors. Gift med inspektören över sjötullarna i Finland Augustin Larsson, adlad Svanström, död 1658.
 • Christian, till Kullo. Kapten vid Axel Stålarms regemente. Råkade 1654 i duell sära sin granne, kaptenen Arvid Wrangel på Tjusterby, så att denne kort därefter avled. Blev insatt på Tavastehus slott, men lyckades rymma och begav sig ut i polska kriget. Levde ännu 1659-02-27 i Riga. Död ogift och slöt ätten [Rf].
 • Ingeborg, född 1614, död1 1696-05-29 på Koskipää i Sysmä socken och begraven 1697-06-20. Gift 1642-02-22 på Stenkulla med majoren Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel, i hans 2:a gifte, död 1654.
 • Hebbla, död 1673. Gift 1:o med borgmästaren Frans Albrekt Stockman, adlad von Stockman. Gift 2:o före 1665 med borgaren i Åbo Hans Tomasson. Gift 3:o före 16712 med Bernhard Lüdeking.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Love Kurtén: Ätten Grönfelts härstaming. Genos 1999:4 s. 211-213.
 2. Love Kurtén: Ätten Grönfelts härstaming. Genos 1999:4 s. 211-213.
 3. Love Kurtén: Ätten Grönfelts härstaming. Genos 1999:4 s. 211-213.
 4. Love Kurtén: Ätten Grönfelts härstaming. Genos 1999:4 s. 211-213.
 5. Love Kurtén: Ätten Grönfelts härstaming. Genos 1999:4 s. 211-213.
 6. Love Kurtén: Ätten Grönfelts härstaming. Genos 1999:4 s. 211-213.
 7. Love Kurtén: Ätten Grönfelts härstaming. Genos 1999:4 s. 211-213.

: