:

Cedersparre nr 1511

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cedersparre nr 1511 †

Adlad 1716-10-14, introducerad 1719. Utdöd (?1816-08-26).


TAB 1

Arvid Joungh, född i Skottland. Löjtnant vid amiralitetet 1658. Borgare och handelsman i Borås 1659. Död 1708. Gift med Anna Halfvardsdotter, född 1632, död 1720 Dalbogården och begraven 1720-07-10.

Barn:

 • Peter Joungh, adlad Cedersparre, till Kantokylä i Pälkäne socken i Finland. Född 1664-04-13 i Borås. Student i Uppsala 1675-09-24. Volontär vid Västgötadals regemente 1689-01-05. Mönsterskrivare vid Västgötadals regemente 1691-08-03. Fältväbel 1694-08-25. Fänrik vid Västgöta femmänningsregementet till fot 1703-07-11. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Löjtnant vid Västgöta femmänningsregementet 1704-08-10. Konfirmationsfullmakt 1705-01-21. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1706-10-24 regementskvartermästare vid Västgötadals regemente 1709-09-20. Kapten vid Västgöta ståndsdragonregementet 1710-08-10. Överadjutant i Finland 1711-03-01. Konfirmationsfullmakt 1716-09-10. Överstelöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1716-09-15. Adlad 1716-10-14 (introducerad 1719 under nr 1511). Major vid Nylands och Tavastehus dragoner 1723. Överstelöjtnant Nylands och Tavastehus dragoner 1739-12-19. Avsked 1741. Överstes titel 1714-09-12. Död 1757-11-16. På Kantokylä (Medd. av skriftställaren J. Fiume ur kyrkböcker.) och begraven i Pälkäne kyrka. Han var en tapper krigare och utmärkte sig särdeles i aktionerna vid Pälkäne och Storkyro. Gift 1:o 1687 med Brita Luthman, död 1707, dotter av vice lagmannen Per Luthman. Gift 2:o 1714-11-04 med Margareta Catharina Löschern von Hertzfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1698-12-00 på Kaukjärvi gärd i Nykyrko socken i Finland med överstelöjtnanten Gustaf Romanowity, till Kantokylä samt Kolk i Estland, i hans 2:a gifte [gift 1:o med Margareta Dorotea von Birckholtz, död 1697, dotter av kaptenen Gustaf von Birckholtz, och Dorotea von Schönewaldt], död 1713) , född 1670-04-14, död 1750-12-06, dotter av översten Anders Löschern, natural. Löschern von Hertzfelt, och Margareta von Numers. Gift 3:o 1752-09-01 i Åbo [Åbo] med Beata Charlotta Råbergh, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1732 med löjtnanten Henrik Johan Enesköld, nr 585, född 1697, död 1743), född 1708-03-25 i Sibirien, död 1780-01-11 på Korsanäs i Listerby socken, Blekinge län, dotter av majoren Jonas Råbergh och Anna Margareta Eosandra (Göthe).

Barn:

 • 1. Per, född 1688, död som barn.
 • 1. Barbro Christina, född 1689. Gift med fänriken vid Västgötadals regemente Bengt Segersten, död efter 1746-06-15.
 • 1. Carl, född 1690, död som barn.
 • 1. Reinhold, född 1692, död som barn.
 • 1. Anna Beata, född 1693, död 1756-09-19. Gift 1716-02-16 med majoren Erik Johan Armfelt, född 1694, död 1766.
 • 1. Carl, död som barn.
 • 1. Fredrik, död som barn.
 • 1. Beata, död som barn.
 • 1. Anders, död som barn.
 • 1. Lars, död som barn.
 • 1. Gustaf Johan, död som barn.

TAB 2

Per (son av Peter Joungh, adlad Cedersparre, Tab. 1), till Glyttinge i Kärna socken, Östergötlands län. Född 1691. Volontär vid Västgötadals regemente 1708. Korpral vid Västgötadals regemente 1710. Sergeant vid Västgöta ståndsdragonregemente 1712. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1713-04-04. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1717. Kapten vid karelska dragonerna 1718-06-27. Avsked 1719-09-30. Kaptens karaktär vid fortifikationen och resepass 1721-11-03. Fullmakt på löjtnants lön 1733-10-15. Kapten vid Stockholmska fortifikationsbrigaden 1735-12-12. Majors avsked 1740-12-02. Överste i holsteinsk tjänst. Död 1749 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1736-03-16 på Lockstaholm (At (Sch.).) i Husby-Långhundra socken, Stockholms län med Augusta Maria Berendt, född 1717, död 1738-07-05, dotter av apotekaren i Stockholm Johan Berendt och hans 2:a hustru Maria Amalia Wedderkop (LS.). Gift 2:o 1739-05-31 med Jakobina Nordenstedt, född 1708, död 1765-03-22 på Glyttinge, dotter av assessorn i kommerskollegium Jakob (Ak.) Nordenstedt och Brita Hadorph. (At (Sch.)).

Barn:

 • 2. Jakob Pontus, döpt 1740-03-02 i Jakobs församling, Stockholm. Död 1740-08-22.
 • 2. Brita Sofia, döpt 1742-02-05 Kantokyla Död 1751-07-09.
 • 2. Elisabet, född 1743-12-15, död 1828-02-19 på Södra Lund Östergötlands län. Gift 1774-12-01 på Glyttinge med löjtnanten vid artilleriet Henrik Christian Brandkula, född 1736-11-17.
 • 2. Carl Fredrik, född 1745-12-22, död 1746-09-15.
 • 2. Catharina Eleonora, född 1747-12-10, död 1780-02-13. Gift 1779-02-13 med furiren Anders Torsell.

TAB 3

Per Johan (son av Per, Tab. 2), född 1737-03-18. Kadett vid artilleriet i Helsingfors 1754-10-24. Styckjunkare i Helsingfors 1762-05-26. Löjtnant i preussisk tjänst. Avsked. Kronobrännmästare i Härnösand. Död i Härnösand 1816-08-26. Gift 1:o 1767-11-16 med Christina Lund, född 1735, död 1781-11-19 i Sundsvall, dotter av rådmannen i Sundsvall Lars Lund. Gift 2:o 1787-05-27 med Brita Walinder, död 1810 i Härnösand, dotter av kyrkoherden i Åsele pastorat av Härnösands stift Erik Walinder och Margareta Granberg.

Barn:

 • 1. Augusta Maria, född 1768-01-25, död 1801-04-16 i Härnösand.
 • 1. Catharina Eleonora, född 1769-05-14, död 1769-09-03 i Sundsvall.
 • 1. Peter, född 1770-09-08. Reste till sjöss och lät sedan ej höra av sig.
 • 1. Christina Elisabet, född 1774-02-01, död före 1782.
 • 1. Lars, född 1775-08-27, död ung före 1782.
 • 1. Margareta Christina, född 1776-12-27, död 1777-06-07.
 • 1. Carl, född 1777-12-27. Reste till sjöss och lät sedan ej höra av sig.
 • 1. Catharina, född 1780-03-14, död 1804-02-18 i Härnösand.

TAB 4

Johan Conrad (son av Peter Joungh, adlad Cedersparre, Tab. 1), till Skevik i Värmdö socken, Stockholms län. Född 1699-04-23. Konduktör vid fortifikationsbrigaden i Finland 1718-08-04. Löjtnant vid skånska brigaden 1723-05-28. Kaptens avsked 1734-12-28. Död 1765-07-29 i Stockholm. Gift 1726-02-21 med Charlotta Christina Sinclair, född 1706-02-25, död 1748-12-12, dotter av generalmajoren Carl Anders Sinclair, och Barbara Christina von Schwartzenhoff.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1727-05-26, död ogift 1795-11-10 i Stockholm.
 • Brita Johanna, född 1728-09-04, död 1744-08-07.
 • Charlotta Christina, född 1730-01-08 Kantokylä av skriftställaren J. Fiume ur kyrkböcker.), död ogift 1790-03-18 Drottninghuset
 • Carl Natanael, född 1732-07-21, död 1751-10-16 på Kantokylä. (Medd. av skriftställaren J. Fiume ur kyrkböcker.)
 • Sofia, född 1734-11-21, död 1740-07-30.

TAB 5

Jakob Pontus (son av Peter Joungh, adlad Cedersparre, Tab. 1), till Tykälä i Tavastland. Född 1700. Var konduktör 1724. Kornett vid karelska dragonerna 1728-01-08. Död 1740-07-00. Gift (Medd. av skriftställaren J. Fiume ur kyrkböcker.) 1724-10-26 Voipala Paykull, nr 1978.

Barn:

 • Brita Margareta, döpt 1727-08-14 Tykälä Gift 1752-09-17. I Pälkäne socken med flygeladjutanten friherre Bernt Johan Rehbinder, död 1784.
 • Magdalena Charlotta, döpt 1727-10-06, på Tykälä (Medd. av skriftställaren J. Fiume ur kyrkböcker.), död ogift.
 • Peter Fredrik, döpt 1730-01-06 Turpsal
 • Ulrika Elisabet, född 1731 (Medd. av skriftställaren J. Fiume ur kyrkböcker.). Död 1807-1127 i Kangasala socken. Gift 1765-10-22 i Pälkäne socken med kommissionslantmätaren i Nylands och Tavastehus län Johan Rungius, född 1734, död 1787. (El.)
 • Helena Sofia, född 1728, död 1790-03-8 i Tysälä [Ckb.].

TAB 6

Jakob Johan (son av Jakob Pontus, Tab. 5), till Kantokylä. Född 1735-04-30. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1751-02-02, korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1751-06-30. Rustmästare 1753-05-05. Förare 1755-10-04. Fältväbel 1757-08-24. Konstituterande fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1758-06-12. Fänriks fullmakt 1763-09-21. Löjtnant 1770-06-12. Kapten 1775-12-06. RSO 1779-01-24. Avsked med pension 1783-06-23. Begraven 1797-10-03 i Virmo kyrka, då vapnet sönderslogs vid graven, men vilket var oriktigt, emedan hans kusin Per Johan Cedersparre med tvenne söner då levde i Härnösand. Han bevistade pommerska kriget till 1759, då han blev fången och kvarhölls till krigets slut. Gift 1760-08-19 med sin farbrors frus systerdotter Fredrika Gustava Uggla, född 1734-06-19, död 1814-01-05 på Kantokylä, dotter av kaptenen Gustaf Lorentz Uggla, och Hedvig Carolina Sinclair.

Barn:

 • Charlotta Carolina, född 1761-07-31. I Pälkäne socken, död i Pälkäne 1765-04-19. Gift 1802-09-12 i Suoniemi kap. Med sergeanten Carl Johan Roupé (ej död ung).
 • Fredrika Renata (Medd. av skriftställaren J. Fiume ur kyrkböcker.), född 1765-08-07 i Pälkäne socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1811 i Åbo.
 • Carolina Charlotta, född 1767-03-28, död som ung.
 • Maria Elisabet, född 1772-10-02 i Virmo socken [Ckb.]. Levde 1834 ogift i Finland.
 • Jakobina Johanna, född 1769-05-29, död 1840. Gift 1794-03-23. På Tykälä med sergeanten Peter Gustaf Carsten i hans 2:a gifte (gift 1:o 1776-02-13. Med Eva John, från vilken han blev skild, född 1758-08-04, död 1815-12-26), född 1747-01-05, död 1819-04-20.
 • Gustaf Pontus, född 1770-07-18, död 1770-09-02.
 • Fredrik Johan, född 1771-09-25, död 1771-11-20.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: