Güntherfelt nr 1019

Från Adelsvapen-Wiki

1019.jpg


Adliga ätten GUNTHERFELT nr 1019 †

Adlad 1682-07-01, introd. s. å. Utdöd 1752-08-24.


1Hm. 2KrAB. 3Um. 4Lå. 5At (Sch). 6SAB. 7Verser i KB

TAB 1

Emerik Campsen. Kom, sedan han gjort tjänst i tyska 30-åriga kriget, till grevskapet Oldenburg, där han nedsatte sig och blev tullförvaltare. Gift 1640 (med vilken är ej känt).

Barn:

  • Anton Günther Campsen, adlad Güntherfelt, till Slagsta i Botkyrka socken, Stockholms län. Född 1642-04-02 i Oldenburg. Beridare vid oldenburgska hovstallet 1655. Kom 1657 till Sverige och blev stallmästare hos riksrådet greve Anders Torstenson. Beridare vid k. stallet i Stockholm 1659. Stallmästare hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1674. Adlad 1682-07-01 (introd. s. å. under nr 1019). Död 1693-03-02 på Slagsta och begraven i Ytterenhörna kyrka Södermanlands län, där hans vapen uppsattes. Gift med Christina Aernheim, död 1707 och begraven i Ytterenhörna kyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Delsbo, magister dominicus Olai Arnæsius och Carin Nilsdotter Trast.

Barn:

  • En dotter, född 1670, död 1671.
  • Carl Gustaf, född 1672-07-31 i Stockholm. Kammarherre 1700. Hovstallmästare 1714-05-22. Hovstallmästare över stuterierna vid Strömsholm och Kungsör6 1721-10-10. Avsked därifrån6 1737-01-22. Överhovstallmästare 1729. Död ogift 1738-09-26 i Stockholm och begraven i Ytterenhörna kyrka. 'Han följde såsom kammarherre med konung Carl XII på dess krigståg, mistade i slaget vid Klissov den 9 juli 1702 båda sina händer genom en styckekula, reste därför till Frankrike och fick sig därstädes förfärdigade tvenne löshänder, med vilka han i nödfall kunde betjäna sig och även med dem skriva en läslig sfilosofie Blev slutligen 1709 fången vid Perevolotjna och förd till Moskva, därifrån han hemkom 1721.'
  • Brita Catharina, född tvilling 1673, död ogift 1751-06-12 på Lövsta5 i Ytterenhörna socken.
  • Christina Margareta, född tvilling 1673, död 1751-08-14 på Lövsta.5. Gift 1714 med prosten och kyrkoherden i Södertälje, hovpredikanten Mårten Buller i hans 2:a gifte (gift 1:o 1684-05-04 i Stockholm7 med Maria Månsdotter Söderman, död 1708)1, född 1653-03-07 i Hudiksvall, död 1730-02-07 i Södertälje och begraven i kyrkan därst., varest hans porträtt och epitafium uppsattes.1
  • Gustaf Fredrik, född 1678. Överste. Död 1746. Se Tab. 2.

TAB 2

Gustaf Fredrik (son av Anton Günther Campsen, adlad Güntherfelt, Tab. 1), född 1678-01-12 i Stockholm. Musketerare 1697-03-13. Pikenerare vid livgardet s. å. 1/4. Avsked2 s. å. 30/4. Volontär vid franska armén s. å. Fänrik vid Erik Sparres regemente därst. s. å. 10/8. Löjtnant därst. 17002. Avsked 17032. Löjtnant vid livgardet 1704-03-28. Kapten vid livdragonregementet 1708-03-01. Överstelöjtnants titel 1722-06-26. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente 1732-09-06. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1743-08-09. Död 1746-05-01 på överstebostället Raseborg i Finland. Han blev fången vid Perevolotjna och förd till Sibirien, därifrån han hemkom efter fredsslutet. Gift 1724 med Märta Catharina Brunow, född 1698, död 1725-10-31, dotter av majoren Reinhold Brunow, och Brita Christina Ribbing.

Barn:

  • Anton Reinhold, född 1725-10-22 Kanckas Student i Uppsala3 1743-02-10 och i Åbo s. å 4. Dragon vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1745. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1748. Död ogift 1752-08-24 på Lövsta i Ytterenhörna socken, Södermanlands län och slöt ätten samt begraven i familjegraven i Ytterenhörna kyrka, till vilken han gav ett hederligt testamente, på det hans och hans förfäders grav ständigt skulle fä bliva orubbad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.