Schmiedefelt nr 751

Från Adelsvapen-Wiki

0751.jpg


Adliga ätten Schmiedefelt nr 751 †

Adlad 1649-10-15 introducerad 1668. Utdöd 1788-04-13.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Schmiedefelt.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


TAB 1

Joakim Schmidt, adlad Schmiedefelt. Överstelöjtnant vid östra Nylands infanteriregemente 1649-09-28. Adlad 1649-10-15 (introducerad 1668 under nr 751). Död 1672. Han erhöll sex hemman i Luuskala by i Karislojo socken 1648-07-03 med förbättring av två hemman och säterifrihet 1649-09-28 samt erhöll härå konfirmerat 1668-10-09. – Hans änka Beata uppbar pension i Södermanland 1672.

Barn:

 • Gustaf. Fänrik vid östra Nylands infanteriregemente 1659. Kommenderad 1660-05-23 att avresa med hertigen av Kurland från Narva. Löjtnant. Död ogift 1668-05-04 i Karislojo socken. Han råkade i delo med kornetten Hans Ramsay, som 1664 yttrat, att Schmiedefelt vore född före föräldrarnes vigsel, vilken sak förehades av konsistorium i Åbo 1664-05-07.
 • Joakim. Förare under kapten Patkull 1660. Fänrik. Död 1667.
 • Catharina Elisabet, född 1649, död 1693 och begraven 1693-12-19. I Lojo kyrka. Gift omkring 1670 med överstelöjtnanten Carl Remain eller Rennier, adlad Rennerfelt, i hans 3:e gifte, född omkring 1620, död 1696.
 • Detlof, född 1650. Regementskvartermästare. Död 1688. Se Tab. 2.
 • Ester, levde ogift 1674.

TAB 2

Detlof (son av Joakim Schmidt, adlad Schmiedefelt, Tab. 1), född 1650. Förare vid Savolaks infanteriregemente. Fältväbel vid Savolaks infanteriregemente. Anhöll 1673 att bliva kornett vid kavalleriet. Löjtnant vid Savolaks infanteriregemente 1676-11-02. Regementskvartermästare vid Savolaks infanteriregemente 1684-03-04. Avsatt för försummelse i tjänsten 1688-08-00. Död 1688. Ägde Luuskala. Gift, efter tre års trolovning, omkring 1670 med Beata Gyllenhierta, 'som åtta månader efter vigseln föll i barnsäng, varför de båda skulle av riddarhusfiskalen tilltalas och böter påstås', levde änka 1693 på Luuskala, dotter av majoren Christer Henriksson Gyllenhierta, och hans 2:a fru Gunilla Stålarm.

Barn:

 • Christian Joakim, född 1672. Lagman. Död 1721. Se Tab. 3
 • Gustaf. Anklagade 1693 vid Karislojo ting en bonde, som överfallit hans moder med grova skällsord. Nämnes icke i någon annan handling.
 • Carl Detlof, född 1674. Överstelöjtnant. Död 1736. Se Tab. 4.
 • Axel Magnus, född 1675, död som barn.
 • Märta Elisabet, född 1678, död som barn.
 • Görvel. Stämde 1691 korpralen Jakob Rennerfelt för brutet äktenskapslöfte. Var gift 1695, men med vilken är ej känt.
 • Märta Juliana, född 1686, levde 1716. Gift med kaptenen Gustaf Lorentz von Birckholtz, född 1662.
 • Fabian Johan, född 1687. Kaptenlöjtnant. Död 1714. Se Tab. 6

TAB 3

Christian Joakim (son av Detlof, Tab. 2), född 1672. Förare vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Korpral vid Ribbings kavalleriregemente 1695. Löjtnant vid Åbo läns tremänningskavalleriregemente 1701-01-08. Ryttmästare vid Åbo läns tremänningskavalleriregemente 1701-02-01. Avsked för sjuklighet 1703. Major vid Åbo läns kavalleriregemente 1706-03-13. Förordnad av ryska regeringen 1717 att förestå Vasa län men blev avsatt 1720 för omättlig egennytta. Var sannolikt vansinnig redan då, ty 1721 »förskräckte han alla genom sin galenskap», ville dränka sig och skar sig slutligen med en rakkniv i bröstet, varav han dog 1721-11-09 Taipale Begraven 1722-07-01 i koret i Karislojo kyrka. Gift 1:o 1695-08-31 med Elisabet Gezelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1683 med ryttmästaren Henrik Ekestubbe, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1694), död 1696 och begraven i Vichtis kyrka, dotter av biskopen i Åbo Johan Gezelius den äldre och hans 1:a fru Gertrud Gutheim samt fars faster till lagmannen Johan Gezelius, adlad Olivecreutz. Gift 2:o med Lovisa von Rohr i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Jost Johan Werdenhoff), död 1715-12-19 Luuskala

Barn:

 • 2. Beata Christina, född 1704-02-06 på Luuskala, död 1767-03-16 i Samatti kapell. (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.) Gift i Samatti kapell 1:o 1722-01-09 med Carl Magnus Rennerfelt, född 1701, död 1722. 2:o 1723-09-22 på Luuskala med kornetten Bernt Johan Brunow, född 1695, död 1768-07-02 i Karislojo socken. (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.)
 • 2. Christian Joakim, född 1795-08-18 på Luuskala, död på Luuskala 1795-11-06.

TAB 4

Carl Detlof (son av Detlof, Tab. 2), född 1674. Volontär vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1688. Korpral vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1689. Förare 1690. Sergeant 1696-03-09. Fänrik 1700-07-30. Konfirmationsfullmakt 1701-03-23. Löjtnant 1702-12-23. Konfirmationsfullmakt 1703-06-25. Kaptenlöjtnant 1709-11-05. Kapten 1710-07-23. Konfirmationsfullmakt 1711-04-19. Major 1712-05-23. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1717-02-25. Död 1736-03-19. Gift med Beata Eleonora Werdenhoff, född 1686, död 1738-04-08, dotter av överstelöjtnanten Claes Jakob Werdenhoff, och Dorotea Eleonora Planting-Bergloo.

Barn:

 • Jakob Detlof, född 1707, död 1710.
 • Gustaf Ernst, född 1708. Löjtnant. Död 1741. Se Tab. 5
 • Dorotea Beata, född 1709, död som barn.
 • Beata Lovisa, född 1711-11-13 på Luuskala, död 1768-08-16 Karis Gift med sin mosters svåger, majoren Carl Johan Aminoff, född 1692, död 1753.
 • Hedvig Eleonora, född 1716, död 1788-12-17 på Pyhäniemi. Gift 1731 Juttila
 • Carl Johan, friherre Schmiedefelt, född 1717. Generalmajor. Död 1797. Se friherrliga ätten Schmiedefelt.
 • Catharina Margareta, född 1720. Gift 1745 i aug. med löjtnanten Nils Munsterhjelm, född 1710, död 1761.

TAB 5

Gustaf Ernst (son av Carl Detlof, Tab. 4), född 1708. Löjtnant vid Tavastehus infanteriregemente. Stupade 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Gift 1739-02-20 Kurjola

Barn:

 • Gustaf Ulrik, född 1739-11-30. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1755-05-05. Furir vid Tavastehus läns infanteriregemente 1757-03-07. Slutligen kapten. Död ogift 1788-04-13 och slöt den adlade ätten Schmiedefelt.

TAB 6

Fabian Johan (son av Detlof, Tab. 2), född 1687. Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1710. Kaptenlöjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1713-10-15. Stupade 1714-02-19 i slaget vid Storkyro. Gift 1713-05-03 med Elisabet Sofia Tawaststierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715 med majoren Johan Henrik Fieandt, född 1683, död 1741, vars barn blevo adlade von Fieandt), född 1695-10-22, död 1742-02-27 på Kyhkylä i S:t Michels socken, dotter av häradshövdingen Jakob Pontus Tawaststjerna, och Margareta Gråa.

Barn:

 • Beata Elisabet, född 1714, död 1793-04-13 i Heinola. Gift 1739-05-29 i S:t Michels socken med kaptenen Gregori Aminoff, ur 456, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1758.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.