:

Finckenberg nr 159

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Finckenberg nr 159 †

Introd. 1627. Utdöd 1886-09-04.


Gammal finsk frälsesläkt, vars samband med den medeltida finska ätten Finckenberg, som nämnes i Åbo på 1470-talet, dock icke kunnat fastställas. Ätten introducerades 1627, utan att något särskilt adelsbrev företeddes, under nr 131 (sedermera ändrat till 159) såsom »Arvid Jakobssons släkt i Finland», och medlemmarna kallade sig först senare Finckenberg. Ätten, som icke varit representerad i Sverige sedan 1839, immatrikulerades 1818-01-24 på riddarhuset i Finland under nr 8 bland adelsmän.

Finckenberg A15900.jpg

TAB 1

Jakob Michelsson, till Falkenberg i Lemo socken, Finland, som han ärvde efter sin hustrus morbroder biskop Mårten Skytte. Kallas »ädel och välbördig». Gjorde adlig rusttjänst 1557 för Kärsämäki i S:t Marie socken, som han sannolikt bekommit genom sitt gifte. K. M:ts hingstridare 1563. Fogde i Sääksmäki härad 1570–1571. Fogde i Norr-Finland 1578–1585. Nämnes senast 1588-09-00. Var död 1590. Gift med Anna Knutsdotter, som levde 1587, dotter av Knut Jönsson (antagligen kyrkoherden i Åbo Canutus Johannis, som ägde Kärsämäki) och Hebla Skytte.

Barn:

 • Henrik Jakobsson. Stupade i Livland.
 • Michel Jakobsson. Stupade i Livland.
 • Carin Jakobsdotter. Gift.
 • Agnes Jakobsdotter.
 • Valborg Jakobsdotter. Gift med frälsemannen Henrik Eriksson, till Hemböle i Sagu socken, stamfader för adl. ätten Boose, vilken upptog Finckenbergska vapnet.

TAB 2

Claes Jakobsson (son av Jakob Michelsson, Tab. 1), till Falkenberg i Lemo socken. Hovjunkare (1585). Underskrev finska adelns bekräftelse på arvföreningen 1590. Var fänrik vid Axel Kurcks fana, då han 1594 av konung Sigismund fick skattefrihet för Koveri i Merimasku socken och 1595-02-05 för två hemman i Lemo socken. Bevistade finska adelns möte i Åbo 1596. Åtföljde ståthållaren Claes Fleming till Ta vastland under klubbekriget. Erhöll 1599-10-04 lejdebrev av hertig Carl, men blev det oaktat fängslad och insatt på Åbo slott, där han sätt fången ännu i sept. 1600. Benådad. Stallmästare 1601. Fänrik för Jesper Kruus fana 1603. Enligt gamla släktböcker död 1603, slagen vid Wesenberg, men enligt anteckning i Åbo läns jordebok 1604 befann han sig då i fångenskap i Polen. Gift med Brita Andersdotter, som fick försvarsbrev av hertig Carl 1599-10-17

Barn:

 • Henrik Claesson, till Falkenberg. Död 1615. Gift med Brita Henriksdotter, som 1624 sålde sin andel i Falkenberg till Henrik Fleming.

TAB 3

Claes Claesson (son av Claes Jakobsson, Tab. 2), till Koveri i Merimasku socken. Bevistade riksdagen 1634. Fick 1652-05-31 stadfästelse på frälse för Koveri.

Barn:

 • Beata Claesdotter, död 1693-01-18. Gift med fänriken Christer Spåre, av gammal finsk frälsesläkt, död 1691-11-18 på Koveri, som han ärvde.

TAB 4

Arvid Jakobsson (son av Jakob Michelsson, Tab. 1). Ryttare under Axel Kurcks fana 1587. Hövidsman för en fänika tavastländska knektar under ryska tioåriga kriget. Fången, men frigiven 1609. Erhöll på fältmarskalken Jakob De la Gardies rekommendation några hemman i Vesilaks socken 1609-09-17, och uppförde där Viljula säteri. Hövidsman för övre Satakunda härads knektar 1614 och ännu 1625. Introd. 1627 under nr 131, vilket sedermera ändrades till nr 159.

Barn:

 • Jakob Finckenberg. Ryttmästare. Död 1654. Se Tab. 5

TAB 5

Jakob Finckenberg (son av Arvid Jakobsson, Tab. 4), till Viljula i Vesilaks socken. Bevistade riksdagen 1634. Ryttmästare. Fick 1651-05-31 konfirm. på Viljula. Död 1654-05-20 och begraven s. å. 24/6 i Vesilaks kyrka. Gift med Margareta Göransdotter, som 1667 var omg. med Jakob Schou i Åbo.

Barn:

 • Arvid. Levde 1675.
 • ? Henrik. Regementskvartermästare. Se Tab.
 • Margareta. Kallas 1705 »sergeantsänka».

TAB 6

Claes (son av Jakob Finckenberg, Tab. 5). Pikenerare vid livgardet 1673. Livdrabant 1675. Vice korpral 1676-12-04. Korpral vid drabanterna 1682-09-08. Ryttmästare vid Karelens kavalleriregemente 1691-11-27. Död 'kort efter ryssarnas infall i Finland'. Han bevistade under danska kriget slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Gift med Elisabet Ridder, som levde änka 1741 över 100 år gammal, dotter av kommendanten på Viborgs slott Peter Hollender Ridder och Brita Silfversparre.

Barn:

 • Maria, född 1685, död 1738-10-11 i Vekkelaks socken.7. Gift 1715 med rusthållaren och kyrkovärden i Vekkelaks socken Nils Mattsson Huusgafvel, av samma finska frälsesläkt som adliga ätten Huusgafvel, i hans 1:a gifte, död 1741 ell. 1742.7
 • Carl, döpt 1687-06-24, i Arboga.2
 • Jakob, döpt 1690-04-22 i Arboga.2 (För en liten son själaringning i Arboga 1692-07-10).2

TAB 7

Henrik (?son av Jakob Finckenberg, Tab. 5). Regementskvartermästare 1692 och ännu 1711. Bosatt i Uskela socken, Finland. Gift med Elisabet Fogelhufvud, dotter av kaptenen Claes Fogelhufvud och Christina Ramsay.

Barn:

 • Christina, född 1694, död änka 1754-10-15. Gift med en ryttare.
 • Anna Maria, döpt 1704-12-22 i Uskela socken.
 • Helena, döpt 1709-12-31 i Uskela socken.

TAB 8

Gustaf Adolf (son av Jakob Finckenberg, Tab. 5). Ryttare vid adelsfanan 1679-06-00. Volontär vid Björneborgs läns infanteriregemente 1681-01-00. Volontär vid livgardet 1683-04-05. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1685-07-11. Konfirm.fullm. s. å. 6/10. Löjtnant därst. 1692-10-12. Kaptenlöjtnant 1697-11-16. Sekundkapten 1701-01-26. Premiärkapten 1702-06-04. Levde 1708. Gift 1698 med Brita Catharina Giös, som levde 1711 Ketunböle

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1705-05-05 i Riga. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1726. Korpral därst. s. å. Avsked 1732. Volontär vid amiralitetet i Stockholm s. å. Arklimästare därst. 1733. Avsked 1741. E. konstapel vid amiralitetet 1742-06-29. Löjtnants titel 1756 1812. Död ogift 1773-05-11 på Käldinge i Nagu socken.
 • Jakob Arvid, född 1707. Löjtnant. Död 1798. Se Tab. 9
 • Johan Adolf, född 1709. Löjtnant. Död 1795. Se Tab. 13

TAB 9

Jakob Arvid (son av Gustaf Adolf, Tab. 8), född 1707-06-13, i Nagu socken. Volontär 1731. Sergeant 1753-03-05. Löjtnant. Avsked 1758-08-28. Död 1798-06-26 Vikom Gift 1765-11-05 med Margareta Magdalena Mjödh, död 1833-06-22, i Åbo, dotter av kyrkoherden i Nagu pastorat, prosten Abraham Mjödh, och Magdalena Ross.

Barn:

 • Jakobina Teodora, född 1767-04-06, död 1828-12-14. Gift 1789-01-01 på Vikom med översten, sedermera verkliga statsrådet Natanael Gerhard Schultén, adlad af Schultén, född 1750, död 1825.
 • Gustaf Adolf, född 1768. Kapten. Död 1809. Se Tab. 10
 • Abraham Arvid, född 1769. Generalmajor. Död 1840. Se Tab. 12.
 • Jakob Johan, född 1771-10-20. Student i Åbo 1787-02-27. Auskultant i Åbo hovrätt 1791-11-17. Kanslist därst. Drunknade ogift 1794-12-02 i närheten av Vasa stad.
 • Magdalena Catharina, född 1773-09-02 i Nagu socken, död 1826-02-23. Gift 1804-09-09, på Vikom med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Jakob Benedikt Haartman, född 1772-12-28, död 1825-03-22 i Åbo.
 • Carl Herman, född 1776-08-14, på Vikom. Volontär vid Åbo läns linjeregemente 1792-07-01, fänrik därst. s. å. 10/8. Löjtnant därst. 1805-12-20. Kapten. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 8 bland adelsmän. Död barnlös 1848-09-20, i Åbo. Gift 1846-07-12, på Vikom med Hedvig Lovisa Charlotta Mollin, född 1798, död 1850-08-02, dotter av prosten och kyrkoherden i Lojmijoki pastorat Josef Mollin och Hebbla Sofia Westzynthius.
 • Agata Charlotta, född 1782-02-07, död ogift 1807-12-22, i Åbo.6

TAB 10

Gustaf Adolf (son av Jakob Arvid, Tab. 9), född 1768-06-05. Fänrik vid Åbo läns regemente 1783-05-28. Löjtnant i armén 1793-09-25. Kaptens avsked 1802-06-28. Död 1809-12-11 i Åbo.6. Gift 1793-09-24 med Maria Elisabet Claesson, född 1775, död 1847-12-31, Torås

Barn:

 • Peter Arvid, född 1794-06-23, i Åbo6. Student därst. 1809-11-06. Auskultant i Åbo hovrätt 1815-06-19. E. notarie därst. 1817-06-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-27 under nr 8 bland adelsmän. Död ogift 1846-05-28 i Åbo.
 • Gustaf Adolf, född 1808. Lantbrukare. Död 1867. Se Tab. 11

TAB 11

Gustaf Adolf (son av Gustaf Adolf, Tab. 10), född 1808-11-07 i Nagu socken. Lantbrukare på Käldinge i nämnda socken. Död där 1867-10-25. Gift 1847-10-14 i Nagu socken med Agata Charlotta Mattsson, född där 1810-11-22, död 1886-10-16 på Käldinge.

Barn:

 • Margareta Elisabet Charlotta, född 1849-07-25 på Käldinge, död 1924-05-18 i Åbo. Gift 1883-08-07 på Käldinge med sjökaptenen Johannes Julius Fogelberg, född 1849-08-17 i Esbo socken, död 1913-09-03 i Åbo.

TAB 12

Abraham Arvid (son av Jakob Arvid, Tab. 9), född 1769-11-02. Sekundadjutant vid livdragonregementet 1784-04-19. Kornett därst. s. å. 29/4. Bevistade finska kriget 1788–1790 och erhöll Svensksundsmedaljen i guld för tapperhet 1790. Biträdde vid trigonometriska och astronomiska mätningarna i finska skärgården 1791 och 1792. Löjtnant vid lätta infanteri- eller rusthållsbataljonen av Åbo läns regemente 1794-01-13. Kapten därst. 1802-12-16. Bevistade finska kriget 1808. RSO s. å. 28/5. Major vid hydrografiska kåren i Stockholm 1809-08-19. Avsked från svenska tjänsten med överstelöjtnants rang 1810-07-10. Överflyttade till Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 8 bland adelsmän. Ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement och t. f. chef för senatens militieexpedition 1821-08-08. Chef för nämnda expedition 1822-06-15. Tillika inspektör för lots- och båkinrättningen i Finland 1823-04-07. RRS:tAO2kl i brilj. 1826-02-22. Överstes n. h. o. v. 1829-05-03. Statsråd 1832-11-20. Verkligt statsråd 1834-05-14. Avsked från befattningarna i senaten s. d. Överförd till ryska flottans styrmanskår såsom generalmajor 1835-04-18 med bibehållande av befattningen vid lots- och båkinrättningen. Tillika t. f. ordförande i överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket 1836-12-12. Avsked från sistnämnda befattning 1838-01-31. RRS:t StO2kl m kr s. å. 14/4. Avsked ur krigstjänsten 1840-03-19. Död s. å. 21/11 i Helsingfors. Gift 1812-06-23 med sin kusin Agata Gustava Mjödh, född 1783, död 1813-07-21 i Åbo, dotter av sekreteraren Herman Mjödh och Beata Agata Hagelberg.

Barn:

 • Herman Gustaf, född 1813-07-12 död 1816-02-02, i Åbo och där begraven6 s. å. 19/2.

TAB 13

Johan Adolf (son av Gustaf Adolf, Tab. 8) född 1709 i Riga. Löjtnant vid livdragonregementet 1746. Avsked. Död 1795. Gift 1780-10-19 Maanpää

Barn:

 • Johan Adolf Fredrik, född 1789-12-07 i Åbo6. Student därst. 1805-09-26. Död där 1806-05-09.

TAB 14

Arvid Finckenberg (son av Arvid Jakobsson, Tab. 4). Ryttare vid Åbo läns kavalleriregemente 1636. Korpral därst. 1639. Fänrik vid Björneborgs infanteriregemente 1648. Avsked 1654 för svåra blessyrer. Kapten för ett kompani uppbådsfolk 1656. Fick 1663-12-04 livstidsfrälse för Viljula i Vesilaks socken, Kilvakkala i Kyrö socken samt 1672-07-03, för två ödeshemman i Vesilaks socken. Död 1694 över 80 år gammal och begraven i Vesilaks kyrka. 'Han hade i kriget i Tyskland fått fyratio hugg, varav två i huvudet så stora att man kunde lägga hela knytnäven uti, dessutom åtskilliga kulor, som sutto kvar i kroppen.'. Gift 1:o före 1649 med en dotter, född utom äktenskapet, till Torkel Andersson, av den finska adliga Botilaätten. Åbo hovrätt förkastade 1649 hennes arvsanspråk efter fadern. Gift 2:o före 1658 med Anna Krus.8

Barn:

 • Johan. Var 1672 »temligen till åren kommen», hade i några år tjänat hos förnäma herrar, då hans fader anhöll att han måtte bliva anställd vid finska militien. Sannolikt den son, som var officer vid livregementet och stupade 1676 i Skåne.
 • ? Anna Margareta. Var 1705 gift med furiren (Christoffer Bertilsson?) Facht Taipale

TAB 15

Jakob (son av Arvid Finckenberg, Tab. 14). Förare vid Björneborgs läns infanteriregemente 1674-07-29. Musketerare vid livgardet s. å. 21/10. Fänrik vid Burghausens infanteriregemente 1675-06-09. Fänrik vid Björneborgs läns infanteriregemente 1676-06-18. Löjtnant därst. 1677-12-06. Regementskvartermästare 1681-12-02. Avsked 1689-09-22. Ånyo kapten vid sistnämnda regemente s. å. 6/11. Stupade 1708-09-29 i slaget vid Liesna. Gift 1:o med Anna von Dunten. Gift 2:o med Christina Elisabet Rosenmuller, född 1683-03-13, död 1728, som efter mannens död föll i svårmod och blev sinnesrubbad1, dotter av assessorn Christer Adrian Rosenmuller, nr 706, och Margareta Elisabet von Rohr.

Barn:

 • 1. Gotthard Jakob. Löjtnant. Död 1716. Se Tab. 16
 • 1. En dotter. Gift med en löjtnant Willandt (? löjtnanten vid Åbo läns kavalleriregemente Peter Willandt, död 1715-01-05).5
 • 1. Margareta Elisabet. Död 1749-06-02. Gift 1709 med majoren Anders Hästesko af Målagård, född 1673, död 1744.
 • 1. En dotter. Gift med en kapten Witting (?regementskvartermästaren vid Åbo läns infanteriregemente Samuel Witting).6
 • 1. Anna Margareta. Gift med ryttmästaren Fredrik Armfelt, född 1674.

TAB 16

Gotthard Jakob (son av Jakob, Tab. 15). Student i Åbo 1699. Fältväbel vid Björneborgs infanteriregemente s. å. Fänrik därst. 1700-11-22. Löjtnant 1705-08-24. Konfirm.fullm. 1706-12-15. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente s. d. Fången 1709-07-01, vid Perevolotjna. Död 1716-12-15, i rysk fångenskap i Tottma. Gift med Agda Dorotea Brummer, som gifte om sig i Archangel med en von Siewers och 1722 återflyttade till Finland.

Barn:

TAB 17

Jakob Johan (son av Gotthard Jakob, Tab. 16), till Balkis i Lokalaks kapell i Finland. Född 1716-12-02 i Archangel. Levde utan tjänst. Död 1792-02-11 på Oja gård i Vehmo socken och begraven i Vehmo kyrka. Gift 1:o med Catharina Elisabet Blümen. Gift 2:o med Elisabet Helena Alanus, född4 1743-01-03, död4 1804-04-28, dotter av prosten och kyrkoherden i Vehmo pastorat Henrik Alanus och Christina Helena Fléege.4

Barn:

 • 1. Clara, född 1743, död 1820-08-20 i Nådendal. Gift 1763-12-21 med löjtnanten Fredrik Bogislaus Fock, B, född 1732, död 1771.
 • 1. Carl Gerhard, född 1744-02-24. Student i Åbo 1760. Auskultant i Åbo hovrätt 1763-05-31. Extra ordinarie kanslist därst. 1764-12-17. Vice notarie 1769-12-04 död ogift 1771-05-28 i Åbo
 • 1. Salomon Jakob, född 1745. Kapten. Död 1835. Se Tab. 18
 • 1. Johan Ulrik, född 1748, död 1751.
 • 2. Henrik Johan, född 1776. Kapten. Död 1859. Se Tab. 20
 • 2. Carl Erik, född 1779. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 21.
 • 2. Bernt Fredrik, född 1780. Vice president. Död 1853. e Tab. 23.

TAB 18

Salomon Jakob (son av Jakob Johan, Tab. 17), född 1745-02-25. Student i Åbo 1760. Furir vid livdragonregementet 1764-07-19 kornett därst. Kapten i armén. Avsked 1772-03-30. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 8 bland adelsmän. Död 1835-07-26 i Nådendal. Gift 1:o 1772-01-06 med Johanna Litzelius, född 1743, död 1815-11-03 i Nådendal. Gift 2:o med Johanna Maria Haarman, född 1792, död 1822-03-27. Gift 3:o 1822-10-13 med Maria Sofia Aveman, född4 1785-04-25, död 1869-02-18 i Nådendal4, dotter av kapellanen i Helsingfors Peter Aveman och Eva Elisabet Stichæus.4

Barn:

 • 1. Gustaf Reinhold, född 1773. Fänrik. Död 1843. Se Tab. 19.

TAB 19

Gustaf Reinhold (son av Salomon Jakob, Tab. 18), född 1773-01-27. Student i Åbo 1788-06-19 fänrik vid Åbo läns regemente 1799-11-15. Avsked 1803-07-10. Död 1843-05-04 i Åbo. Gift 1804-10-04 i Nousis prästgård med Christina Catharina Achrenius, född 1787-11-07, död 1856-03-17 i Helsingfors, dotter av prosten och kyrkoherden Anders Achrenius och Christina Sahlstedt.

Barn:

 • Emilia Christina, född 1807-04-17, död ogift 1880-06-18.
 • Reinhold Gustaf, född 1808-12-25. Hautboist vid Svea livgarde 1831-04-08, död ogift 1839-11-29 i Stockholm, men sammanlevde flera år med musikantänkan Catharina Charlotta Sellberg och hade med henne en son, Oskar Reinhold Emil, vilken kallade sig Finckenberg och överflyttade till Finland samt gifte sig med Helena Sofia Torwigge.
 • Bernt Emil, född 1810-12-00, död 1812-06-23.
 • Selma Christina, född 1816-12-08, död ogift 1846-06-07 i Åbo.
 • Frans Alexander Emil, född 1825-12-14 i Stockholm. Student i Helsingfors 1846-12-11. Död där 1848-03-18.

TAB 20

Henrik Johan (son av Jakob Johan, Tab. 17), född 1776-01-08. Korpral vid Nylands regemente 1786-08-31. Fänrik därst. 1787-06-30 transp. till Åbo läns linjeregemente 1793-05-13. Löjtnant därst. 1802-12-16. RSO 1809-07-03. Kaptens avsked 1810-09-18. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 8 bland adelsmän. Död 1859-07-03 Balkis Gift 1807-01-06 med friherrinnan Vivika Ottiliana Stackelberg, född 1789-12-19, död 1848-11-02 på Balkis, dotter av majoren, friherre Bernt Magnus Stackelberg, och hans 1:a fru friherrinnan Ottiliana Ulrika De Geer af Tervik.

Barn:

 • Henriette Vivika, född 1808-01-12 på Balkis, död 1883-01-12 i Lokalaks kapell. Gift 1842-11-06 med kapellanen därst., vice pastorn Johan Henrik Björkman, född 1809-01-15 i Ulvsby socken, död 1883-11-10 i Lokalaks.
 • Augusta Vilhelmina, född 1810-02-05, död ogift 1879-11-11 i Raumo.
 • Bernhardina Lovisa Elisabet, född 1811-05-20 på Balkis, död ogift 1862-05-18 i Raumo.
 • Reinhold Johan Magnus, född 1813-04-06 på Balkis. Student i Helsingfors 1830-09-30. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1832-04-14, underfänrik därst. s. å. 21/7 1 1833-08-19 i Helsingfors.
 • Fredrika Ottiliana, född 1815-11-15, död 1891-11-18 i Helsingfors. Gift 1842-08-11 i Lokalaks kyrka med häradshövdingen, friherre Sebastian von Knorring, född 1815, död 1903.
 • Henrik Robert Casimir, född 1817-04-05 och död s. å. 13/5 på Balkis.
 • Malvina Terese Hildegard, född 1824-10-06, död 1858-08-04. Gift 1847-01-10 på Balkis med sin syssling, godsägaren, friherre Alfons Herman Lorentz Bernt Wrede af Elimä, född 1820, död 1873.

TAB 21

Carl Erik (son av Jakob Johan, Tab. 17), född 1779-06-01. Förare vid Åbo läns linjeregemente 1796-04-14. Fänrik därst. s. å. 26/10. Avsked med löjtnants titel 1810-06-05. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 8 bland adelsmän. Död 1842. Gift med sin kusin Maria Lovisa Alan, född 1792-02-09, död 1857-02-06 på Väättäis i Lokalaks kapell, dotter av assessorn i Vasa hovrätt Erik Alanus, sedan Alan, och Margareta Stillman.

Barn:

 • Alexander, född 1812. Kronolänsman. Död 1870. Se Tab. 22
 • Maria Charlotta Elisabet, född 1814-09-15 död 1867-05-30, i Nystad. Gift 1:o 1837-02-14 med kronolänsmannen Anton Adrian Forss, född 1802-01-06, död 1840-08-14. Gift 2:o 1845-06-10 Taipale Carl Gustaf Sandbäck, född 1822, död 1883-03-31 i Nystad.
 • Carl Johan, född 1815 Björkö å. 7/10.
 • Sofia Constantia, född 1818-07-01 död 1863-04-25 på Jaakkola rusthåll i Lokalaks kapell. Gift 1838-01-01 på Björkö med justitierådmannen i Nykarleby, vice häradshövdingen Bernt Fredrik von Pfaler, född 1806-03-03 i Tyrvis' socken, död 1857-01-12.

TAB 22

Alexander (son av Carl Erik, Tab. 21), född 1812-12-04 i Lokalaks kapell. Student i Helsingfors 1834-02-08. Kronolänsman i Korpo socken 1839-04-29. Transp. till Lappi och Raumo länsmansdistrikt 1841. Avsked. Död 1870-02-20 Väättäis Gift 1840-02-02 med Maria Christina Eklund, död 1873-03-10, dotter av bonden Johan Eklund.

Barn:

 • Maria Alexandra, född 1841-05-01 i Korpo socken. Finsk stiftsjungfru.
 • Augusta Vilhelmina, född 1843-03-07, död 1914-10-28. Gift 1881-04-21 i Lokalaks kapell med kofferdiskepparen Johan Erik Söderberg.

TAB 23

Bernt Fredrik (son av Jakob Johan, Tab. 17), född 1780-12-15. Student i Åbo 1795-11-25. Auskultant i Åbo hovrätt 1800-06-13. E. notarie därst. 1804-12-21. Kanslist 1807-11-11. E. fiskal 1809-09-08 notarie s. å. 12/10. Vice advokatfiskal 1811-02-09. Sekreterare 1812-09-12. Assessor 1816-06-19. Ledamot av riddarhusdirektionen 1817–1820. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 8 bland adelsmän. Hovrättsråd i nämnda hovrätt 1822-06-21. RRS:tAO2kl 1825-03-15 vice president i hovrätten 1840-05-06. RRS:tV1O3kl 1845-04-26. Avsked 1847-04-28. Död 1853-04-30 på sin gård Björkö i Lokalaks kapell. Gift 1813-12-31 2 med sin kusin Johanna Maria Sacklén, född 1790-05-12, död 1839-01-07 i Åbo, dotter av häradshövdingen i Vehmo och Nedre Satakunda häraders domsaga Lars Sacklén och Maria Christina Alanus.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1815-02-22 i Åbo. Student i Helsingfors 1832-10-02. Död där 1833-11-19.
 • August Ludvig, född 1816-05-13 i Åbo. T. f. bergskonduktör. Död ogift 1852-04-17 på Björkö.
 • Herman Gustaf, född 1819-06-06 i Åbo. Student i Helsingfors 1840-06-18. Prästvigd i Åbo 1842-06-10 och förordnad till kapellansadjunkt i Vehmo. Kapellanssubstitut i Brändö 1844-02-07. Tjänste- och nådårspredikant i Lokalaks 1845-03-26. Sockenadjunkt i Nykyrko 1846-06-08. Vice pastors titel 1857. Kapellan i Vesilaks 1864-08-10. Kyrkoherde i Karkku pastorat 1868-01-15. Prosttitel 1873-12-19. Död barnlös 1886-09-04 i Karkku prästgård och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1844-02-08 med Sofia Wahlberg, född 1818-03-07, död 1895-08-27 i Tammerfors, dotter av kapellanen i Valkeala socken, vice pastorn Erik Wahlberg och hans 1:a fru Helena Sidensnöre.
 • Frans Johan Emil, född 1821-12-16. Fänrik vid 9. finska linjebataljonen 1844-02-13. Transp. till 12. finska linjebataljonen. Underlöjtnant därst. 1848-06-20. Löjtnant 1851-05-25. Transp. till Velikolutska jägareregementet 1854-02-22. Avsked 1856-01-26. Död barnlös 1870-12-12 i Vehmo socken. Gift 1:o 1859-04-28 med Maria Albertina Grönroos, född 1832-06-27 död 1860-03-09 i Vehmo socken. Gift 2:o 1861-05-26 med bonddottern Amanda Vilhelmina Johansdotter Saula, född 1837-05-17, död 1864-08-20 i Vehmo socken.
 • Maria Louisa, född 1824-01-22, död ogift 1890-05-16.
 • Fredrika Sofia, född 1825-04-19 död 1826-01-14.
 • Augusta Elisabet, född 1826-10-08 i Åbo, död 1901-01-10 i Helsingfors och begraven i Åbo. Gift 1860-06-24 med häradsskrivaren i Piikkis härad Ludvig Landell, född 1829-05-31 i Lokalaks, död 1889-09-22 i Åbo.
 • Lars Viktor, född 1828, död 1829-03-11.
 • Anna Sofia, född 1831-12-26, död 1832-02-11.

Källor

1Rf. 2Arboga kyrkoarkiv. 3RHG. 4Wä. 5Lk. 6Åbo. 7Medd. av arkivarien K. Blomstedt, Helsingfors. 8Medd. av statsarkivarien J. W. Ruuth.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: