:

Rundeel nr 632

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rundeel nr 632 †

Adlad 1650-09-30 introd. 1655. Utdöd i början av 1700-talet.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1At (KrA). 2Kuhmalaks kyrkoarkiv, 3Medd. av arkivarien. R. Rosén.

TAB 1

Petrus Bartolomæi Bartholinus. Fältpredikant. Slottspredikant i Åbo. Kaplan i Letala församl. i Finland, sedan kyrkoherde därst. 1629–1639. Bodde i Kostiainen by i Letala (Laitila) socken. Död 1639. Son till borgaren i Björneborg Bertil Tomasson Kissa (= Katt) och Karin Bertilsdotter (dotter till borgmästaren i Björneborg Bertil Mattsson Kissa och Agneta). Gift med Karin Andersdotter, död tidigast 1644.[1]

Barn:

 • Anders Persson, även Costenius, adlad Rundeel, född 1619. Kom i tjänst 1639. Var fänrik och löjtnant i sju år. Regementskvartermästare vid Björneborgs regemente 1647. Kapten därst. 1648. Adlad 1650-09-30, undfående till vapen en rundel (torn) emellan trenne kulor (introd. 1655 under nr 632). Major för en skvadron ny utskrivna Åbo och Björneborgs läns knektar 1656. Kommendant på Nyslott 1671-08-12 med överstelöjtnants rang och titel s. å. 17/8. Död 1679-12-03 och begraven i Kangasala kyrka. Han deltog i kriget i Tyskland, i Polen och vid ryska gränsen. Erhöll 1650-07-20 i förläning Sorola by i Kangasala socken under Norrköpings besluts villkor och uppförde där Sorola säteri, vilket dock reducerades 1683, samt erhöll 1661-02-05 ytterligare fyra ödeshemman i Kangasala socken. Gift med Magdalena Jakobsdotter, dotter av slottsloven och slottsfogden på Åbo slott, konungsmannen vid Åbo rådstuvurätt och rusthållare på Kartano i Monaala by i Tyrväntö eller Kulsiala socken i Tavastland Jacob Sigfridsson och Elin Andersdotter, syster till tre tjänstemannabröder[2], vilkas släkt (anknuten till Luopioinen (Luopiois) kapell i Hauho socken) åtminstone senare kallade sig Bock (Jacob gift med Åbo domkapitels tillstånd (1658) [3] 1659 på sitt rusthåll i Tyrväntö 2:o med Dorothea von Schönewandt, från Ilmoila i Hauho socken, änka efter kaptenen Gustaf von Birckholtz som stupade i Tyskland 1643; hon erhöll 1683 livstidsfrihet för Sorola).

Barn:

 • Jakob. Underofficer vid Björneborgs regemente 1655. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1660-10-19. Löjtnant därst. 1670-03-15. Kapten vid Björneborgs regemente 16771. Död s. å. 27/8 av en i slaget vid Landskrona undfången blessyr.
 • Johan. Page, först hos riksdrotset, greve Per Brahes grevinna, sedan hos riksstallmästaren, greve Anders Torstensson. Musketerare vid livgardet. Drabant. Löjtnant vid M. Schultz' regemente 1674. Löjtnant vid Eurghausens finska dragonregemente s. å. Död 1675 i krig före 11/8, då begravningshjälp för honom beviljades.
 • Anders. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Korpral vid finska adelsfaneregementet 1668. Löjtnant vid Tavastehus läns västra infanteriregemente 16751. Förordnades 1676 att övervaka arbetet vid Vargskärs skans. Reste utomlands, studerade fortifikation och tjänstgjorde vid konungens av Frankrike gardesregemente. Löjtnant vid överste Sass' regemente 1683. Kapten. Död ogift 1690-02-06 och begraven i Lempäälä kyrka.
 • Christina Gertrud. Gift med majoren Berendt Gustaf Schulman, som stupade vid Neva 1708-9-1, son till officern Johan Gustaf Schulman (från Nova Bura, Ingermanland) och Elisabeth Hansdotter Cronman.
 • Eva, begraven 1693-02-00 i Janakkala kyrka. Gift med ryttmästaren Gustaf Adolf Brunow, i hans 1:a gifte, död 1706.
 • Margareta. Var gift 1682, men med vilken är ej känt.
 • En dotter. Gift före 1678 med kronolänsmannen Claes Hansson Svarthafra.
 • Helena, levde änka 1693. Gift med prosten och kyrkoherden i Rantasalmi Anders Kyander i hans 2:a gifte. Död 1692.
 • Ännu sex barn, döda späda eller okända.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Anders Persson, adlad Rundeel, Tab. 1), till Sorola. Var fältväbel vid Grotenfelts finska lantdragonskvadron 1694. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700-11-03. Död före 1728. Gift 1700-03-28 i Kuhmalaks socken med Margareta Magdalena von Qvanten, född 1681, död 1762-01-09 på Sorola och begraven s. å. 29/1 i Vääksygraven i Kangasala kyrka, dotter av ryttmästaren Gustaf Adam von Qvanten, och Ester Maria Uggla.

Barn:

 • Catharina, född 170(4), död 1772-03-29 i Kuhmalaks socken.2. Gift före 1741 med föraren och hemmansägaren Erik Leander Tursola 2
 • Helena, född 1706, död 1762-07-09 på Sorola och begraven s. å. 11/7 i Vääksygraven i Kangasala kyrka. Gift 1722-11-06 med rusthållaren Peter Bergman, född 169(6), död 1740-03-12 i Kangasala socken.3
 • Christina, född 170(9), död 1791-07-10 i Kuhmalaks socken2. Gift. 1728-01-20 på Sorola med löjtnanten Sven Lenning, född 1693.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Väänänen, Kyösti: Petrus Bartholomaei Bartholinus. Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721 -verkkojulkaisu. Studia Biographica 9. Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011.
 2. Alexander (krigsfiskal, länskamrerare), Isak (mönsterskrivare och räntemästare i Åbo) och Jakob (ränte- och proviantmästare i Åbo, kammarföredragande) Anderssöner.
 3. Love Kurtén: Slottsloven Jakob Sigfridssons giften. Genos 41(1970), s. 70.

: