Nötebom nr 696

Från Adelsvapen-Wiki

0696.jpg


Adliga ätten Nötebom nr 696 †

Adlad 1652-10-02, introd. 1664. Utdöd omkr. 1684.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909–1916).


1KrAB.

  • Jürgen Nötebom. Löjtnant vid finska rytteriet. Fick 1628-04-26 förläning av Orbentz by i Estland. Var ryttmästare, då han 1630-10-14 under kriget i Tyskland i huvudkvarteret Ribbenz erhöll k. brev på Hongola by i Urdiala socken i Finland. Uppförde där Hongola säteri. Död före 1636-06-01, vilken dag hans arvingar blevo stadfästade i hans frälsegods. Gift med Elisabet Berkholt von der Frense i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Claes Skarp, adlad Skarpfelt 1662-04-19, men ej introd.).

Barn:

  • Vilhelm Johan Nötebom, adlad Nötebom. Fick 1636 och 1645-08-11 konfirm. på Hongola med förnyad stadfästelse 1662. Volontär vid Mattias Forbes' regemente 1640. Fänrik vid Hans Ritters regemente 1647. Regementskvartermästare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1650. Adlad 1652-10-02 (introd. 1664 under nr 696). Kapten 1655. Major vid överste Schultz' regemente tills detta upplöstes 1660. Död omkr. 1684 på Hongola. Gift med Elisabet Margareta Brunow, som levde änka 1687, dotter av amiralen Göran Brynielsson (Brunow). Hon anhöll 1685 hos krigskollegium att utfå sina söners resterande lönefordringar och skrev, att de nästan alla stupat inom loppet av samma vecka.

Barn:

  • Jürgen Johan. Löjtnant vid Tavastehus (västra) infanteriregemente1 1673-04-11. Ryttmästare därst. 16771. Död barnlös i Preussen. Gift med Maria Skraggensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Hans Wegner. Gift 3:o med N. N.). Hon måste 1703 med sju små barn flykta från Nyenskans, dotter av slottsfogden på Nyen Simon Skraggensköld, och Sara Persdotter.
  • Carl. Löjtnant. Död omkr. 1675 i Preussen.
  • Vilhelm. Löjtnant. Död omkr. 1675 i Preussen.
  • Gabriel. Korpral. Död omkr. 1675 i Preussen.
  • En dotter. Gift, men med vilken är ej känt.
  • Maria, levde ogift i början av 1680-talet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.