:

Sabelhierta nr 186

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sabelhierta nr 186 †

Adlad 1586-08-15, introducerad 1633. Utdöd efter 1853, men före 1864.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


Sabelhierta%20A18600.jpg

TAB 1

Lars Jönsson på Kråkö. Landssyneman i Borgå socken 1545.

Barn:

 • Bengt Larsson, till Kräppelby (Sannäs) i Borgå socken, vilket han fick genom sitt gifte. Var kvartermästare vid Matts Larssons fana, då han 1582-06-29 fick frälse på två skattehemman i Rinumby. Adlad 1586-08-15, sedan tidigare frälserannsakning visat, att han icke själv ägde sköld och hjälm, men genom sitt giftermål fått frälsegods. Undertecknade 1593 i Åbo trohetsförsäkran till konung Sigismund. Slöt sig senare till hertig Carl och fick dennes försvarelsebrev 1599-09-14 samt har 1602 bland finska adeln underskrivit försäkran till hertig Carl. Mönstrade 1602 knektar, som avgingo till Narva. I slottsloven Narva 1602-06-25. Fick Karkku fjärding i förläning 1614-05-02. Död omkring 1615. Gift med Birgitta Jakobsdotter, som efterlevde, dotter av kyrkoherden Jakob i Borgå och Suneva Lydiksdotter, av adliga Kråkösläkten.

Barn:

 • Jakob Bengtsson Sabelhierta. Ryttmästare. Död 1640. Se Tab. 2
 • Carin Bengtsdotter. Sålde tillika med brodern Penttilä i Birkkala socken till ståthållaren Jesper Mattsson Cruus. Gift med fänriken Torsten Henriksson Ekelöf, som levde 1633.

TAB 2

Jakob Bengtsson Sabelhierta (son av Bengt Larsson, Tab. 1), till Sannäs samt Bosgården i Borgå socken. Var fänrik vid finska adelsfaneregementet 1605 och deltog med detta i ryska tioåriga kriget. Fick Baggböle, Kråkö och Seitlaks hemman i förlåning 1606-08-02 och fältmarskalken Jakob De la Gardies brev på Dromboms by i Pernå socken 1609-09-09 för sitt välförhållande under kriget. Löjtnant under Patrik Ruth vens fana 1614. Ryttmästare för en fana karelska ryttare 1620. Introducera 1633 under nr 150, vilket nr sedan ändrades till 186, med namnet Sabelhierta efter vapnet. Död 1640. Gift 1:o med Gertrud Ruuth, död före 1612, dotter av ryttmästaren Jöns Persson Ruuth (i Finland, nr 125) och Anna Dufva (i Finland, nr 95). Gift 2:o 1612 med Kerstin Turesdotter, dotter av ryttmästaren Ture Johansson (Stålarm) och Margareta Bertilsdotter (Mjöhund, finsk frälsesläkt). Gift 3:o med Anna Margareta Stålarm, död 1680, dotter av Axel Eriksson Stålarm, och Märta Boije af Gennäs.

Barn:

 • 2. Kerstin, levde 1648, men var död 1660. Gift med vice amiralen Christer Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, död 1679.
 • 3. Jakob. Ryttmästare. Död 1685. Se Tab. 13. 3. Brita, levde 1688. Gift med kaptenen Henrik Grothusen, död 1666.
 • 3. Märta Catharina, död 1695 och begraven i Janakkala kyrka. Gift 1660 med överstelöjtnanten Arvid Reinhold Brunow, född 1636, död 1693.

TAB 3

Johan (son av Jakob Bengtsson Sabelhierta, Tab. 2), till Bosgården, som han fick i arvskiftet efter fadern 1642, och Kuris i Borgå socken. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1650. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1656. Död 1662. Gift 1:o med sin 2:a styvmoders syster Hebla Stålarm, dotter av Axel Eriksson Stålarm, och Märta Boije at Gennäs, nr 16. Gift 2:o omkring 1660 med Catharina Lindelöf i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Henrik Lang, död omkring 1680, en av stamfäderna för adliga ätten Langenskiöld), levde 1711 Molnby

Barn:

 • 1. Ture, till Bosgården, som han 1676-08-16 sålde till sin farbroder Jakob. Fältväbel vid Mellins regemente 1673. Kornett. Stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund.
 • 1. Johan. Ingick 1668 jordabyte med sin farbroder Jakob, men död kort därefter, slagen i fält.
 • 1. Jakob, född omkring 1648. Kornett. Död omkring 1713. Se Tab. 4
 • 2. Anna Christina, född omkring 1661, död före 1690. Gift med kaptenen Johan Hästesköld, i hans 1:a gifte.

TAB 4

Jakob (son av Johan, Tab. 3), till Bosgården. Född omkring 1648. Var 1668 hantlangare vid artilleriet. Konstapel 1669. Sergeant vid Creutz' finska dragonregemente. Korpral vid finska adelsfaneregementet 1675-08-14. Kornett vid finska adelsfaneregementet 1677-12-17. Avsked 1678. Död omkring 1713. Gift 1:o med Margareta Ekestubbe, begraven 1697, dotter av ryttmästaren Henrik Larsson, adlad Ekestubbe, och hans 2:a fru Margareta Lemnius. Gift 2:o (1702?) med Brita Hästesko, begraven 1709.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, som genom gåvobrev 1710-02-14 och 1713-02-18 erhöll Bosgården av sin fader, död 1744-06-27 i Borgå och begraven 1744-07-04 i Sannäsgraven i Borgå kyrka. (Borgå kyrkoarkiv.) Gift med kaptenen vid ingermanländska infanteriregementet, majoren Jakob Malm, född 1673 i Nyköping, död 1732-05-16 i Borgå.
 • 1. Gustaf Reinhold. Fältväbel. Död 1732. Se Tab. 5
 • 1. Hebla Catharina. Övergav mannen och reste till Ryssland. Begraven 1751-12-10 i Viborg. Gift med kaptenen Anders Hästesko af Målagård, från vilken hon 1729-06-03 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1674, död 1744.

TAB 5

Gustaf Reinhold (son av Jakob, Tab. 4). Fältväbel vid Nylands infanteriregemente. Död 1732. Han klandrade förgäves faderns disposition av Rosgården. Gift med Anna Maria Bönhardt, dotter av en stadsmajor Bönhardt i Riga.

Barn:

 • Jakob, död ung.
 • Christina, född 1710 i Akkas socken, begraven (At (Sch).) 1755-02-22.
 • Anna Maria. Gift med tullinspektören i Kronstadt N. N Gezelin.
 • Elisabet, död ogift.
 • Gustaf Jakob, född 1720. Löjtnant. Död 1776. Se Tab. 6
 • Johan Henrik, född 1724. Major. Död 1792. Se Tab. 12

TAB 6

Gustaf Jakob (son av Gustaf Reinhold, Tab. 5), född 1720-08-00. Volontär vid Västmanlands regemente 1740-02-16. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1740-06-25. Furir 1741-06-15. Förare 1741-12-31. Livdrabant 1752-07-14. Löjtnant i armén 1764-07-14. Avsked 1768-04-19. Död 1776-02-11 i Frösthults socken, Västmanlands län. Gift 1744-12-30 med Hedvig Kempe, född 1723-06-23, död 1820-06-10 Grävlinge, dotter av kaptenen vid dalregementet Simon Kempe och Christina Noræa.

Barn:

 • Christina Carolina, född 1745-05-28 i Nora socken, Västmanlands län, död 1817-11-27 på Grävlinge. Gift 1787 med adjutanten vid Jämtlands dragonregemente Carl Rutger Petré i hans 1:a gifte (gift 2:o 1819-09-26 i Irsta socken med Elisabet Charlotta Häggeström), född 1766-03-08 i Torsåkers socken, Gävleborgs län.
 • Gustaf Reinhold, född 1747. Sergeant. Död 1789. Se Tab. 7
 • Jakob Johan, född 1750. Sergeant. Död 1799. Se Tab. 10
 • Anna Gustava, född 1757-06-29, död 1757-12-18.

TAB 7

Gustaf Reinhold (son av Gustaf Jakob, Tab. 6), född 1747-03-03 i Nora socken. Student i Uppsala 1761-10-30, volontär vid Västmanlands regemente 1767. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1769-09-15. Sergeant 1773-02-18. Avsked 1776-05-06. Död 1789-09-00. Gift 1774-10-06 i Avesta (Inr. tidn.) med Sara Beata Brandberg, född 1753-02-11 i Avesta (Lns.), levde 1804, dotter av bergslagskamreraren vid Avesta Johan Brandberg och Christina Birgitta Eggertz samt av samma släkt som adlad ätten Cederberg.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1775, död 1861-11-12 på Brunsta Södermanlands län. Gift 1810-03-03 Grävlinge med storskifteslantmätaren i Kopparbergs län Anders Johan Klöfving i hans 2:a gifte (gift 1:o 1798-08-14 i Avesta med Ulrika Cederdal, från vilken han blev skild, född 1777-04-16, död 1841-02-02, dotter av inspektören vid Avesta bruk Johan Daniel Cederdal och Catharina Judit Leijel, nr 1552) (Avesta kyrkoarkiv.), född 1770 i Västerås, död 1827-08-11 i Falun.
 • Gustaf Johan, född 1777. Löjtnant. Död 1823. Se Tab. 8
 • Bengt Erik, född 1779-09-29 i Avesta. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad 1797-03-17. Fänrik vid arméns flottas stockholmseskader 1797-12-06. Löjtnant vid arméns flottas stockholmseskader. Avsked 1810-02-20. Död ogift 1810-05-02 i Stockholm.
 • Gustava Beata, född 1787-01-30 i Stockholm i Kungsholms församling, Stockholm.

TAB 8

Gustaf Johan (son av Gustaf Reinhold, Tab. 7), född 1777-02-08 i Västmanland. Page hos konungen 1791-08-15. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad 1797-03-17. Fänrik vid arméns flottas stockholmseskader 1797-12-06. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1803-06-08. Sekundlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1805-02-09. Avsked 1805-05-04. Löjtnant i armén 1808-03-22. Död 1823-09-15 i Kärrbo socken, Västmanlands län. Han reste 1805 till England för att söka tjänst vid sjöstaten. Gift 1800-08-03 Kusta med Juliana Vilhelmina von Braunjohan, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1806-09-10 på Kusta med kaptenen Samuel Joakim Westerling, från vilken hon 1820 blev skild, född 1768-07-18 Kjättinge död 1843-03-05 på invalidinrättningen å Ulriksdal), född 1778-12-27 på Kusta, död 1843-04-17 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Martin Rutger von Rraunjohan, nr 1292, och Jakobina Maria Ankarcrona.

Barn:

 • Martin Gustaf, född 1801-10-18 på Kusta, död där 1805-03-01.
 • Hedvig Maria, född 1803-04-23 på Kusta, död på Kusta 1803-08-22.
 • Carl Germund, född 1804. Extra ordinarie kanslist. Död 1853. Se Tab. 9.

TAB 9

Carl Germund (son av Gustaf Johan, Tab. 8), född 1804-12-11 på Kusta. Rustmästare vid 1. livgrenadjärregementet 1826-07-27. Avsked från regementet 1828-06-10. Extra ordinarie kanslist vid överståthållarämbetet för polisärenden i Stockholm. Död 1853-06-29 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm. Gift där 1845-09-21 med Anna Christina Lind, född 1806, död 1855-10-28 i Stockholm.

Barn:

 • Carl Johan, född 1830. Gick till sjöss. Död ogift efter 1853, men före 1864, och slöt ätten på svärdssidan.
 • Amalia Vilhelmina Christina, född 1838-04-19 i Stockholm. Intagen å Danviks hospital vid Stockholm. Död 1918-04-17 i Stockholm stad.

TAB 10

Jakob Johan (son av Gustaf Jakob, Tab. 6), född 1750-01-20 i Nora socken, Västmanlandslands län. Student i Uppsala 1761-10-30. Förare vid Västmanlands regemente 1767. Sergeant vid Västmanlands regemente 1773-02-18. Avsked 1776-03-01. Död 1799-03-02 på sin gård i Tillberga socken och begraven 1799-03-14. Gift 1773-12-09 med Anna Margareta Cremer, född 1752-06-26, död 1822-11-02 i Tillberga socken, Västmanlands län. Dotter av fältväbeln Henrik Vilhelm Cremer, och Ulrika Rydell.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1774-10-31. Egendomsinnehavare i Tillberga socken, Västmanlands län. Död ogift 1826-11-24.
 • Hedvig Ulrika, född 1777-04-17, död ogift 1847-11-05.
 • Gustaf Vilhelm, född 1781. Sekreterare. Död ogift 1828-01-21 i Tillberga by.
 • Jakob Rutger, född 1789. Rusthållare. Död 1827. Se Tab. 11
 • En son, död före fadern.

TAB 11

Jakob Rutger (son av Jakob Johan, Tab. 10), född 1789-04-20. Rusthållare i Tillberga by (kallades sekreterare). Död 1827-06-28. Gift 1825-06-25 Hällby, dotter av överinspektören och förste lantmätaren i Västmanland Efraim Johan Granell och Maria Helena Eckerman.

Barn:

 • Hedvig Maria Matilda, född 1826-04-11 i Tillberga socken, död 1906-05-10 i Strängnäs. Gift 1850-06-11 i Västerås med kontraktsprosten, kyrkoherden i Bollnäs, LNO, teof. kandidat och filosofie doktor Johan Erik Ekelundh, född 1819-09-21 i Vallby socken, Uppsala län, död 1867-12-13 i Bollnäs prästgård. Änkefru Ekelundh, född Sabelhierta, ägde den så kallade Sabelhiertska gården i Tillberga socken, Västmanlands län.

TAB 12

Johan Henrik (son av Gustaf Reinhold, Tab. 5), född 1724-06-24 i Finland. Volontär vid Västmanlands regemente 1740 23. Gift Rustmästare vid Västmanlands regemente 1741-07-30. Furir 1741-12-31. Sergeant 1744-02-01. Förare 1746-10-14. Gick 1746 i fransk tjänst. Soldat vid regementet Royal Suédois 1746 (Sv.). Fänrik och sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1747 (Sv.). Återvände till Sverige 1749 (Sv.). Fänrik vid Västmanlands regemente 1750-10-31. Löjtnant 1758-04-20. Kapten i armén 1761-12-24. Kapten i regementet (Sv.) 1766-10-16. Stabskapten vid regementet (Sv.) 1770-04-04. RSO 1772-05-28. Avsked med majors karaktär 1775-08-30. Död 1792-04-14 (1792-05-12) (Inr. tidn.) i Stockholm. Han bevistade 7-åriga pommerska kriget. Gift 1:o 1751-04-18 med Dorotea Lilljelund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden N. N Haggart), född 1727, död 1755-05-15 i Stockholm och begraven 1755-06-18 i Tyska kyrkan, dotter av handelsmannen i Vasa Israel Hansson Lilljelund. Gift 2:o 1761-12-06 genom enlevering med Johanna Elisabet Grewesmühl, född 1742, död 1765-03-24 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Vasa Israel Hansson Lilljelund Johan Grewesmühl och Magdalena Sofia Wiese. Gift 3:o 1778-10-31 på Mälby i Giresta socken, Uppsala län med Helena Kindberg i hennes 3:e gifte (gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1770 med regementsskrivaren vid Upplands regemente Simon Alenius, född 1723, död 1773-04-28), född 1707, död 1786-01-19 på Mälby.

Barn:

 • 1. Brita Christina, född 1752-02-07 Gavel, död där 1752-04-07.
 • 2. Johan Gustaf, född 1763-09-05, död 1765-08-18.
 • 2. Johanna Maria, född 1764-07-16, död 1764-09-04.

TAB 13

Jakob (son av Jakob Bengtsson Sabelhierta, Tab. 2), till fäderneegendomen Sannäs i Borgå socken, samt Illby, likaledes i Borgå socken, vara han erhöll Konfirmerat 1664-09-14 samt Bosgården. Student i Åbo 1648. Utgav där en »Oratio de gratitudine» 1653.

 • Löjtnant. Avsked 1660. Anhöll 1668 att tå en ryttmästarecharge vid Viborgs läns kavalleriregemente. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1675-08-11. Död 1685. Gift med Helena von Berg, som levde 1704, dotter av ryttmästaren Otto von Berg till Pall i Estland och Helena Henriksdotter Stubbe.

Barn:

 • Dorotea Helena. Hon fick 1702 jämte systern Märta Catharina av sin moder med varm hand Sarfsalö hemman i Pernå socken, vilket systrarna sålde 1723. Gift efter 1703 med majoren och lantrådet Gustaf Fredrik von Löwen, död före 1723.
 • Jakob. Student i Åbo 1676. Död 1680 i slutet av året och begraven 1681-01-00 (Pernå kyrkoarkiv.)
 • Carl Gustaf, född 1670. Kapten. Död 1701. Se Tab. 14
 • Otto Henrik. Kapten vid Nyslotts läns fördubblingsinfanteriregemente 1703. »En mycket oregerlig karl». Anklagades bl a 1704 i konsistorium i Viborg för hemfridsbrott och 1710 att hava avhänt juveleraren Jean Adrian kronguld ur hans verkstad på Åby i Borgå socken. Satt fånge på Åbo slott 1712. Dömdes 1713-01-02 av rådet för rån, snatteri och nidingsverk med med till livstids fängelse på Marstrand. Gift 1702-05-20 med Hedvig Maria von Jordan, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med stadsmajoren i Helsingfors Bengt Stigman, född 1680-10-05 i Småland, död 17(27?). Gift 3:o 1736 med majoren vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente Johan Albrekt von Schleicher, som levde 1745), döpt 1677-12-14 i Hapsal, död 1755-12-00 och begraven 1756-01-29 i Åbo domkyrka, dotter av majoren Edvard Bernt Jordan, naturaliserad von Jordan, och Anna Magdalena von Liebstorff.
 • Helena Sofia, död före 1700. Gift med ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Frans Fredrik Creutzenberg i hans 1:a gifte [gift 2:o 1700 med Elisabet Christina Wunsch i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1684 med löjtnanten Ivar Blåfield, död 1693), född 1656, begraven 1742-03-09 i Sääksmäki socken, dotter av majoren Henrik Johan Wunsch, av livländsk adel, och Christina von Kurtzell].
 • Märta Catharina. Sålde jämte systern Dorotea Helena Sartsalö gård.

TAB 14

Carl Gustaf (son av Jakob, Tab. 13), till Sannäs. Född 1670-03-21. Student i Åbo 1676. Volontär vid livgardet 1689-06-00. Avsked 1691-09-10. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1695-02-23. Avsked 1699-07-20. Kaptenlöjtnant vid Åbo, Björneborgs och Nylands läns tremänningsinfanteriregemente 1700-11-03. Kapten vid Åbo, Björneborgs och Nylands läns tremänningsinfanteriregemente 1701-01-25. Stupade 1701-09-06 vid Rappin i Kurland. Gift omkring 1695 med Anna Christina Bosin, som levde ännu 1724 på Sannäs och dessutom ägde även Tirmula i Lampis socken, dotter av kaptenen Gustaf Bosin, och Anna Catharina Grothusen.

Barn:

 • Anna. Gift med rådmannen i Borgå Erik Gottsman.
 • Juliana Sofia, död omkring 1727. Gift med majoren Otto Christer Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1766.
 • Hedvig Christina, född omkring 1692, död 1742-11-09 Pirlaks Gift 1720-11-06 med handlanden i Borgå Abraham Witting i hans 1:a gifte (gift 2:o 1745-08-29 med Eva Magdalena Holtz, född 1726, dotter av löjtnanten Valentin Baltzarsson Holtz), född 1697-09-24 i Viborg, död 1772-07-29 i Elimä socken. [Genealog. Samfundets i Finland årsskrift XI, sid. 372–73.]
 • Margareta, död ogift.
 • Carl Otto, död 1714. [At (L).]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: