Lilliebrunn nr 293

Från Adelsvapen-Wiki

0293.jpg


Adliga ätten Lilliebrunn nr 293 †

Adlad 1641-03-13, introd. 1642. Utdöd 1868-06-06. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 28 bland adelsmän.


1Rf. 2KrAB. 3Lk. 4Lå. 5Wä. 6Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors. 7Wå. 8Akkas kyrkoarkiv. 9Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

TAB 1

Erik Andersson Kiorbiauw (Kirby), adlad Lilliebrunn, till Monikkala i Janakkala socken i Tavastland. Född i Skottland. Inkom till Sverige och tjänade sig väl och tappert upp i konung Gustaf Adolfs och drottning Christinas tid, under de danska, ryska, livländska och tyska krigen, från gemen och blev till sist major vid Tavastehus läns kavalleriregemente. Adlad 1641-08-13 (introd. 1642 under nr 293). Avsked 1645-12-20. Död 1646 före 13/5. Han erhöll 1637-09-26 tillstånd att besitta Monikkala säteri, vilket efter Hans Hanssons till Monikkala avrättning 1605 såsom förbrutet gods givits till hans svärmoder, livländaren Paul von Stilckens änka, och fick vid avsked stagandet bekräftelse på säterifriheten för Monikkala. Gift med Judit Ebba von Stilcken, död i hög ålder och begraven 1682 i Janakkala kyrka, dotter av Paul von Stilcken och Barbara von Hilcken. Hon erhöll 1646-05-13 några hemman i Hattula härad att innehavas så länge hon satt änka.9

Barn:

 • Agneta, död 1701-09-08 Kivikko Gift med löjtnanten Arvid Svensson Sten, död omkr. 1675.
 • Catharina, begraven omkr. 1680 i Janakkala kyrka. Gift med kaptenen vid Tavastehus läns infanteriregemente David Drummond, död 1675 och begraven i Janakkala kyrka
 • Barbro, levde änka 1662. Gift med överstelöjtnanten Samuel Wildeman, död 1658.

TAB 2

Anders (son av Erik Andersson Kiorbiauw, adlad Lilliebrunn, Tab. 1), till Monikkala. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 16502. Kapten därst. 1658 och ännu 1670. Kommenderad till Nyenskans 1658 i kommendanten von Kothens ställe. Var någon tid tjänstförrättande kommendant i Tavastehus. Död 1695 och begraven i Janakkala kyrka. Han erhöll efter reduktionen för sin fattigdom livstidsfrihet på Monikkala. Gift med Beata Brunow, död 1680, dotter av amiralen Jörgen Brynielsson Brunow.

Barn:

 • Maria Elisabet. Gift omkr. 1670 med löjtnanten Tomas Ögnelood, född 1642, död 1706.
 • Catharina, levde änka 1711 Uotila Gift med ryttmästaren vid Åbo läns fördubblingsregemente Gustaf Skarpfelt (Skarpenfelt), av en adlad, men ej introd. ätt, död 1689-10-07 och begraven i Urdiala kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Beata, död ogift men hade under äktenskapslöfte med löjtnanten Erik Johan Armfelt, tre söner, som blevo legitimerade. Han dömdes av Åbo hovrätt att fullborda äktenskapet, men kunde icke förmås därtill, ehuru han särskilda gånger med vakt fördes till kyrkan för att vigas.
 • Carl, var »om sina tio år» 1682, då häradsrätten rannsakade om en tenntallrik, som han sålt utan sin faders vetskap.

TAB 3

Anders (son av Anders, Tab. 2), till Monikkala. Född 1652. Kvartermästare under adelns fördubblingsrusttjänst i Finland 1677-02-00. Kornett därst. 1678-03-02. Löjtnant 1679-09-10. Avsked s. å. 3. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1685. Löjtnant 1689. Ryttmästare vid Nylands tremänningskavalleriregemente 1700-10-18. Major därst. 1701-03-04. Avsked s. å. 14/10. Död 1711-02-16 på Monikkala.1 Han bevistade slaget vid Narva och övergången av Duna. Gift med Anna Margareta von Niederlandt, född 1666, död 1735, dotter av ryttmästaren Casper von Niederlandt och Margareta von Stauden.1

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1684, död 1761. Gift 1707-08-12 på Monikkala med löjtnanten Magnus Johan Stierncreutz, död 1756.
 • Anders Johan, född 1685. Major. Död 1762. Se Tab. 4
 • Anna Margareta, född 1686, död 1755. Gift 1711-06-11 på Monikkala med kaptenen Anders Meurman, född 1662-04-04 i Kristianstad, död 1746-02-14 på Hyvikkälä i Janakkala socken och broder till överstelöjtnanten Johan Meurman, adlad von Meurman.
 • Carl.
 • Casper Henrik. Furir vid Viborgs infanteriregemente. Död ogift 1700-12-00, skjuten i kriget.
 • Otto Vilhelm, levde 1707, men död före 1713 i rysk fångenskap [Rf].
 • Marta Catharina, född 1692-08-23, flyttade 1751 med sin man från Janakkala till Valkeala socken.1. Gift före 17266 med fänriken6 Valentin Holtz, född 1693.1
 • Florentina, född 1693-07-07. Död 1766-06-00. Gift 1:o1 1730-10-19 med löjtnanten vid karelska kavalleriregementet, ryttmästaren Nils Jespersson, död 1735-02-003. Gift 2:o 1740 Konttila

TAB 4

Anders Johan (son av Anders, Tab. 3), till Monikkala. Född där 1685-02-15. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1704. Kvartermästare därst. 1706. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns fördubbllngskavalleriregemente 1708-06-05. Konfirm.fullm. 1709-02-25. Kornett vid samma läns ord. regemente 1709-10-24. Degraderad till gemen för begånget brott 1715-06-22. Åter kornett vid regementet 1716. Löjtnant därst. 1718-08-27. Stabskapten 1741-10-14. Premiärkapten vid Nylands dragonregemente 1742-06-27. RSO 1748-12-07. Major. Död 1762-04-01. Han var med i drabbningen vid Koporie 1708-06-05, i slaget vid Storkyro 1714-02-19 samt i träffningarna vid Stene och Sponviks skansar i Norge under 1718 års fälttåg därst. Bevistade även fälttåget i Finland på 1740-talet. Gift 1710-05-08 i Vånå socken med Maria Gustava Fulda, född 1696, död 1761-07-27, dotter av kronofogden Gabriel Fulda och Magdalena Reuter.1

Barn:

 • Anders Erik. född 1711-11-17, död 1722-07-07.
 • Gabriel Magnus, född 1712-12-12, död 1713.
 • Anna Gustava, född 1715-05-24, död s. å. 3/7.
 • Gustava Juliana, född 1717-08-17, död 1763-08-09. Gift 1742 med advokatfiskalen i Åbo hovrätt Didrik Adrian7 Boisman, född omkr. 1715 i Hattula socken7, död7 1761-05-07.
 • Anna Margareta, född 1724-04-14, död 1761-05-07. Gift 1758-02-07 i Janakkala socken med sin broders svåger, ryttmästaren Carl Gustaf Uggla, i hans 1:a gifte, född 1729, död 1811.
 • Anders Johan, född 1726-06-06. Korpral vid Nylands dragonregemente 1741. Död ogift under utrikes resor.
 • Erik Vilhelm, född 1729. Krigsfiskal. Död 1792. Se Tab. 5

TAB 5

Erik Vilhelm (son av Anders Johan, Tab. 4), till Monikkala. Född 1729-04-07. Student i Åbo 17384. Krigsfiskal. Död 1792-04-28 Hiisi Gift 1758-03-14 med Sofia Elisabet Uggla, död 1777-01-31, dotter av fänriken Carl Bernt Uggla, och Maria Brita Aminoff.

Barn:

 • Maria Vilhelmina, född 1759-06-29, död 1760-03-09.
 • Vendela Sofia, född 1761-06-27, död 1807-09-28. Gift med löjtnanten Johan Adolf Blåfield, född 1750, död 1827.
 • Erik August, född 1766-08-02, död 1768-02-10.
 • Adolf Johan, född 1770. Kapten. Död 1828. Se Tab. 6
 • Fredrik Vilhelm, född 1773-08-18, död 1779-02-01.
 • Carl Gustaf, född 1775-07-13 i Janakkala socken. Kom i tjänst 1795. Fänrik vid Nylands läns infanteriregemente s. å. 25/8. Löjtnant i armén 1804-02-07. Bevistade pommerska kriget 1807 och finska kriget 1808–1809 samt erhöll därunder tapperhetsmedaljen. Avsked nr svenska tjänsten 1810-05-29. Kapten vid 1. Finska jägarregementet 1812-10-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 28 bland adelsmän. Major vid 2. finska infanteriregementet 1819-09-11. Chef för Tavastehus bataljon av nämnda regemente 1825-04-06. Vid finska militärens omformering 1827 chef för 3. finska skarpskyttebataljonen. Överstelöjtnants avsked 1828. Ingick åter i tjänst med majors grad vid Orloftska infanteriregementet 1831-09-22. Överstelöjtnants avsked 1833-06-23. Död barnlös s. å. 20/9 i Urdiala socken Gift 1810-11-15 med Eva Christina Uggla, född 1776-02-01 död 1833-09-01 i Urdiala socken, dotter av fänriken Claes Johan Uggla, och Fredrika Elisabet von Qvanten.

TAB 6

Adolf Johan (son av Erik Vilhelm, Tab. 5), född 1770-02-17 i Janakkala socken. Kornett vid Nylands dragonregemente 1785-05-18. Löjtnant vid nämnda regemente, då kallat Tavastehus regementes jägarebataljon, 1796-10-05. Kaptens avsked 1804-12-20. Död 1828-11-13 Kutila Gift 1:o 1799-10-22 med Eva Gustava Gyldenär, född 1782-02-05, död 1815-11-27 på Monikkala, dotter av kaptenen Carl Johan Gyldenär, och Beata Ögnelood. Gift 2:o 1819-06-24 med stiftsjungfrun, friherrinnan Beata Ulrika Mellin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1800-04-14 med sin kusin, löjtnanten, friherre Carl Johan Mellin, född 1776, död 1817), född 1780-05-08 i Akkas socken, död 1843-09-05 i Björneborg, dotter av majoren, friherre Gustaf Adolf Mellin, och Augusta Elisabet Ribe.

Barn:

 • 1. Eva Vilhelmina, född 1801-11-27, död 1876-05-02 på Monikkala. Gift 1820-08-24 med överstelöjtnanten Adolf Fredrik Gyllenberg, född 1786, död 1865-10-25 på Monikkala.
 • 1. Sofia Gustava, död 1803-01-03 på Kutila.
 • 1. Carl Adolf, född 1804-01-13. Kadett i Fredrikshamn 1821-04-22. Fänrik vid kejserliga sviten, sedan generalstaben, 1823-01-16. Underlöjtnant därst. 1826-12-18. Löjtnant 1829-04-26. Stabskapten 1832-04-22. Kapten 1834-05-04. RRS:tSt04kl, förändrad 3kl, s. å. 24/8 och RRS:tA03kl 1836-04-10. Överstelöjtnants avsked s. å. 17/11. Ledamot av finska riddarhusdirektionen 1848-05-24–1855-02-23. Död ogift 1868-06-06 i Helsingfors och slöt ätten på svärdssidan.
 • 1. Selma Johanna, född 1805-08-27. Gift 1823-08-27 med löjtnanten vid finska strömrensningskåren Fredrik Vilhelm Favorin, född 1801-06-15, död 1864-04-08 på Vääksy i Kangasala socken.
 • 1. Fredrika Gustava, född 1806-10-31, död 1900-05-03 i Helsingfors. Gift 1827-01-04 på Kutila med sin styvbroder, hovrådet, friherre Bernt Gustaf Mellin, född 1804, död 1875.
 • 1. Knut, född 1807-04-28, död genast.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1808-10-12 på Monikkala, död 1846-10-30 i Tammerfors. Gift 1831 med apotekaren i nämnda stad Anders Vilhelm Tennberg i hans 2:a gifte, född 1794-02-25. Död 1856-05-16 i Tammerfors.
 • 1. Anna Charlotta, född 1810-06-14, död 1814-01-18 i Kangasala.
 • 1. Erika Emilia, född 1811-07-01 död ogift 1830-03-27 i Tavastehus.
 • 1. Erik Anders Knut, född 1814. Godsägare. Död 1847. Se Tab. 7.
 • 1. Gustaf Johan Vitalis, född 1815-11-27. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1836-03-26. Underfänrik därst. s. å. 29/9. Avsked 1838-09-26. Junkare vid S:t Petersburgska ulanregementet. Avsked med kollegiiregistrators n. h. o. v. Blev sinnesrubbad och intogs på Lappviks sinnessjukhus. Död ogift 1863-01-03 på nämnda sjukhus.
 • 2. Adolfina Ulrika, född 1820-09-24, död 1903-01-18 Kvarnby Gift 1840-08-29 Haudois

TAB 7

Erik Anders Knut (son av Adolf Johan, Tab. 6), född 1814-10-26 Kutila Ägde Maatiala i Birkkala socken. Död där 1847-01-12. Gift 1842-06-24 i Birkkala kyrka med Josefina Lönnblad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1850-08-04 i nämnda kyrka med överstelöjtnanten Magnus Casimir von Knorring, född 1806, död 1884), född 1819-12-20 i Viborg, död 1882-09-21 Teivaala

Barn:

 • Eva Charlotta Sofia, född 1843-05-23, död 1844-06-20 på Teivala.
 • Erik Josef Ludvig, född 1844-08-09, död 1845-03-31.
 • Carl Oskar, född 1845-08-02, död 1849-01-16.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.