Von Bönhardt nr 545

Från Adelsvapen-Wiki

0545.jpg


Adliga ätten von Bönhardt nr 545

Adlad 1651-09-20, introd. 1652. Ätten kvarlever måhända i Östersjöprovinserna.


TAB 1

Jürgen von Bönhardt, av tysk adel. Hovjunkare. Erhöll 1616-09-20 godset Kerrifer i Turgels socken, som förut tillhört släkten under Norrköpings besluts villkor, samt Sippa och Identaka byar mm i Hanehls och Nissi socknar, allt i Estland (Al.). Förlänades på behaglig tid med 11 hemman i Helsinge socken, i Finland 1628-05-08 och uppförde där säteriet Björnvik. Prestav för franska gesanter till Viborg 1629. Anhöll 1636-09-28, att bliva ståthållare i Livland. Fick konfirmation på sina gods 1634 och 1643. Död omkring, 1645. Gift med Barbara von Köpken, som 1647-05-29 blev stadfäst i sin avlidne mans frälsegods, 'för hans långvariga trogna tjänst' [Rf].

Barn:

  • Johan von Bönhardt, adlad von Bönhardt, till Kårböle i Helsinge socken. Adlad jämte brodern Carl 1651-09-20 (introd. 1652 under nr 545). Bevistade landskaps mötet i Helsingfors 1657. Död under 1660- talet. Gift med Sofia von Tiesenhausen, levde 1672, men var död 1679, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Reinhold Wunsch i hans 2:a gifte [g. 1:o med Barbara Rehbinder, begraven 1630-01-28], död 1632 i febr.), dotter av Fromhold von Tiesenhausen.
  • Carl von Bönhardt, adlad von Bönhardt. Se Tab. 2

TAB 2

Carl von Bönhardt, adlad von Bönhardt (son av Jürgen von Bönhardt, Tab. 1), till Björnvik. Fick 1641-11-12 till sina studiers fortsättande 100 daler i tre års tid i anseende till sin faders tjänster. Adlad jämte brodern Johan 1651-09-20, (introd. 1652 under nr 545). Han ägde från 1645 Björn viks säteri, vilket reducerades 1682, varefter han 1685-07-12, tillstaddes att besitta detsamma under livstids frälse [Rf]. Gift med Hebbla Svanström, som levde änka 1722, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Carl Brunow, död 1687), dotter av tullinspektören Augustin Larsson, adlad Svanström, och Anna Grönfelt.

Barn:

  • Anna Barbara, levde 1722 med modern i Pernå socken.
  • Gunilla Maria, levde 1722 med modern i Pernå socken.

TAB 3

Johan (son av Carl von Bönhardt, adlad von Bönhardt, Tab. 2), kallas 'fattig svensk adelsman'. Bosatt i Reval. Gift med Barbara Maria Panthur.

Barn:

  • Carl Adolf, född 1690-02-03 i Revals svenska församling, liksom syskonen.
  • Gabriel Israel, född 1694-04-09.
  • Barbara Christina, född 1696-01-24.
  • Margareta Elisabet, född 1697-02-28.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.