:

Nordencreutz nr 1697

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Nordencreutz nr 1697

Adlad 1719-12-02, introd. 1720. Utdöd 1936-02-08.

TAB 1

Jakob Jönsson Hagman, adlad Nordencreutz, född 1671-12-12 i Nyland. Vice lantmätare i Ingermanland 1690. Lantmäteriexamen i Stockholm1 1695-11-05 ingenjör vid lantmäterikontoret i Stockholm 1697-04-20. Inspektor 1704 och direktör över lantmäteriet i Sverige och Finland 1709-09-15 (fullm. av kammarkoll.1). Erhöll senatens fullm. därå 1710-05-26 och konfirm.fullm. s. å. 3/10 adlad 1719-12-02 jämte sin styvdotters man, kaptenen Filip Schultz (introd. 1720 under nr 1697). Överdirektörs karaktär 1720-08-13. Död barnlös 1747-03-01 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ättegren samt begraven på Hammarby kyrkogård, Stockholms län, uti vilken sockens kyrka hans vapen uppsattes. Han utarbetade under en tid av fem år, som han var anställd i Ingermanland, en noggrann geometrisk karta över denna provins. Gift 1:o 1697-11-02 med Beata Edmundsdotter Holm i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1675 med bokhållaren och uppbördsmannen i Stockholm Daniel Hackman, född 1647, död 1693),2 född 1652-10-03 i Norrköping, död 1726-07-11 och begraven i Täby kyrka, Stockholms län. Gift 2:o 1729 med Regina Sofia Gyllenbååt, född 1709, död 1734 vid Viksbergs brunn och begraven s. å. 24/6 på Klara kyrkogård i Stockholm, dotter av överkommissarien Börje Robeck, adlad Gyllenbååt, och Maria Pincier.

TAB 2

Joakim Schultz. Bördig från Tyskland. Först stenhuggare och borgare i Stockholm, sedan brukspatron. Gift med Augusta Stolpe, som levde änka 1711.

Barn:

 • Filip Schultz, adlad Nordencreutz, född 1682-12-24 på Nykvarns bruk i Turinge socken, Södermanlands län. Student i Uppsala3 1687-06-24. Furir vid fortifikationsstaten 1699. Fortifikationsadjutant vid Malmö fästning4 1700-09-08. Konduktör därst. 1701-06-04. Fortifikationslöjtnant i Viborg 1706-10-27 och i Riga 1708. Fortifikationskapten 1712-04-03. Konfirm.fullm. 1717-04-02. Adlad 1719-12-02 jämte sin styvsvärfader, lantmäteriöverdirektören Jakob Hagman (med honom introd. 1720 under nr 1697). Major vid fortifikationsbrigaden i Göteborg 1739-06-05. Generalkvartermästarelöjtnant vid finska brigaden5 1740-12-03. Transp. till Stockholmsbrigaden5 1742-04-03. 'Överfallen i sin säng av ryska kosacker natten till den 18 juni 1742, då han var anbefalld att 3/4 mil från armén vid Kvarnby i Vekkelaks socken utstaka ett läger för svenskarna, samt av kosackerna massakrerad till döds jämte sin dräng. Hans sargade lik blev sedan av svenskarna upptaget och bisatt i Fredrikshamns kyrka, där det kort därpå uppbrann tillika med kyrkan och hela staden, då densamma övergick till ryssarna. Major Nordencreutz var en utmärkt skicklig och mycket brukad fortifikationsofficer, som 1717 fick i uppdrag att ånyo befästa Eda skans i Värmland mot norska gränsen, 1719 uppgav förslag till retranchementers dragande omkring Stockholm, 1720 kommenderades till nya fästningsverkens anläggande vid Vaxholm och Fredriksborg samt 1739 förordnades till ordförande i fästningskommissionen, som skulle avlämna förslag och ritningar till Norrköpings, Nyköpings och Södertäljes försvar mot sjösidan. Har författat en mängd kartor och desseiner, som sedan förvarades på fortifikationskontoret i Stockholm, blev 1710 vid Viborgs övergång fången hos ryssarna och förd till Klinov, varifrån han året därpå genom en rysk frus hjälp fick tillfälle rädda sig genom flykten. Hade vid Fredrikshalls belägring 1718 befälet över andra avdelningen av ingenjörerna. Förde slutligen på befallning konung Carl XII:s lik om natten ur aprochen till huvudkvarteret Tistedalen.'. Gift med Anna Hackman, född 1686, död efter 17282, dotter av bokhållaren Daniel Hackman och Beata Edmundsdotter Holm samt styvdotter till överdirektören Jakob Hagman, adlad Nordencreutz, se vidare Tab. 1.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1709-10-00, död s. å.
 • Christina Charlotta, född 1711-07-11, död änka 1788-01-31 i Uppsala. Gift 1749-01-15 i Stockholm med krigsrådet Johan Bréant i hans 2:a gifte (gift 1:o 1724 med Anna Huusgafvel, död 1747, dotter av kaptenen Johan Huusgafvel, av samma släkt som adl. ätten Huusgafvel)6, född 1697, död 1763, som var brorson till artillerimajoren David Bréant, adlad de Briant.
 • Anna Beata, född 1713-01-27, död ogift 1772-03-05.
 • Ulrika Sofia, född 1715-04-15, död 1782-03-12 i Helsingfors. Gift 1748-08-21 med översten Didrik Blomcreutz, född 1715, död 1774.
 • Carl Filip, född 1717-08-10, död 1726.
 • Eva Maria, född 1720-12-09 Bylingstad, död 1775-09-04 i Vaxholm. Gift 1769-05-02 i Vaxholm, efter k. m:ts tillstånd av s. å. 23/3, med överstelöjtnanten vid artilleriet på Gotland, RSO, Peter Meijer i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Gavelia, död 1768-12-04 i Vaxholm, dotter av tullinspektören Per Gavelius och Brita Hallenia), född omkr. 1696, död 1773-05-01 i nämnda stad.
 • Fredrik Jakob, född 1723. Överste. Död 1793. Se Tab. 3.
 • Hedvig Catharina, född 1726-11-13, död 1806-02-14 i Stockholm. Gift 1756-10-10 med översten Samuel Jegerhjelm, född 1712, död 1789.
 • Vendela Margareta, född 1729-08-04, död ogift 1758 och begraven s. å. 20/11 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm.

TAB 3

Fredrik Jakob (son av Filip Schultz, adlad Nordencreutz, Tab. 2), född 1723-05-13 Bylingstad. Volontär vid fortifikationsbrigaden i Stockholm 1735-09-07. Extra ordinarie vid lantmäterikontoret i nämnda stad 1737 och 1738. Underkonduktör vid fortifikationen 1742-02-03. Konduktör därst. 1744-11-10. Kapten 1750-09-19. Förste ingenjör vid gränskommissionen i Finland 1753. Major 1756-12-18. Generalkvartermästarlöjtnant 1764-10-16. Överste s. å. 8/11. Överste för finska fortifikationsbrigaden 1767. RSO s. å. 23/11. Avsked 1780-11-13. Död 1793-11-29 i Jakobs förs, Stockholm. 'Han var liksom fadern en utmärkt skicklig och mycket brukad fortifikationsofficer samt anförtroddes att undervisa sedermera konung Gustaf III och dennes bröder, sedermera konung Carl XIII och prins Fredrik Adolf i fortifikationsvetenskapen.'. Gift 1757-09-05 med Brita Sofia Palmfelt, född 1723-02-06, död 1786-11-28 i Stockholm, dotter av kaptenen Magnus Palmfelt, och Anna Charlotta Lillieblad.

Barn:

 • Jakob Magnus, född 1763. Överstelöjtnant. Död 1834. Se Tab. 4.
 • Fredrik, född 1768-08-01 på Sveaborg. Levde utan tjänst. Död ogift 1807-01-12 i Stockholm.

TAB 4

Jakob Magnus (son av Fredrik Jakob, Tab. 3), född 1763-01-07 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Vallmästare vid fortifikationen 1774-12-12. Fortifikationsexamen5 1775-12-08. Konduktör vid fortifikationen 1776-03-13. Löjtnant därst. 1782-11-12. Kapten 1788-07-19. Tillika kapten vid storamiralens regemente 1789-05-15. Major vid fortifikationen 1792-06-19. Tillika konungens befallningshavande på Uppsala slott s. å. 21/6. RSO 1798-11-26. Riddarhusdirektör 1800-06-11. Överstelöjtnant i armén 1801-05-28. Fortifikationsbefälhavare i Landskrona 1805-08-00. Entledigad ur riddarhusdirektionen 1810-03-20 och avsked ur krigstjänsten 1811-06-04. Åter riddarhusdirektör 1813–1815. Död 1834-05-21 i Uppsala. 'Han var liksom fadern och farfadern utmärkt skicklig och mycket begagnad i fortifikationsverket samt undervisade däri från hösten 1793 till sommaren 1796 konung Gustaf IV Adolf. Har bland annat byggt Uppsala akademis orangerihus, vilket år 1805 fullbordades.'. Gift 1809-03-19 i Uppsala med Catharina Margareta Sendelin, född 1790-12-23, död 1850-08-20 i Uppsala.

Barn:

 • Brita Sofia, född 1809-09-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-10-22 i Uppsala.
 • Catharina Margareta, född 1810-11-07. Stiftsjungfru. Död ogift 1829-02-24.
 • Maria Jacquette, född 1811-11-24. Stiftsjungfru. Död 1880-12-31 på Uppsala slott. Gift 1837-11-24 med länsnotarien i Uppsala län, landssekreteraren Olof Henrik Förberg, född 1805-03-03 i Gränna, död 1887-05-15 i Uppsala.
 • Jakob Albrekt, född 1813-04-30 på Österby i Haga socken, Stockholms län. Student i Uppsala 1830-04-00. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1831-08-15. Furir därst. Avsked 1835-01-22. Fanjunkare vid Jämtlands hästjägarregemente s. å. 28/11. Officersexamen inför 6. militärdistriktets examenskommission 1837. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1839-05-22. Avsked ur krigstjänsten 1840-03-24. Lantmäterielev 1841. Lantmäteriskeppsmätare- och justerarexamen 1850. Lantmäteriauskultant 1851-06-11. Vice kommissionslantmätare i Västmanlands län 1856-06-30. Kommissionslantmätare i nämnda län 1867-05-24. Brännvinskontrollör första gången 1869. Upprättade järnvägsexpropriationskartorna från Uppsala till Dalagränsen 1871–1872 samt uppgjorde Sala stadsplan (fastställd 1879-12-19). Avsked från lantmäteritjänsten 1883-07-13. Död ogift 1897-06-29 i Sala.
 • Anna Charlotta, född 1814-07-27. Stiftsjungfru. Död ogift 1887-05-11 i Uppsala.
 • Fredrika Lovisa, född 1816-03-02. Stiftsjungfru. Död 1820-12-05 på Österby.
 • Gustava Vilhelmina (Mina), född 1817-04-12 på Österby. Stiftsjungfru. Död ogift 1900-12-29 i Uppsala.
 • Vendla Elisabet, född 1818-04-09. Stiftsjungfru. Död 1820-09-29 på Österby.
 • Fredrik Magnus, född 1819-06-04 (1819-06-04) i Uppsala. Förvaltare på Hedvigsfors bruk i Bjuråkers socken, Gävleborgs län. Död där 1870-03-01. Gift 1841-09-04 vid Strömbacka bruk i nämnda socken med Edla Rudolfina Anna Wallmo, född 1825-05-27 i Göteborg, död 1901-03-10 i Stockholm, dotter av kamreraren Johannes Wallmo och Gustava Westerberg.
 • Gustaf Viktor, född 1821. Häradsskrivare och rådman. Död 1906. Se Tab. 5.
 • Knut Algot, född 1823-05-22 på Österby. Bokhållare vid Hedvigsfors bruk i Bjuråkers socken, Gävleborgs län 1842-10-00–1850. Faktor vid Hallbo lastageplats i Norrbo socken, Gävleborgs län 1850–1857-10-00. Sekreterare vid svensk-norska konsulatet i Lissabon 1857-10-00–1860-08-00. Kassör vid Carlsfors sågverksaktiebolag i Kopparbergs län 1863–1874. Kassör och kontorschef vid Hallsjö aktiebolags träaffär i Uppsala 1874–1883. Kassör och kontorschef vid före detta Hallsjö aktiebolags träaffär sedan 1883. Död ogift 1908-07-07 i Uppsala.
 • Filip August, född 1824-04-22 på Österby. Telegrafassistent 1854. Telegrafkommissarie i Uddevalla 1856-09-05. Ånyo telegrafassistent 1864-08-31. Död ogift 1887-02-28 i Västerås.
 • Augusta, född 1826-03-19 på Österby. Stiftsjungfru. Död 1921-01-29 i Uppsala. Gift 1859-08-15 på Hedvigsfors med tullförvaltaren i Söderhamn, kaptenen vid Bohusläns regemente, RVO, Nikolaus Engelke, född 1802-01-03 i Morlanda socken, Göteborgs och Bohus län, död 1870-07-06 i Hudiksvall.
 • Albertina, född 1830-07-04. Stiftsjungfru. Död 1858-11-30 i Lissabon. Gift 1854-05-09 i Stockholm med kammarherren Edvard Bosanquet Kantzow, baron S:t George de Kantzow (se friherrliga ätten Kantzow) i hans 1:a gifte, född 1826, död 1905.
 • Carl Johan, född 1833-03-27, död 1834-06-04.

TAB 5

Gustaf Viktor (son av Jakob Magnus, Tab. 4), född 1821-03-10 Österby. Lantmäterielev 1838. Student i Lund 1842-05-24. Kameralexamen 1846-06-09. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. 2/10. Extra ordinarie landskontorist i Västmanlands län 1853-02-26. Fullm. på sistnämnda tjänst 1860-01-19. Häradsskrivare i Salbergs-Väsby fögderi av nämnda län 1861-09-20. Stadskassör i Sala 1868-11-30. Rådman i nämnda stad 1869-06-31. RVO 1885-12-01. Avsked 1900-03-00. Död 1906-05-08 i Sala. Ägde gård i nämnda stad. Gift 1863-07-09 i Björksta prästgård, Västmanlands län med Johanna Charlotta Vilhelmina (Mina) Törnblom, född 1840-06-14 i Sala, död 1923-07-11 i Västerås, dotter av prosten och kyrkoherden Anders Törnblom och Sofia Vilhelmina Weijel.

Barn:

 • Catharina Sofia Charlotta (Carin), född 1864-05-13 på Ulricelund invid Sala. Gift 1889-08-22 med kronofogden i Kungsörs fögderi Västmanlands län, RVO, vice häradshövdingen Torsten Vilhelm Kalén, född 1860-10-24 i Sala, död 1925-03-28 i Västerås.
 • Gustaf Magnus Andreas, född 1865. Major. Se Tab. 6.
 • Hilma Vilhelmina Birgitta, född 1867-09-07 på Ulricelund, död där s. å. 16/12.
 • Fredrik Peringer, född 1873-02-02 i Sala, död där 1874-02-26.

TAB 6

Gustaf Magnus Andreas (son av Gustaf Viktor, Tab. 5), född 1865-10-11 i Sala. Mogenhetsexamen i Uppsala 1885-05-25. Volontär vid 2. livgardet, nu Göta livgarde s. å. 31/5. Sergeant därst. 1886-06-10. Transp. till Västmanlands regemente s. å. 12/6. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04 underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 31/10. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1892. Löjtnant därst. 1894-08-06. Kapten 1904-09-16. RSO 1907-12-01. Major i armén 1916-09-06. Avsked s. d. Gymnastikinspektör i Västmanlands östra samt Dalarnes södra och östra inspektionsområden 1917. Kontrollör vid maltdryckstillverkningen i Västerås s. å. Befälhavare för Västerås rullföringsområde 1918-10-01. Död 1936-02-08 i Västerås (db nr 34) och utslocknade med honom denna adliga ätt. Gift 1898-11-12 i Västerås med Elisabet Carolina (Betty) Uddén, född 1875-05-09 i Sya socken, Östergötlands län, död 1932-11-27 i Västerås domkyrkoförs. ]], dotter av lantbrukaren Olof Henrik Udden och Carolina Norelius.

Barn:

 • Brita Catharina Elisabet, född 1899-08-14 i Västerås. Målarinna. Utbildad vid Carl Wilhelmsons målarskola i Stockholm och hos André Dhote i Paris. Med henne utslocknade ätten.

Källor

1 El. 2Öä. 3Um. 4Lk. 5KrAB. 6Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: