Baumgart (von Baumgarten)

Från Adelsvapen-Wiki

Den gren av släkten som bl a var verksam i Kalmar och Algutsrum, kallade sig Bomgård eller Bohmgård, men namnen är i artikeln standardiserade till Baumgart. Flera av stamfadern Peters ättlingar blev adlade, men bara två introducerades på svenska riddarhuset. En annan gren av släkten Baumgart upphöjdes år 1787 i romerskt riksadligt stånd med namnet von Baumgarten. Ett av den grenens stamgods var Ryningsnäs herrgård i Mörlunda socken (H). Gården innehades från 1698 av sedermera lagmannen Tobias Wester, adlad Westenhielm och var 1718-1725 i hans arvingars ägo. En av dessa var dottern Maria, sedan 1706 gift med assessorn Hans Baumgart, adlad Adlerbaum. År 1747 stod kapten Peter Baumgarts arvingar antecknade som ägare och i slutet av 1700-talet kapten Fredrik Gustaf von Baumgarten. Sedan var gården under en lång följd av år i släktens ägo, och såldes slutligen år 1878 till Finne von Melstedt, under vars tid den gamla huvudbyggnaden, ett envånings trähus, brann ned.

TAB 1

Peter Baumgart d ä, skrev sig själv Bohmgart; handelsman; enl uppgift bördig från Österrike eller Wismar; invandrad till Sverige 1632, först till Döderhultsvik och sedan till Kalmar; nämns 1633-01-07 i rådhusrättens protokoll som Kalmarbo.

Söner:

 • Peter Baumgart d y, skeppsredare, handelsman; † 1678. se Tab 2.
 • Hans Baumgart d ä, född 1641; råd- och handelsman; † 1691. se Tab 7.

TAB 2

Peter Baumgart d y, (son till Peter Baumgart d ä Tab 1), skeppsredare, handelsman; avlade borgared i Kalmar 1654-01-23 och var verksam i Kalmar som betydande redare och handelsman; † 1678-06-03 enl uppgift, under en träta på tullhuset. Han blev nedstucken av tullnären i Kalmar, Herman Wallrave. Gift med ?Catharina.

Barn:

 • Hans Baumgart d y, född 1659; inspektor, handelsman, rådman; † 1719. se Tab 3.
 • Michael Baumgart, född 1661; handelsman; † 1719. se Tab 6.

TAB 3

Hans Baumgart d y, (son till Peter Baumgart d ä Tab 1), född 1659 i Kalmar sfs; inspektor på Värnanäs, Halltorps sn; avlade borgared i Kalmar 1688-06-13 under namnet Bohmgård och var verksam som handelsman, därefter rådman; † 1719-01-03. Gift 1:o med N.N Lemke, som nämns salig 1684-09-17. 2:o med Elisabet Pincier, † 1710-08-07 i Kalmar sfs, dotter (syskonbarn till Johan Ludvig Pincier, adlad och friherre Pincier nr 109 samt syster till Catharina Pincier, gift med drottning Ulrika Eleonora d y:s livmedikus Johan van der Hoorn) till handelsmannen i Stockholm Ægidius Hermansson Pincier och Catharina Isaksdotter Vogdt.

Barn 2:o:

 • Petter Baumgart, född 1685 (åu).
 • David Hansson Baumgart, född 1686 (åu); kyrkovaktmästare; † 1753. se Tab 4.
 • Catharina Maria Baumgart, † ogift och barnlös 1703-07-08 i Kalmar sfs.
 • Magdalena Baumgart, född 1702-02-02 i Kalmar sfs.
 • Michael Baumgart, född 1703-11-10 i Kalmar sfs.
 • Dorothea Baumgart, född 1704-11-03 i Kalmar sfs, † där s å 1/12.
 • Brita Stina Baumgart, född 1706-05-13 i Kalmar sfs.
 • Berendt Baumgart, född 1708-09-19 i Kalmar sfs, † där s å 7/10.
 • Maria Elisabet Baumgart, † 1707-09-30 i Kalmar sfs.
 • Börge Baumgart, † 1709-11-30 i Kalmar sfs.
 • Catharina Baumgart, † 1710-11-15 i Kalmar sfs.

TAB 4

David Hansson Baumgart, (son till Hans Baumgart d y Tab 3), född 1684 i Kalmar sfs (åu); kyrkovaktmästare i Algutsrums sn; † där 1753-03-01, 67 år, 8 mån gammal, av hetsig feber. Gift med pigan Elisabet Berg.

Barn:

 • Wendela Davidsdotter Baumgart, född 1719, † 1790-08-11 i Algutsrums sn. se Tab 4 A.
 • Hans Davidsson Baumgart, född 1722; salpetersjudare; † 1802. se Tab 5.
 • Helena Sophia Davidsdotter Baumgart, född 1725, † 1737-04-22 i Algutsrums sn.

TAB 4 A

Wendela Davidsdotter Baumgart, (dotter till Hans Baumgart d y Tab 3), född 1719, † 1790-08-11 i Algutsrums sn, 70½ år gammal. Gift 1738-10-29 i Algutsrums sn med sockenskräddaren Olof Nilsson, senare benämnd Baumgart.

Barn (alla upptog namnet Baumgart):

 • Sven Baumgart, född 1740; klockare; † 1817. se Tab 4 B.
 • Stina Baumgart, född 1754-09-07 i Algutsrums sn. Gift 1779-01-25 där med Karl Grönberg.
 • Lisken Elisabet Baumgart, född 1761-08-29 i Algutsrums sn. † 1830-03-07 i Kalmar sfs av ålderdom, 70 år gammal. Gift 1784 i Algutsrums sn med matrosen Lars Strömberg.

TAB 4 B

Sven Baumgart, (son till Wendela Davidsdotter Baumgart och Olof Nilsson Tab 3), född 1740 i Algutsrums sn; upptog moderns efternamn; klockare i Holmetorp; † 1817-01-31, 76½ år gammal. Gift 1766-10-28 i Algutsrums sn med Catharina Elisabeth Törnecrantz, född 1747-12-15 på Holmetorp, Algutsrums sn, dpt den 20/12 (källa: Gen ID: 3.10.54200), dotter till länsmannen Erik Törnecrantz och Brita Kleverman.

Barn:

 • Helena Baumgart, född 1765 i Algutsrums sn, † där 1766.
 • Helena Baumgart, född 1768-11-22 på Holmetorp, Algutsrums sn.
 • Stina Baumgart, född 1770 i Algutsrums sn.
 • Jonas Baumgart, född 1771 i Algutsrums sn; matros. Gift 1:o med pigan Elin Nilsdotter. 2:o med pigan Maria Andersdotter.
 • David Baumgart, född 1774 i Algutsrums sn, † där s å.
 • Gertrud Vendela Baumgart, född 1776 i Algutsrums sn, † där 1780.
 • Brita Christina Baumgart, född 1778-10-30 på Holmetorp, Algutsrums sn, † 1834 i en båtolycka på väg från Kalmar. Gift 1802 i Algutsrums sn med hemmansbrukaren Karl Jönsson Dahm.
 • Henrik Baumgart, född 1780 i Algutsrums sn, † där 1782.

TAB 5

Hans Davidsson Baumgart, (son till Hans Baumgart d y Tab 3), född 1722; salpetersjudare; † 1802-12-13 i Algutsrums sn 80 år gammal, av stenpassion. Gift 1:o 1743-12-24 i Algutsrums sn (källa: Gen ID: 3.10.59900) med Maria Mårtensdotter, född 1717 (åu), † 1746-05-16 i Algutsrum, 29 år gammal. 2:o 1749-03-11 i Algutsrums sn (källa: Gen ID: 3.10.60200) med Elin Henriksdotter, född 1721 (åu), † 1768-04-02 i Algutsrum, 47 år gammal.

Barn 2:o:

 • Jonas Baumgart, född 1749-11-14 i Algutsrums sn; kyrkovaktmästare; † 1820-08-16 i Algutsrum, 71 år gammal.
 • Helena Baumgart, född 1752-04-29 i Algutsrum sn.
 • David Baumgart, född 1754-05-04 i Algutsrums sn.
 • Elin Baumgart, född 1760-05-04 i Algutsrums sn.

TAB 6

Michael Baumgart, (son till Peter Baumgart d ä Tab 1), född 1661 i Kalmar; handelsman i Kalmar och ålades 1682-05-17 att söka burskap; † 1719-01-03, samma dag som brodern Hans. Gift med Dorotea Lindman, † 1709-11-24 i Kalmar sfs, dotter till tullförvaltaren i Kalmar Zacharias Lindman och Catharina Petersdotter (Linnercrantz).

Barn:

 • Zacharias Baumgart, född i Kalmar sfs, † där 1706-01-17.
 • Michael Baumgart, född i Kalmar sfs.
 • Peter Baumgart, född 1701-03-30 i Kalmar sfs, † där s å 10/5.
 • Catharina Lisken Baumgart, född 1702-05-07 i Kalmar sfs, † där s å 14/8.
 • Peter Baumgart, född 1704-10-17 i Kalmar sfs, † där 1705-03-06.
 • Margareta Sofia Baumgart, född 1706-03-12 i Kalmar sfs, dpt 14/3, † där 1720-01-12, troligen i barnsäng. Gift 1719-02-28 i Kalmar sfs med arrendatorn av kungsladugården Anton Cortmeijer, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Margareta Lucia Mühlenbruch, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1752-03-27 i Räpplinge på Öland med sekreteraren Jöns Meissner, född 1706, † 1770), född 1709-12-19 i Kalmar sfs, dpt där 20/12, † 1789 i Kristianstad, dotter till kommissarien Alexander Mühlenbruch och hans 2:a fru Anna Saur), född 1697, † 1747.

TAB 7

Hans Baumgart d ä, (son till Peter Baumgart d ä Tab 1), född 1641 i Kalmar; avlade borgared som handelsman i Kalmar 1666-02-26; bedrev betydande rederi- och handelsrörelse i Kalmar och verkar ha blivit en förmögen man; valdes till herredagsman 1672-08-26 och till rådman 1684-05-02 enl rådhusrättens protokoll; bidrog med medel vid rustandet av krigsskeppet "Calmar Castel", under Karl XI:s krig; † 1691 och begr s å 3/9. Gift med Martha Rodde(1), i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1693 med lagmannen Tobias Wester, adlad Westenhielm, född 1649, † 1718), † 1713-03-19, dotter till borgmästaren i Kalmar Johan Rodde och Martha Jonasdotter Gerdzlovia. Martha Rodde framstår i källorna som en kvinna med mycket skinn på näsan.

Barn:

 • Anna Baumgart, född 1673, † 1704-10-09 i Kalmar, begr i Kalmar domkyrka. Gift 1:o i Kalmar med tullkontrollören där Lars Maville, † omkr 1695. Gift 2:o 1698-02-06 i Mönsterås med kaptenen Daniel Bonge, adlad Bongenhielm, i hans 3:e gifte (gift 1:o med Maria Tornerefelt, född 1654, † 1692, dotter till ryttmästaren Anders Tornerefelt och Sigrid Ulfsax; 2:o 1694 med Margareta Bille, † 1696, dotter till kaptenen i dansk tjänst Peder Bille till Svanholm och Margareta Catharina Knudsdotter Akeleye), född 1651-07-07, † 1712-01-15 i Mölstadsås nu Mönsterås. Paret hade inga gemensamma barn.
 • Nils Christer Baumgart, adlad von Baumgarten, född trol 1674; överste vid adelsfanan; † 1727. se adliga ätten von Baumgarten.
 • Hans Baumgart, adlad Adlerbaum, född 1675; assessor och häradshövding; † 1735. se adliga ätten Adlerbaum.
 • Peter Baumgart, född 1677; kapten; † 1741. se Tab 8.

TAB 8

Peter Baumgart, (son till Hans Baumgart Tab 7), född 1677 i Kalmar sfs; kapten; † 1741-05-10 i Mörlunda sn (källa: Gen ID: 124.31.77900). Gift 1720 i Västerås Domkyrkofs med änkan Maria Angerstein, i hennes 3:e äktenskap (gift 1:o 1698-03-29 (källa: Gen ID: 2185.70.92000) i Hedemora med handelsmannen Petter Rääf, † 1699 i Stockholm; 2:o 1706-08-30 i Hedemora med borgmästaren i Västerås Anders Barck, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1686 i Stockholm med Margareta Brodina, född 1666, † 1705), född 1655, † 1718-03-26 i Västerås), dpt 1679-08-03 på Turbo bruk, Hedemora sn (källa: Gen ID: 2185.82.44400), † 1749-03-22, dotter till brukspatronen Johan Andersson Angerstein (son till brukspatronen Anders Angerstein och Anna Katarina Doms) och Elisabeth Henriksdotter Hentzell.

Barn:

 • Maria Elisabeth Baumgart, född 1721 (åu), † 1744-06-?? i barnsäng i Mörlunda sn, 23 år gammal. Gift 1738 med kapellmästaren och hovintendenten Johan Helmich Roman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1730 i Skällviks sn med Eva Emerentia Björk, född 1700 i Stockholm, † där 1734 i barnsäng, dotter till Carl Björk och Elisabeth Lysing) född 1694-10-26 i Stockholm, † 1758-11-20 på Haraldsmåla, Ryssby sn (son till violinisten i hovkapellet Johan Roman och Margareta von Elswich).
 • Fredrik Gustaf Baumgart d ä, upphöjd i romerskt riksadligt stånd med namnet von Baumgarten, född 1723; kapten; † 1791. se Tab 9.

TAB 9

von Baumgarten
Fredrik Gustaf Baumgart d ä, upphöjd i romerskt riksadligt stånd med namnet von Baumgarten, (son till Peter Baumgart Tab 8), född 1723-09-26 i Västmanland; student i Uppsala 1738-09-15; vol vid Smålands kavallerireg:te 1740; vol vid Kalmar reg:te 1742; fältväbel där s å; livdrabant s å 13/11; fänrik vid Kalmar reg:te 1746-06-19; löjtnant där 1748-12-06; kaptens avsked 1749-11-22; upphöjd i riksromerskt adligt stånd 1787-07-08; R S O; † 1791-10-22 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, begr 1/11. Gift 1745-08-25 i Fliseryds sn (källa: Gen ID: 27.12.5100) med välborna jungfrun Anna Catharina Ankarstierna, född 1725-06-30 i Kristvalla sn (källa: Gen ID: 91.6.1100), † 1805-05-26 på Växjö Biskopsgård, dotter till generalmajoren Samuel Ankarstierna och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Eleonora Rehbinder.

Barn:

 • Samuel Gustaf von Baumgarten, född 1747-02-?? på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, † barn.
 • Johan Fromhold von Baumgarten, född 1748; kapten; † 1802. se Tab 10.
 • Fredrik Gustaf von Baumgarten d y, född 1749; major; † 1821. se Tab 12.
 • Maria Eleonora von Baumgarten, född 1750-12-30 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, dpt 1751-01-01, † där ogift och barnlös 1776-10-13 av lungsot.
 • Hedvig Gustafva Baumgart, född 1753-02-06 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, dpt 9/2, † där 1759-01-11 (välartat barn, slag).
 • Vendela Ulrika von Baumgarten, född 1754-11-13 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, dpt 18/11, † ogift och barnlös 1832-04-02 på Rosenvik, Mörlunda sn av vattusot, begr 13/4 (källa: Gen ID: 124.34.60000).
 • Anna Fredrika von Baumgarten, född 1756-07-09 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, dpt 11/7, † ogift och barnlös 1831-04-16 på Rosenvik, Mörlunda sn av slag, begr 22/4 (källa: Gen ID: 124.34.59700).
 • Samuel Carl von Baumgarten, född 1758-01-29 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, dpt 2/2; rustmästare vid Kalmar reg:te 1770-09-11; sergeant där 1774-10-02; stabsfänrik 1778-01-14; var 1773 kommenderad på fortifikationsarbeten i Karlskrona och låg 1779 i garnison där; † ogift och barnlös (anges ogift i db, källa: Gen ID: 144.43.38700) 1798-06-28 på Danerum, Ryssby sn av lungsot, 40 år, 5 mån gammal.
 • Adolf Reinhold von Baumgarten, född 1759; kapten; † 1830. se Tab 17.
 • Hedvig Gustafva von Baumgarten, född 1763-04-20 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, dpt 21/4, † 1838-05-10 i Vimmerby lfs av vattusot (källa: Gen ID: 182.28.20100), begr 18/5. Gift 1796-03-08 i Ryssby med biskopen i Växjö stift, friherre Ludvig Mörner af Tuna, född 1764-12-06 i Björkö sn, † 1823-10-10 i Stockholm.

TAB 10

Johan Fromhold von Baumgarten, (son till Fredrik Gustaf von Baumgarten d ä Tab 5), född 1748-04-16 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn; vol vid Kalmar reg:te 1757-09-06; furir där 1762-01-16; sergeant 1770-03-26; livdrabant s å 22/5; genom byte med Jakob Johan Crafoord d y sekundfänrik vid Kalmar reg:te 1772-04-08; stabsfänrik 1774-12-14; fänrik med indeln vid Västra härads komp 1776-04-17; löjtnant 1777-04-30; transport till Upplands reg:te genom byte med Nils Georg von Hagendorn 1781-08-20; avsked 1781-09-25; anges i kyrkböcker som kapten, men osäkert i så fall var, finns ej med i meritförteckningen (källa: Biographica, Kr. A.); ägare till Åby 2 Frälse, Fliseryds sn; † där 1802-11-01 av hetsig feber. Förhållande med sin hushållerska Katharina Maria Olofsdotter, född 1769 (enl db är hon född detta år, men enl hsf 1827-1850 i Mönsterås sn är hon född 1779-07-09 i Westeryd, källa: Gen ID: 120.7.16300. Uppges född 1770 i Östergötland i husförhör 1807-1812, källa: Gen ID: 27.2.90700), † 1840-12-20 i Mönsterås av pleuresia, 71 år gammal (kallas kaptenska och använder sig även av Johan Fromholds efternamn, men någon vigsel har inte gått att spåra. Dock fick hon troligen ett äktenskapslöfte av Johan Fromhold, mot släktingarna på Ryningsnäs vilja. Så här står det i Johan Fromholds testamente, som finns återgivet i boken Äkta och oäkta av Ulla Ståhlberg - ehuru vigsel med deras moder i avseende till världsliga fördomar och differenta considerationer icke blivit fullbordad), troligen identisk med den Catharina som föddes 1770-07-09 i Västra Ryds sn, dpt 15/7 (källa: Genline ID 218.14.19800 och 218.2.86900), dotter till Olof Jakobsson och Gertrud Carlsdotter.

Gemensamma barn (födda oäkta):

 • Jeanette Marie von Baumgarten, född 1795-07-17 i Tveta sn (Johanna Maria i fb), † 1829-03-28 på Åby, Fliseryds sn av lungsot. Gift 1819-03-19 med sin kusin, löjtnant Karl Gustaf Fredrik von Baumgarten, född 1791, † 1852.
 • Catharina Eleonora von Baumgarten, född 1799-06-09 på Åby, Fliseryds sn; fröken; † ogift och barnlös 1863-01-29 på Elgerum, Mönsterås sn, 63 år, 7 mån, 15 dag gammal, av lunginflammation.
 • Carl Leonard (endast Carl i fb) von Baumgarten, född 1801; överstelöjtnant; † 1871. se Tab 11.

TAB 11

Carl Leonard von Baumgarten, (son till Johan Fromhold von Baumgarten Tab 10), född 1801-08-10 i Åby, Fliseryds sn(2), ; överstelöjtnant, R S O; ägare av Ejmunds gård i Roma sn (tros betyda "Den muntre vid ån"), vilken han år 1862 sålde till Olof Hansson (källa: www.ejmunds.se); Carl Leonards sterbhus donerade pengar bl a till "de fattige i Fliseryd" (källa: Gotländska Släkter av August Kinberg s.48 (1898); † 1871-03-20 i Visby sfs (källa: Gen ID: 100009.37.66400). Gift 1836-05-23 (källa: Gen ID: 2556.5.47300) med Johanna Magdalena Laurin, född 1807-08-19 i Burs prästgård, Burs sn (Gotland), † 1879-01-22 i Visby, dotter till kyrkoherden och prosten, teol dr Johan Filip Laurin och Magdalena Beata Fåhræus.

Barn:

 • Hilda Charlotta Johanna von Baumgarten, född 1837-04-07 på Frötuna, Follingbo sn. (vid hsf för Mönsterås sn 1827-1850 är hon boende hos farmodern, fastern och kusinen, källa: Gen ID: 120.7.16300).
 • Carl Johan Fromhold von Baumgarten, född 1839-06-03 på Ejmunds, Roma sn; kapten; † 1886-03-28 i Visby.
 • Ture Reinhold Leonard von Baumgarten, född 1844-11-28 på Ejmunds, Roma sn; major; † 1926-03-05 i Stockholm. Gift 1876-09-18 i Visby med Hedvig Anna Rappe, född 1851-07-10 i Stockholm, † där 1920-03-07, dotter till Karl Gustaf Bengt Fabian Rappe och Hedvig Hydén.

TAB 12

Fredrik Gustaf von Baumgarten d y, (son till Fredrik Gustaf von Baumgarten d ä Tab 9), född 1749-06-22 (källa: Gen ID: 124.33.29100) på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn (ej i fb); major; † 1821-05-04 på Ryningsnäs herrgård (hans sjukdomstillstånd har varit öfver år och dag, men såsom god christen man alltid salig majoren tålig och tiga. En rättskaffens och ärans man är med honom bortgången. Hans namn blifva i välsignad åminnelse! källa: Gen ID: 124.33.29100). Gift 1789-12-13 i Vimmerby sfs med fröken Hedvig Charlotta Klingspor, född 1768-01-16 på Vinketomta sätesgård, Vimmerby sfs (källa: Gen ID: 183.29.65300), † 1824-05-02 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn av lungsot (källa: Gen ID: 124.33.23600), dotter till översten och riddaren av kungliga svärdsordern Carl Henrik Klingspor och Ulrika Juliana De Besche.

Barn:

 • Ulrika Christina Charlotta von Baumgarten, född 1790-10-13 på Hagelsrum, Målilla sn, † 1818-12-22 i Vimmerby sfs i barnsäng. Gift 1816-12-03 i Mörlunda sn (källa: Gen ID: 124.32.85300) med assessorn Magnus Gabriel Ugarph, född 1782-08-13 på Lilla Aby, Tveta sn, † 1846-12-13 i Vimmerby sfs. Paret fick endast en son som drunknade ogift och barnlös år 1851 i Mörlunda sn.
 • Karl Gustaf Fredrik von Baumgarten, född 1791; löjtnant; † 1852. se Tab 13.
 • Adolf Ludvig von Baumgarten, född 1793-08-06 på Hagelsrum, Målilla sn; kunglig sekreterare; † ogift och barnlös 1858 i Stockholm.
 • Hedvig Gustafva von Baumgarten, född 1794-12-07 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, dpt 10/12, † där 1795-04-16 av slag, begr 21/4.
 • Hedvig Fredrika von Baumgarten, född 1796-03-12 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, dpt 15/3, † där ogift och barnlös 1860-02-11 av stenkolik.
 • Samuel Henrik von Baumgarten, född 1797; hovmarskalk, riddare; † 1878. se Tab 14.
 • Vendela Carolina von Baumgarten, född 1799-02-05 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, † där 1812-03-30.
 • Per Reinhold von Baumgarten, född 1805; överstelöjtnant, riddare; † 1863. se Tab 15.
 • Sofia Eleonora von Baumgarten, född 1808 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn, † 1897 i Stockholm. Gift 1831-10-11 i Mörlunda sn (källa: Gen ID: 124.34.55500) med ryttmästaren Adolf Otto Påhlman, född 1804 i Asby sn (Ög), † 1879.

TAB 13

Karl Gustaf Fredrik von Baumgarten, (son till Fredrik Gustaf von Baumgarten d y Tab 12), född 1791 på Hagelsrum, Målilla sn; löjtnant; ägare till Åby säteri nr 2, Fliseryds sn, efter svärfadern; † 1852-04-19 på Åkerö, Mörlunda sn av långvarig sjukdom. Gift 1819-03-19 i Fliseryds sn med sin kusin, demoisselle Jeanette Marie von Baumgarten, född 1795-07-17 i Tveta sn, † 1829-03-28 på Åby, Fliseryds sn av lungsot, dotter till makens farbror, kaptenen Johan Fromhold von Baumgarten och Katharina Maria Olofsdotter.

Barn:

 • Karl Johan Fredrik von Baumgarten, född 1820-01-21 på Åby, Fliseryds sn, † där 1821-05-22 av mässling.
 • Emilie Charlotte Marie von Baumgarten, född 1821-06-26 på Åby, Fliseryds sn. Gift 1853-12-09 i Mönsterås med sjökaptenen Carl Johan Söderberg, född 1822-12-09 i Pataholm, Ålems sn (son till handlaren Adolf Söderberg och Anna Catharina Wimmerstedt), † 1865-11-03 på Elgerum nr 5, Mönsterås sn. (paret fick två döttrar - Hilda Eleonora Maria född 1854-08-25 samt Ida Karolina Elvira Adolfina 1856-01-30, båda födda i Mönsterås köping. Änkan och döttrarna flyttade från Elgerum nr 5 till Kalmar 1869-11-18, källa: Gen ID: 120.33.29800. Ida Karolina Elvira Adolfina var bosatt ogift i Tomelilla, Tryde sn vid folkräkningen år 1890 och vid folkräkningen år 1900 hos sin mor i Helsingborg, och är då antecknad som telegrafist. Vidare öden är okända).
 • Samuel Gustaf Adolf von Baumgarten, född 1823-02-06 på Åby, Fliseryds sn; vidare öden okända.
 • Adolf Reinhold Leonard von Baumgarten, född 1825-05-22 på Åby, Fliseryds sn; student i Lund 1848; kansliexamen höstterminen 1849; e o tjänsteman i civildepartementet och tullverket; språklärare i Stockholm; † där 1863. (källa: C. Sjöström - Kalmar Nation i Lund 1670-1914 s.146).

TAB 14

Samuel Henrik von Baumgarten, (son till Fredrik Gustaf von Baumgarten d y Tab 12), född 1797-06-28 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn; hovmarskalk, R S O; † 1878-11-29 på Ryningsnäs. Gift 1829-05-05 i Växjö sfs (källa: Genline ID 862.34.93100) med jungfrun Henriette Sophie Klingström, född 1809-01-01 på Bankebergs egendom, Fliseryds sn, dpt 8/1, dotter till kaptenen vid Kalmar reg:te Fredrik Klingström och Aurora Fredrika Nordenankar.

Oäkta barn innan äktenskapet:

 • Sophie Louise Ljungberg, född 1817-07-27 på Bäckeby, Gårdveda sn, enl fb dotter till mönsterskrivaren Johan Ljungberg och Ulrika Petronella Ugarph. (anges som fosterdotter till Samuel Henrik, källa: hsf, Gen ID: 124.15.1600. Flera indicier pekar dock på att hon i själva verket var Samuel Henriks dotter. Samuel Henriks syster Ulrika Kristina Charlotta gifte sig året innan, 1816, med Ulrika Petronella Ugarphs bror, assessorn Magnus Gabriel Ugarph. Det fanns alltså en stark koppling mellan familjena. År 1824 dog Ulrika Petronella, och möjligen ville hennes man inte veta av hustruns oäkta dotter. Vid hsf 1857-1864 står hon som avflyttad till Vallby sn, Uppsala län år 1860. Källa: Gen ID: 124.29.26900. Hon dyker upp där igen vid hsf 1861-1870, på Ida Henrika Charlotta och Abraham August Blomstedts gård Hornö säteri, fortfarande ogift. Källa: Gen ID: 2446.1.62500. Därifrån avlyttad år 1872 till Ängsholmen, Arnö sn, källa: Gen ID: 2290.14.92600, och åter till Hornö säteri år 1876. Är sedan antecknad som mamsell på Husby Lund vid hsf 1891-1895, källa: Gen ID: 2446.8.47500); mamsell hos halvsystern Ida Henrika Charlotta.
 •  ?Fredrik Otto Leonard Ström, född 1826-02-01 i Gässlingsäng, Mörlunda sn (enl samstämmiga uppgifter var Samuel Henrik fadern, dock inga noteringar i kyrkböcker, källa: Äkta och oäkta - den fjärde boken om släkten von Baumgarten av Ulla Ståhlberg); underlöjtnant vid Kalmar reg:te, kommunalnämndens ordförande i Mörlunda, grundare av Mörlunda sparbank, son till Anna Christina Ström, född 1804-06-13 på Huseby, Högsby sn, dotter till kronoskogsvaktaren Abraham Ström och Hedvig Christina Neostadius. Gift 1854-02-07 i Mörlunda sn med fröken Edla Amanda Fredrika Björkegren, född 1832-04-06 på Hult, Mörlunda sn, dotter till kommissionslantmätaren och ingenjören Lars Björkegren och Anna Catharina Bodin. Se släkten Ström.

Döttrar i äktenskapet:

 • Ida Henrika Charlotta von Baumgarten, född 1830-08-09 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn. Gift 1855-09-27 i Mörlunda sn med överstelöjtnanten, R S O Abraham August Blomstedt, född 1820 i Tillinge sn, † 1884 i Vallby sn.
 • Hedvig Sophia Aurora von Baumgarten, född 1831-12-10 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn. Gift 1858-09-11 i Mörlunda sn med löjtnanten och riddaren av svärdsordern, friherre Oskar Casimir Wrede af Elimä, född 1826-09-22 i Växjö (källa: Gen ID: 124.37.14400).

TAB 15

Per Reinhold von Baumgarten, (son till Fredrik Gustaf von Baumgarten d y Tab 12), född 1805 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn; transporterad fänrik med rustmästares lön 1825-07-29 till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te; transporterad stabsfänrik 1826-04-18 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te till Livkompaniet, Kronobergs reg:te; riddare av svärdsordern; † 1863 i Växjö. Gift 1833 med Aurora Felicia Aschan, född 1808-06-23 i Hovmantorps sn, dpt 26/6, † 1895 i Växjö, dotter till bergsrådet och kommendören Johan Lorentz Aschan och Katharina Nilsson.

Barn:

 • Katharina Fredrika Charlotta Aurora von Baumgarten, född 1835-01-23 i Växjö sfs (källa: Gen ID: 818.21.34400). Gift 1854 i Växjö med godsägaren på Bergkvara säteri, Bergunda sn, R N O, löjtnanten, greve Karl Johan Knut Posse, född 1826-11-07.
 • Johanna Julia Sophia von Baumgarten, född 1836-11-27 i Växjö sfs. Gift där 1861 med järnvägsinspektorn, R N O, friherre Knut Johan Ulfsson Sparre, född 1835 i Norra Solberga sn, † 1929 i Stockholm.
 • Hedvig Ebba Emilia Eleonora von Baumgarten, född 1838-06-19 i Växjö sfs (källa: Gen ID: 862.29.12500), † där 1915-06-20. Gift 1865-10-05 i Växjö med överstelöjtnanten Oskar David Schenfelt, född 1831 i Öjaby sn, † 1920 i Stockholm.
 • Karl Reinhold Fredrik von Baumgarten, född 1843; kapten, ledamot av riksdagens första kammare, godsägare; † 1920. se Tab 16.
 • Nanny Elisabeth Henrika von Baumgarten, född 1844 i Växjö sfs.
 • Eva Vendela Ottilia von Baumgarten, född 1849 i Växjö sfs; sjuksköterska på Sofiahemmet, Stockholm.

TAB 16

Karl Reinhold Fredrik von Baumgarten, (son till Per Reinhold von Baumgarten Tab 15), född 1843-02-23 i Växjö sfs (källa: Gen ID: 458.39.21900); kapten vid Kronobergs reg:te; ledamot av riksdagens första kammare; godsägare på Orraryds herrgård, Nöbbele sn mellan 1875-1915; † 1920. Gift 1889-10-31 (källa: Gen ID: 458.3.11100) med Siri Hilda Lovisa Carlsson, född 1860-08-03 i Klara fs, Stockholm.

Barn:

 • Märta Hilda Aurora von Baumgarten, född 1890-11-04 på Orraryds herrgård, Nöbbele sn.
 • Krister Anton Gustaf Reinhold von Baumgarten, född 1892-04-14 på Orraryds herrgård, Nöbbele sn.
 • Ulf Karl Karlsson von Baumgarten, född 1893-12-21 på Orraryds herrgård, Nöbbele sn.
 • Karin Siri Helena von Baumgarten, född 1895-02-14 på Orraryds herrgård, Nöbbele sn.
 • Karl Gustaf Fredrik von Baumgarten, född 1899 på Orraryds herrgård, Nöbbele sn.

TAB 17

Adolf Reinhold von Baumgarten, (son till Fredrik Gustaf von Baumgarten d ä Tab 9), född 1759-12-14 (källa: Gen ID: 221.7.72700) på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn; kapten; ägare till Johannisberg, Flisby sn (Jönk) (källa: Gen ID: 221.8.110500); † 1830-05-26 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn av hetsig feber, begr 27/6 (källa: Gen ID: 124.34.59600). Gift 1787-03-23 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn med friherrinnan Kristina Charlotta Bielke, född 1769-03-11 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn, † 1828-01-02 i Stockholm, dotter till kunglige sekreteraren, friherre Ture Johan Bielke och Hedvig Charlotta von Fuhrman.

Barn:

 • Katharina Charlotta von Baumgarten, född 1787-02-16 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn.
 • Kristina Lovisa Eleonora von Baumgarten, född 1789-07-22 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn.
 • Ture Fredrik von Baumgarten, född 1791-07-07 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn; teol examen 1807; kansliexamen 1810 och hovrättsexamen s å; inskrevs s å i kungens kansli i ecklesiastikexpeditionen; kopist där 1812; kanslist 1815-08-16; kanslist i överintendentämbetet 1816-02-20; protokollsekreterare i nämnda expedition 1818-08-03; fick värdighet av förste expeditionssekreterare 1826-05-11; expeditionssekreterare i ecklesiastik-expeditionen 1835; R N O 1838-12-01; expeditionschef i ecklesiastikdepartementet 1840-05-19; entledigad från detta ämbete 1841-09-20, men återfick chefsskapet 1843-10-11; † 1844-07-11 i Stockholm. Gift med Hedvig Fredrika Clementina Modin, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1848-05-16 på Hustegaholm, Lidingö sn med kaptenen Carl Gustaf Raab, född 1809, † 1858), född 1822-10-19 i Stockholm, † 1905-03-19 på godset Czarma, Volhysien.
 • Vendela Charlotta von Baumgarten, född tvilling 1794-10-31 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn. Gift 1818-02-26 i Flisby sn (källa: Gen ID: 221.20.37100) med rustmästaren Gustaf Barck.
 • Adolf Reinhold von Baumgarten, född tvilling 1794; kamrerare; † 1846. se Tab 18.
 • Carolina Adolfina von Baumgarten, född 1796-05-06 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn.
 • Carl Otto von Baumgarten, född 1797; löjtnant, postmästare; † 1863. se Tab 20.
 • August Wilhelm von Baumgarten, född 1798; revisor, kamrerare; † 1875. se Tab 22.
 • Helena Johanna Fredrika von Baumgarten, född 1799-12-29 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn, † 1862-04-20 i Stockholm. Gift 1:o 1811-12-24 i Flisby sn (källa: Gen ID: 221.20.36600) med notarien i Svea hovrätt, friherre Karl Axel Fleetwood, från vilken hon blev skild 1820-10-24, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Gustafva Karolina Engvall, född 1791 i Stockholm, † 1870 i Torpa sn), född 1789 i Husby-Rekarne sn, † 1865 i Torpa sn. 2:o 1821-08-08 i Flisby sn (källa: Gen ID: 221.30.37600) med överstelöjtnanten och riddaren, friherre Carl Mauritz Carpelan, född 1781 i Piteå, † 1842-12-10 på Värnberg, Bro sn.
 • Ulrika Eleonora von Baumgarten, född 1800-09-30 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn.
 • Sophia Regina von Baumgarten, född 1804-07-25 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn.
 • Henrietta Albertina von Baumgarten, född 1806-04-13 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn.
 • Fredrik Mathias von Baumgarten, född 1809-02-05 på Johannisberg, Flisby sn.

TAB 18

Adolf Reinhold von Baumgarten, (son till Adolf Reinhold von Baumgarten Tab 17), född tvilling 1794-10-31 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn; kamrerare i sundhetskollegiet; † 1846. Gift 1828 med Louise Johanna Gatté, född 1807, † 1860.

Barn:

 • Frans Johan Ludvig von Baumgarten, född 1829; bokbindare; † 1871. se Tab 19.
 • Louise Elisabeth Christina von Baumgarten, född 1832 i Stockholm. Gift med fanjunkaren Arnold Welle, född 1831.

TAB 19

Frans Johan Ludvig von Baumgarten, (son till Adolf Reinhold von Baumgarten Tab 18), född 1829; bokbindare; † 1871. Gift 1861 med Jenny Olivia Wilhelmina Wirén, född 1831.

Barn:

 • Louise Johanna Adelaïde von Baumgarten, född 1863 i Stockholm.
 • Georg Wilhelm von Baumgarten, född 1869 i Stockholm; bokhållare.

TAB 20

Carl Otto von Baumgarten, (son till Adolf Reinhold von Baumgarten Tab 17), född 1797-07-01 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn; löjtnant vid Södermanlands reg:te, postmästare; † 1863-03-01 i Skänninge sfs nr 56 (källa: Gen ID 373.39.21500). Gift 1824-09-24 i Eksjö sfs med Hedvig Magdalena Klöfverfelt, född 1795-03-23 i Eksjö, † 1863-02-28 i Skänninge sfs nr 56 (källa: Gen ID: 373.39.21500), dotter till löjtnanten Carl Christoffer Klöfverfelt och Beata Magdalena Drake af Hagelsrum.

Son:

 • Carl Adolf Mauritz von Baumgarten, född 1830; postskrivare; † 1888. se Tab 21.

TAB 21

Carl Adolf Mauritz von Baumgarten, son till Carl Otto von Baumgarten Tab 20), född 1830-10-30 i Skänninge; postskrivare; † 1888-06-14 i Knivsta sn. Gift 1854-09-22 på Stjärnesand i Malexander sn (källa: Gen ID: 337.15.103900) med Emilie Aurora Gustafva Sofia Gyllenhammar, född 1833-01-07 på Idebo, Malexander sn, † 1914-02-08 i Linköping, dotter till fältväbeln Lars Gustaf Gyllenhammar och Catharina Maria Samuelsson.

Son:

 • Lars Svante Charles Emil von Baumgarten, född 1855-07-10 i Skänninge sfs, dpt 16/7 (källa: Gen ID: 373.11.87300); vidare öden okända.
 • Adolf Hjalmar Artagnan von Baumgarten, född 1856-12-03 i Söderköping, † 1859-01-19 i Skänninge sfs (källa: Gen ID: 373.1.9600).

TAB 22

August Wilhelm von Baumgarten, (son till Adolf Reinhold von Baumgarten Tab 17), född 1797 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn; revisor i kammarrätten, kamrerare i sundhetskollegiet, R W O; † 1873. Gift 1822-09-28 med Carolina Fredrika Antoinetta Reddewigh, född 1801-01-20 i Stockholm, † 1889-11-22 på Balingsta prästgård, Balingsta sn, dotter till hovkapellisten och hovkamreraren Carl Fredrik Reddewigh och Catharina Charlotta Borg.

Barn:

 • Augusta Carolina Wilhelmina von Baumgarten, född 1823 i Katarina fs, Stockholm.
 • Carl Wilhelm Reinhold von Baumgarten, född 1824 i Katarina fs, Stockholm; postmästare i Eksjö; † 1899 i Katarina fs, Stockholm. Gift 1877 i Eksjö sfs med Marie Louise Lund, född 1836-03-01 i Trosa sfs, dpt 13/3, dotter till handlanden Anders Lund och Hedvig Jonsson (källa: Gen ID: 1468.21.71500), † 1908 i Eksjö.
 • Ture Otto Henrik von Baumgarten, född 1827; kassör. se Tab 23.
 • Jenny Olivia Wilhelmina von Baumgarten, född 1831; guldbrodös. Gift. Hade dottern Lovisa Johanna Adelaide, född 1863.
 • Eleonora Henrietta Rudolfina von Baumgarten, född 1832 i Katarina fs, Stockholm.
 • Ehrenfrid Anton August von Baumgarten, född 1836; fil dr, kyrkoherde; † 1915. se Tab 25.
 • Axel Fromhold Salomon von Baumgarten, född 1838-01-20 i Katarina fs, Stockholm; sjökapten; ogift och barnlös.
 • Hedvig Antoinetta Josefina von Baumgarten, född 1840-02-10 i Katarina fs, Stockholm. Gift 1863-06-27 i Nikolai fs, Stockholm med apotekaren och bokföraren Anders Nicolaus Borgström, född 1835-01-27 i Sveg sn, † 1809-08-16 i Köpingen, Sollefteå.

TAB 23

Ture Otto Henrik von Baumgarten, (son till August Wilhelm von Baumgarten Tab 22), född 1827-02-10 i Maria fs, Stockholm (källa: Gen ID: 2316.61.30600); kassör. Gift 1855 med sin systers svägerska Catharina Johanna Borgström, född 1829, † 1882, dotter till Anders Borgström och Wendela Henrietta Berlin.

Barn:

 • Wendela Carolina von Baumgarten, född 1856.
 • Ture Anders August von Baumgarten, född 1858; ingenjör. se Tab 24.
 • Maria von Baumgarten, född 1859-12-12 i Katarina sfs, Stockholm (källa: Gen ID: 2316.61.30600).
 • Walfrid Wilhelm von Baumgarten, född 1863; e o kammarskrivare i tullverket.
 • Knut Henrik von Baumgarten, född 1865.

TAB 24

Ture Anders August von Baumgarten, (son till Ture Otto Henrik von Baumgarten Tab 23), född 1858; ingenjör, disponent. Gift 1890-03-27 (källa: Gen ID: 2316.61.30600) med Fanny Linnéa Eleonora Alice Aschan, född 1863-06-09 i Eksjö sfs (källa: Gen ID: 100006.30.1800), dotter till fabrikören Peter Gustaf Aschan och grevinnan Ebba Ottilia Charlotta Mörner af Morlanda.

Son:

 • Nils Ture Per von Baumgarten, född 1891-02-27 i Fredsgatan nr 18, Örebro (källa: Gen ID: 100018.72.54500).

TAB 25

Ehrenfrid Anton August von Baumgarten, (son till August Wilhelm von Baumgarten Tab 22), född 1836-04-16 i Katarina fs, Stockholm; fil dr, kyrkoherde i Balingsta församling; † 1915-04-11 i Balingsta sn. Gift 1869 med Hilda Ulrika Enny Maria von Tuné, född 1838-09-20 på Västertärna, Kumla sn, † 1911-10-03 i Uppsala, dotter till översten Carl Fredrik Vilhelm Tuné, adlad von Tuné och Enny Leontine Magdalena Möllerhielm.

Barn:

 • Ernst Carl August von Baumgarten, född 1870-09-17 i Johannes fs, Stockholm (källa: Gen ID: 2431.3.51300); e o kontorsskrivare.
 • Anna Carolina Maria Magdalena von Baumgarten, född 1872-03-09 i Johannes fs, Stockholm (källa: Gen ID: 2431.3.51300).

Noter

1. Martha Rodde hade rötter i de urgamla svenska frälsesläkterna Tott, Ulfsax, Bielke, Gyllenstierna och Bonde m fl. Bland de mest namnkunniga anorna märks mormors mormors mormor mor, prinsessan Kristina Karlsdotter (Bonde), som var dotter till kung Karl Knutsson (Bonde).

2. I boken "Äkta och oäkta" (Kikkuli Förlag) finns en högst tvivelaktig uppgift, där Carl Leonard uppges som son till Adolf Reinhold von Baumgarten och Kristina Charlotta Bielke (som grund till detta påstår författaren att det i äldre släkthandlingar finns en notering om att Adolf Reinhold skulle ha fått ytterligare en son - dock ej namngiven. Eftersom det finns en lucka mellan födslarna 1800-1804 har författaren placerat in Carl Leonard år 1801 som son till Adolf Reinhold). Denna påstådda son förekommer dock inte bland Adolf Reinholds och Kristina Charlottas barn i några husförhör (källa: Genline ID 221.8.110500).

Boken påstår även utan någon som helst grund och källor att bonden, båtsmannen och krutbruksarbetaren Carl Jonsson (senare även med tilltalsnamnet Myra - född 1801 i Fliseryds sn enl vissa källor, samt i Döderhults sn enl andra) var son till Johan Fromhold och dennes hushållerska. En problemställning man måste ta hänsyn till är att Carl finns upptagen i husförhör på Åby nr 2 i Fliseryds socken 1820-1826 (källa: AI:3 s.296), och anges då som "Fendric Carl Baumgarten 1801 10/8 Flis vid Kalmar reg:te". Det är närmast osannolikt att en fänrik som i källor kallas Baumgarten, sedan kan bli bonde, båtsman och krutbruksarbetare med tilläggsnamnet Myra.

Källor

 • Kyrkböcker för främst Mörlunda, Fliseryd, Kalmar sfs, Gårdveda och Roma socknar
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson
 • Kalmar Nation i Lund 1670-1914 av Carl Sjöström
 • Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar I-II av Adam Lewenhaupt
 • Kalmar stifts herdaminne av Bror Olsson
 • Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel av Carl Herman Tersmeden
 • Boken om Skeppar Peter Bomgård av Ulla Ståhlberg (boken saknar dock en hel del källhänvisningar till vissa uppgifter)

Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.