:

Bongenhielm nr 1352

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1694-01-03, introd 1699. Hette före adlandet Bånge. Släkten kommer ursprungligen från Västergötland enligt ättens huvudman.

TAB 1

Daniel Andersson Bonge, † 1690-09-09 i Sandhult/P och begraven där den 16 november s.å. Han hade fyra söner, insatta som reformerade underofficerare vid Östgöta inf. reg. år 1657. Gift troligen 2:o med Elisabet, † 1709-02-21 i Sandhult i Älvsborgs län, 86 år gammal. Kapten vid Östgöta infanteriregemente, kapten 1645-49, redovisas som reformerad 1646, 1651 och 1653-54, var 1655 kapten vid Södermanlands reg:te, stadsmajor i Elbing 1656 och ännu 1660-01-20, troligen även stadsmajor i Kalmar 1667-1670 där han 1668-11-02 nämns som sådan i rådsturättens protokoll. Uppges vara änkeman år 1670 i samband med en rättegång mot Brita Doost som krävde "exekution" på honom, för att han inte ville utföra konsistorii dom och gifta sig med henne. I Riksarkivets meritförteckning som han egenhändigt skrivit år 1656, kan man bl.a. läsa att han "...var uppfödd i Göteborg, i 26 års tid varit soldat under de tyska regementena, i 12 år för kapten, 1650 vid Wismar blev kompaniet understucket och är nu utan tjänst med hustru och barn.... Ofta varit skjuten och illa kväst....". Hans svärmoder från 1:a giftet avled 1681-01-09 i Borås. Källa: Kugelberg: Kungl Första livgrenadjärregementes historia, del V; Sandhult C:2 dödbok 1709: "Wälborna fru Majorskan Elisabeth Bånge i Sandhult, 86 år gammal". Meritförteckn R.A.

Barn:

 • Axel Bonge adlad Bongenhielm, född 1646-05-05 i Leipzig, † ogift 1701-02-15 i Bauske i Kurland, begr 1703-05-13 i Kalmar. Därefter förd till Sandhults kyrka i Älvsborgs län där han fick sin slutliga gravvård. Reformerad förare vid Östgöta infanteri regemente 1657. Kapten vid Västerbottens reg:te 1678.
 • Daniel Bånge adlad Bongenhielm, född 1651, † 1712. se Tab 2.
 • Otto Bånge adlad Bongenhielm född 165x, † 1694-02-02. Kapten. Gift 1685 med Elisabet Tornerefelt född 1666-07-01, † 1749-12-10 på Boslätt gård, Mönsterås. Hennes 2:a gifte 1695/1696 med Johan Benjamin Croneborg troligen i Steneberga sn/F efter Göta Hovrätts dom 1695/1696.
 • Christopher Bånge. Förare.
 • Barn, † 1663-11-23 i Borås
 • Dotter, † 1663-05-12 i Borås
 • Anders Bånge född 1668-08-17 i Borås

TAB 2

Daniel Bonge, adlad Bongenhielm född 1651-07-07, † 1712-01-15 i Mönsterås/H och begravd i Mönsterås kyrka. Reformerad förare vid Östgöta infanteri regemente 1657. Sergeant vid Kalmar reg:te 1670, fänrik vid Kalmar reg:te 1675, löjtnant 1677, konfirm.fullm. 1679, kaptenlöjtnant 1684, kapten 1700, avsked 1705. Gift 1:o med Maria Tornerefelt född 1654 på Gelebo, Mönsterås sn, † 1692-07-05 i Mönsterås sn, dotter till ryttmästaren Anders Tornerefelt och Sigrid Ulfsax. Gift 2:o 1694 med Margareta Bille, † 1696 i Mönsterås, dotter till kaptenen i dansk tjänst Peder Bille till Svanholm av dansk adel och Margareta Catharina Knutsdotter Akeleye. Gift 3:o 1698-02-06 i Mönsterås med Anna Baumgart, i hennes 2:a gifte (gift 1:a med tullkontrollören i Kalmar Lars Maville) född 1673, † 1704-10-09 i Kalmar. Dotter till råds- och handelsmannen i Kalmar Hans Von Baumgarten och Martha Rodde, samt syster till översten Nils Christer Von Baumgarten.

Barn i 1:a giftet:

 • Brita Elisabet Bongenhielm, född 1682-09-15, † 1721. Gift med kyrkoherden i Arby Anders Andreæ Swebilius, i hans 1:a gifte.
 • Sigrid Bongenhielm, född 1687, † 1767. Gift med kaptenen Gustaf Erlandsson Huldt, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1709 med Jeanette Christina Björnberg, född 1688, † 1721, dotter till kaptenen Anders Björnberg och Elisabeth Vendla Holm), född 1685 i Stockholm, † 1740-02-14 på Berg, Mönsterås sn.
 • Anders Bongehielm född 1686, † ogift 1739-04-25 på Torp i Eggby/H och begravd i dess kyrka 1739-05-04.
 • Margareta Bongenhielm † 1697 och begravd s.å. 10/1 i Mönsterås kyrka.
 • Daniel Bongenhielm se Tab 3.

Barn i 2:a giftet:

 • Peter Gabriel Bongenhielm född 1695-04-05 på Berg, † s.å. 13/10 och begravd i Mönsterås kyrka.

Barn i 3:e giftet:

 • Eva Boja Bongenhielm † 1711-07-27 i Arby prästgård 13 år gammal.
 • Hans Axel Bongenhielm född 1703, † 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Rustmästare vid Kalmar regemente 1717. Grenadjärförare 1718, sergeant s.å. Fänrik vid Rutensparres regemente.

TAB 3

Daniel Bongenhielm, † osäkert om det var 1721(?) eftersom han lagligen blev skild från sin 2(?):a hustru år 1723(!) då han rymt från henne och rest utomlands och där stannat kvar. Konstapel. Underlöjtnant vid amiralitetet 1717-07-03. Avsked 1720-02-17. Gift 1718-03-30 med Helena Christina Stråle född 1691, † 1718-07-02. Dotter till kapten Lennart Stråle af Ekna och Elisabet Zelow. Gift 2:o(?) med Sara Hassellöf. Hennes 2:a gifte 1730-02-10 i Mönsterås med tulluppsyningsman Olof Boström född 1686, † 1752-05-29. Hon blev lagligen skild från löjtnant Axel(!) Bongenhielm år 1723 sedan han förrymt henne och rest utrikes. Dotter till kyrkoherden i Mönsterås pastorat i Kalmar stift Birger Hassellöf' och Christina Larsdotter Lundh.

Barn:

 • ?? Antal Söner??
 • Carl Daniel Bongenhielm, † 1780. Se Tab. 4.
 • Anders Fredrik Bongenhielm. Sergeant vid Lantingshausens regemente. Död ogift 1749.

TAB 4

Carl Daniel Bongenhielm, † 1780 i Kymbo sn/R. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Huvudman efter farbrodern 1739-04-25.

Av okänd härledning

 • Fru Lisa Bongenhielm död 1737-11-29 på Alebo i Bäckebo församling, numera Mönsterås sn. Källa Mönsterås EI:1 dödbok s81 no65.
 • Olof Bonge bodde på Bongenhielms släktgård Åserum år 1657.
 • Per Bonge bodde på släktgården Vållö år 1657.
 • Joen Bång född 1635 på Vållö/H.
 • Olof Bång född 1635 på Vållö/H.
 • Daniel Danielsson Bånges dtr u.ä. Annicka född 1668-12-02 i Borås.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.
 • Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson.
 • Åke Domeij: En bok om Mönsterås s108,152,212.
Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: