:

Von Tuné nr 2314

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Tuné nr 2314 †

Adlad 1837-12-16 enl. 37 § R.F., introd. 1839. Utdöd 1854-11-02.


1Oö. 2Inr. Tidn. 1786, nr 63.

  • Jonas Carlsson Tuné, född 1748-06-19 i Skedevi socken Östergötlands län, där fadern var inspektor. Student i Uppsala1 1765-02-16. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1768-09-01. Sekundkorpral därst. 1769-02-24. Gick 1772 i utländsk krigstjänst. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1776-05-25. Sekundadjutant vid Västerbottens regemente 1777-06-06. Fänrik därst. 1778-01-28. Löjtnant 1781-04-04. Stabskapten 1786-01-19. Kapten 1789-07-07. Avsked 1795-07-08. Död 1820-06-07. Gift 1786-07-24 på Petrestorp2 Östergötlands län med Ulrika Lovisa Petre, född 1768, dotter av assessorn och bruksägaren Jakob Fredrik Petre och hans 2:a fru Beata Sofia von Braunjohan.

Barn:

  • Carl Fredrik Vilhelm Tuné, adlad von Tuné, född 1789-08-20 i Umeå. Studentexamen 1805. Student i Uppsala s. å.–1808. Sergeant vid Västmanlands regemente 1807-03-01. Fänrik därst. s. å. 28/11. Bevistade kriget i Norge och Finland 1808 samt deltog därunder i reträtten från Kalajoki och affären vid Lokalaks. Sekundadjutant 1809-07-06. Tjänstg. som brigadadjutant i striderna vid Sävar och Ratan s. å. Stabslöjtnant 1810-03-06. Kapten 1812-06-25. Tjänstg. under kriget i Tyskland 1813–1814 som brigadadjutant hos generalen P. Brändström och utmärkte sig särskilt vid fransmännens utfall ur fästningen Maastricht. GMtf 1814 för sitt välförhållande vid Tistedalen i Norge. Brigadadjutant vid 4. infanteribrigaden 1814–1827. Stabskapten 1815-02-21. Kapten i generalstaben 1816-08-13. Major därst. 1818-05-11. RSO 1820-06-20. Överstelöjtnant i generalstaben 1825-03-02. 1. Adjutant vid 3. infanteriinspektionen 1827–1833. Stabschef vid 6. militärdistriktet 1833–1835. Major i regementet och kompanichef 1834-04-19. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1835-06-19. Överste i armén 1836-01-28. T. f. regementschef s. å. Adlad 1837-12-16 enl. 37 § R.F. (introd. 1839 under nr 2314). Överste och chef för regementet 1844-09-19. Avsked 1851-01-14 med tillstånd att kvarstå som överste i generalstaben. Död 1854-11-02 på Frövi översteboställe i Skultuna socken Västmanlands län utan söner och slöt således själv sin adliga ätt. Begraven på Romfartuna kyrkogård Västmanlands län. Gift 1837-12-16 i Stockholm med Enny Leontine Magdalena Möllerhielm, född 1820-08-12 i Stockholm, död där 1900-08-26, dotter av generalmajoren Axel Johan Adam Möllerhielm, nr 2202, och Brita Maria Gardell.

Barn:

  • Hilda Ulrika Enny Maria, född 1838-09-20 Västertärna, död 1911-10-03 i Uppsala. Gift 1869-03-16 i Stockholm med kyrkoherden i Balingsta pastorat av Uppsala ärkestift, filosofie doktorn Ehrenfried Anton August von Baumgarten, född 1836-04-16 i Stockholm, död där 1915-04-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: