:

Ugarph

Från Adelsvapen-Wiki

Enligt en sägen härstammar namnet från staden Ugar i Polen, och en officer som var född där och stred på kung Sigismunds sida. Han invandrade till Sverige och ättlingarna kallar sig sedan dess Ugarph.

TAB 1

Martin Ugarph, född 1708 (åu); organist i Kalmar och Malmö; † 1758-02-24 i St Petri fs, Malmö, av slag. Enl bouppteckning den 15/2 och 9/6 1758, dog Martin en vecka efter hustrun, och efterlämnade fyra omyndiga barn, ett dödsbo värderat till 2099;3 1/3 daler smt (bl a två gårdar, en på Adelgatan i Malmö och en i Kalmar) samt en skuld på 1845:16 1/3 daler. Gift med N.N, född 1709 (åu), † 1758-02-13 i St Petri fs, Malmö, av slag, två veckor innan sin man.

Barn:

 • Christina Sofia Ugarph, född 1740-08-19 i Kalmar sfs, dpt 23/8.
 • Georg Otto Ugarph, född 1743-03-13 i Kalmar sfs, dpt 15/3.
 • Anders Peter Ugarp; född 1744; kronolänsman, advokatfiskal; † 1802. se Tab 2.
 • Carl Abraham Ugarph, född 1746-10-30 i Kalmar.

TAB 2

Anders Peter Ugarph, (son av Martin Ugarph Tab 1), född 1744-11-07 i Kalmar sfs, dpt 11/11; kronolänsman och senare advokatfiskal; † 1802-01-14 i Lilla Aby, Tveta sn. Gift 1770-02-06 på Virserum i Alseda sn med jungfrun Fredrika Lovisa Nyman, född 1750-12-23 på Alseda Bengtsgård, Alseda sn, † 1838-01-13 av ålderdom i Vimmerby sfs, dotter till trumpetaren Karl Nyman och Katarina Örnberg.

Barn:

 • Anders Philip Ugarph, född 1770-10-11 på Virserums Länsmansgård, Virserums sn.
 • Karolina Juliana Ugarph, född 1771-10-03 på Virserums Länsmansgård, Virserums sn, † 1773.
 • Gustaf Adolf Ugarph, född 1774; bataljonsadjutant; † 1810. se Tab 3.
 • Karolina Juliana Ugarph, född 1775-10-01 på Virserums Länsmansgård, Virserums sn.
 • Per Leonard Ugarph, född 1776; regementsadjutant. se Tab 4.
 • Martin Ambrosius Ugarph, född 1778-12-29 på Virserums Länsmansgård, Virserums sn.
 • Carl Johan Ugarph, född 1780; länsman. se Tab 5.
 • Magnus Gabriel Ugarph, född 1782; assessor; † 1846. se Tab 10.
 • Fredrika Andrietta Ugarph, född 1783-11-29 på Lilla Aby, Tveta sn, † där 1785-03-29 av slag.
 • Fredrika Andrietta Ugarph, född 1785-12-05 på Lilla Aby, Tveta sn, † där 1786-01-12 av mässling.
 • Charlotta Lovisa Ugarph, född 1787-05-06 på Lilla Aby, Tveta sn, † 1845-10-23 i Vimmerby sfs av feber. Gift med sin kusin, majoren Karl Fredrik Forsmark, född 1774-10-03 i Alseda sn, † 1837-02-15 i Vimmerby sfs av vattusot.
 • Ulrica Petronella Ugarph, född 1790-12-25 på Lilla Aby, Tveta sn, † 1824-04-13 på Bäckeby, Gårdveda sn av vattusot (ståndsperson), begr 23/4. Gift 1810-01-02 i Tveta med mönsterskrivaren på Bäckeby, Gårdveda sn Johan Ljungberg, född 1773 (åu), † 1845-12-06 på Bäckeby, Gårdveda sn av feber, 72 år gammal. (parets dotter Sophie Louise växte upp som fosterdotter hos Samuel Henrik von Baumgarten på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda sn - möjligen var hon i själva verket dotter till denne).
 • Anders Peter Ugarph, född 1793; stadsfiskal; † 1837. se Tab 11.

TAB 3

Gustaf Adolf Ugarph, (son av Anders Peter Ugarph Tab 2), född 1774-01-30 på Virserums Länsmansgård i Virserums sn; bataljonsadjutant; † 1810-02-22 på Götruda, Tveta sn av tvinsot. Gift 1800-12-26 i Tveta sn med Anna Regina Krusell, född 1771-04-11 i Vetlanda, † 1835-12-30 i Vimmerby av feber, dotter av löjtnanten Adolf Fredrik Krusell och Anna Regina Stålhammar.

Barn:

 • Otto Peter Ugarph, född 1801-08-15 på Götruda, Tveta sn, † där 1801-08-21.
 • N.N Ugarph, dödfödd dotter 1802-07-16.
 • Anna Regina Ugarph, född 1803-09-29 på Götruda, Tveta sn, † änka 1872-06-26 i Vimmerby av lungsot. Gift 1834-05-05 i Vimmerby med bokhandlaren Fredrik Theodor Dahlgren, född 1814-03-24 i Västervik
 • Helena Sofia Ugarph, född 1806-04-15 på Götruda, Tveta sn, † 1856-07-03 i Vimmerby. Gift med apotekaren i Vimmerby Johan Setterberg.
 • Ebba Dorothea Ulrika Ugarph, född 1808-10-02 på Götruda, Tveta sn, † där 1810-07-04 av tvinsot.

TAB 4

Per Leonard Ugarph, (son av Anders Peter Ugarph Tab 2), född 1776-11-05 på Virserums Länsmansgård i Virserums sn; regementsadjutant; † 1846-07-30 i Mörlunda sn av bröstvattensot. Gift 1813-06-27 i Tveta sn med fröken Gustava Charlotta Prytz, född 1782-01-13 på Lockebo, Målilla sn, † änka 1870-04-12 på Rosenvik, Mörlunda sn, dotter av jägmästaren Gustaf Otto Prytz och Charlotta Elisabeth Åderman.

Barn:

 • Per Gustaf Ugarph, född 1813-08-22 i Tveta sn, † där 1813-10-01 av slag.
 • Charlotta Fredrika Leontina Ugarph, född 1814-09-13 i Tveta sn. Gift 1831-11-16 i Tveta med hovrättskommissarien och kronolänsmannen i Mörlunda Nils Fredrik Pettersson, född 1807, † 1857.

TAB 5

Carl Johan Ugarph, (son av Anders Peter Ugarph Tab 2), född 1780-06-27 på Virserums Länsmansgård i Virserums sn; advokatfiskal samt innehavare av den närmast osannolika titeln undersalpetersjuderistyresman; † 1849-03-01 på Lilla Aby, Tveta sn. Gift 1:o 1814-06-28 i Kristdala med Fredrika Johanna Meurling, Fredrika fick hon efter mor och mormor och Johanna efter farmor, född 1789-12-28 på Stensö, Kristdala sn, dotter av kyrkoherden och prosten i Kristdala sn Pehr Meurling d y och Fredrika Törner. Gift 2:o 1827-03-13 i Kristdala med Maria Dorothea Moberger, född 1804-02-11 i Västervik, † änka 1873-06-22 på Axelholm, Tveta sn, dotter av rektorn Olof Moberger och Christina Kastman.

Barn 1:o:

 • Per Johan Ugarph, född 1815; pastorsadjunkt; † 1848. se Tab 6.
 • Carl August Ugarph, född 1816-04-14 på Lilla Aby, Tveta sn; registrator; † ogift och barnlös 1864-05-07.
 • Fredrika Christina Charlotta Ugarph, född 1817-08-24 på Lilla Aby, Tveta sn, † 1889-04-07. Gift 1868 med kyrkoherden i Varvs sn Per Blomberg, i hans 2:a gifte.
 • Lovisa Aurora Ugarph, född 1819-04-16 på Lilla Aby, Tveta sn, † 1880-04-10 i Stockholm. Gift 1853-10-28 i Tveta med apotekaren i Döderhultsvik Fredrík Martin Arnold Munthe, född 1816-03-17 i Vimmerby, † 1877-11-06 i Stockholm. Fredrik Munthe var apotekare, först i Döderhultsvik/Oskarshamn 1850-1861, sedan i Vimmerby. År 1868 flyttade familjen till Stockholm, där han förvärvade apoteket Vita Björn på Nybrogatan. Fredrik var gift två gånger och i sitt andra äktenskap med Lovisa Aurora föddes läkaren, författaren och drottning Victorias livläkare Axel Martin Fredrik Munthe.
 • Albrekt Gabriel Ugarph, född 1820; se Tab 7.
 • Olof Leonard Ugarph, född 1821-09-24 på Lilla Aby, Tveta sn; handelsman; † ogift och barnlös 1881-12-22 på Åkerö i Mörlunda sn.
 • Sofia Carolina Ugarph, född 1823-02-11 på Lilla Aby, Tveta sn. Gift 1848-09-26 i Tveta med kyrkoherden Axel Fredrik Lundvall.

Barn 2:o:

 • Emelie Christina Ugarph, född 1828-01-04 på Lilla Aby, Tveta sn. Gift 1853-07-12 i Tveta med handelsmannen i Högsby August Löfgren.
 • Maria Lovisa Ugarph, född 1829-04-09 på Lilla Aby, Tveta sn.
 • Ulrika Charlotta Ugarph, född 1830-05-17 på Lilla Aby, Tveta sn. Gift 1851-08-05 i Tveta med läraren Axel Peter Falk från Stockholm.
 • Carl Arvid Magnus Ugarph, född 1832-03-30 på Lilla Aby, Tveta sn; fanjunkare; † ogift och barnlös 1911-10-04 på Torp, Tveta sn av ålderdom.
 • Maria Lovisa Ugarph, född 1835-06-05 på Lilla Aby, Tveta sn; bosatt ogift i Klara församling, Stockholm.
 • Selma Augusta Ugarph, född 1839-10-05 på Lilla Aby, Tveta sn. Gift 1866-09-12 i Tveta med bokhandlaren Elis Bernhard Reinius från Stockholm, född 1835 i Skellefteå.

TAB 6

Per Johan Ugarph, (son av Carl Johan Ugarph Tab 5), född 1815-04-26 på Lilla Aby, Tveta sn; pastorsadjunkt; † 1848-12-23 i Dalhems sn. Gift 1846-03-15 i Dalhems sn med Margareta Helena Ulrika Didring, född 1813-12-23 i Dalhems sn, † i Västervik 1885-06-12. dotter av sergeanten Carl Magnus Didring och Fredrika Susanna Enelius. Efter makens död flyttade Margareta Helena Ulrika med sin mor och son till Västerik.

Barn:

 • Johan Carl Gustaf Ugarph, född 1847-02-06 på Hackenäs, Dalhems sn; sjökapten; bosatt i Västervik. Gift med Kristina Albertina Molander, född 1856 i Vists sn, Östergötland.

TAB 7

Albrekt Gabriel Ugarph, (son av Carl Johan Ugarph Tab 4), född 1820-03-21 på Lilla Aby i Tveta sn; sergeant; † 1876-01-31 på Åkerö, Mörlunda sn. Gift 1844-09-03 i Döderhultsvik med mamsell Amalia Charlotta Wijkman, född 1824-09-28 i Döderhultsvik, Döderhults sn, † 1908, dotter av handelsmannen där Carl Wijkman och Christina Charlotta Meurling.

Barn:

 • Carl Albert Casimir Ugarph, född 1845; regementsstallmästare, ryttmästare; † 1913. se Tab 8.
 • Johan Otto Ugarph, född 1847-01-25 på Kråkeryd, Målilla sn; tillsyningsman; † 1911-01-25 på Torp, Tveta sn av hjärtfel.
 • Per Olof Leonard Ugarph, född 1848-09-08 i Kalmar, † 1940-06-13 i Rockford, Winnebago County, Illinois. Gift där 1890-10-22 med Olga Linnéa Eksten, född 1868, † 1939-04-30 i Rockford, Winnebago County, Illinois.
 • Hilma Charlotta Fredrika Ugarph, född 1850-07-16 på Bäckeby, Målilla sn, liksom de efterföljande syskonen, † 1898. Gift 1878-11-26 i Mörlunda med kyrkoherden i Västra Hargs sn Adolf Fredrik Magnus Sondén, född 1840 i Linköping, † 1898.
 • Elis Hjalmar Knut Ugarph, född 1852-03-21, † 1928 i Rockford, Winnebago County, Illinois.
 • Amalia Maria Josefina Ugarph, född 1853-12-04; hushållerska på Åkerö; † 1938.
 • Axel Mauritz Gabriel Ugarph, född 1856-11-02.
 • Sofia Ottilia Ugarph, född 1857-12-20. Gift 1886-12-31 i Mörlunda med fänriken Frans Oskar Zeinvoldt, född 1860, från Bodafors, Sandsjö sn, † 1924.
 • Emelie Augusta Ugarph, född 1860-04-21, † 1937.
 • Axel Gottfrid Lage Ugarph, född 1862-08-18, † 1877-08-09.
 • Gustaf Gabriel Mauritz Ugarph, född 1865; volontär; † 1945. se Tab 9.

TAB 8

Carl Albert Casimir Ugarph, (son av Albrekt Gabriel Ugarph Tab 7), född 1845-07-20 på Kråkeryd, Målilla sn; regementsstallmästare, ryttmästare; † 1913-01-07 på Torp, Tveta sn av hjärnblödning. Gift 1901-10-04 i Tveta sn med fröken Kristina Sofia Johansson, född 1879-01-09 på Lundtorp, Mörlunda sn, † 1956-03-29, dotter av arrendatorn August Johansson och Kristina Sofia Nilsdotter.

Barn:

 • Margit Amalia Sofia Ugarph, född 1902-11-30 på Åkerö, Mörlunda sn, liksom syskonen; lärare; † ogift.
 • Karl Albert Kasimir Ugarph, född 1904-07-07; major vid infanteriet; † 1980-02-04.
 • Signe Maria Viola Ugarph, född 1906-10-02.

TAB 9

Gustaf Gabriel Mauritz Ugarph, (son av Albrekt Gabriel Ugarph Tab 7), född 1865-04-30 i Kalmar; volontär i svenska armén, men utvandrade år 1882 från Mörlunda sn till Amerika; † 1945-03-19 i Clinton, Clinton County, Iowa, USA. Gift 1898-03-16 i Clinton, Clinton County, Iowa med Anna Marie Claudine Rohwer, född 1874-03-01 i Kiel, Schleswig-Holstein, Tyskland, † 1960-08-26 i Clinton, Clinton County, Iowa, dotter av Joachim Rohwer och Christine Haashe.

Barn:

 • Harold Gustaf Ugarph, född 1899, † 1982.
 • Albert Joachim Ugarph, född 1903, † 1972.
 • Marvin Ferdinand Ugarph, född 1908, † 1964.
 • Mildred Christine Ugarph, född 1911, † 1996.

TAB 10

Magnus Gabriel Ugarph, (son av Anders Peter Ugarph Tab 2), född 1782-08-13 på Lilla Aby, Tveta sn; assessor; † 1846-12-13 i Vimmerby sfs. Gift 1816-12-03 på Ryningsnäs i Mörlunda med fröken Ulrika Christina Charlotta von Baumgarten, född 1790-10-13 på Hagelsrum i Målilla sn, † i barnsäng 1818-12-22 i Vimmerby, dotter av Fredrik Gustaf von Baumgarten och Hedvig Charlotta Klingspor.

Son:

 • Georg Fredrik Ugarph, född 1818-10-02 i Vimmerby; fanjunkare vid kungliga Smålands Grenadjärbataljon; † ogift och barnlös 1851-02-26 i Mörlunda, efter att ha drunknat i Emån, strax nedanför Lundtorp. Begravd i Mörlunda 1851-03-07.

TAB 11

Anders Peter Ugarph, (son av Anders Peter Ugarph Tab 2), född 1793-06-14 på Lilla Aby, Tveta sn; regementskommissarie, stadskassör, stadsfiskal; † 1837-01-01 i Vimmerby av feber. Gift 1820-09-14 i Vimmerby med demoisselle Andriette Sundström, född 1800-03-12 i Nyköping, dotter av byggmästaren Anders Sundström och Kajsa Maria Mård.

Barn:

 • Ida Fredrika Ugarph, född 1821-07-14 i Vimmerby.
 • Emilia Wilhemina Ugarph, född 1822-06-03 på Hulingsryd, Vena sn, † 1903. Gift med löjtnanten Fredrik Rosenquist af Åkershult, † 1872.
 • Adele Octavia Charlotta Louise Ugarph, född 1824-04-11 på Hulingsryd, Vena sn.
 • Karl Anders Magnus Georg Ugarph, född 1826-09-21 på Hulingsryd, Vena sn, † 1837-06-15 i Vimmerby av lungsot.
 • Oskar Ambrosius Hjalmar Ugarph, född 1835-05-13 i Vimmerby; kapten, drev på äldre dagar privatskola i Säffle; † där 1888-05-10.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Tack också till Gail Ugarph Vittitow från USA, som har bidragit med de amerikanska anorna. Forskare: Mattias Loman

: