:

Adlerbaum nr 1635

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlerbaum nr 1635 †

Adlad 1719-07-04, introducerad 1720. Sannolikt utdöd 1742-10-31.

Den Baumgartska ättegrenen är av samma ursprung som adlade ätten von Baumgarten, nr 1463. Enligt A. A. von Stiernman, Matrikel öfver Svea Rikes ridderskap och adel II (1755) utdog ätten med nedanstående Tobias Israel Adlerbaum 1742. Emellertid förekom, enligt Kneschke, Neues Deutsches Adelslexikon, ännu på 1850-talet i Preussen officerare med namnet von Adlerbaum, som ansågo sig tillhöra denna svenska ätt, och även i Sverige levde vid samma tid personer med detta namn. Det torde dock vara ovisst, om de tillhörde ätten.


TAB 1

Baumgartska ättegrenen

Hans Baumgart, adlad Adlerbaum (son av Hans Baumgart, se adlade ätten von Baumgarten, Tab. 1), till Gestre i Frösthults socken, Värmlands län, Bortomta i Simtuna socken, Värmlands län och Solinge i Romfartuna socken, Värmlands län. Född 1675-10-16 i Kalmar. Student i Uppsala (Um.) 1695-02-08. Auskultant i Svea hovrätt 1705. Vice häradshövding 1706. Häradshövding i Över och Ytter Tjurbo samt Simtuna, Torstuna och Väla härader i Västmanland 1708. Vice lagman i St. Kopparbergs län 1710. Häradshövding i Västerås läns lagsagas 1. häradsdöme 1718-10-11. Adlad, jämte sina styvdöttrar, 1719-07-04, (introducerad 1720 under nr 1635). Assessors titel 1719-08-31. Avsked 1734-05-14. Död 1735 och begraven i Frösthults kyrka, där hans gravsten med uthugget vapen finnes och ett epitafium över honom är uppsatt. Gift 1:o efter 1706-08-30 med Maria Westenhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn Israel Stijkman, se nedan), född 1679, död 1716-03-26, dotter av lagmannen Tobias Wester, adlad Westenhielm, nr 1201, och hans 1:a fru Catharina Bauman, han upprättade 1718-01-02, då han ärnade gå i nytt gifte med fru Mari Wilkens, avvittringsinstrument med sina styvdöttrar Stijkman [S. H. akt 1737-06-00--1737-12-00 (OA)]. Gift 2:o med Maria Wilkens i hennes 2:a. gifte (gift 1:o med rådmannen i Västerås Lars Olofsson Westermark), född 1676, död 1729-05-14 på Solinge och begraven 1729-06-09 i Romfartuna, dotter av handlanden i Västerås Henrik Wilkens. Gift 3:o 1733-11-06 Broxvik med Anna Christina Düben i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700-06-12 med kanslirådet, med. doktor Magnus Gabriel Block, adlad von Block, född 1669, död 1722), född 1677, död 1763-04-14 Lundby

Barn:

 • 1. Tobias Israel, född 1707-04-08 på Gestre. Student i Uppsala (Um.) 1720-02-26. Volontär vid livregementet till häst 1720 och vid Västmanlands regemente 1730. Furir vid Västmanlands regemente 1733-06-11. Adjutant vid Västmanlands regemente 1735-12-18. Fänrik 1740-04-29. Konstituerad löjtnant 1741-11-11. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Död 1742-10-31 efter hemkomsten från fälttåget i Finland. Gift 1742-05-03 Sesta ] med Elsa Helena Torwigge i hennes 1:a gifte (gift 2:o med underofficeren Jakob Johan Cremer, nr 713, född 1724), född 1725-03-28, dotter av majoren Torsten Torwigge, och Anna Maria Sprengtport.
 • 1. Maria Ulrika, född 1708-07-30 på Gestre. Död 1751-04-17. Gift 1730-11-29i Romfartuna socken med kaptenen Bengt Gustaf Tigerhielm, död 1736.
 • 1. Hedvig Eleonora, levde vid faderns död. Gift efter 1733 med fältväbeln vid Västmanlands regemente, fänriken Hans Georg Tharmouth i hans 2:a gifte (gift 1:o med Johanna Sofia Graman (Pt VIII s. 69.)), född 1692, död 1756-04-11 Sörby .
 • 1. Gustaf Edvard, född 1712-01-26. Död före fadern i Frösthults socken.
 • 1. Gustaviana Catharina, född 1714-09-00, levde ogift 1733. Död i Frösthults socken.

TAB 2

Stijkmanska ättegrenen

Israel Håkansson Stijkman, född i Jönköping. Student i Åbo (Lå.) 1678-09-05 och i Uppsala 1681-09-18. Disp. i Uppsala 1686 och inskrevs ej långt därefter i Göta hovrätt. Assessor i nämnda hovrätt 1694-11-08. Död 1703-05-28 i Jönköping. [Vsn] Gift 1699-01-00 (Vsn.) med Maria Westenhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Hans Baumgart, adlad Adlerbaum, se ovan).

Barn:

 • Catharina Marta Stijkman, adlad Adlerbaum, född 1700-12-25. Död 1730. Gift med hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Herlin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1735-11-18 med Hedvig Charlotta Carpelan, i hennes 2:a gifte, född 1706-07-14, död 1776, dotter av hovrättsrådet Lars Carpelan, och Christina Magdalena Schönberg), död 1749-04-10.
 • Engel Charlotta Stijkman, adlad Adlerbaum, född 1701-12-04. Död 1761 i Skärstads socken, Jönköpings län och begraven i Skärstads socken, Jönköpings län 1761-01-27. Gift 1729-10-19 i Stockholm med majoren Carl Fredrik Loijsewitz, född 1681 i svenska Pommern, levde 1765. (Lk.)

Utan känt samband med stamfadern:

 • 1) Hans Gustaf Adlerbaum, kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1760. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1772-09-16. Genom byte livdrabant 1773-10-23. Sedan kronoinspektor. Död 1792-02-29 på Ögården vid Strömstad [RHG]. Gift med Charlotta Sofia von Qvillfelt, född 1738-03-01, dotter av kaptenen Gustaf Gabriel von Qvillfelt, och Anna von Schultze.

Barn:

 • Ulrika Coelestina, född 1764-01-09. Död 1764-01-16 i Söderköping.
 • Carl Fredrik, född 1771-11-27 i Stralsund. Erhöll Kungl Maj:ts tillstånd 1778-04-29 att få införas som hantlangare vid sin morfaders kompani i Stralsund. Furir 1789-06-30. Sergeant 1791-05-15. Fänrik vid drottningens livregemente 1793-04-26. Löjtnant 1801-08-07. Löjtnant vid vid Engelbrechtenska regementet 1804-02-22. Kapten i armén 1807-08-25. Gick med regementet 1815-10-23 i preussisk tjänst. Kapten vid preussiska 33. infanteriregementet 1815-12-28. Avsked 1817-04-08. Död 1857-01-30 i Damgarten i Vorpommern [RHG].
 • 2 Amalia Charlotte Adlerbaum, född 1789 i Göteborg. Död 1859-05-01 Häckeberga. Gift 1821 i Malmö med auditören Johan Andreas Wollmar, född 1783-05-15 i Malmö, död 1861-02-28 på Häckeberga säteri, vilket ägdes av honom sedan 1824 [Ssn].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: