Fåhræus nr 2317

Från Adelsvapen-Wiki

2317.jpg

Adliga ätten Fåhræus nr 2317 †

Adlad 1842-02-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1843. Utdöd 1923-01-30.

Av samma ursprung som adliga ätten Fåhræus.

TAB 1

Olof Rasmusson Fåhræus, född 1680-01-05 av bondeföräldrar i Gåsemora by på Fårön vid Gotland (Öä.). Handlande först på Fårö och från 1717 i Visby (A. Kinberg, Gottländska slägter (1894).), där han antog släktnamnet. Död 1728-05-06 i Visby (Öä.). Gift 1713-02-15 med Katrina Marck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sjötullskrivaren i Visby Per Roser), född 1690-02-13 i Visby, död i Visby 1775-12-26, dotter av slottsläkaren i Visby Simon Marck och Helena Westphal.

Barn:

 • Lars Fåhræus, född 1717 på Fårö. Handlande och rådman i Visby. Överdykerikommissarie (Öä.). Född 1786 i Visby. Gift i Visby 1:o 1740 med Catharina Elisabet Facht, född 1721, död 1768, dotter av bryggaren Johan Facht och Chatarina Sjöberg. Gift 2:o 1770 med Barbara Elisabet Thorsman, född 1736 i Eskilstuna, död 1797 på Gotland.

Barn:

 • 1. Carl Niklas Fåhræus, född 1753-06-06 i Visby. Vistades i England, Holland och på Sveriges fastland utövande handelsyrket, tills han bosatte sig som egen handlande i Slitehamn på Gotland. Död i Slitehamn på Gotland 1816-08-16. Gift 1780-10-26. Margareta Catharina Sturtzenbecker, född 1762-04-04, död 1841-12-27, dotter av kalkbruksägaren Henrik Sturtzenbecker och Elsa Maria Fries.

Barn:

 • Olof Immanuel Fåhræus, adlad Fåhræus, född 1796, död 1884. Se Tab. 2.
 • Johan Fredrik Fåhræus, adlad Fåhræus, född 1796, död 1865. Se adliga ätten Fåhræus.

TAB 2

Olof Immanuel Fåhræus, adlad Fåhræus (son av Carl Niklas Fåhræus, Tab. 1), född tvilling 1796-03-23 vid Slite på Gotland. Student i Uppsala 1810-10-04. Kansliexamen 1815-12-00. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1816-01-19. Kopist 1817-03-18. Extra ordinarie kanslist i generaltulldirektionens kansli 1817-06-21. Förordnades att förestå sekreteraretjänsten i tullöverdirektörsexpeditionen 1819-06-00. Kanslist i nämnda direktion 1821-03-05. Kanslist i kammarexpeditionen 1821-05-08. Tillförordnad protokollssekreterare 1822-06-14. Kommissarie vid ovann. direktions kontrollkontor 1824-12-02. Sekreterare i den svensk-norska kommittén för utarbetande av ny författning angående Sveriges och Norges inbördes handels- och sjöfartsförhållanden 1825-02-00. Kamrerare vid generaltullstyrelsens revisionskontor 1825-12-24. Chef för västra tulldistriktet 1826-06-08. Förordnades att utarbeta förslag till nytt tjänstgöringsreglemente för tullförvaltningen 1830-12-00. LVVS 1831-01-24. RNO 1832-06-24. Ledamot av entomologiska föreningen i Paris 1833-11-15. Ledamot av kommittén för tullförfattningarnas överseende 1834-01-25. Ledamot av entomologiska samfundet i London 1836. Förordnades att å svenska regeringens vägnar i Köpenhamn deltaga i underhandlingarna med de av danska regeringen förordnade kommissarier för vidtagande, av åtgärder för reglerande av de båda rikenas ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden 1837-11-24. Ledamot av entomologiska samfundet i Stettin 1838-08-06. Ledamot av Société de Cuvier född Paris 1838-04-05. Ledamot av den ånyo nedsatta kommittén för tullförfattningens överseende 1839-02-27. Sekreterare vid första skandinaviska naturforskarmötet i Göteborg 1839. Statsråd 1840-03-28. Chef för civildepartementet 1840-05-16. Ledamot av kejserlig naturforskarsocieteten i Moskva 1840-06-13. LVA 1840-11-11.HLVVS 1841-01-02. Adlad 1842-01-11 enligt 37 § R.F. (introducerad 1843-07-13 under nr 2317). KNO 1843-02-06. KmstkNO 1844-10-14. HLVS 1845-11-14. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1847-09-23. HLLA 1948-05-05. Ledamot av statistiska samfundet i Marseille 1957-11-07. Förste ordförande vid 9:e allm, svenska lantbruksmötet i Göteborg 1860. StkNS:tOO 1862-11-05. RoKavKMO 1864-05-03. Avsked från landshövdingeämbetet 1864-05-06. Översteombudsman vid KMO 1865-04-29. Ledamot av Serafimerordensgillet 1865–1875. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866-09-18–1878-09-00. Ordförande hos fullmäktige i riksbanken 1867-05-04–1872. Vice talman i ovann, kammare 1868–1872 och under slutet av riksdagen 1875. HLVHA 1870-04-13. Översteskattmästare vid KMO 1870-05-18. Fil. hedersdoktor vid Uppsala universitets 400-årsjubelfest 1877-09-06. HLFS 1878-10-03. Död 1884-05-28 i Stockholm. Han har gjort sig känd såsom forskare och författare på det naturvetenskapliga området och i synnerhet som framstående entomolog. Ett viktigt bidrag till hans samtids historia äro de av honom utgivna »Skildringar ur det offentliga livet» (1880). Gift 1823-10-18 i Stockholm med sin kusin och broders svägerska Laura Adolfina Sturtzenbecker, född 1803-10-18 i Stockholm, död i Stockholm 1875-03-12, dotter av överstelöjtnanten Martin Sturtzenbecker och Petronella Laurentia Enander.

Barn:

 • Alfred, född 1825-12-28 i Stockholm, död i Stockholm 1827-01-18.
 • Hugo, adelsman vid faderns död 1884, född 1827. Häradshövding. Död 1887. Se Tab. 3.
 • Ivar, född 1830-06-18 i Göteborg, död i Göteborg 1834-04-04.
 • Rikard, född 1831-09-10, i Göteborg, död i Göteborg 1831-12-21.
 • Hilda, född 1838-04-12 i Göteborg, död ogift 1898-03-10 i Stockholm.
 • Agnes, född 1840-10-29 i Stockholm, död ogift 1916-04-07 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm.
 • Enny, född 1848-06-05 i Göteborg, död i Göteborg 1848-07-02.

TAB 3

Hugo (son av Olof Immanuel Fåhræus, adlad Fåhræus, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1884, född 1827-07-22 i Göteborg. Student i Uppsala 1846. Kameralexamen 1848 och examen till rättegångsverken 1850-05-30. Auskultant i Svea hovrätt 1850-06-06. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1850-06-06. Vice häradshövding 1853-05-31. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1854-01-10. Tillförordnad fiskal 1856-01-18. Extra ordinarie fiskal 1856-05-30. Fiskal 1861-04-30. Assessor 1863-07-03. Konstituerad revisionssekreterare 1866-07-27. Ledamot av Stockholms stads fattigvårdsnämnd 1868-07-02–1883. Revisionssekreterare 1868-11-06. RNO 1871-05-27. Häradshövding i Södertörns domsaga Stockholms län 1880-08-06. Död 1887-03-20 i Stockholm. Gift 1859-07-22 i Visby med sin sysslings dotter Ida Lovisa Catharina Osterman, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1873-11-04 med lasarettsläkaren i Mariestad, med. lic., RNO, Per Olof Södermark, född 1832-09-19 i Umeå, död 1915), född 1838-11-17 på Stenstugu på Gotland, död 1906-03-27 i Stockholm, dotter av majoren Carl Fredrik Österman och Emilia Jacquette Stael von Holstein, nr 834.

Barn:

 • Emil, adelsman vid faderns död 1887, född 1860-07-12 i Stockholm, liksom syskonen. Mogenhetsexamen 1879. Student i Uppsala 1879. Jur. fil. examen 1880 och examen till rättegångsverken 1887-01-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1887. Vice auditör vid 2, livgardet, nu Göta livgarde, 1889-07-12. Vice häradshövding 1892-12-20. Tjänsteman vid riksbankens avdelningskontor i Mariestad 1898-09-00. Död 1923-01-30 på Mariannelund, Hässelby socken, Jönköpings län och utslocknade med honom denna adliga ätt på svärsidan.
 • Ivar, född 1861 2289. Mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 1880-05-17. Elev vid skogsinstitutet 1881-06-01. Utexaminerad därifrån 1883-06-01. Extra jägmästare i Sunnerbo revir 1883-06-11, i Ölands revir 1884-10-18. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1884–1885. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1885-04-24. Amanuens vid Ultuna lantbruksinstitut 1886-05-19. Sekreterare hos svenska kennelklubben 1891-05-13–1893-05-13. Extra ordinarie jägmästare i bergslagsdistriktet 1892-04-07. RPrRÖ04kl 1893-09-29. Sekreterare hos Svenska jägarförbundets centralavdelning 1894-04-28–1898-04-20. Tillförordnad jägmästare i Ängelholms revir 1896-03-26, i Daga revir 1897-05-21 jägmästare i Västerås revir 1901-03-01. Sekreterare hos skogs vårdsstyrelsen i Västmanlands län och länsjägmästare därstädes 1904–1907. Tekniskt biträde hos samma styrelse 1908–1912. RVO 1911-06-06. död ogift 1918-09-06 i Västerås [Sj].
 • Hellny, född 1863-04-29. Sjuksköterska i Stockholm.
 • Gerda, född 1865-06-30, död 1865-08-07 i Stockholm (Hedv. El.).
 • Hjalmar, född 1866. Hovrättsnotarie. Död 1909. Se Tab. 4.

TAB 4

Hjalmar, (son av Hugo, Tab. 3), född 1866-12-05 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1886. Student i Uppsala 1886. Jur. preliminärexamen 1887-09-14 och examen till rättegångsverken 1894-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1894. Vice auditör vid Södermanlands regemente 1895-10-29. Stadsfogde i Södertälje 1896-01-13. Uppbördsinspektor för Stockholm 1903-05-14. Död 1909-12-29 i Stockholm. Gift 1909-01-02 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm ]] med Agda Maria Jansson Jäger i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1920-05-15 i Stockholm med hovmästaren Erik Conrad Levin Rohdin, född 1884-11-09 Karstorp ), född 1881-10-02 i Eskilstuna.

Barn:

 • Gerda Emilia, född 1909-04-18 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Gift 1:o 1930-10-11 med kontoristen Carl Gustaf Erik Sandell från vilken hon blev skild 1933-11-01 enl. Stockholms Rådhusr:ts utslag, född 1902-03-19. Gift 2:o 1940-11-08 i Värmdö förs., Stockholms län med skriftställaren Georg Percival Skogberg, född 1898-05-28.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.