:

Westenhielm nr 1201

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Westenhielm nr 1201 †

Adlad 1689-11-20, introd. 1693. Utdöd 1728-05-01.


1Um. 2 At (L). 3 Clerus Calmariensis, sid. 456. 4 Svea hovrätts akter juni–dec. 1727 (OA).

TAB 1

Peter Bengtsson. Guldsmed samt råd- och handelsman i Västervik. Gift med Mariana Mann, av gammal skotsk adlig ätt.

Barn:

  • Tobias Wester, adlad Westenhielm, till Hallsta (nu Hallstaberg) i Björksta socken, Västmanlands län. Född 1649-07-09 i Västervik. Student i Uppsala1 1668-09-30. Aktuarie i antikvitetskollegium 1674. Assessor därst. 1681-06-13. Tillika häradshövding i Väsby och Salbergs län i Västmanland 1683-02-03. Adlad 1689-11-20 jämte sin ena styvson Christoffer Andersson (introd. 1693 under nr 1201). Avsked från häradshövdingbefattningen med assessors karaktär 1708-05-002. Lagman i Västmanland och Stora Kopparbergs län 1713-05-28 och i Västerås läns lagsaga 1718-07-18. Död 1719-12-20 på Hallsta. Han efterlämnade i manuskript bland annat konung Gustaf I:s historia. Gift 1:o 1678 med Catharina Hansdotter Bauman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med råd- och handelsmannen Anders Andersson, se Tab. 2), död 1689-06-09, dotter av rådmannen i Västervik Hans Georgsson Bauman och hans 2:a hustru Margareta Dichman. Gift 2:o 1693-05-03 på Solberga2 i Dörby socken, Kalmar län med Märta Johansdotter Rodde, också i hennes 2:a gifte (gift 1:o med råd- och handelsmannen i Kalmar Hans Baumgart, död 1691 och i detta gifte moder till översten Nils Christer Baumgart, adlad von Baumgarten, och till assessorn Hans Baumgart, adlad Adlerbaum), död 1713-03-19, dotter av borgmästaren i Kalmar Johan Rodde och Märta Gerdslovia. Märtas broder, komministern i Vissefjärda Johan Rodde, blev suspenderad 1693, emedan han mot en diskretion av 200 daler s. m. sammanvigt henne med Westenhielm, oaktat varken lysning från predikstolen ägt rum eller hon var skild från en handlande i Lybeck, med vilken hon var trolovad.3

Barn:

  • 1. Maria, född 1679, död 1716-03-26. Gift 1:o 1699-01-00 med assessorn i Göta hovrätt Israel Stijkman, död 1703-05-28 i Jönköping. Gift 2:o4 1706 efter 30/8 med sin styvbroder, assessorn Hans Baumgart, adlad Adlerbaum, i hans 1:a gifte, född 1675, död 1735. Hennes barn i första giftet blevo adlade tillika med styvfadern.
  • 2. Carl. Student i Uppsala1 1707-10-15. Levde utan tjänst. Död barnlös 1728-05-01 och slöt ätten. Gift 1719-12-28 Kättsta med Maria Gyllenhöök i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1698-10-09 Forss, med häradshövdingen Lars Hvass, sedan Hvasser, född 1670 i Trälleborg, död 1716-04-26 på Kättsta), född 1678, död 1741-02-02 på Kättsta, dotter av häradshövdingen Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök, och Regina Elbfas.

TAB 2

Anders Andersson. Råd- och handelsman i Västervik. Död omkr. 1677. Han lät år 1667 på egen bekostnad uppbygga ett skolhus i Västervik och inrättade därstädes 1674 ett nytt auditorium. Gift med Catharina Hansdotter Bauman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1678 med lagmannen Tobias Wester, adlad Westenhielm, se Tab. 1), död 1689-06-09.

Barn:

  • Christoffer Andersson, adlad Westenhielm. Adlad 1689-11-20 jämte styvfadern, eftersom denne då ännu hade blott en dotter (introd. 1693 under nr 1201). Studerande. Död ogift 1698 i Aachen under sina utrikes resor och slöt således själv sin adl. ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: