:

Törnecrantz

Från Adelsvapen-Wiki

Erik Hansson Törnecrantz † 1672-01-04 eller 05 i Tomteby, Räpplinge. Befallningsman över Ölands Norra mot. Hette tidigare Törne. Gift med Kristina Dorothea von Campenhausen † 1712 i Bottarve. Härstammade från Riga. Hennes 2:a gifte 1675-03-02 i Räpplinge med kyrkoherden där Daniel Danielsson Repplerus född 1646 i Räpplinge, † 1698 i Räpplinge. Kristina var sannolikt syster till Elsa von Campenhausen (dotter av Herman Campenhausen och Gertrud von der Linde), vilken var gift med Johan Klint, Häradshövding i Tuna, Sevende och Aspelands härader, samt vice Lagman i Kalmar län och på Öland.

"En proviantförvaltare i Borgholms provianthus var Eric Hansson Törne, som 1666 befodrades till Befallningsman för norra motet. Han hade då börjat kalla sig Törnecrantz. Förmodlingen var han från Stockholm". Befallningsmannen Eric Törnecrantz hade på 1600-talet ett hemman här i Räpplinge. Han var gift med Christina von Campenhausen från Riga. Åt henne lät han bygga ett solstånd i kyrkan. Gravhäll finnes i Räpplinge kyrka." (Från Öningabok av Sigurd Haneclou.)

Barn:

  • Katarina Elisabeth Törnecrantz född i Norra Möckleby, † 1710 i Kalmar. Gift 1693-11-02 i Räpplinge med kyrkoherden och hospitalspredikanten i Kalmar Petrus Orrhan född 1663, † i pesten 1711 i Kalmar.
  • Gertrud Wendela Törnecrantz född omkring 1660. Gift med länsman Nils Torsson född i Bostorp, Norra Möckleby, † 1711-09-22 i Bostorp, Norra Möckleby. År 1715, efter makens bortgång var Gertrud bosatt i Aronsborg, Torslunda, sannolikt hos sonen Eric Torsson.
  • Anna Maria Törnecrantz född 1669 i Räpplinge, † 1673 i Räpplinge och begravd med fadern.

Källor och litteratur

  • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.
  • Ranius: Biographica minora s.208.

: