:

Rodde

Från Adelsvapen-Wiki

Här redovisas fem generationer av släkten Rodde, som var av tysk börd. De senare familjemedlemmarna kallade sig Rådde.

TAB 1

Johan Rodde, (son till borgaren i Kalmar Johan Rodde och Gunilla Olofsdotter), av tysk börd (Lübeck), avlade borgared i Kalmar 1630-05-10, enligt rådhusrättens protokoll; var verksam som handelsman; valdes till rådman 1638-04-23; borgmästare i Kalmar redan 1642 till 1650-05-16, då han beviljades avsked; ålderman i handelsgillet 1662; † 1679-11-14 i Kalmar. Gift 1:o med N.N von Glaen, dotter till handelsmannen i Kalmar Gerdt von Glaen och hans hustru Bengta. Gift 2:o med Martha Jonasdotter Gerdzlovia(1), † 1703-09-02 i Kalmar, dotter till kyrkoherden i Gärdslösa på Öland Jonas Jonæ Palumbus och Martha Jonsdotter (Trolle).

Barn 2:o: (ordningsföljden osäker)

 • Elisabet Rodde, född 1650-03-04 i Kalmar, † 1691-01-14 i Köping. Gift med prosten, kyrkoherden och riksdagsmannen Olaus Wallinus, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1697-10-06 med Maria Christina Gottfried, † 1711), född 1639-03-11 i Kastlösa på Öland, † 1706-11-24.
 • Johan Rodde, född 1654; fil.kand, komminister; † 1706. se Tab 2.
 • Martha Rodde, † 1713-03-19. Gift 1:o med råd- och handelsmannen i Kalmar Hans Baumgart, född 1641, † 1691. Gift 2:o 1693 med lagmannen Tobias Wester, adlad Westenhielm, född 1649-04-04 i Västervik, † 1718-10-03, son till råd- och handelsmannen i Västervik Petter Bengtsson och Maria Mann, av gammal adel från Skottland.
 • Gunilla Johansdotter Rodde, † 1703-04-04. Gift 1:o med råd- och handelsmannen i Kalmar Jon Sölvester, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna von Glaen, dotter till handelsmannen i Kalmar Gerdt von Glaen och Bengta), † 1665. Gift 2:o med råd- och handelsmannen i Kalmar Fredrik Siefvers, i hans 3:e gifte (gift 1:o med N.N, som nämns salig 1655-11-14; 2:o med N.N, som nämns salig 1675-01-03), † 1684.
 • Kerstin Rodde. Gift med handelsmannen i Kalmar Peder Hansson Janich, som nämns salig 1679-11-28.
 • Maria Rodde, omnämnd i rådhusprotkoll 1690-02-26. Gift med kopparslagen i Kalmar Christopher Lutzern, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Zillinger, som nämns salig 1681-02-03), nämnd salig 1697-03-01, invandrad från Strassburg.

TAB 2

Johan Rodde, (son till Johan Rodde Tab 1), född 1654 i Kalmar landsförs; student i Uppsala 1673-12-15; student i Åbo 1679; krigspräst vid överste Dellinghausens reg:te och boende i Växjö 1693; avsked 1695-05-12; komminister 1696; avsade sig sysslan 1699 och missiverades till Gräsgård på Öland; † i början av 1706. Gift med Anna (Annika) Swebilia, trol † före 1699, dotter till kyrkoherden i Vissefjärda Erasmus Georgii Swebilius och Margareta Nilsdotter Bock.

Barn:

 • Johan Rodde, född 1688; kronolänsman; † 1748. se Tab 3.
 • Elisabeth Rodde, född 1692, † 1776-05-03 i Klättorp, Vissefjärda sn, av ålderdomskrämpor. Gift med klockaren Petrus Stephan Langelius, född 1680-04-?, † 1767-07-07 i Klättorp, Vissefjärda sn.
 • Elisabeth Martha Rodde, född 1697 (dp 16/5) i Vissefjärda sn. Gift med bonden Peter Erlandsson.

TAB 3

Johan Rodde, (son till Johan Rodde Tab 2), född 1688; kronolänsman i Aspelands härad; † 1748, begr 28/3 i Gårdveda sn. Gift med Maria Ljungström, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med länsmannen Gabriel Hallenberg), född omkr 1686, † 174, begr 17/2, dotter till korpralen Wolmar Mickelsson (Ljungström) och Annika Clemensdotter (Gripman).

Barn:

 • Anna Margareta Rodde, född 1716-09-30 i Gårdveda sn, † där späd.
 • Anna Margareta Rodde, född 1718-??-?? i Gårdveda sn.
 • Maria Elisabet Rodde, född 1721-03-03 i Stensryd, Målilla sn, † 1750-05-02 i Stenkulla, Vena sn. Gift 1747-05-13 i Gårdveda sn med kyrkoherden i Vena pastorat Daniel Sandahl, född 1683, † 1753-01-27 i Stenkulla, Vena sn.
 • Nils Johan Rodde, född 1724-10-18 i Stensryd, Målilla sn; stadskassör i Jönköping; † 1797-09-20 i Kristina fs, Jönköping, begr 28/9 (ålderdom, 73 år gammal, källa: Genline ID 1153.37.70400).
 • Christina Rodde, född 1727-05-22 i Stensryd, Målilla sn, † 1821-05-01 i Vimmerby, av ålderdom, 94 år. Gift 1747-05-14 med kopparslagaren Johan Zander, född 1719 (dp 28/10, son till kopparslagaren Hybbert Classon (Zander).
 • Per Johan Rodde, född 1729; kronolänsman; † 1779. se Tab 4.

TAB 4

Per Johan Rodde, (son till Johan Rodde Tab 3), född 1729-05-19 på Stensryd, Målilla sn; kronolänsman, bosatt på Djurstorp, Vimmerby lfs; † där 1779-07-06 av lungsot. Gift 1760-03-25 i Lönneberga sn med jungfrun Sara Höök, född (ej i fb) 1733-02-05 på Skärstads storgård, Södra Vi sn, † 1810-10-25 i Målilla av ålderdom, 77 år, dotter till inspektorn och kornetten Carl Höök(2) och hans 1:a fru Elisabet Kiellbom.

Barn:

 • Johan Rodde, född 1761-05-23 på Djurstorp, Vimmerby, † där 1769-11-24 av koppor.
 • Carl Rodde, född 1763-02-03 på Djurstorp, Vimmerby; kronolänsman; † ogift och barnlös 1790-02-01 i Vimmerby av rötfeber.
 • Maria Elisabeth Rodde, född 1765-01-14 på Djurtorp, Vimmerby, † där späd.
 • Jonas Rodde, född 1766; kvartermästare; † 1842. se Tab 3.
 • Maria Elisabeth Rodde, född 1768-01-04 på Djurstorp, Vimmerby, † där 1801-07-02 av lungsot. Gift 1792-03-20 på Djurstorp med kronolänsmannen, kommissarien och sedermera ekonomidirektören Carl Fredrik Brandsten, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1802-07-09 med Kristina Charlotta Petersson, född 1783-04-01, † 1876-10-10, dotter till kyrkoherden i Frödinge Carl Fredrik Pettersson och Anna Charlotta Een, samt dotterdotterdotter till Elisabet Meurling), född 1764-02-07 i Jönköping, † 1825-09-10 i Pelarne av långsamt tärande sjukdom.
 • Henrik Rodde, född 1771-02-06 på Djurstorp, Vimmerby, † där s å 22/2 av böld i bröstet.
 • Henrik Rodde, född 1773-04-29 på Djurstorp, Vimmerby, † där 1774-03-01.

TAB 5

Jonas Rodde, (son till Per Johan Rodde Tab 4), född 1766-01-16 på Djurstorp, Vimmerby lfs; kvartermästare vid Kalmar reg:te; bosatt först på Ljungby i Gårdveda sn, därefter Målilla Lillegård i Målilla sn; † 1842-10-20 i Målilla av ålderdom, 76 år. Gift 1796-03-19 i Hjorted med jungfrun Anna Widerberg, född 1773-11-16 på Maråcker, Gladhammars sn, † 1829-11-07 i Målilla av lungsot, 51 år, dotter till frälseinspektorn, senare bruksdirektören i Mörtfors, Misterhults sn Frans Gustaf Widerberg(4). och Dina Sundberg (3).

Barn:

 • Sara Maria Rodde, född 1797-01-19 på Ljungby, Gårdveda sn, † 1816-05-05 i Målilla sn, 19 år. Drunknade.
 • Thure Johan Rodde, född 1802-07-23 på Ljungby, Gårdveda sn; mönsterskrivare; † 1881-04-29 på Råsnäs, Ålems sn, 79 år, ogift och barnlös.
 • Anna Gustafva Rodde, född 1808-08-30 på Målilla Lillegård, Målilla sn, † 1880-07-26 i Målilla by, 71 år. Gift 1842-06-03 med urmakaren Nils Ljungqvist, född 1811-11-26, † 1908-04-04 i Målilla av ålderdomssvaghet.

Övriga

 1. Barthold Rodde, rådman i Gävle, uppges vara släkt med borgmästaren i Kalmar Johan Rodde, från Lübeck. Barthold hade dottern Elsa Rodde, född omkr 1620. Gift med råd- och köpmannen i Gävle Sebastian Poppelman, † 1662 i Gävle.

Fotnot

1. Martha Jonasdotter Gerdzlovia hade rötter i gammal svensk uradel. Mormors mormors mormor var Kristina Karlsdotter (Bonde), dotter till kung Karl Knutsson (Bonde).

2. Gift 2:o med Magdalena Robach, född 1720-08-25 i Höckhult, Misterhults sn, † 1800-12-14 i Tulunda, Mörlunda sn, dotter till ryttaren och fältväbeln Jakob Robach och Anna Maria Lundman. Carl Höök var son till frälsefogden, länsmannen och gästgivaren i Målilla Samuel Höök och Margareta N.N, samt sonson till kyrkoherden i Lönneberga Nicolaus Petri Höök och Karin Samuelsdotter Loberg.

3. Född 1749-12-08 på Djurvadsnäs, Misterhults sn, hon döde 1794-4-3 på Mörtfors kopparverk, Hjorteds sn. Begravet 4-23-1794 i Bou Tjust. dotter till skogvaktaren(uppsyningsmann) på Djurvadsnäs Knut Sundberg och Anna Törnmark, vigda 1742-10-08 i Misterhult.

4. Född 1740 1-24 i Pelarne sn, död 1819-6-10 i Mörtfors, Misterhults sn. gift med Dina i 1771(Troligen i Misterhult). Han var frälsesinspector på Märaackers Säterij,Gladhamars sn iallfall frem til 1778. I 1781 var han bruksdirektör på Mörtfors kopparverk De hadde minst ti barn. http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/32196.html?1182159435

Källor

Kalmar Stifts Herdaminnen; Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson; Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). del III s.282a och 283a-b; Bo Persson. Forskare: Mattias Loman

: