:

Cletzer nr 806

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cletzer nr 806 †

Naturaliserad 1672-09-03, introducerad 1672. Utdöd efter 1723.


TAB 1

Tomas Cletcher, född 1598. Borgmästare i Haag före 1655. Han försträckte svenska kronan 40,000 daler silvermynt. Gift med Anne Hoeufft, född 1609 [Rt XXII s. 241.].

Barn:

 • Henrik Cletcher, adlad Cletzer. Köpman i Stockholm och ägare av Axbergshammars bruk Örebro län. Naturaliserad svensk adelsman 1672-09-03 »eftersom han var härkommen av en gammal adlig ätt i England» (introducerad 1672 under nr 806). Begraven 1696-01-30 i Axbergs kyrka. Gift 166(4) med Maria von der Reiff, född 164(5), dotter av arrendatorn av Axbergshammar Johan von Ruiff (von der Reift) och Debora von der Plaes .

Barn:

 • Anna Catharina, född 1665, död 1705-01-19 på Axbergshammar. Gift med överstelöjtnanten Evert Johan Meijer, adlad von Meijerhelm, född 1657, död 1732.
 • Maria, född 1667, levde änka 1716. Gift 1:o med ryttmästaren Jöns Hampn, adlad Riddersvärd. 2:o 1715 med regementskvartermästaren vid Västerbottens regemente Joakim Kock, död 1716.
 • Debora Magdalena Helena Elisabet, död 1727-03-14 på Munkvrak i Stora Mellösa socken, Örebro län, begraven 1727-03-26. Gift med löjtnanten Henrik Johan Wolffelt, född 1662, död 1699.
 • Christina, född 1673, död 1738-01-15 på Axbergshammar, och begraven 1738-01-30 i Axbergs kyrka. Gift 1:o 1696-12-10, i Axbergs kyrka med brukspatronen Albrecht Meijer. Gift 2:o 1709-05-01 i Axbergs kyrka med brukspatronen på Axbergshammar Claes Callström, död på Axbergshammar 1724 och begraven 1724-03-24 i Axbergs kyrka
 • Gertrud, död 1713.på Axbergshammar och begraven 1713-09-13 i Axbergs kyrka. Gift med kaptenen, friherre Fabian Evert Rehbinder, död 1718 (1713).
 • Henrika, född 1676-09-21, död 1728-07-08, Ryd. Gift 1:o 1695-05-13 med ryttmästaren Bengt Lind af Hageby, född 1672, död 1704. Gift 2:o 1706-07-15 på Mölltorp i Säters socken, Skaraborgs län med majoren Lars Björnhufvud, född 1648, död 1723. Gift 3:o 1726-02-26 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Hammarhjelm, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1771.
 • ? En dotter. Gift med brukspatronen Molitor.

TAB 2

Tomas (son av Henrik Cletcher, adlad Cletzer, Tab. 1). Student i Upsala 1684-10-23. Auskultant i bergskollegium 1695. Stipendiat 1695-09-17. Reste 1696-09-00 med offentligt understöd utomlands, där han vistades ännu 1699. Bergmästare i Skåne 1702-05-25. Död 1709-03-24 [Ab]. Gift 1702-10-30 i Stockholm med Juliana Elisabet Stridbeck (von Streitbach), död 1718 Riksätra, dotter av kommissarien Georg Stidbeck och Maria Grotjohan (Johan Stridbeck, adlad von Streitbach (von Striedbeck), nr 934, och hans 1:a fru Elisabet Tersera).

Barn:

 • Tomas, född 1703-08-28. Student i Uppsala 1714-12-10–1718 (At (Sch.). Levde 1723, då han jämte brodern Johan Henrik och system Maria Elisabet ärvde en Johan Cletzer i Dortrecht.
 • Maria Elisabet, döpt 1704-03-10 i Kristianstad, död 1769 i Hedemora. Gift med N. N. Lundh.
 • Henrika Catharina, döpt 1705-08-18 i Kristianstad, död som barn.
 • Johan Henrik. Levde 1723.
 • Henrika Catharina, döpt 1708-05-16 i Kristianstad, död ung.
 • Joakim Andreas, född posthumus, döpt 1709-10-18 i Stockholm, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: