:

Kuhlman nr 467

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Kuhlman nr 467

Adlad 1649-07-20, introducerad 1650. Utdöd 1893-09-02.

Kuhlman A46700.jpg


TAB 1

Johan Kuhlman. Herre till Jamawitz i Pommern. Gift med Hedvig Focken från Livland, vilkens farfader var patricier i Lübeck.

Barn:

 • Peter Kuhlman, adlad Kuhlman. Major. Död 1651. Se Tab. 2
 • Johan Kuhlman, adlad Kuhlman. Överstelöjtnant. Död 1648. Se Tab. 14.

TAB 2

Peter Kuhlman, adlad Kuhlman (son av Johan Kuhlman, Tab. 1), till Mälkiäis i Tyrväntö socken i Finland. Född i Pommern. Erhöll, som kvartermästare, 1645-10-31 förläning av Raikova by i Koporie län i Ingermanland (Rf.). Major. Adlad 1649-07-20 jämte sin avlidne broder Johan (introducerad 1650 under nr 467). Var död 1651-12-20, då hans änka hugnades med donation av Laukula by i Tyrvis socken i Finland.(Rf.) Gift med Christina Elisabet Wolffelt, som levde 1664, då av hennes sju söner två voro slagna i fält och fem ännu voro i tjänst, dotter av majoren Didrik Wolffelt, adlad Wolffelt, och Hedvig von Tiesenhausen, samt änka efter en kapten Buttler.

Barn:

 • Bernt. Löjtnant vid Plantings regemente till häst. Stupade 1659 under ett utfall vid Stettins belägring. Hans lik stod ännu 1661 obegravet. (Rf.)
 • En son. Drabant vid gardet. Stupade 1659 vid Köpenhamns belägring.
 • Henrik. Page hos konung Carl X Gustaf. Musketerare vid livgardet. Pikenerare vid livgardet. Drabant 1655. Kvartermästare vid konung Carl Gustafs livgarde till häst 1656. Avsked 1660-12-14. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1661. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1672-12-23. Avsked 1678-05-15. Kallas major. Ägde Mälkiäis i Tyrväntö kapellförsamling och hade genom sitt gifte del i Gammelby i Tusby socken (Rf.). Död 1692 på Mälkiäis och begraven 1694-12-02 i Tusby kyrka, där hans vapen uppsattes. (Rf.) Gift 1682 (Rf.) med Brita Elisabet Pistolhielm i hennes 3:e gifte (gift 1:o med ryttmästaren Anders Stålhane, död 1673. Gift 2:o 1674 med överstelöjtnanten Johan Beck, introducerad Bäck i Finland, i hans 4:e gifte, född 1613, död 1679), dotter av ryttmästaren Erik Persson, adlad Pistolhielm, nr 492.
 • Benedikt. Kornett vid Ingermanlands adelsfana 1659–1675. Innehade faderns gods Raikova, vilket reducerades från honom 1675 [Rf ].
 • Gerhard. Fänrik vid kommendanten Henrik Focks värvade infanteriregemente 1661-04-02. Var 1675 kornett vid Ingermanlands adelsfana [Rf].
 • ? Hans Jakob. Löjtnant vid artilleriet i Narva 1674. Kommenderad till Kexholm 1675. Var 1677 åter i Narva. Kaptenlöjtnant 1678. Var en tid kommenderad till Preussen. Död 1682-08-16 i Kexholm [Rf].
 • Dorotea, levde änka 1671. Gift med rådsförvanten i Narva Peter Küster.

TAB 3

Magnus Johan (son av Peter Kuhlman, adlad Kuhlman, Tab. 2), till Mälkiäis. Ryttmästare 1656. Tjänstgöring som generaladjutant vid belägringen av Köpenhamn 1659. Utgick som major till Livland 1666. Major vid Nylands och Tavastehus läns regemente 1670-03-18. Död 1675 (Rf.). Gift med Margareta Pistolhielm, dotter av översten Erik Persson, adlad Pistolhielm, nr 492.

Barn:

 • Gerhard Fredrik, född 1648. Ryttmästare. Död 1691. Se Tab. 4.
 • Didrik. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1666 . Kvartermästare 1674. Kornett 1677. Löjtnant 1678-06-11 [Rf]. Död, Enligt Rf, före 1690, enligt Lk, 1701-08-02 av vid Bullernhof 1701-07-12, erhållna sår. Ogift. Ägde Saaris i Tammela socken.

TAB 4

Gerhard Fredrik (son av Magnus Johan, Tab. 3), född 1648-07-15. Kunglig page 1662. Avsked 1669. Furir vid Nylandskavalleriregemente 1670. Kvartermästare Nylandskavalleriregemente 1674. Kornett 1675. Kaptenlöjtnant 1677. Ryttmästare 1678. Död 1691-10-17. Han ägde Saaris i Tammela socken, i vars kyrka hans vapen uppsattes [Rf]. Gift med sin kusin Elisabet Stålhane i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kornetten Barthold Gyllich, levde 1726), död 1739 på Mälkiäis, dotter av ryttmästaren Anders Stålhane, och Brita Elisabet Pistolhielm, nr 492.

Barn:

 • Didrik Fredrik. Kvartermästare. Död 1730. Se Tab. 5
 • Anna Beata. Gift omkring 1714 med löjtnanten vid Nylands dragonregemente Johan Borgström, född 1686, död 1742. Ägde en tid Saaris [Rf].
 • Elisabet Juliana, född omkring 1682, begraven 1742-08-01. Gift 1722-06-22 på Saaris med löjtnanten vid Nylands dragonregemente Samuel Erik von Leps, död mellan 1727 och 1731. [(General samfundets i Finland årsbok VI, s 84,85.)]
 • Erik Johan. Sergeant.

TAB 5

Didrik Fredrik (son av Gerhard Fredrik, Tab. 4), till Mälkiäis. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död 1730. Vid en eldsvåda å Mälkiäis 1727 mistade han all sin egendom, vid vilket tillfälle även sköldebrevet samt släktens övriga dokument förstördes. Gift med Helena Beata von Burghausen, död 1758-02-23, dotter av överstelöjtnanten Gustaf von Burghausen, och Dorotea Margareta von Brundert.

Barn:

 • Didrik Johan, född 1714-01-14. Sergeant vid Nylands dragonregemente. Avsked. Reste 1744 till Holland, varifrån han sedermera hemkom. Död ogift 1755-04-18.
 • Gotthard Vilhelm, född 1715. Handlande. Död 1759. Se Tab. 6.
 • Anna Elisabet, född 1717-02-06, död ogift 1796-09-27 i Tyrväntö kapell.
 • Samuel Fredrik, född 1720. Räntmästare. Död 1777. Se Tab. 7.
 • Carl Magnus, född 1722-03-15, reste 1736 utrikes, troligen till Ryssland, och lät sedermera aldrig höra av sig.
 • Hedvig Beata, född 1724-05-04, död 1810-11-06 Kaivola Gift 1750-09-27 i Tyrväntö med kapellanen i Hattula Jakob Pellmark, född 1711, död 1782.
 • Henrik, född tvilling 1726-02-17, död 1726.
 • Margareta, född tvilling 1726-02-17, död 1726
 • Gustaf Adolf, född 1729. Styckjunkare. Död 1817. Se Tab. 13

TAB 6

Gotthard Vilhelm (son av Didrik Fredrik, Tab. 5), född 1715-04-05. Handlande i Viborg. Död 1759-06-17. Gift 1747-02-28 i Viborg med Anna Maria Tesche, döpt 1728-04-09 i Viborg, död i Viborg 1796-09-19, dotter av handlanden i Viborg Hans Tesche och Hedvig Busch.

Barn:

 • Helena Beata, döpt 1747-11-25 i Viborg, liksom syskonen, begraven 1748-01-14.
 • Hans Didrik, döpt 1749-08-10 i Viborg, torde någon tid varit handlande i Viborg, men all vidare utredning om honom saknas.
 • Gotthard Vilhelm, döpt 1751-08-05 i Viborg, begraven 1752-04-08.
 • Margareta Hedvig, född tvilling och döpt 1753-05-19 i Viborg, begraven 1757-08-16 i Viborg.
 • Anna Maria, född tvilling och döpt 1753-05-19 i Viborg, död 1818-10-11 i Viborg. Gift i Viborg 1780-12-23 med handlanden i Viborg, rådmannen Niklas Jænisch i hans 1:a gifte, född 1757-06-13 i Viborg, död i Viborg 1821-11-08.
 • Elisabet, född 1755-09-02, död ogift 1812-11-01 i Viborg.
 • Hedvig, född 1757-08-23, död ogift 1802-10-30 i Viborg.
 • Sofia Dorotea, född 1759-06-15, levde ogift ännu 1810 i Viborg.

TAB 7

Samuel Fredrik (son av Didrik Fredrik, Tab. 5), född 1720-01-20. Gick 1739 i rysk civil tjänst och var 1741 skrivare vid ränteriet i Viborg. Häradsskrivare. Ränte- och proviantmästare i Viborg 1753. Kollegiiprotokollists titel. Död 1777-10-05. Gift 1:o 1754-12-26 i Viborg med Hedvig Amalia Oudar, döpt 1735-07-21 i Viborg, död i Viborg 1768-12-21, dotter av handlanden i Viborg Johan Oudar och hans 2:a hustru Anna Amalia Stocksjö. Gift 2:o 1771-04-07 med Henrika Maria Schmidt, född 1747-09-14, död 1812-02-01 i Viborg, dotter av handlanden Anton Schmidt och Maria Sutthoff.

Barn:

 • 1. Maria Amalia, född 1756-11-12 i Viborg, liksom alla hel- och halvsyskonen. Död i Viborg 1760-03-22.
 • 1. Anna Hedvig, född 1758-01-30, död 1813-04-24 i Viborg. (Viborgs tyska förs. kyrkoarkiv.) Gift 1781-02-04 i Viborg med generalmajoren Justus Johan Sutthoff, född 1759-02-08 i Viborg.
 • 1. Johan Fredrik, döpt 1759-05-07. Var 1777-07-28 sergeant vid ett bombardiärregemente i rysk tjänst, men vidare utredning om honom har icke kunnat erhållas
 • 1. Gustaf Adolf, född 1760-04-18, död 1770-01-12 i Viborg.
 • 1. Maria Elisabet, född 1761-05-15, död 1761-07-21.
 • 1. Amalia Elisabet, född 1763-01-27, död 1763-07-23.
 • 1. Amalia, döpt 1764-03-13, död 1820-09-04 i Viborg. Gift i Viborg 1782 om hösten med kollegiirådet N. N. Zagel.
 • 1. Carl Magnus, född 1765. Överste. Död 1812. Se Tab. 8.
 • 1. Maria, född 1767-03-12.
 • 1. Samuel, född tvilling 1768-11-07.
 • 1. Ett barn, född tvilling 1768-11-07.
 • 2. Nikolaus, född 1772. Överste. Död 1834. Se Tab. 10
 • 2. Henrika Elisabet, född 1773-01-15 Gift 1797-05-03 i Viborg med hovrådet Carl von Ludvigh genannt Brisemann von Nettig.
 • 2. Peter Vilhelm, född 1774-01-29, död 1793-07-19.
 • 2. Catharina, född 1775-06-29, död 1776-11-14.

TAB 8

Carl Magnus (son av Samuel Fredrik, Tab. 7), född 1765-08-13 i Viborg. Var ingenjörlöjtnant i Viborg 1791. Major i Viborg 1793 och vid sin död ingenjöröverste. Död 1812-11-24 i Viborg. Gift 1790-06-30 i Viborg med Helena Sofia Zagel, född 1756-09-20. Död 1814-06-04 i Viborg.

Barn:

 • Sofia, född 1791-05-07 i Viborg liksom syskonen, levde ogift på 1860-talet i staden Petrosavodsk i Ryssland.
 • Carl Samuel, född 1792-11-04 i Viborg.
 • Alexander Fredrik, född 1793-12-08 i Viborg, död 1795-03-26 i Viborg.
 • Tomas, född 1795-01-11 i Viborg, död 1795-02-09.
 • Amalia Vilhelmina, född 1797-04-04 i Viborg, levde ogift på 1860-talet i staden Petrosavodsk i Ryssland.
 • Alexius Fredrik, född 1800 i Viborg. Överste. Död 1852. Se Tab. 9.

TAB 9

Alexius Fredrik (son av Carl Magnus, Tab. 8), född 1800-07-21 i Viborg (Viborgs tyska förs. kyrkoarkiv.). Kapten vid ingenjörkåren i rysk tjänst. RRS:tAO3kl. RRS:tV1O4kl 1829-01-29. Överstelöjtnant 1833-03-24. RRS:tStO3kl förändrad till 2kl 1835-03-16 och RRS:tAO2kl 1837-04-12. Chef för ingenjörkommenderingen på Åland. Transporterad till ingenjörkommenderingen i Viborg. Överstes avsked 1844. Död 1852-02-17 i Viborg. Gift i Viborg 1846-01-25 med Ulrika Helena Roos, född 1811-08-15. Död 1857-05-19 i Viborg, dotter av torparen Lars Roos i Lemlands socken på Åland.

Barn:

 • Johan Fredrik (son av Alexius Fredrik tab. 9), född 1833-04-06 i Sunds socken på Åland. Se Tab. 9A.
 • Maria Amalia, född 1846-12-13 Viborg, död 1915-05-07 i Helsingfors. Gift 1867-06-04 med fil. mag. Josef August Schauman, född 1826, död 1896.

TAB 9A

Johan Fredrik (son av Alexius Fredrik tab. 9.), född 1833-04-06 i Sunds socken på Åland. Järnarbetare. Mekaniker. Emigrerade från Finland (avgångstid från Göteborg 1869-07-23) till U.S.A (över New York). Död 1877-08-29 i Stockholm (Finska församlingen). Gift 1873-12-22 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm med Anna Christina Pettersson, född 1833-06-20 i Svärta församling, Södermanlands län. Död 1896-06-06 i Stockholm (Finska församlingen). Dotter av rättaren Per Andersson och Anna Jansdotter.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1865-03-29 i Stockholm (Finska församlingen). Emigrerade till U.S.A 1892-01-01. Var 1896 bosatt i Grosse-Isle, Quebeck, Canada. Tjänsteman i the Immigration Service, pensionerad 1924-10-02. Död 1938-10-13 på Montreal General Hospital, begraven på Hawthorndale Cemetery, Montreal.
 • Carl Samuel Wilhelm, född 1867-02-09 i Stockholm (Finska församlingen). Se Tab. 9AI.
 • Anna Maria, född 1872-01-05 i Stockholm (Finska församlingen). Död 1874-05-06 i Stockholm (Finska församlingen), begraven på Nya kyrkogården i Stockholm i graven nr 29027.

TAB 9AI

Carl Samuel Wilhelm (son av Johan Fredrik tab. 9A), född 1867-02-09 i Stockholm (Finska församlingen). Distriktsveterinär i Husby-Långhundra i Stockholms län 1898--1911, i Rimbo 1911--1922. Död 1922-05-28 i Rimbo församling, Stockholm. Gift 1899-09-24 i Kåresta församling, Stockholms län med Elin Alfrida Lindgren, född 1874-06-15 i Kåresta församling, Stockholms län. Död 1935-01-28 i Stockholm, dotter av possessionaten Johan Lindgren och Edla Christina Wilhelmina Mattsdotter.

Barn:

 • Karin Maria, född 1900-12-02 i Husby-Långhundra församling, Stockholms län.
 • Sven Karl Gösta, född 1903-07-22 i Husby-Långhundra församling, Stockholms län. Se Tab. 9AIa

TAB 9AIa

Sven Karl Gösta (son av Carl Samuel Wilhelm tab. 9AI), född 1903-07-22 i Husby-Långhundra församling, Stockholms län. Försäljningschef i Nyköpings automobilfabrik AB. Gift 1937-10-30 i Klara församling Stockholm med Emma Helena Erika Wahlqvist, född 1905-01-24 i Västra Husby församling, Östergötlands län, dotter av lantbrukaren Karl Josef Werner Wahlqvist och Helga Maria Johansson.

Barn:

 • Bo Gösta

TAB 10

Nikolaus (son av Samuel Fredrik, Tab. 7), född 1772-01-06 i Viborg. Porte-épéefänrik i rysk tjänst 1786-01-01. Adjutant vid 1. jägarregementet 1793-03-29. Löjtnant vid 1. jägarregementet 1797-11-16. Stabskapten 1798-06-23. Kapten 1799-10-05. Reste 1799 med engelska flottan till Holland och bevistade fälttåget mot Frankrike 1799 och 1800. RRS:tAO4kl m. påskrift: för tapperhet och RRS:tVlO4kl m ros. Major 1808-01-13. RRS:tGO4kl 1810. Platsmajor i Helsingfors 1813-03-09. Överstelöjtnant 1819-08-30. Kommendant på Kotka fästning 1822. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1822-11-14 under nr 185 bland adelsmän, med stöd av kejs. reskript 1822-07-12. Överste 1831-07-07. Död 1834-06-06 på Ruotsinsalmi (Kotka) fästning. Gift 1:o 1803-04-17 Oravala Gift 2:o 1822-08-22 i Helsingfors med 1:a fruns syssling Jakobina Christina Bruun, född 1791, död 1835-01-26 i Fredrikshamn, dotter av kommerserådet Henrik Jakob Bruun och Beata Catharina Boisman.

Barn:

 • 1. Amalia, född 1804-03-05 i Fredrikshamn.
 • 2. Nikolaus Jakob, född 1823. Kommissionslantmätare. Död 1862. Se Tab. 11.
 • 2. Alexandra Jakobina, född 1824-07-28 på Kotka, död ogift 1906.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1825-10-27 på Kotka, död 1911-02-27 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1850-10-24 med kronofogden i Lappvesi härad, kollegiiassessorn Johan Henrik Holm, född 1818-12-04, död 1895-07-17 i Villmanstrand.
 • 2. Henrik Samuel, född 1826-10-27. Kadett i Fredrikshamn 1836. Avgick utan avslutad kurs 1845-08-10. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1845-09-24. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1847-06-23. Porte-épée fänrik 1848-07-15. Fänrik vid 1. ryska, skarpskyttebataljonen 1849-07-26. Död ogift 1851-04-14 i Kurland i närheten av Mitau.
 • 2. Alexander Ludvig, född 1827-11-18, död späd i Kotka.
 • 2. Henrietta Klementina, född 1829-12-06, död 1881-04-20, Haitis Gift 1858-09-12, på Kotkaniemi i Vichtis socken med referendariesekreteraren i senaten för Finland, statsrådet Gustaf Herman Sjöstedt, född 1817-12-14 i Åbo, död 1912-08-13 på sin gård Haitis.
 • 2. Carl Anton, född 1831. Överstelöjtnant. Död 1893. Se Tab. 12.

TAB 11

Nikolaus Jakob (son av Nikolaus, Tab. 10), född 1823-05-24 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1842-08-22. Lantmäterielev 1845-11-03. Lantmäteriauskultant 1847-04-01. Vice lantmätare 1851-07-15. Extra ordinarie kommissionslantmätare i Viborgs län 1857-02-10. Kommissionslantmätare i Viborgs län 1859. Död 1862-04-14 i Viborg. Gift 1852-02-22 i Nykyrka socken av Viborgs län med Carolina Charlotta Lindberg, född 1829-07-05 i Nykyrka socken, död 1897-05-19, dotter av kronolänsmannen Carl Fredrik Lindberg och Carolina Johanna Wallens.

Barn:

 • Carolina Jakobina, född 1852-11-15 i Nykyrka socken, död ogift 1885-07-29 Kråkö
 • Alma Alvina, född 1854-04-10, död 1854-08-22.
 • Edit Elisabet, född 1857-01-27 i Nykyrka socken. Lärarinna vid privata fruntimmersskolan i Borgå. Tillförordnad lärarinna i tyska språket vid lyceet i S:t Michel 1885-03-19. Ordinarie lärarinna lyceet i S:t Michel 1888-05-26. Avsked 1893-09-01. Lärarinna i tyska spåket vid elementarskolan i Torneå 1895-04-16. Avsked. Död 1911-08-27 i Mäntyharju socken. Gift 1893-06-14 i S:t Michel med yngre lektorn i latin och finska vid lyceet i S:t Michel, fil. kand. Martti Gideon Kantele i hans 1:a gifte (gift 2:o med Signe Maria Rechardt), född 1864-11-01 i Nurmijärvi socken.
 • Hulda Maria, död 1860-04-09 i Viborg.

TAB 12

Carl Anton (son av Nikolaus, Tab. 10), född 1831-06-30. Kadett i Fredrikshamn 1841. Avgick utan avslutad kurs 1844-06-20. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1847-10-28. Underfänrik 1848-08-28. Porte-épéefänrik 1849-09-02. Fänrik vid 1. ryska skarpskyttebataljonen 1850-07-31. Underlöjtnant vid 1. ryska skarpskyttebataljonen 1853-04-19. Bataljonskassör 1854-12-23. Transporterad till 3. reserv-, sedan 2. skarpskyttebataljonen 1855-02-16. Löjtnant vid 3. reserv-, sedan 2. skarpskyttebataljonen 1855-07-01. Transporterad till 4. reservskarpskyttebataljonen 1856-04-20. Stabskapten vid 4. reservskarpskyttebataljonen 1856-07-26. Avsked 1857-07-03. Ånyo i tjänst vid revalska infanteriregementet 1859-08-16. Deltog i polska upprorets kuvande 1863–1864 samt erhöll den till minne därav instiftade medaljen. RRS:tStO3kl 1864-03-03. Kapten 1864-04-10 med tur från 1863-12-02. Transporterad till 87. Nyslottska infanteriregementet 1865-12-21. Tillförordnad chef för reg:ts 2. bataljon 1870-02-02. Major 1870-03-29. Stadfäst som chef för nämnda bataljon 1871-01-04. Överstelöjtnant vid 88. Petrovska infanteriregementet 1874-09-11. Åter transporterad till 87. Nyslottska infanteriregementet 1874-11-18 och till 88. Petrovska infanteriregementet 1877-03-03. Kommendör för 14. reservinfanteribataljonen 1877-08-12. Bevistade kriget i Turkiet 1877–1878 samt erhöll den till minne därav instiftade medaljen. Placerad på arméinfanteriet och kommenderad till tjänstgöring vid staben för de lokala trupperna i Petersburgska militärdistriktet 1879-05-21. Militärbefälhavare i Kurmisjska kretsen 1880-05-19. Återtransporterad till sin förra befattning 1880-06-05. Transporterad till poliskåren i S:t Petersburg med kvarstående vid arméinfanteriet 1881-07-18. Avsked 1884-04-23. Död 1893-02-02 i S:t Petersburg och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1:o med Berta Fetzer, född 1840-02-28 i Kurland, död 1867-10-31, dotter av handlanden Ernst Johan Fetzer och Juliana Berta Krüger. Gift 2:o 1887-11-01 i S:t Petersburg med Maria Vilhelmina Werner.

Barn:

 • 1. Nikolai Ernst Julius, död 1867-10-23.
 • 1. Berta Elvira, född 1866-08-25, död 1872-06-06.
 • 1. Lars Carl Artur, född 1867-10-23, död 1867-11-07.

TAB 13

Gustaf Adolf (son av Didrik Fredrik, Tab. 5 född 1729-09-29. Hantlangare vid artilleriet 1748-04-05. Lärfyrverkare vid artilleriet 1749-04-05. Underfyrverkare 1749-08-10. Furir 1753-12-21. Styckjunkare vid artilleriet i Finland 1758-07-30. Avsked 1762. Död 1817-05-12 Haapajärvi i Kyrkslätt socken, Finland. Han bevistiade pommerska kriget. Gift med Anna Maria von Burghausen, dotter av fänriken Gustaf Reinhold von Burghausen, och hans 1:a fru Elsa Catharina Degert.

Barn:

 • Sofia Beata, född 1766-05-16, död 1766-06-07.
 • Didrik Johan, född 1769-04-10, död 1769-05-10

TAB 14

Johan Kuhlman, adlad Kuhlman (son av Johan Kuhlman, Tab. 1), till Bornhagenhof i Ingermanland. Var 1639 överstelöjtnant. Adlad 1649-07-22, efter sin död jämte sin broder Peter (sönerna 1650 introducerade under nr 467). Begraven 1648 i Narva, då översten Frans Johnstone för hans lägerstad i slottskyrkan förärade 100 riksdaler [Rf]. Gift med Gertrud von Sipstein, som levde änka 1662.

Barn:

 • Johan, född 1637-11-21. Måhända samme Johan Kuhlman, som 1666 antogs till beridare hos greve Otto Vilhelm Königsmark och möjligen samme Johan Johansson Kuhlman, som 1676 var befallningsman i Savolaks nedredels härad [Rf].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: