:

Adlerhielm nr 732

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1664-05-16, introducerad 1664, † 1805-07-28.

TAB 1

Lorentz Hartman, född i Mecklenburg. Kom 1582 till Stockholm, varest han blev guldarbetare och borgare samt till slut en ganska förmögen handelsman. Död 1617. Gift 1595 med Margareta Pedersdotter Skuthe i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1620-09-19 i Stockholm med riksrådet Johan Salvius, adlad (och friherre) Adler Salvius, nr 170, född 1590, † 1652), född 1560-02-00 i Linköping, död 1657-02-20 i Stockholm och begraven 1658-06-13 i Stockholms storkyrka, dotter av borgmästaren i Linköping och domhavanden i Valkebo härad Peder Eriksson, som i vapnet förde tre snäckor, samt Karin Olofsdotter.

Barn:

 • Karin Hartman, begravd 1633-11-17. Gift med professorn i Uppsala Benedictus Olai Crusius, † 1633 efter 11/5 men före 17/11.
 • Lorentz Hartman, † 1650. Se TAB 2

TAB 2

Lorentz Hartman, † 1650 och begravd 1651-05-27 i faderns grav i Storkyrkan (Storkyrkans i Sth. arkiv). Borgare och handelsman i Stockholm, Han gjorde i de yngre åren 1616–1619 vidsträckta utrikes resor med sin dåvarande handledare i studier sedermera styvfader Johan Adler Salvius. Gift med Catharina Böckman, † 1631.

Barn:

 • Margareta Hartman, † 1688 i oktober. Gift 1655 med Hans Clerck född 1607, † 1679 (i hans 2:a gifte).
 • Johan Hartman född 1635-03-03, † 1679-09-09 Se TAB 3

TAB 3

Johan Hartman född 1635-03-03, † 1679-09-09 i Stockholm enligt vapnet i Grödinge kyrka. Adlad Adlerhielm till Snäckstavik i Grödinge socken och Tullinge i Botkyrka socken, båda i Stockholm. (Meddelande av greve R. Stenbock). (till Näshult i Näshult socken och Hunnerstad i Höreda socken, (båda i Jönköpings Län). Född 1624-01-17 i Stockholm. Assessor. Han blev, såsom varande riksrådinnan Adler Salvius' enda sonson och för hennes mans, riksrådet Adler Salvius höga meriter och trogna tjänster samt konung Carl X Gustafs löfte att vilja honom framdeles med adlig värdighet benåda, upphöjd i adligt stånd. Gift 1668-01-19 med Brigitta Clerck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1682 med generalmajoren och landshövdingen Hans Abraham Kruse, friherre Kruuse af Verchou, nr 76, i hans 2:a gifte, död 1688), död 1701-09-07 och begraven 1701-11-05 i Grödinge kyrka Stockholms län, dotter av amiralitetsrådet Hans Clerck, nr 433, och hans 1:a fru Brita Svensdotter Svan.

Barn:

 • Maria Brita Hartman född 1669-12-02, † 1747-11-17 och begraven i Grödinge kyrka. Gift 1687-11-26 med majoren vid Västerbottens regemente Alexander Fredrik von der Osten, genannt Sacken, född 1662, död 1694.
 • Margareta Hartman född 1671-05-05, † ogift 1723 och begraven 1723-04-18 i Grödinge kyrka .
 • Magdalena Hartman född 1672-05-14, levde 1701-12-13. Gift med sin moders syssling, majoren Christoffer Clerck, nr 433, i hans 1:a gifte, född 1672, död 1727.
 • Johan Adolf Hartman född 1673-09-13, dödad i Polen 1708-02-03. Page hos änkedrottningen. Fänrik vid Södermanlands regemente 1696-08-11. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1700-08-31. Kapten 1703-04-02. Gift med Catharina Kræmer i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Jakob von Kocken, död ((Lk.) 1748-09-04), † 1752-11-00 i Stockholm, fosterdotter till kaptenen Carl Gyllenbrand, av en adlad men ej introducerad ätt.
 • Catharina Christina Hartman född 1675-09-21 † 1734-05-00. Gift 1711-07-18 i Knutby socken, Stockholms län med överstelöjtnanten Magnus Anders Breitholtz, nr 484, i hans 3:e gifte, död 1721.
 • Elisabet Hartman, född 1677-06-04, död i pesten 1710. Gift 1706-03-13 i Stockholm med landshövdingen Otto Magnus Wolffelt, nr 1741, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1743.
 • Lars Hartman född 1678. Major. † 1761. Se TAB 4
 • Vilhelm Hartman född 1679 18/8 i Stockholm, † 1681-04-00 på Snäckstavik enligt vapnet i Grödinge kyrka. (Meddelande av greve R. Stenbock). (född 1679-08-27, död 1727).

TAB 4

Lars Hartman född 1678-02-12 i Stockholm, † 1761-06-10.. (son av Johan Hartman Tab. 1). Konstapel vid artilleriet 1694-07-13. Underfyrverkare vid artilleriet 1698-06-28. Sergeant 1700-08-01, styckjunkare 1701-05-01. Regementsadjutant 1701. Fänrik 1703-03-20. Löjtnant vid fältartilleriet 1707-03-13. Kaptenlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1711-03-03. Kapten vid artilleriet i Landskrona 1712-03-19. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1717-08-22. Major och kommendant på Vaxholm 1719-11-06. Kapten vid artilleriet i Stockholm 1728-05-28. Tygmästare vid artilleriet i Finland och kommendant i Fredrikshamn 1729-12-06. Avsked 1742-06-23. Han bevistade med tapperhet slagen vid Narva 1700 och Liesna 1708. Blev anklagad, såsom fältflykting från Liesna, och arresterad, men frikändes av kungl. Senaten. Gift 1:o 1711-07-09 i Stockholm med Edla Regina Klöfverskjöld nr 579|Klöfverskjöld]] född 1679-02-09, död 1723-12-27 och begravd 1723-12-31 i Vaxholm. Hennes 1:a gifte 1695-02-27 på Rindö med regementskvartermästaren Jakob Sneckenberg född 1666, † 1700. Dotter till kammarrådet Johan Klöfverskjöld och Gertrud Anrep. Gift 2:o 1724-12-17 i Siggesta med Eva Christina Cronstedt född 1701-08-29, † 1742-02-21. Dotter till generallöjtnant Gabriel Cronstedt nr 1104|Cronstedt]] och hans 1:a fru Brita Österling.

Barn i 1:a giftet:

 • Brita Magdalena Hartman född 1712-09-08 i Landskrona, † 1769-09-24 (1769-10-09) på Attu, Pargas sn. Gift 1733-05-02 med kapten Claes Johan Nassokin född 1706, † 1760 från vilken hon 1747-07-15 blev skild.
 • Carl Gustaf Hartman född 1716-01-03, † 1717-09-02 i Landskrona och begraven 1717-09-03 i Billeberga kyrka .

Barn i 2:a giftet:

 • Maria Elisabet Hartman född 1725-12-31 i Vaxholm, † 1726-07-15.
 • Elsa Margareta Hartman född 1727-03-18, † 1809-020-10 på Bergsgården, Stora Kopparberg/W. Levde 1805 i Vaxholm. Gift 1774-10-30 i Falun med rådmannen i Falun Olof Engström född omkring 1698, † 1772-01-22 i Falun. (Öä.) Hans 1:a gifte 1730 med Christina Trotzig född 1707, † 1772 (Meddelande av före detta postmästaren H. Lagergren, Falun).
 • Ulrika Fredrika Hartman född 1728-12-15, † 1729-01-14, begrav i Vaxholm (Vaxholms kyrkoarkiv. (Meddelande av G. A. Broms, Håknäs, Järna).
 • Ulrika Beata Hartman född 1730-10-16, † 1811-05-16 på Branthäll i Nikolai socken, Södermanlands län. Gift 1768-05-29 på Berga vid Nyköping med kaptenen Per Strömmer Gyllenhöök född 1714, död 1789. (i hans 3:e gifte).
 • Fredrika Elisabet Hartman född 1734-03-10, † 1775-02-20 Bogetorp s socken, Östergötlands län. Gift 1771-03-14 i Hällestads socken, med brukspatronen Daniel Burén i hans 3:e gifte, född 1708, död 1791, stamfader för adlade ätterna Burenstam och af Burén.
 • Johan Gabriel Hartman född 1735-01-25 i Fredrikshamn [Ckb.], † ogift 1805-07-28 på Lindholmen och slöt således ätten. Volontär vid fortifikationen 1751-12-07. Underkonduktör vid fortifikationen 1754-04-09. Kommenderad till Vaxholm att avmäta fästningsverken i Vaxholm 1754-05-01. Förordnad att förestå adjutantstjänst vid fortifikationskontoret i Stockholm 1756-06-06. Stabsfänrik vid greve Liewens regemente 1761-11-10. Kommenderad med regementet till Sveaborg 1762-09-01. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1763-03-09. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1770-10-30. Stabskapten vid änkedrottningens livregemente 1775-11-08. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i armén 1784-12-07.
 • Jöns Hartman levde ännu 1790 som köpman i holländsk kolonialtjänst (SoH:1958 s52).

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: