:

Von Prinzencreutz nr 2282

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Prinzencreutz nr 2282)

Adliga ätten von Prinzencreutz nr 2282

Adlad 1820-06-30 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Printzsköld.

TAB 1

Abraham Roland Printz, adlad von Prinzencreutz, (son av Bernhard Roland Printz, se adliga ätten Printzsköld nr 2134, Tab. 2), född 1780-03-03 i Gävle. Gymnasist i Västerås och Uppsala. Filosofie kandidat därst. 1802-06-09. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen s. å. Filosofie magister 1803-06-16. Kopist i nämnda expedition 1805-03-07. T. f. landssekreterare i Gävleborgs län s. å. 16/5. Kanslist i nämnda expedition 1807. Ombudsman vid allm. brandförsäkringsverket 1808-07-06. Protokollssekreterare 1809-06-02. Förste expeditionssekreterare i ecklesiastikexpeditionen 1810-05-30. Ledamot av fattigvårdskommittén 1819-03-27. Adlad 1820-06-30, enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 7/12 under nr 2282). T. f. statssekreterare i ecklesiastikexpeditionen 1822-05-02 samt 1824-05-12 och 1827-01-23. RNO 1824-05-23. Statssekreterares n. h. o. v. 1830-09-30. Ledamot i rikets allmänna ärenders beredning 1833-04-02. Död 1836-02-22 i Stockholm. Gift 1809-10-08 Västtärna med Anna Johanna (Jeannette) Ramstedt, född 1788-08-07 i Torstuna prästgård Västmanlands län, död 1879-04-28 i Stockholm, dotter av hovpredikanten, kyrkoherden Anders Ramstedt och Anna Elisabet Rosén.

Barn:

 • Anders Roland, adelsman vid faderns död 1836. Född 1810-07-05 i Stockholm, liksom syskonen. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1827-11-08. Kornett därst. 1828-05-17. Hovrättsexamen 1831-06-02. 2. Löjtnant därst. 1832-01-27. Kammarherre 1839-03-22. Ryttmästare i regementet 1841-06-22. Regementskvartermästare s. å. 11/9. Död ogift 1847-06-21 i Stockholm.
 • Bernhard Vilhelm, adelsman vid äldre broderns död 1847. Född 1813. Expeditionssekreterare. Död 1888. Se Tab. 2
 • Axel Abraham, född 1818-02-01, död s. å. 1/3.
 • Georg Robert, född 1819-12-25. Elev vid skogsinstitutet 1837-10-30. Utexaminerad 1841 (1840) 3/7. Förvaltare av överstekammarjunkaren, friherre J. C. Adelswärds skogar i Åtvidabergs bergslag 1840-06-21–1841-11-01. Anställd vid kammarherre H. O. af Harmens skogar 1841-11-04. E. överjägare i Östergötlands län s. å. 30/11. Överjägare i Uppsala län 1841-09-21. Överjägmästare i Örebro län 1851-03-28. RVO 1869-07-29. Död ogift 1881-08-08 vid badorten Fiskebäckskil Göteborgs och Bohus län.
 • Aurora Anna Vendela, född 1821-06-23. Stiftsjungfru 1822-05-02. Död 1906-03-17 i Stockholm. Gift 1840-10-14 i nämnda stad med majoren Mauritz Constantin Wolffelt, född 1814, död 1897.
 • Josefina Rosalie, född 1827-08-11. Stiftsjungfru. Död ogift 1905-11-27 i Stockholm.

TAB 2

Bernhard Vilhelm, (son av Abraham Roland Printz, adlad von Prinzencreutz, Tab. 1), adelsman vid äldre broderns död 1847, född 1813-05-11 i Stockholm. Student 1829-06-13. Jur. filosofie examen 1832-06-14. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen s. å. Kopist 1835-10-31. Kanslist 1839-04-16. Notarie hos lantbruksakademien s. å. T. f. protokollssekreterare 1840. Fullm. på nämnda tjänst 1842-04-20. Härold vid NO 1851-11-24. T. f. expeditionssekreterare i civildepartementet 1852-01-27. Expeditionssekreterare i k. m:ts kansli 1855-01-12. Expeditionssekreterare i nämnda departement s. å. 26/9. RNO 1858-11-22. Ledamot av riddarhusdirektionen 1860–1878. Avsked från expeditionssekreterarebefattningen 1878-06-07. Död 1888-10-23 i Stockholm. Gift där 1847-04-29 med Matilda Catharina Vilhelmina (Tilda) Carlqvist, född 1820-04-06 i nämnda stad, död 1899-08-18 på Dalarö, dotter av assessorn Lars Johan Peter Carlqvist och Maria Vilhelmina Feldmann.

Barn:

 • Anna Augusta Vilhelmina, född 1848-01-26 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1924-08-06 i Hedvig Eleonora församling.
 • Gustaf Abraham Roland, adelsman vid faderns död 1888. Född 1850-01-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1870-05-17. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1872-02-28 och examen till rättegångsverken 1875-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 17/12. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 29/12. Extra ordinarie notarie hos Stockholms rådhusrätt 1876-01-03. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 30/5 (13/5). Vice häradshövding 1879-05-30. Kanslist i lagutskottet under riksdagarna 1881–1882. Amanuens i justitierevisionen 1885-01-31. Notarie i Svea hovrätt 1887-09-30. Protokollssekreterare i nedre justitierevisionen 1889-04-25. RVO 1899-12-01. Ledamot av styrelsen för Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 1910–1930. RNO 1923-09-15. Avsked 1924-11-21. Död 1937-02-11 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (db 39).
 • Johanna Matilda Elisabet, född 1851-11-06. Stiftsjungfru. Död 1857-05-20 i Stockholm.
 • Ludvig Georg Vilhelm, född 1857. Överstelöjtnant. Se Tab. 3.

TAB 3

Ludvig Georg Vilhelm, (son av Bernhard Vilhelm, Tab. 2), född 1857-11-13 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan. Avgången därifrån. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1875. Elev vid Göranssons mekaniska verkstad i nämnda stad 1876. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1878–1789. Utexaminerad från nämnda instituts fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1879. Biträdande ingenjör hos chefen för norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1879–1882. Examen för inträde i väg- och vattenbyggnadskåren 1886-11-00. Löjtnant vid nämnda kår 1887-11-22. Kapten 1895-11-22. Distriktsingenjör i nedre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1897-03-31. RVO 1901-11-30. Verkst. direktör i Orsa-Härjedalens järnvägsaktiebolag 1902. T. f. distriktschef i nedre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet s. å. i juli. Distriktschef därst. s. å. 3/10. Major i förutn. kår s. d. RNO 1909-06-06. Överstelöjtnant i nämnda kår 1916-06-30. Avsked 1922-11-09. Se Biografi i Väd. Död 1938-10-15 i Oscars församling, Stockholm (db nr 291). Gift 1902-05-17 i Ekeberga kyrka med Eva Charlotta Gabriella Ehrenstråle nr 1961, född 1874-12-15 Dansjö, dotter av underlöjtnanten Richard Ludvig Ehrenstråle, nr 1961, och Ada Ingeborg Angerstein.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1902. Löjtnant. Se Tab. 4
 • Eva Vilhelmina, född 1904-05-18 i Gävle. Gift 1931-10-08 i Stockholm (Gävle, Helga Trefaldighetsförsamling, vb 108) med löjtnanten vid Trängen Karl Gustaf Stenqvist, född 1900-06-07. Död 1937-05-09 i Stockholm.
 • Bertil Gustaf, född 1911-11-08 i Gävle.

TAB 4

Carl Vilhelm, (son av Ludvig Georg Vilhelm, Tab. 3). Adelsman vid faderns död 1938-10-15, född 1902-11-05 i Gävle. Studentexamen 1921-05-25. Officersaspirant vid Upplands artilleriregemente 1922-02-01. Transp. till Norrlands artilleriregemente 1923-09-01. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1926-12-30. Löjtnant i regementet 1929-12-06. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans allm. artillerikurs 1926-10-12–1928-07-10. Elev vid krigshögskolan 1929-10-12. Löjtnant vid regementet 1930-09-12. Utexaminerad från Krigsskolan 1931. Intendentsaspirant 1931–1933. Löjtnant vid Karlsborgs artilleriregementet 1931-10-12. Löjtnant vid Intendenturkåren 1933-09-22 fr. o. m. 1933-11-27. Kapten vid kåren 1935-09-27. Gift 1926-06-26 i Gustav Adolfs kyrka i Stockholm (Östersunds församling, vb) med Agnes Christina Anna-Cajsa Georgsdotter Sylvan, från vilken han blev skild genom Kristianstads rådhusrätts utslag 1939-09-11, född 1902-09-25 i Kristianstad, dotter av översten Johan Georg Sylvan och Clara Marta Johanna Maria Löfqvist.

Barn:

 • 1. Inga Anna-Cajsa, född 1927-09-27 i Oscars församling, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: