:

Clerck nr 433

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Clerck nr 433 †

Äldre grenen adlad 1648-08-20, introducerad 1649. Yngre grenen adlad och adopterad 1678-05-21. Utdöd 1745-10-08


Bland den mängd skottar, som under de första årtiondena av 1600-talet inflyttade eller införskrevos till Sverige, befunno sig William, Richard och Johan Klerck eller Clerck, vilka skola hava tillhört den gamla skotska adliga ätten med detta namn, vars vapen även delvis (de svarta och vita rutorna) upptogs vid adlandet i Sverige. Huruvida de alla tre voro bröder är ovisst, men detta torde hava varit fallet med Richard och Johan. Riddarhusgenealogien upptager den adlade och under nr 442 introducerade Richard Clerck såsom son till förenämnde William, vilket dock med säkerhet torde vara oriktigt. Se vidare adliga ätten Clerck. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Clerck.

TAB 1

Robert Clerck, levde i Skottland i början av 1500-talet och härstammade från de gamla Clerckema av Coulli, vicountet Farfar. Var hövidsman i Selkirk. Gift med Helena Scrymgeor av den ädla släkten Scrymgeor av Diddop.

Barn:

 • Andreas Clerck, var borgare i staden Thurso i landskapet Caithness i Skottland och kallas äldste rådsherre i Edinburgh. Gift med Isabella Aird, dotter av kammarjunkaren hos greve Marshall, Jakob Aird, och Helena Wedderburn of Suningham, av gammal skotsk adel.'

Barn:

 • William Clerck, född i Skottland. Inkom till Sverige såsom kapten vid ett värvat skotskt regemente. Död 1625-02-11. Gift med Malin Duncan, dotter av kaptenen William Duncan, som inkommit från Skottland, och Catharina Jemse of Wedderburn.

Barn:

 • Hans Clerck, adlad Clerck, född 1607, död 1679. Se Tab. 2
 • Tomas Clerck, adlad och adopterad Clerck, född 1614, död 1682. Se Tab. 3.

TAB 2

Hans Clerck, adlad Clerck (son av William Clerck, Tab. 1), till Näshult i Näshult socken, Jönköping län och Hunnerstad i Höreda socken, Jönköping län samt Mörlunda i Mörlunda socken, Kalmar län samt Vinnurmäki och Påvist i Finland. Född 1607-01-01 i Örebro. Konstapel 1632. Fänrik vid amiralitetsartilleriet 1633. Löjtnant vid amiralitetsartilleriet 1634. Kapten 1637. Chef för uppstädernas bösseskyttekompani 1638–1668-05-04. Adlad 1648-08-20, (introducerad 1649 under nr 433). Tygmästare vid amiralitetet 1650–1668-05-04. Kommendant på Vaxholm 1653-05-18. Major vid amiralitetet 1658. Amirallöjtnant 1664-12-00. Holmamiral 1668-05-04. Amiralitetsråd 1674-12-09. Död 1679-11-09 i Stockholm (Sa) och begraven i Nikolai kyrka, där hans vapen uppsattes [Zf]. Gift 1:o 1639 med Brita Svan till Virmurmäki (Virmusmäki) och Lind, död 1662-09-16, dotter av rådmannen i Stockholm Sven Hansson Svan och Anna Skytte af Sätra. Gift 2:o 1665 med Margareta Hartman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissionssekreteraren Lars Larsson, adlad Sneckenfelt, född 1621), död 1688-01-00, dotter av handelsmannen Lorentz Hartman (fader all Johan Hartman, adlad Adlerhielm), och Catharina Bökman.

Barn:

 • 1. Hans, friherre Clerck, född 1639, död 1711. Se friherrlig ätten Clerck, Tab. 1.
 • 1. Magdalena. Levde ännu 1712-04-15. Gift med kungliga rådet och presidenten Didrik Wrangel, friherre och greve Wrangel af Adinal, född 1637, död 1706.
 • 1. Birgitta, död 1701-09-07 och begraven i Grödinge kyrka Stockholms län. Gift 1:o 1668-01-19 med sin styvmoders broder, assessorn Johan Hartman, adlad Adlerhielm, född 1624, död 1679. Gift 2:o 1682 med generalmajoren och landshövdingen Hans Abraham Kruse, friherre Kruuse af Verchou, i hans 2:a gifte, död 1688.
 • 1. Lorentz, adopterad friherre Clerck, född 1653, död 1720. Se friherrliga ätten Clerck, Tab. 2.
 • 1. Vilhelm, född 1654-12-25. Student i Uppsala 1659-10-00 (Um.). Död 1678-05-21 under sina resor i Frankrike.
 • 1. Jakob. Student i Uppsala 1670-10-30. Sergeant vid livgardet 1682. Fänrik vid livgardet 1684-11-28. Ihjälslagen 1690-03-14 i Stockholm av en nedramlande skorsten vid den stora eldsvådan vid Smedjegatan å Norrmalm.
 • 1. Elisabet, död i 1702-04-15 i Tammela socken [Cbk.], Finland. Gift 1683 med översten Adolf Magnus Klingspor, född 1647, död 1701.

TAB 3

Tomas Clerck, adlad och adopterad Clerck, född 1614-12-11 i Örebro. Adlad 1678-02-21 och adopterad på sin broders. Hans Clercks adlad nummer, nr 433. Död 1682 och begraven i Örebro stadskyrka, där hans epitafium uppsattes. Fick med två fruar 19 barn.

Gift 1:o med Christina Lithman , död 1656, dotter av kyrkoherden i Örebro, kungliga hovpredikanten, Nicolaus Jacobi Bothniensis och Anna Börjesdotter, samt syster till vice lagmannen Jakob Lithman, adlad Lithman.

Barn i 1:a giftet:

 • Nils Clerck. Se Tab. 4
 • Anna Clerck, † som barn.
 • Magdalena Clerck, † 1717. Gift med domprosten i Strängnäs Lairentius Erici Rahm.
 • Hans Clerck, † 1707. Se Tab. 5.
 • Vilhelm Clerck. Se Tab. 6.
 • Anna Clerck, † 1651.
 • Jacob Clerck, † ogift 1715 under Stralsunds belägring.
 • Carl Clerck, † ogift. Regementsfältskär i Stralsund.
 • Lars Clerck, † ung.


Gift 2:o med Anna Geijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Erik Kjellman), född 1636, Död 1673, dotter av bergmästaren Christoffer Geijer och Dorotea de Besche.

Barn i 2:a giftet:

 • Christina Clerck född 1657-04-03, † 1709-10-18 och begraven i Filipstads kyrka. Gift 1675-08-08 med bergmästaren i Värmland Johan Kiällman, † 1714-03-25.
 • Margareta, född 1668-04-28, död 1748-04-03 i Karlskrona. Gift 1691-03-29, med prosten och kyrkoherden i tyska församlingen, Karlskrona Justus Christoffer Hauswolff, född 1666, död 1722, fader till herrarna Hauswolff, adlade von Hauswolff nr 1880.
 • Christoffer Clerck, född 1672 i Örebro. Majors avsked 1719-09-30. Död 1727-04-18 på Källsberg i Blackstads socken, Kalmars län. Gift 1:o före 1705 med sin kusins dotter Magdalena Adlerhielm , född 1672-05-14, dotter av assessorn Johan Hartman, adlad Adlerhielm, nr 732, och Birgitta Clerck, nr 433. Gift 2:o 1721-06-25 på Källsberg i Blackstad med Catharina Dorotea Gyllencaschett, född 167(2), död 1741-01-16 på Källsberg, dotter av kaptenen Peter Håkansson, adlad Gyllencaschett, nr 916.

Gift 3:o med Catharina Thun i hennes 2:a gifte (gift 1:o med advokatfiskalen i kammarkollegium Peter Henriksson Wetzel, död 1664, fader till Peter Wetzel, adlad Wetzler, nr 1071 ), död 1679, dotter till handlanden i Nyköping Mikael Thun och Catharina Danckwardt, samt syster till kommissarien Henrik Thun, adlad Rosenström, nr 836.

TAB 4

Nils (son av Tomas Clerck, adlad och adopterad Clerck, Tab. 3). Student i Uppsala 1662-05-12. Häradshövding i Valkebo härad, Östergötlands län 1674-03-16. Vice landssekreterare i Österbotten 1675–1681. Erhöll kunglig brev på borgmästareämbetet i Örebro efter fadern 1680-04-20, men synes icke hava tillträtt. Häradshövding i Österbottens södra del. Död 1690. Gift med Maria Preutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o med prosten och kyrkoherden i Gamla Karleby Jakob Falander, född 1658, död 1720 (At (Sch).), död 1715 i Luleå (Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende), dotter av prosten och kyrkoherden i Pedersöre Laurentius Preutz och Maria Eosandra, syster till Nils Eosander, adlad, friherre (och greve) Lillieroot, nr 108, och Samuel Eosander, adlad Göthe.

Barn:

 • Magdalena, född 1678. Gift 1695 med kyrkoherden i Kristine och Lappfjärds församling i Finland Johan Wendelias, död 1719 i Mariefred och begraven i Strängnäs.
 • Nils, död ung.
 • ? Margareta. Gift 1:o omkring 1695 med kyrkoherden i Tenala församling i Finland Joakim Festing i hans 2:a gifte, död 1710. Gift 2:o med förste mannens efterträdare, kyrkoherden Jakob Rusk, död 1731 [At (P)].

TAB 5

Hans (son av Tomas Clerck, adlad och adopterad Clerck, Tab. 3). Student i Uppsala 1655 (Um.). Kvartermästare och sedan kornett vid livregementet till häst 1675-10-15. Ryttmästare. Befallningsman över Örebro slott och stad 1676-10-16. Konfirmationsfullmakt 1677-03-30. Död 1707-09-28 i Örebro. Gift 1:o med sin styvsyster Elisabeta Wetzel, dotter av advokatfiskalen i kammarkollegium Peter Henriksson Wetzel och Catharina Thun samt syster till överstelöjtnanten Peter Wetzel, adlad Wetzler. Gift 2:o med Anna Maria Göransdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överinspektören Bengt Simonsson, adlad Gyllenharnesk, död 1683). Borgmästardotter från Örebro. Gift 3:o med Margareta Barckhusen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674 i Stockholm med häradshövdingen Anders Low, adlad Leijonhoff, född 1641, död 1694. Gift 3:o 1711-07-11 med envoyén Ludvig Fabritius, adlad Fabritius, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1729), död 1726-07-31, dotter av borgmästaren i Arboga Henrik Petersson Barckhusen och hans 2:a hustru Margareta Johansdotter Palmgren.

Barn:

 • 1. Elisabet, död ogift.
 • 1. Tomas, till Lida i Hölö socken, Södermanlands län. Född 1680 i Örebro. Musketerare vid livgardet 1697-07-00. Pikenerare vid livgardet 1698-06-21. Avsked 1699-10-26. Korpral vid livregementet till häst 1699. Kornett vid livregementet 1701-05-04. Sekundlöjtnant 1703-12-29. Premiäriöjtnant 1704-02-06. Ryttmästare 1708-02-07. Överstelöjtnants titel 1723-07-15. Avsked med överstes karaktär 1733-12-19. Död barnlös 1745-10-08 på Lida. Han var med vid Pilzen, Riga, Klissow, Pultusk, Fraustadt, Kleck, Holofzin, Poltava och Perevolotjna, varest han blev fången och förd till Solikamsk. Gift med friherrinnan Sigrid Jakobina Cronhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Johan Grilner, adlad Grunér, nr 1763, i hans 3:e gifte, född 1688, död 1768), döpt 1696-05-04 i Stockholm, död 1753-09-04 och begraven i Hölö kyrka, Södermanlands län, dotter av assessorn friherre Jakob Cronhielm, och Sigrid Christina Klingstedt.

TAB 6

Vilhelm (son av Tomas Clerck, adlad och adopterad Clerck, Tab. 3). Landssekreterare. Häradshövding inom Västerbotten 1680-12-30. Lagmans titel. Gift med Christina Rosenhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med krigsrådet Tomas Jerwe, adlad Gärtfelt, nr 307), dotter av häradshövdingen Erik Bröms, adlad Rosenhielm, och hans 1:a fru Catharina Christoffersdotter.

Barn:

 • Anna Christina, döpt 1679-08-10 Vretaberg, död 1740-01-00. Gift med landssekreteraren i Västerbottens län Olof Dubbe, död 1724-11-00 (SK.). Föräldrar till hovrättsrådet Carl Dubb, adlad Dubbenhielm, men ej introducerad.
 • Ulrika Catharina, döpt 1682-04-15 på Vretaberg, död 171(6). Gift med sämskmakaren i Umeå Hans Engel i hans 1:a gifte (gift 2:o 1717 i Stockholm med Margareta Swart i hennes 1:a gifte [gift 2:o med drabanten Olof Hafström], född 1692, död 1767, dotter av hökaren i Stockholm John Swart och Margareta Rynning), död omkring 1728 [Öä].


Källor:

Stamtavlor på CD-ROM, Berit Sjögren, artikel om adliga ätten Gyllencaschett.

: