Rosenlindt nr 489

Från Adelsvapen-Wiki

0489.jpg


Adliga ätten Rosenlindt nr 489

Adlad 1650-07-06, introducerad 1650

Ätten, vars medlemmar allt sedan adlandet varit bosatta i Finland, fick 1843 avslag å anhållan om immatrikulation på riddarhuset i Finland, emedan sådan anhållan icke blivit gjord inom den av riddarhusdirektionen fastställda terminen. – I vad släktskap kaptenen Johan Roselin, som 1657 adlades med samma namn och vapen, men icke tog introduktion, stod till den introducerade ätten, har icke kunnat utrönas.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden och T. Carpelan, Adliga ätten Rosenlindt (i Genos, 2 årg. h. i, 1931).


TAB 1

Bengt Mattsson. Först kansliskrivare i kungliga kansliet (1614), sedan translator i ryska språket. Död efter 1653-08-15 i Stockholm och begraven 1653-11-30 i Storkyrkan, varest han ägde grav. Han kallas i handlingarna merendels Bengt Ryssetolk samt synes för sina tjänster hava erhållit förläningar i Ingermanland. Sönerna upptogo namnet Roselin (Roslin) och en son i andra giftet, rådmannen i Stockholm Hans Roslin blev farfader till den store målaren Alexander Roslin [Pt 1915, sid 186-188.]. Gift 1:o 1616-07-07 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm med Margareta Hansdotter. Gift 2:o 1626-01-26 i samma församling med Elisabet Tomasdotter, död 1676 och begraven 1677-01-04 i mannens grav i Storkyrkan. (Pt 1915, sid. 186-188.)

Barn:

 • 1. Johan Bengtsson Roselin, adlad Rosenlindt, född omkring 1617 i Stockholm. Translator i ryska språket vid guvernementet i Narva. Var kanslist i kungliga kansliet (At (So). 1645-05-13. Registrator i kungliga kansliet 1647. Erhöll 1647-03-27 i donation gods i Nöteborgs län i Ingermanland och uppförde där Mustila hov. Fick förnyelse på donationsbrevet 1649-09-04 och 1653-08-13. Translator i ryska språket 1649-03-22. Adlad 1650-07-06 (introducerad 1650 under nr 489). På beskickning till Moskva 1651-01-11 och 1656. Var 1654 häradshövding i Nöteborgs län (Biographica i Finlands stat-arkiv (medd. av arkivarien R. Rosén). Mördad 1657 i Polen under en beskickning. Gift 1648-04-24 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm med Maria Eleonora Schmidt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalkvartermästaren Måns Arvidsson, adlad Brandskiöld, nr 459, i hans 3:e gifte), född omkring 1628, levde änka 1708, dotter av hovapotekaren i Stockholm Filip Magnus Schmidt, farfader till herrarna von Wulfschmidt, nr 1722, och hans 1:a hustru Barbara Sylvestersdotter.

Barn:

 • Vendla.
 • Barbro Margareta, döpt 1652-03-16 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm.
 • Filip Magnus. Student i Åbo (Lå.) 1665-07-08. Sekreterare i den ingermanländska reduktions- och generallantrevisionskommissionen 1675 (RAB (OA).) Häradshövding i Nöteborgs län (At (So).) 1680-12-27. Död barnlös 1697 (At (So).) på sin fäderneärvda egendom Mustila i Spaski pogost i Ingermanland. Gift med Vendla Ekholm, död 1724 och begraven 1724-05-18 i Vadstena, ? dotter av (Öä 14, sid. 50.) slottsfogden i Vadstena Jöran Claus och Marta Reckenzandh.

TAB 2

Carl (son av Johan Bengtsson Roselin, adlad Rosenlindt, Tab. 1), född 1648 i Stockholm. Student i Åbo (Lå.) 1665-07-08. Sergeant vid artilleriet i Nöteborg 1669. Fänrik vid artilleriet i Nyens skans 1676. Kapten vid artilleriet i Viborg 1680-10-04 och i Kexholm 1681-07-10. Var 1693 kapten vid artilleriet i Narva och Ivangorod. Död 1704-03-19 i Narva under belägringen. [At (Sch.)] Innehade Domargård i Karis socken i Finland efter sin svärfader samt Tuomola (Toiva) i Janakkala socken. Gift med Anna Björnram, som levde änka 1704, dotter av kaptenen Claes Björnram, och Estrid Uggla.

Barn:

 • Märta Regina, född omkring 1682, död 1741 på Vähikkälä i Janakkala socken. Gift med fänriken vid Tavastehus, Viborgs och Nyslotts läns tremänningsinfanteriregemente Anders Ducander, död 1717-04-00 i Ryssland. (Lk)
 • Barbara Maria. Hon anförde 1704 hos Raseborgs häradsrätt att hon under äktenskapslöfte blivit bedragen av sin halvkusin, kornetten Herman Boije af Gennäs och begärde intagning i kyrkan såsom hans hustru. Gift 1715-05-13 i Letala kyrka med kaptenen vid ryska nisjnigorodska regementet Martin Camov.
 • Johan Henning, född 1688. Löjtnant. Död 1740. Se Tab. 3
 • Filip Magnus. Gick jämte bröderna i Narva skola 1693–1695. Uppgives varit kornett. Död ogift i Narva.

TAB 3

Johan Henning (son av Carl, Tab. 2), född 1688 i Keksholm. Löjtnant. Död 1740 Domargård Gift 1719-02-12 Luuskala ).), dotter av kaptenen Jost Johan Werdenhoff, och Lovisa von Rohr.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1719. Fänrik. Död 1794. Se Tab. 4
 • Beata Elisabet, född 1720, död 1795-11-08 i Janakkala socken och begraven i Loppis socken. Gift med fänriken Johan Peter Hästesko, död 1784-08-12 Kantvik
 • Bernt Johan, född 1724. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 5
 • Jakob Christoffer, född 1726. Fänrik. Död 1803. Se Tab. 7
 • Gabriel, född 1728-04-01 på Domargård. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1744-11-20. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1748-06-30. Furir 1749-06-20. Korpral vid Nylands dragonregemente 1754-06-29. Sekundadjutant vid Nylands dragonregemente 1761-12-23. Premiäradjutant 1762-03-09. Kornett 1762-06-23. Löjtnant 1768-11-09. Premiärlöjtnant 1769-11-29. Kapten 1774-12-14. Avsked 1776-01-22. Död ogift 1791-01-05 på sin gård Hummelsund i Borgå socken.
 • Märta Sofia, döpt 1732-01-16, död 1809-06-07 på Kuggböle i Kimito socken. Gift 1:o med handlanden i Helsingfors Johan Gnospelius. Gift 2:o 1769-11-12 i Helsingfors med kaptenen vid fortifikationen Axel Johan Thuring, född 1723-09-21, död 1775-09-16.

TAB 4

Carl Gustaf (son av Johan Henning, Tab. 3), född 1719-06-11 Domargård Volontär vid Nylands infanteriregemente 1738. Korpral vid Nylands infanteriregemente. Furir vid Savolaks infanteriregemente 1742. Avsked 1744-01-00. Fänriks karaktär 1756-12-18. Död 1794-08-10 Gebbelby Gift 1776-11-07 med Maria Christina Borgelin, död 1794-12-04 på Gebbelby.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1780-11-06 i Karis socken. Student i Åbo (Lå.) 1798-09-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1802-12-06. Extra ordinarie notarie i Åbo hovrätt 1805-05-29. Auskultant i Vasa hovrätt 1805-06-00. Regementskommissarie vid Björneborgs regemente 1808-07-00. Konstituerad auditör vid finska artilleriet 1808-12-27. Fullm. 1810-06-19. Auditör vid Svea artilleriregemente 1811-06-04. Landssekreterare i Norrbottens län 1813-01-14. Lagmans n. h. o. v. 1823-08-28. Avsked 1846. Död barnlös 1846-12-14 i Piteå. Gift 1826-08-29 i Piteå med Sofia Christina Kallsenius, född 1805-12-31, död 1892-06-19 i Stockholm.

TAB 5

Bernt Johan (son av Johan Henning, Tab. 3), född 1724-11-20 på Domargård. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente. Fänriks avsked 1757-08-22. Löjtnants karaktär. Död 1798-06-29 Degerby Gift 1746-10-16 på Numlaks (Nurmijärvi kyrkoarkiv.) i Nurmijärvi socken med Johanna Barck, född 1724, död 1768-08-23 på Domargård, dotter av landskamreraren i Helsingfors Samuel Barck och Hedvig Godenhielm.

Barn:

 • Catharina Sofia, född tvilling 1747-05-09 på Numlaks, död 1747.
 • Hedvig, född tvilling 1747-05-09 på Numlaks, död 1747.
 • Hedvig Sofia, född 1748-08-30 på Numlaks (Nurmijärvi kyrkoarkiv.), död 1817-12-06 på Domargård. Gift på Domargård 1784-10-18 med löjtnanten Henrik Johan Brand, född 1730, död 1799.
 • Bernt Johan, född 1751. Major. Död 1809. Se Tab. 6
 • Eva Catharina, född 1754-01-20 på Numlaks (Nurmijärvi kyrkoarkiv.), död 1754.
 • Samuel, född 1755-04-16 på Numlaks (Nurmijärvi kyrkoarkiv.). Volontär vid Nylands dragonregemente 1769-05-15. Korpral vid Nylands dragonregemente 1769-07-03. Furir 1776-10-31. Sekundadjutant 1778-06-01. Löjtnant 1787-06-30. Död ogift 1789-03-07 i Helsingfors.
 • Gabriel, född 1757-07-27 på Numlaks (Nurmijärvi kyrkoarkiv.), död 1757.
 • Abraham, född 1758-08-08 på Numlaks (Nurmijärvi kyrkoarkiv.). Volontär vid änkedrottningens livregemente 1773-10-15. Artilleriexamen. 1774-06-20. Furir vid änkedrottningens livregemente 1774-08-31. Korpral vid änkedrottningens livregemente 1776-10-31. Översappör vid artilleriregementet 1778-01-30. Underlöjtnant vid artilleriregementet 1779-02-07. Löjtnant 1788-07-22. Kapten vid finska artilleriregementet 1793-11-10. Major i armén 1802-07-30. Död barnlös 1808-10-24 i Himanka kapell av Lohteå socken. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1793-09-01 i Stockholm med Johanna Maria Hästesko-Fortuna, född 1773-03-02, död 1809-04-28 på Ladugården vid Ekenäs, dotter av kaptenen Lars Henrik Hästesko-Fortuna, och hans 4:e fru Johanna Elisabet Grevesmühl.
 • Isak, född 1759-06-01, begraven 1760-06-29 i Vichtis socken. (Medd. av arkivarien R. Rosén.)
 • Märta Elisabet, född 1760-05-18, död 1760.
 • Eva Maria, född 1761-04-18, död ogift 1824-09-07 i Ekenäs.
 • Märta Elisabet, född 1762-07-08 död 1762.
 • Margareta Elisabet, född 1766-10-26, död 1814-01-08 Lampola Gift 1798-11-01 på Domargård med lagmannen Carl Johan Ekestubbe, född 1763, död 1821.
 • Johanna, född 1768-08-22, död 1768-08-23.

TAB 6

Bernt Johan (son av Eernt Johan, Tab. 5), född 1751-08-10 på Numlaks. Volontär vid Nylands dragonregemente 1764-03-08. Korpral vid Nylands dragonregemente 1767-04-27. Sergeant 1769-07-03. Premiäradjutant 1776-10-08. Stabskornett 1777-10-23. Stabslöjtnant 1782-08-23. Kapten vid Nylands jägarbataljon 1787-06-30. Major vid Nylands jägarbataljon 1796-08-21. Avsked 1796-10-26. Död 1809-01-31 på Degerby i Karis socken. Han underskrev 1788-08-12 bland andra officerare Anjalaförbundet, men fick likväl göra tjänst under kriget 1788–1790. Blev emellertid anklagad och 1790 dömd att arkebuseras, men fick nåd 1790. Gift 1799-06-24 Gammelbacka

Barn:

 • Bernt Magnus, född 1801-05-04 i Karis socken. Underlöjtnant vid fältmätningsbrigaden av ingenjörkåren 1818-04-14. Löjtnant vid topografiska kåren 1826-05-11. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1833-06-15. Kapten vid Kalmar regemente 1834-01-28. Generalstabsofficer 1838-03-09. RSO 1841-07-04. Major i armén 1843-07-04. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1851-06-12. Avsked ur krigstjänsten 1854-12-20. Död ogift 1855-02-22 i Stockholm.

TAB 7

Jakob Christoffer (son av Johan Henning, Tab. 3), född 1726. Fänrik. Flyttade 1791 till Jordansböle Laurila i Askola kapell av Borgå socken. Död i Jordansböle Laurila i Askola kapell (Askola kyrkoarkiv.) 1803-01-18. Gift 1770-08-03 med Anna Dorotea Wegener, född 1744, död 1786-11-14 Degerby

Barn:

 • Märta Sofia, född 1772-02-00, död ogift 1799.
 • Mikael, född 1774-09-22 i Karis socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1786-10-16. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1787-06-28. Fänrik 1794-09-08. Död ogift 1794-12-06 på Domargård i Karis socken.
 • Jakob Christoffer, född 1776. Löjtnant. Död 1825. Se Tab. 8
 • Johan Gabriel, född 1779. Lantbrukare. Död 1848. Se Tab. 9
 • Gustaf Robert, född 1781. Sergeant vid Nylands jägarbataljon 1796-05-29. Död ogift 1798-10-11 på Hindraböle i Pojo socken.
 • Robert Reinhold, född 1784, död 1788-11-09.

TAB 8

Jakob Christoffer (son av Jakob Christoffer, Tab. 7), född 1776-01-12 Domargård Volontär vid Nylands dragonregemente 1787-08-01. Sergeant vid Nylandsbrigadens jägarbataljon 1795-06-29. Fänrik vid Nylandsbrigadens jägarbataljon 1796-05-29. Adjutant. Avsked 1801-06-12. Kallades även löjtnant. Död 1825-11-30 i Fredrikshamn. Ägde Jordansböle Laurila. Gift 1801-11-10 i Borgå (Borgå kyrkoarkiv.) med Margareta Christina Wegener, född 1781-04-05, levde ännu 1840, adoptivdotter till löjtnanten Johan M. Wegener.

Barn:

 • Margareta Dorotea, född 1802-09-14 i Askola kapell (Askola kyrkoarkiv.). Flyttade till Ryssland 1826.
 • Carl Jakob, född 1804-10-14, död 1805-04-15 i Askola kapell.
 • Johan Christoffer, född 1806-07-05 i Askola kapell. Underofficer vid 46. jägarregementet. Fänrik vid 46. jägarregementet 1831-11-15. Transporterad till Nyslotts jägarregemente 1833-10-19. Underlöjtnant vid Nyslotts jägarregemente 1834-09-07. Transporterad till 6. finska linjebataljonen på Sveaborg 1835-10-28, till 3. linjebataljonen 1836-03-26, till 11. linjebataljonen 1836-07-31 och till Nisovska jägarregementet 1838-02-08. Löjtnant vid Nisovska jägarregementet 1838-10-11. Stabskapten 1839-09-18. RRS:tAO3kl m ros 1840-02-29. Kaptens avsked 1843-06-18.
 • Carl Jakob, född 1810-01-11 i Askola kapell. Fänrik vid Nisovska jägarregementet 1833-05-27. Underlöjtnant vid Nisovska jägarregementet 1836-09-12. Löjtnant 1839-07-28. Stabskapten 1845-05-23. Kapten 1848-04-13. Major vid Muromska infanteriregementet 1850-05-29. Överstelöjtnants avsked 1854-07-22.
 • Sofia Christina, född 1812-03-28 i Askola kapell. Gift 1827-02-16 i Fredrikshamn med löjtnanten Vasili Ultsjakov.

TAB 9

Johan Gabriel (son av Jakob Christoffer, Tab. 7), född 1779-04-08 Domargård Lantbrukare på Lill-Särkilaks i Pernå socken, som han ägde genom sitt gifte. Död Lill-Särkilaks Gift 1812-11-08 Lappnäs skassören i Lovisa Gabriel Serlachius och Elisa Regina Malmstedt.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1814-04-03 på Jordansböle Laurila i Askola socken [Askola kyrkoarkiv.], död ogift 1892-08-13 i Koskis, Tavastland.
 • Johan Reinhold, född 1816-01-25 på Jordansböle Laurila [Askola kyrkoarkiv.], död omkring 1820.
 • Gabriel Otto, född 1817. Inspektor. Död 1900. Se Tab. 10
 • Regina Charlotta, född 1819-01-22 på Jordansböle Laurila [Askola kyrkoarkiv.], död 1893-11-08 i Helsingfors. Gift 1852-12-22 i Pernå socken med extra landskontoristen Henrik Ferdinand Ahlbom i hans 1:a gifte, född 1827-04-19 i Ekenäs, död 1907-03-02 i Helsingfors.
 • Christina Carolina, född 1821-02-23 på Lill-Särkilaks, död 1888-07-17 i Koskis. Gift i Koskis 1853-03-28 med styrmannen och godsägaren Peter Fredrik Appelroth, född 1803-06-29, död 1878-03-10 i Koskis.
 • Carl Gustaf, född 1825. Skrivare. Död 1878. Se Tab. 13

TAB 10

Gabriel Otto (son av Johan Gabriel, Tab. 9), född 1817-06-30 på Jordansböle Laurila (Askola kyrkoarkiv.). Arrenderade Karlmo säteri i Hollola socken till 1861, sedan Pålsböle Arvids i Pernå socken till 1867. Inspektor vid Stockfors säteri i Pyttis socken 1870. Död 1900-01-05 i Pyttis socken. Gift med Ulrika Stark, född 1822-02-30 i Strömfors, död 1899-12-26 i Pyttis socken, dotter av rusthållaren Hans Henrik Stark och Helena Claesdotter Skräddars.

Barn:

 • Matilda, född 1853-03-06 i Elimä socken, död ogift 1891-07-30 i Pyttis socken.
 • Otto Ferdinand, född 1854. Jordbrukare. Död 1912. Se Tab. 11.
 • Ida Sofia, född tvilling 1859-07-15 i Hollola socken, död 1894-09-24 i Pyttis socken. Gift 1885 med bondesonen Viktor Alexandersson Svarfvars, född 1860-06-30 i Pyttis socken, död i Pyttis socken 1895-06-21.
 • Hilma Ulrika, född tvilling 1859-07-15 i Hollola socken, död 1864-12-17 i Pernå socken.

TAB 11

Otto Ferdinand (son av Gabriel Otto, Tab. 10), född 1854-04-25 i Hollola socken. Fogde på Foudila rusthåll i Anjala socken 1887. Arrenderade Klåsarö Bondas i Pyttis socken från 1903. Död i Pyttis socken 1912-12-02. Gift 1881-04-18 Pörtnora

Barn:

 • Ida Maria, född 1881-05-16 i Pyttis socken. Gift 1909-07-20 i Anjala med arbetaren Matti Parta, född 1881-03-04.
 • Aina, född 1883-03-24 i Pyttis socken. Gift 1904-09-16 med arbetaren Juho Taavi Volanen, född 1879-06-25 i Iittis socken. Överflyttade till Amerika 1914.
 • Otto Valdemar, född 1885-01-26 i Pyttis, död 1885-05-10.
 • Elin, född 1886-07-24 i Pyttis socken. Överflyttade till Amerika 1911.
 • Alma, född 1888-10-12 i Anjala. Gift 1908-07-05 i Pyttis socken med arbetaren Oskar Johannes Winter, född 1882-11-04 i Vittis socken, arkebuserad 1918-05-05 i Lovisa.
 • Hilma, född 1890-09-06 i Anjala, död 1891-10-07 i Anjala.
 • Otto, född 1893 i Anjala. Parcellägare. Se Tab. 12
 • Oskar Armas, född 1897-04-30 i Anjala. Arbetare.

TAB 12

Otto (son av Otto Ferdinand, Tab. 11), född 1893-01-25 i Anjala. Parcellägare i Pyttis socken. Gift i Pyttis socken 1922-12-30 med Hilda Alisa Dromberg, född 1896-07-14, dotter av backstugusittaren Carl Vilhelm Dromberg och Anna Sofia Tomasdotter.

Barn:

 • Torsti Enok, född 1924-01-03 i Pyttis socken, död 1924-02-17.
 • Ahti Otto Ferdinand, född 1925-04-17 i Pyttis socken.
 • Helga Anneli, född 1927-08-04 i Pyttis socken.
 • Keijo Vilhelm, född 1929-05-11 i Pyttis socken.

TAB 13

Carl Gustaf (son av Johan Gabriel, Tab. 9), född 1825-04-05 på Lill-Särkilaks. Anhöll 1843, med bifogande av intyg från Karis och Pernå socknars kyrkoherdeämbeten, om immatrikulering på riddarhuset i Finland, men fick avslag 1843-09-19 genom kejserlig resolution på grund av att tiden för ansökan var överskriden. Underofficer vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen. Avsked 1848. Extra landskontorist i Åbo 1849. Fältväbel vid Tavastehus indelta skarpskyttebataljon 1855. Tullvaktmästare i Åbo 1856. Transporterad till Sortonlaks tullbevakning 1859-09-23. Extra tullfiskal. Avsked 1864-05-02. Skrivare rid inspektörsstyrelsen för finska militären 1866. Död 1878-01-10 i Sääminge socken. Gift 1849-07-31 i Åbo med Georgina Bleckardina Lybeck, född 1823-11-13 i Virmo socken, död 1900-06-04 i Helsingfors.

Barn:

 • Carl Vilhelm Bleckert, född 1849. Gränsfiskal. Död 1907. Se Tab. 14.
 • Anna Georgina Vilhelmina, född 1850-11-20 i Pernå socken. Gift 1886-08-24 med maskinmästaren vid Tölö sockerbruk Frans Richard Strömberg, född 1858-03-04 i Helsingfors, död i Helsingfors 1928-03-16.
 • Gustaf Georg Axel, född 1852-10-20 i Åbo. Sjöman. Död ogift 1884-02-19 i Helsingfors.
 • Nikolai Alarik, född 1851-12-07 i Klemis, död 1855-01-13 i Elimä och begraven i Pernå socken.
 • Berta Blechardina Adelaide, född 1856-09-23 i Åbo, död 1861-04-07 i Kexholm.
 • Carolina Maria Sigrid, född 1860-03-09 i Pyhäjärvi socken, död 1861-04-07 i Kexholm.

TAB 14

Carl Vilhelm Bleckert (son av Carl Gustaf, Tab. 13), född 1849-08-23 i Åbo. Skrivare vid inspektörsstyrelsen för finska militären 1865-02-01. Avsked då tjänsten indrogs 1868-01-31. Extra ordinarie kontorsskrivare vid Helsingfors tullkammare 1870-01-29. Gränsfiskal i mellersta distriktet av norra riksgränsen 1875-01-29. Avsked 1878-01-08. Advokatbiträde. Död 1907-01-15 i Helsingfors. Gift 1:o 1871-01-15 i Helsingfors med Emilia Charlotta Lindgren, född 1852-09-02 i Helsingfors, död i Helsingfors 1883-11-13, dotter av timmermannen Fredrik Lindgren och Anna Lovisa Helenius. Gift 2:o 1890-07-13 i Helsingfors med Maria Henrietta Ljungqvist, född 1858-10-23 i Ekenäs, död 1922-10-12 i Helsingfors, dotter av murarmästaren Lars Ludvig Ljungqvist och hans 2:a hustru Maria Christina Blomqvist.

Barn:

 • 1. Irene Vilhelmina Charlotta, född 1871-04-04 i Helsingfors. Folkskollärarinna i Helsingfors 1895.
 • 1. Sigrid Elisa, född 1879-03-06 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1898-12-25 med spanska vice konsuln i Helsingfors Enrique Pablo Rafael Sanchez-Martinez, född 1875-01-25 i Torrevieja i Spanien.

TAB 15

Carl Gustaf (son av Carl, Tab. 2). Lärfyrverkare vid artilleriet 1702. Underfyrverkare vid artilleriet 1703. Tjänade vid artilleriet i Narva under båda belägringarna. Fången 1704 och förd till Ryssland, men rymde och återkom 1716. Sergeant vid skånska fältstaten 1716. Styckjunkare vid skånska fältstaten 1718. Underlöjtnant vid fältartilleriet i Norge 1719-12-02. Transporterad till artilleriet i Stockholm 1720-04-15. Avsked 1721-11-17. Död 1735 i Stockholm. Gift 1:o 1720-03-20 i Stockholm med Maria Christina Appelbom, dotter av kaptenen Gustaf Adam Appelbom, och Gustaviana Johanna Drakenhielm. Gift 2:o med Helena Dorotea von Köhnnigstedt, dotter av majoren Johan Köhnn, adlad von Köhnnigstedt, och hans 1:a fru Magdalena Maria Lambert.

Barn:

 • 1. Fredrik. Var fänrik 1746.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.