:

Lindcrantz nr 1108

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindcrantz ur 1108 †

Adlad 1687-02-18, introducerad 1689. Utdöd 1833-03-02.

Ätten, som efter Finlands förening med ryska riket 1809 icke varit representerad i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28, under nr 82 bland adelsmän. – På riddarhusgenealogien liksom hos J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, har såsom framgår av såväl Genealogia Sursilliana (1850) som Strandberg, Herdaminne öfver Åbo stift, och W. Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, en förväxling ägt rum mellan kyrkoherdema i Korpo Nicolaus Magni Ringius och i Nykarleby Nicolaus Olai Ringius. Nicolaus Magni Ringius hade veterligen endast tvenne söner, nämligen Magnus Nicolai, student i Åbo 1653–1654, ej vidare känd, och Petrus Nicolai, student i Åbo 1653–1654, kyrkoherde i Lemland 1674, död 1689


TAB 1

Nicolaus Olai Ringlas, född 1611 i Växjö. Student i Åbo 1640–1641. Konrektor vid Nykarleby skola 1642. Rektor vid Nykarleby skola 1653. Kyrkoherde i Nykarleby pastorat 1654. Död 1680 och begraven i Nykarleby kyrka, varest hans gravsten finnes. Å denna benämnes han magister, men är icke promoverad i Åbo Gift 1:o med Anna Scheppera – på nämnda gravsten kallad Anna Höök – dotter av kyrkoherden i Gamla Karleby Jakob Schepperus och Anna Sursill. Gift 2:o med Elsa Lochtovia eller Granberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kapellanen i Lochteå Olaus Benedicti, död 1663. Gift 3:o med kyrkoherden i Kronoby pastorat Jakob Brennerus i hans 3:e gifte, död 1684), dotter av kyrkoherden i Lochteå Lars Lochtovius eller Granberg och Anna Erici

Barn:

 • 1. Nils Ringius, adlad Lindcrantz, till Sällvik i Pojo socken och Finnbacka i Karis socken, båda i Finland. Död 1648. Student i Uppsala 1664-11-02 och i Åbo 1670 disp. (At (P.).) 1671-02-04 och 1672-01-05. Fil. mag. 1672-06-04. Extra ordinarie jur. professor vid Åbo universitet 1678-04-29 (1678-11-23?) häradshövding i Hattula härad och Raseborgs län 1681-03-24. Adlad 1687-02-18 (introducerad 1689 under nr 1108). Död 1692-11-25 på Sällvik och begraven i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes Gift 1:o 1676-08-09 i Helsingfors med Märta Tawast, död 1680 och begraven 1680-11-21 i Åbo domkyrka, dotter av borgmästaren i Helsingfors Gabriel Henriksson Tawast och N. N. Greek. Gift 2:o, efter kunglig tillstånd av 1682-10-26, med Märta Lindelöf, död omkring 1690, dotter av majoren Lars Lindelöf, och Catharina Stålarm.

Barn:

 • 1. Nils. Regementskvartermästare vid Åbo och Björneborgs läns kavallerifördubblingsregemente 1701-02-12. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavallerifördubblingsregemente 1703-07-24. Deltog i Narvas försvar 1704 och anmäldes därvid 1704-05-09 såsom stupad vid ett utfall mot ryssarna, men återfanns icke bland de döda (Rf.). Levde ännu 1708-12-08, då han försålde ett stenhus, som han ägde i Åbo, men var död (Rf.) ogift 1709-03-19. Han ärvde efter sin moder Botby säteri i Helsinge socken i Finland. (Rf.)
 • 1. Ett barn, begraven på samma gång som modern 1680-11-21 [(Rf.)]
 • 2. Axel Lorentz, född 1685. Löjtnant. Död 1754. Se Tab. 2.
 • 2. Sofia Catharina, död 1723 i Pojo socken. Gift 1:o efter 1708 med notarien Carl Laurentz, som 1711 förde hennes talan vid arvskiftet efter halvbrodern Nils. 2:o före 1719 med löjtnanten vid Södermanlands regemente Lars Johan von Klambeck. [(Rf.)]

TAB 2

Axel Lorentz (son av Nils Ringius, adlad Lindcrantz, Tab. 1), till Sällvik, som han ärvde efter modern, och Kärkis i Sagu socken, som han köpte 1734 (Rf.). Född 1685-01-03. Kom i tjänst 1703 . Kornett vid Åbo och Björneborgs läns fördubbllngskavallertregemente 1703-07-24. Avsked med löjtnants karaktär 1724-03-05. Död 1754-11-24 på Sällvik och begraven 1755-01-03 i Pojo kyrka. (Rf.) Han blev fången vid Narvas övergång till ryssarna 1704 och förd till Klinov, varifrån han återkom 1722. Gift 1707-01-31 med Eva Maria Finberg.

Barn:

 • Axel Johan, född 1707-10-16, död 1707-10-30.
 • Herman Reinhold, född 1708, död 1709.
 • En son, född 1709, död strax.
 • Eva Marta, född 1710-01-22, död 1732-02-24. Gift 1729-06-28 med löjtnanten Claes Brand, i hans 1:a gifte, född 1699, död 1781.
 • Juliana Eleonora, född 1713-01-25, död 1715-04-00.
 • Nils, född 1716-11-12. Student i Åbo 1733–1734 (Lå.). Fältväbel. Död ogift 1745-12-28 och begraven 1746-01-03 i Pojo kyrka
 • Carl, född 1720-01-11. Död 1721-01-20.
 • Anna Christina, född 1722-04-25. Död änka 1761-09-14 i Pojo socken. Gift 1743-03-25 med kornetten vid livdragonregementet Jonas Gustaf Segerstedt.
 • Axel, född 1732-08-12, död 1732-10-15, på Sällvik och begraven i Pojo kyrka.

TAB 3

Lars (son av Axel Lorentz, Tab. 2), född 1725-05-29. Kornett vid Nylands dragonregemente. Död 1757-06-20. Gift 1750-03-01 på Kuorla i Vichtis socken med Sofia Christina Roikirch, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1762-10-01 i Vichtis socken med överstelöjtnanten Carl Fredrik Ekestubbe, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1784), född 1730-03-24 Stensböle

Barn:

 • Axel, född 1750-11-15 på Kourla. Volontär vid Nylands dragonregemente 1765-11-25. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1768-09-20. Transporteras till sergeant vid Nylands dragonregemente 1768-03-30. Stabskornett vid karelska dragonregementet 1771-11-27. Sekundlöjtnant vid karelska dragonregementet 1775-12-03. Premiärlöjtnant 1778-07-08. Ogift dödsskjuten 1789-07-21 i bataljen vid Parkunmäki.
 • Christina, född 1752-07-12. Död 1840-01-12 i Borgå. Gift med sin farbrors frus brorson Bernt Vilhelm Aminoff, född 1746, död 1802.
 • Sofia, född 1754-04-02 i Helsinge socken (Wä.), död ogift 1819-08-27 på Koskis.
 • Eva, född 1755-11-07 i Helsinge socken. Gift 1783-03-20 med löjtnanten Peter Johan Schatelowitz, född 1759-06-20.

TAB 4

Fredrik (son av Axel Lorentz, Tab. 2), född 1728-05-13 i Pojo socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1746-01-04. Korpral vid Nylands dragonregemente 1750-03-08. Sergeant 1750-09-15. Stabskornett 1752-06-12. Kornett 1759-01-18. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1761-12-22. Kapten vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1765-09-30. RSO 1772-05-28. Majors avsked 1776-12-04. Död 1783-07-10 Sällvik G. 1751-08-20 med Eva Sofia Aminoff, född 1730, död 1799-04-12 på Sällvik, dotter av kaptenen Carl Gustaf Aminoff, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Zaarbrucken.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1752-03-18. Sergeant. Död ogift 1806-08-20 på Sällvik.
 • Sofia Christina, född tvilling 1754-04-21, död 1755-10-08.
 • Maria Catharina, född tvilling 1754-04-21, död ogift 1788-02-15 i Helsinge socken.
 • Carl Johan, född 1755-06-20, död 1755-07-01.
 • Jeanna Carolina, född 1762-05-10, död 1786-08-06. Gift 1786 med löjtnanten Anders Vilhelm Knorring, i hans 1:a gifte, född 1762, död 1788.
 • Gustaf Adolf, född 1763-08-05, i Pojo socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1776-10-07. Korpral vid Nylands dragonregemente 1777-10-29. Kornett 1780-12-06. Löjtnant 1790-07-22 Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1793-08-26. Transporterad till Nylands jägarkår 1803-12-27. Avsked 1810-06-09. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 82 bland adelsman. Död ogift 1833-03-02 i Ekenäs och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: