:

Wolffensköld nr 366

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wolffensköld nr 366 †

Adlad 1646-10-17, introd. 1647. Utdöd 1771-07-10.

Den adlade Henrik Wulf-Wolffensköld hade brodern Martin Wulf, född 1593, myntmästare i Riga efter fadern 1615, arrenderade sedan myntet av staden 1621 och blev s. å. k. faktor samt räntmästare till 1623, död den 1 mars 16331. Gift med Ursula Marquard, som levde änka 1639, dotter av borgaren i L∫beck Gotthard Marquard och Ursula Treiling. Han erhöll i förläning av konung Sigismund III av Sverige-Polen Podekaye (Atzelmoise) i Rodenpois socken 1617 och blev av konung Gustaf II Adolf förlänad med Jungfernhof i likanämnd socken 1628 och med Bellenhof i Steinholms socken 1631, alla i Livland.2 På riddarhusgenealogien uppgives Martin Wulf med orätt varit fader till den adlade Henrik Wolffensköld.

Ättens genealogi, vilken på riddarhusstamtavlan är ytterst felaktig och ofullständig, har utarbetats enligt uppgifter från riddarhuset i Riga, varest ätten immatrikulerades under nr 76.


1Mitteilungen aus dem Gebiete der Gescliichte Liv-, Est-und Kurlands. 7, h. l (At, Sch). 2von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landg∫ter Livlands (1839). 3Al. 4Ckg. 5At (Scn).

TAB 1

Martin Wulf. Myntmästare (Müntzwardien) i Riga med fullm. av herrmästaren W. von F∫rstenberg 1559. Antagen därtill av rådet 1571.[1]

Barn:

 • Henrik Wulf, till Podekaye (Atzelmoise) i Rodenpois socken i Livland. Myntmästare i Riga. Död 1614. [1] Gift 1590-07-05 med Anna Fredriksdotter.

Barn:

 • Henrik Wulf, adlad Wolffensköld, till Dunkelmois m. m. i Camby socken, vilket han köpte 1630, men snart åter försålde, samt Lennewarden med Ringemois och Askemoise i Lennewardens socken, vilket han erhöll i donation av konung Gustaf II Adolf under Norrköpings besluts villkor3 1629-12-13 och 1631-06-21, allt i Livland. Faktor i Livland 1623. Inspektor över Salberget, Västmanlands län. Myntmästare i Riga efter brodern1 1633-08-30. Adlad 1646-10-17 (introd. 1647 under nr 345, vilket sedan ändrats till 366). Död 1659-10-27 och begraven i Petri kyrka i Riga.1 Gift med Apollonia Rigeman, död 1656.

Barn:

 • Joakim. Landgerichtsassessor. Död ogift 1659.
 • Henrik, född 1625. Överste. Död 1694. Se Tab. 2
 • Catharina. Gift 1:o 1652-01-26 med kaptenen Johan von Oerten, död 1656 vid Rigas belägring. Gift 2:o med överstelöjtnanten Lorentz Campenhausen, adlad von Campenhausen, i hans 2:a gifte, död 1672.
 • Anna. Gift 1:o med amiralitetsfaktorn Peter Heltscher, adlad Rosenbom. Gift 2:o med generalmajoren Valentin Meijer, adlad von Meijer, i hans 2:a gifte, född 1601, död 1674.

TAB 2

Henrik (son av Henrik Wulf, adlad Wolffensköld, Tab. 1), arvherre till Lennewarden samt herre till Orellen i Roops socken, Livland, som han ägde 1683, men sålde före 16882. Född 1625-03-12. Hovjunkare. Kapten 1652. Förde ett kompani vid Pontus De la Gardies värvade rytteriregemente 1657–16584. Överstelöjtnant 1674. Överste 1682. Död 1694-02-12. Gift 1:o 1651-03-09 i Stockholm, Nikolai förs. med Catharina Tungel döpt där 1630-04-29, död 1652-10-22, dotter av hovkanslern Nils Nilsson Tungel, adlad Tungel, och hans 1:a fru Catharina Carlsdotter Kuut eller Rosenstielke. Gift 2:o med Christina Reuter af Skälboö, född 1637-07-30, död 1688-05-10, dotter av översten Lydert Henriksson, adlad Reuter (af Skälboö), nr 158, och Catharina Cruus af Edeby. Gift 3:o 1690-01-18 med Sofia Elisabet von Dock, av huset Suddenbach.

Barn:

 • 2. Magnus Lydert, född 1659-08-04, död ogift.
 • 2. Carl Gustaf, född 1660-08-07, död 1661.
 • 2. Bengt, född 1664. Utan känd tjänst. Död 1697. Se Tab. 4.

TAB 3

Peter Johan (son av Henrik, Tab. 2). Löjtnant vid Åbo läns regemente 1685-04-15. Kaptenlöjtnant därst. Gift med Anna Catharina Cronstierna.

Barn:

 • Margareta Christina, döpt 1688-08-30 i Stockholm, Jakobs förs., död ung.

TAB 4

Bengt (son av Henrik, Tab. 2), född 1664-03-26. Levde utan tjänst på sina gods Lennewarden, Ringmoise och Askemoise i Lennewardens socken, Livland. Död 1697-11-26. Gift 1689-02-28 med friherrinnan Maria Helena Rehbinder i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1698-01-24 med generalmajoren Johan Vilhelm von Reckern, nr 612, född 1655, död 1733), född 1666-06-08, död 1723-01-03 i Hällestads socken, Malmöhus län, dotter av översten friherre Bernhard Rehbinder, och hans 1:a fru Elisabet Munck af Fulkila.

Barn:

 • Henrik Erik, född 1689. Lantråd. Död 1771. Se Tab. 5
 • Christina Elisabet, död ung.
 • Margareta Elisabet, död 1728-10-12. Gift med kaptenen Johan Henrik Sta'ℑ'l von Holstein, nr 834, i hans 1:a gifte, född 1685, död 1754.
 • Bengt Johan, född 1693. Överstelöjtnant. Död 1728. Se Tab. 6.

TAB 5

Henrik Erik (son av Bengt, Tab. 4), till Lennewarden, Ringmoise och Askemoise. Född 1689-09-13. Löjtnant i svensk tjänst. Fången vid Riga 1710. Avsked 1723-02-13. Löjtnant i rysk tjänst. Kapten därst. Ordnungsrichter i Livland. Landrichter 1730. Preses i överkonsistorium i nämnda land 1738. Lantråd därst. 1742. Död 1771-07-10 utan manliga efterkommande och utdog ätten med honom. Gift 1:o 1712-03-02 med Hedvig Margareta von Bildstein (Bildsten) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generaladjutanten Claes Johan Armfelt, i hans 2:a gifte, född 1657, död 1707), född 1679-05-00, död 1750-01-30, dotter av kommendanten Conrad Bildsten, adlad von Bildsten, och N. N. von G∫nthersberch, nr 685. Gift 2:o 1753-08-27 med Elisabet Charlotta von Haffstein i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryske majoren N. N. Ramowsky).

Barn:

 • 1. Sofia Helena, född 1712. Gift 1728-02-27 med kaptenen Alexander von der Brincken, till Iggen i Kurland.
 • 1. Charlotta Dorotea, född 1714-06-05, död 1741-10-05 Ringmundshof Gift 1734-10-24 med överstelöjtnanten (riksfriherren) Otto Reinhold Igelström, död 1751.
 • 1. Hedvig Margareta, döpt 1716-05-10, död 1785-05-05. Gift 1742-02-15 med löjtnanten Johan Casper von Anrep, till Abenkat, Althof och Assikas, döpt 1714-07-29, död 1783-03-07 på Abenkat.
 • 1. Henrik, född tvilling, döpt 1717-09-05, död 1722-05-15.
 • 1. Georg Vilhelm, född tvilling, döpt 1717-09-23, död 1722-05-15.

TAB 6

Bengt Johan (son av Bengt, Tab. 4), född 1693. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1714-03-14 konfirm.fullm. 1715-06-19. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1716-09-20. Konfirm.fullm. 1717-01-19. Major vid östra skånska infanteriregemente 1718-08-13. Kommendant i Landskrona 1721-03-01. Överstelöjtnants karaktär. Placerad vid Stralsundska garnisonsregementet 1723-01-15. Avsked s. å. 30/4. Lönnmördad 1728-12-07. Gift 1:o 1721-01-01 i Kristianstad med Sofia Ulrika von Feilitzen, död 1726-09-11, dotter av5 överstelöjtnanten Mattias Fredrik von Feilitzen (farfars far till Johan von Feilitzen, adlad von Feilitzen) och Anna Reutercrantz. Gift 2:o 1728-04-28 med Alexandrine von Buttler.

Barn:

 • 1. Henrik Johan, född 1723-02-21, död 1727-05-21.
 • 1. Ulrika Emerentia, född 1725-02-17, död 1731-03-28.
 • 1. Bengt, född 1726-05-06. Död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: