:

Linderoth nr 337

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Linderoth nr 337 †

Adlad 1645-11-17, introducerad 1647. Utdöd på 1680-talet.


  • Anders Nilsson. Smed och torpare. Hans gravvård fanns på Vallerstads kyrkogård, Östergötlands län.

Barn:

  • Per Andersson, adlad Linderoth, till Sörby i Varvs socken och Ingmarstorp i Vallerstads socken (båda i Ög.). Född 1596 i Vallerstads socken. Tjänade först utomlands. Blev 1625 ryttare vid Östgöta regemente. Var löjtnant vid Östgöta regemente 1627 . Ryttmästare 1631 . Överste för ett regemente tyska ryttare 1645. Adlad 1645-11-01 (introducerad 1647 under nr 337). Generalmajor av kavalleriet och krigsråd 1657-11-14. Död 1673-06-04 (1673-05-14) på Sörby (enligt en uppgift skall han hava levat 1678) (At (KA).) och ligger jämte sin fru begraven i Varvs kyrka, varest deras gravsten med bådas uthuggna bilder lades samt hans vapen uppsattes och till vilken kyrka han skänkte predikstol. 'Biskop Terserus väckte fråga i Linköpings konsistorium om hans begravning, emedan han i livstiden varit ogudaktig och mycket svurit, viljande därför vara underrättad om hans dödsberedelse.' Gift med Catharina Agneta Nagel, av tysk ätt, förde stora rikedomar med sig till Sverige, död natten natten mellan 1671-11-01 och 1671-11-02 i Varvs socken.

Barn:

  • Mårten. Kapten vid Södermanlands regemente 1651-05-12. Avsked före 1655-05-12 (Lsr.). Generaladjutant under kriget i Polen . Slottshauptman på Uleåborg 1669-06-12. Kommendant i Laholm 1674-02-27. Avsked för ålders skull 1675-03-31. Död 1683. (Lsr.) Erhöll 1652 av drottning Christina några hemman och ett litet säteri Romborna i Annerstads socken, Kronobergs län. Gift med Sofia Andersdotter, som levde änka 1688. Hon fick efter Romborna gårds reduktion för en tid besittningsrätt till Kolborset P. G. Vejde, Kronobergs läns herrgårdar, (1929) s. 263.) i Pjätteryds socken, Kronobergs län.
  • Gabriel. Var 1677-09-00 bosatt i Romborna. Gift med Sofia Andersdotter, född i Uleåborg och dotter till rådmannen i Uleåborg, Anders Tomasson. Makarna hade en son, ej känd till namnet, född 1670 i Uleåborg [PGV].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: