:

Von Heidenstam nr 2025

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Heidenstam nr 2025

Adlad 1770-01-26, introd. 1775.

För den förmodade härstamningen från en gammal fransk adlig ätt, som omkr. 1360 emigrerat till Dithmarschen, saknas bevis.

Heidenstam A202500.png

TAB 1

Johan Peters. Handlande i Heijde i Norder-Dithmarschen.

Barn:

 • Hans Peters. Handlande i Heijde. Död 1718. Gift med Christina Vossia, död 1714, dotter av kyrkoherden i Albersdorff i Söder-Dithmarschen Johannes Vossius och Christina Valepagen.

Barn:

 • Peter Peters, sedermera Peterson, adlad von Heidenstam, född 1708-08-11 i Heijde. Student vid universitetet i Kiel 1725 och i Köpenhamn 17261. Ord. medikus i staden Neustadt i Wagrien 1735. Promov. med. doktor i Frankfurt an der Oder 1736-09-26. Fysikus i Neustadt samt medikus vid hospitalet och garnisonerna därst. s. å. 24/10, vid vilket tillfälle han i fullmakten kallas Petersen, ett namn som han sedan bibehöll. Livmedikus hos hertig Carl Fredrik av Holstein 1737. Med. professor i Kiel 1744-05-28. Kallades 1746 till Sverige och blev året därpå kronprinsen Adolf Fredriks livmedikus. Arkiater 1752-12-01. Adlad 1770-01-26 (introd. 1775 under nr 2025). Död 1783-01-08 i Stockholm och begraven i Tyska kyrkan därst. 'Han var konung Adolf Fredrik följaktig på dess eriksgata och biträdde vid prinsarnas koppympning. Har av trycket utgivit en på svenska författad beskrivning på k. reseapoteket.'. Gift 1:o 1738-04-29 med Christina Magdalena Johanna Weber, född 1720, död 1760-02-00 i Stockholm, dotter av pastorn i Alten-Kremp i Wagrien Christian Weber och Susanna Ursulla Finck. Gift 2:o 1761-12-28 med Christina Groen, född 1734-10-28, död 1769-02-14, dotter av grosshandlaren i Stockholm Varner Groen och hans 2:a fru Margareta Höwet.2

Barn:

 • 1. Johan Christian Peter, född 1739-03-22 i Neustadt. Promov. med. doktor i Greifswald 1763. Praktiserande läkare i Hamburg. Död ogift 1774-02-00 i Stockholm och begraven s. å. 11/2.
 • 1. Margareta Apollonia Susanna, född 1741-05-08 i Neustadt, död 1777-09-10 Strömsör. Gift 1766-12-00 i Stockholm med häradshövdingen i Västerbottens södra domsaga, tit. lagmannen Carl Georg Furtenbach, född 17252, död 1792-05-25 i Skellefteå.
 • 1. Christina Dorotea, född 1743-02-08 i Neustadt, död där s. å. 22/2.
 • 1. Ernst Joakim Magnus, född 1745-04-17 i Kiel. Student i Uppsala 17581. Promov. med. doktor i Uppsala 1772-06-15 och primus vid promotionen. Fattigläkare i Stockholm 1774. Konungens förste tiänstg. livmedikus samt vice preses i med. kollegiet 1782-09-07. Avsked från livmedicibeställningen1 1787-09-08. Arkiater samt preses i nämnda kollegium 1795-03-26. RNO 1802-12-09. Ledamot av med. societeten i Montpellier s. å. Död ogift 1803-08-17 i Stockholm.
 • 1. Gerhard Johan Baltasar, född 1747. Minister. Död 1803. Se Tab. 2.
 • 1. Adolf Ulrik, född 1750-07-26, död 1751-08-14.
 • 1. Adolf Ludvig, född 1751-11-26 i Stockholm. Arklimästare vid galärflottan 1773-04-05. Fänrik vid arméns flotta 1778-08-10. Löjtnant därst. Död ogift 1791-02-28 i Stockholm.
 • 1. Peter, född 1753-09-20 i Stockholm. Kopist i utrikesexpeditionen. Legationssekreterare i London 1777 och i Haag 1778. Hovjunkare 1780-10-05. Åter legationssekreterare i London 1781. Legationssekreterare i Konstantinopel. Ambassadsekreterare, i Köpenhamn 1786. Död3 ogift 1787-12-23 hastigt av slag under en ritt utom nyssn. stad.
 • 1. Gustaf Carl Fredrik, född 1755-03-06 i Stockholm. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1768-07-16. Sekundkorpral därst. 1769-06-26. Volontär vid fortifikationen 1774-03-08. Kvartermästare vid förutn. kavalleriregemente 1775-08-25. Livdrabant 1778-04-08. Avsked 1779-11-16. Överjägmästare fullm.4 1782-08-14. Kapten vid Hälsinge vargering 1789. Död ogift 1794-06-26 Stockholm på lasarettet å Kungsholmen och begraven s. å. 28/6. Han var 1789 med i finska kriget och fick då en svår kontusion s. å. 19/10.
 • 1. Carl Fredrik Peter, född 1756-07-01 i Stockholm, död där 1757-10-08.
 • 1. Sofia Albertina, född 1759-06-08 i Stockholm, död där 1760-05-12.
 • 2. En dotter, dödfödd 1762-10-29.
 • 2. Werther Verner, född 1763. Major. Död 1852. Se Tab. 12
 • 2. Margareta Christina, född 1765-02-09, död s. å. 24/4.
 • 2. Lovisa Ulrika, född 1766-05-30, död 1770-03-04.
 • 2. Henrik, född 1768-04-29, död 1769-03-28.

TAB 2

Gerhard Johan Baltasar, (son av Peter Peters, sedermera Petersen, adlad von Heidenstam, tab 1), född 1747-06-13 i Kiel. Extra ordinarie kanslijunkare 1771-11-05. Andre sekreterare i presidentskontoret 1773-10-13. Kommissionssekreterare i Konstantinopel 1774-09-13. Minister därst. 1782-11-07. RNO 1783-11-24. Tillika t. f. konsul i Levanten 1787-02-16. Återkallad från ministerposten 1791-02-24, varefter han nedsatte sig i Smyrna. Död 1803-05-22 i Stockholm, dit han anträtt en resa året förut [Ak]. Gift 1783-01-24 i Smyrna med grevinnan Catharina Anna de Hochepied, död 1803, dotter av holländske konsuln i nyssn. stad, greve Johan Daniel de Hochepied.

Barn:

 • Gustaf Daniel, född 1784. Löjtnant. Död 1850. Se Tab. 3.
 • Edla Maria, född 1790-02-05 i Pera, död 1867-06-13 i Smyrna. Gift där 1807 med holländske generalkonsuln i nämnda stad Jacob Isak van Lennep, född 1769-07-11, död 1855-02-12 i Smyrna.
 • Carl Peter, född 1792. Kammarherre. Död 1878. Se Tab. 4
 • Carolina Fredrika, född 1794-11-18 i Smyrna, död där 1877. Gift 1824 i nämnda stad med engelske konsuln i Aleppo Natanael Werry, död 1850.

TAB 3

Gustaf Daniel, (son av Gerhard Johan Baltasar, tab 2), född 1784-06-25 i Konstantinopel. Student i Lund 1805. Fäktmästare vid krigsakademien på Karlberg 1807-09-25. Fäktmästare och gymnastiklärare vid Uppsala akademi 1812-10-19. Död 1850-06-17 i Uppsala. Gift 1:o 1809-01-00 med Elisabet Sandgren, död 1820-04-21 i Uppsala. Gift 2:o 1825 i nämnda stad med Sofia Ristell, född 1799-05-04 i nyssn. stad, död där 1890-01-07, dotter av exercitiemästaren vid Uppsala universitet Nils Ristell och Carolina Christina Lemon.

Barn:

 • 1. Ludovika Viktoria Augusta, född 1809-10-23, död ogift 1854-11-07 i Uppsala.
 • 1. Louis Robert Napoleon, född 1813-03-25 i Uppsala. Studentexamen därst. 1829-11-29. Volontär vid livregementets dragonkår 1835-03-07. Sergeant 1837-06-24. Underlöjtnant i armén 1862-03-18. Avsked ur krigstjänsten 1863-05-15. Död 1876-11-22 i Uppsala. Gift där 1852-10-01 med Maria Margareta Pettersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en sergeant Wahlén), född 1817-07-07, död 1876-09-30 i Uppsala, dotter av komministern Johan Samuel Pettersson och Anna Berg.
 • 1. Helmfrid Gerhard Gustaf, född 1817-04-12 i Uppsala, död 1818.
 • 2. Adelaide Carolina Christina (Adele), född 1831-01-16 i Uppsala, död 1905-12-19 i Stockholm och begraven i Uppsala. Gift 1:o 1855-11-28 i sistnämnda stad med sekreteraren vid därvarande universitet, vice häradshövdingen, RNO Gustaf Samuel Ekeroth, född 1822-08-31 Kolhammar, död 1885-04-11 i Uppsala. Gift 2:o 1889-06-17 i nämnda stad med grekiske generalkonsuln och vice häradshövdingen, KGrFrO m. m., Ernst Uddenberg, född 1847-01-08 i Stockholm, död där 1905-12-12.
 • 2. Teresia Sofia Gustava Fredrika, född 1833-04-08 i Uppsala, död ogift 1909-03-06 i nämnda stad.

TAB 4

Carl Peter, (son av Gerhard Johan Baltasar, tab 2), född 1792-11-11 i Smyrna. Genomgick S:t Cyrs militärskola i Frankrike och utgick därifrån som officer i fransk tjänst 1811. Kapten 1812. Åtföljde marskalk Murat till Neapel s. å. Sårades och tillfångatogs vid slaget i Tolentino 1815. Lämnade franska armén s. å. Reste till Persien och inträdde i sistnämnda lands armé såsom överste 1816. RPersMirzaO 1817. Kom till Sverige s. å. Kapten i svenska arméns generalstab 1818-02-13. Attaché vid svenska beskickningen i Konstantinopel 1818-05-03–1824-12-29. Åtföljde ministern N. G. Palin till Grekland 1819. Kapten vid Hallands infanteribataljon 1822-03-12. Major i armén 1828-02-20. Generalkonsul i Grekland 1831-05-20. RSO s. å. Chargé d'affaires vid sistnämnda lands beskickning 1833-02-05. Kammarherre 1835. KGrFrO 1836. Överstelöjtnant i armén s. å. 27/7. OHFrHL 1837. Generalkonsul för de Joniska öarnas republik 1838-01-08. RItS:tMLO 1850. KVO1kl 1861-05-03. Död 1878-06-05 i Aten och begraven på dess evangeliska kyrkogård. Han har utgivit åtskilliga reseskildringar. Gift 1840-03-05 i sistnämnda stad med Eliza Skene, född 1807-10-23 i Aberdeen, död 1886-02-21 i Aten, dotter av James Skene of Rubislaw och Jane, dotter av sir William Forbes, baronet of Pitsligo.

Barn:

 • Oskar Gustaf, född 1840. Kammarherre. Se Tab. 5
 • Fredrik Carl, född 1842. Överdirektör. Död 1909. Se Tab. 8.
 • Eugen Albrekt, född 1843-09-04 i Aten. Direktör för Aten–Patrasjärnvägen 1884-12-15. Död ogift 1885-06-02 i nämnda stad.
 • Ernst Richard, född 1845-10-30 i Aten. Död 1846-07-05 i Aten.
 • Edgar Alexander, född 1847-11-10 i Aten. Död 1848-08-30 i Aten.
 • Vilhelmina Adéle Marika, född 1853-01-30 i Aten. Död 1924-03-26. Gift där 1:o 1876-09-27 med sin frände på mödernet kaptenen i Riflebrigaden, the honorable John Abercromby, från vilken hon blev skild 1879, född 1841-01-15, död 1924 såsom 5:e o. siste Baron Abercromby. Gift 2:o 1879-09-01 i Aten med avdelningschefen i grekiska kabinetttet för utrikesbrevväxlingen, KNS:tOO1kl, m. m. Vasilios N. Nazos, född 1852-11-02 i Aten, död 1921-01-08 i Aten, Agios Dionysios förs.

TAB 5

Oskar Gustaf, (son av Carl Peter, tab 4), född 1840-12-31 i Aten. Attaché vid beskickningen i nämnda stad 1868-03-02. RGrFrO1871-10-22. Konsulatsekreterare vid beskickningen i Konstantinopel 1873-02-03. Chancelier vid nämnda beskickning s. d. TOO3kl 1874-02-15. RFrHL 1875-02-20. RVO 1878-11-30. Legationssekreterare vid ovann. beskickning 1881-09-30. KRumKrO 1882-02-14. T. f. generalkonsul i Alexandria 1883-04-13. RDDO 1883-07-13. RNS:tOO 1885-01-21. StOffTunNIO 1886-02-10. TOO2kl 1886-12-21. T f generalkonsul i Rio de Janeiro 1887-01-01. Utnämnd till denna tjänst 1887-03-26. Generalkonsul för Brasilien 1888-03-08. KVO2kl 1890-12-01. KGrFrO. T f chef för utrikesdepartementets handels- och konsulatavdelning 1892-01-01–1892-03-31. Avsked 1893-05-10. Kammarherre 1893-05-15. OffFrHL 1920. Historisk skriftställare. Se VÄD. Se biografica. Död 1933-03-23 i Lidingö förs, Stockholm (db 66) och där begr. Gift 1875-10-27 i Paris med Leila Jessie Boyd, född 1849-03-11 i Sidney i Australien. TChO2kl m br 1884. Död 1921-09-29 på Bergabo på Djurgården, Oscars förs, Stockholm ]], och gravsatt å Lidingö kyrkogård. Dotter av John Christian Curwen Boyd, esq. of Merton Hall, och Margaret Jane Campbell.

Barn:

 • Blanche Daisie, född 1878-01-31 i Konstantinopel, död där 1879-05-15.

TAB 6

Carl Gerhard, (son av Oskar Gustaf, tab 5), född 1876-11-14 i Konstantinopel. Mogenhetsexamen i Stockholm 1895-05-18. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1896-01-31 och hovrättsexamen 1901-05-31. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådsturätt s. å. i juni. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium 1901-06-11. Attaché i S:t Petersburg s. å. 27/9. T. f. andre sekreterare 1904-04-29. RRS:tStO3kl s. å. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1905-06-30. T. f. förste sekreterare s. å. 30/12. Legationssekreterare i Köpenhamn 1906-09-28. T. f. chargé d'affaires under skilda tider 1906–1910. RPKO 1907. RSpCIII:sO s. å. KDDO2gr 1908-06-04. Legationsråd vid beskickningen i S:t Petersburg 1910-12-16. T. f. chargé d'affaires under skilda tider 1911–1916. RRS:tStO 2kl 1912. Legationssekreterare därst. med legationsråds n. h. o. v. 1913-12-31. RNO 1914-09-30. Särskilt uppdrag i Stockholm 1915. Legationsråd i disponibilitet 1916-12-15. Ledamot av handelskommissionen 1916–1917. Chef för utrikesdepartementets avdelning för tillvaratagande av vissa krigförande makters intressen 1916-12-16–1917-12-31. RRS:tAO 2kl 1917. RJubGM s. å. RJohO 1918. RPrRÖO 2kl 1918. PrRKM 1 o. 3kl 1919. Särskilt uppdrag i Moskva 1923–1924. Sakkunnig vid förhandlingarna om avslutande av handelsavtal med Rådsryssland 1923. TurkRHalvM med krigstecken s. å. Chargé d'affaires ad interim 1924-03-22. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Moskva s. å. 27/6. StOffBulgS:tAO 1926. UngFK m stj s. å. KNO1kl s. å. 15/9. Äg. sedan 1918 Hersbyholm i Lidingö. Gift 1904-12-31 i S:t Mary Abbots kyrka i London med Ethel Mabyn Thornton, född 1881-10-23 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Catarina Elisabet, född 1919-05-20 på Hersbyholm, Lidingö förs, Stockholms län. Gift 1:o 1940-02-21 med d:r jur f d ungerskt legationsråd, Emil Bela Walter i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild gm Södertörns doms. hrtt:s lagakraftv. dom 1955-09-29, född 1901-01-29.
 • Anne-Sofie, född 1921-06-27 på Hersbyholm, Lidingö förs. Gift 1:o 1944-09-16 i Engelska kyrkan Stockholm (Hedv. El. Sthlm vb nr 266) med tjänstemannen Lars Edvard (Eddie) Skagerlind från vilken hon blev skild, född 1917-05-22.

TAB 7

Rolf Magnus, (son av Oskar Gustaf, tab 5), född 1884-06-28 i Paris. Kadett vid sjökrigsskolan 1899. Underlöjtnant vid flottan 1905-08-18. Löjtnant därst. 1907-08-31. Ordonnansofficer hos hertigen av Södermanland 1910-01-00. RItKrO s. å. SiamVEQ4kl och KrMS 1912. GV:sO1M s. å. OffFrSvSO 1913. Avsked s. å. 15/11 fr.o.m. s.å. dec. 1 med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i flottan. Kapten i flottan 1914-08-31. Direktör i svenska aktiebolag Gasaccumulator. Kammarherre 1924-12-31. RVO 1930-05-15. KNS:too. KSpCfo1kl. KVO2kl 1935-06-06. KFrHL 1937. RCXIII:sO 1940-01-00. KFin1VRO1kl s.å. nov. 25. GV:sJmt. RJohO. KStbV01kl. KGrG0. SM. Kabinettskammarherre 1943-11-26. RSO 1944-11-15. Ledamot i styrelsen för stiftelsen Svensk-Amerikanska Nyhetsbyrån 1945-06-30 fr.o.m. 1945-07-01–1947-06-30. Gift 1911-02-18 i Stockholm, (Nacka förs, vb) med Karin'' von Schmalensée, född 1887-10-13 i Nacka socken Stockholms län, OffFrd'A, KFinlVRO 1956-10-02, dotter av direktören Kurt von Schmalensée och Berta Emma Carolina Holmberg.

Barn:

 • Brita Leila, född 1912-07-01 i Stockholm, Skeppsholms . FVRTn. Gift 1:o 1936-09-01 i Seglora kyrka i Stockholm (Skeppsh. förs, Sthlm vb nr 12) med löjtnanten i Livreg:tets till häst reserv, filosofie kandidat Sven Georg Oleinikoff, skilsm. gm Sths RR:s 20 avd. dom 1949-02-15, född 1908-09-06 i hans 1:a gifte.
 • Rolf Rolfsson, född 1916-03-05 i Stockholm. Studentexam. i Stockholm 1936-05-27. Konstituerad fänrik vid flottan 1941. Se Tab. 7A.
 • Hans Rolfsson, född 1918-03-09 i Stockholm, Johannes förs. Fältflygare. Kadett vid Flygkrigsskolan. FMtf. FkrM. Död 1943-03-09, dödad vid flygolycka i trakten av Göteborg (Skeppsholms förs, Stockh. db nr 5).
 • Carl''-Peter Rolfsson, född 1920-10-21 i Stockholm (Lidingö förs. Studentexamen i Stockholm 1940-06-06. Officcersaspirant vid Flygvapnet. död 1941-10-06 vid flyghaveri i trakten av Tylösand (Skeppsholms förs, Stockholm db nr 56).

TAB 8

Fredrik Carl (översiktstab 3a son av Carl Peter, tab 4), född 1842-06-17 i Aten. Svensk-norsk vice konsul i Piraeus i Grekland 1863. Avsked 1874-06-10. Översanitetsinspektor i Nicosia på ön Cypern 1878. StbS:tMGO. Se Biografica. Död 1909-05-04 i Nicosia. Gift 1876 i Korfu med Anastasia'' Sundia, född 1858. död 1940-03-01. Dotter av grekiske konsuln i Prevesa Jean Sundia.

Barn:

 • Oskar Charles, född 1877. Överstelöjtnant. Se Tab. 9.
 • Elise Zoe, född 1879-04-03 i Larnaca. Gift 1908-06-03 med tullförvaltaren i Haifa, Palestina, Peter Nobel.
 • Edgar Henry, född 1885. Generalsekreterare. Se Tab. 10
 • Hilda Anna, född 1887-12-27.

TAB 9

Oskar Charles (son av Fredrik Carl, tab 8), född 1877-08-15 i Prevesa. OffStbEmpO. Polischef i Larnaca på Cypern. Överstelöjtnant. Chef för garnisonen i Barbados, Västindien. Se Biografica. Död 1932-03-16 i London. Gift 1911-04-24 i Kyrenis, Cypern med Violet (Oena) Braybrook Wright, född 1888-03-26 i Belize, Brittiska Honduras. Dotter av kolonialämbetsmannen Philip Baudinel Wright o. Ida McDonald.

Barn:

 • Myrtle Elase, född 1912-03-12. Död 1912-09-02, begraven på Military Cemetry, Cypern.
 • Philip Charles Skene, född 1914-03-18. Se Tab. 9A

TAB 10

Edgar Henry (Ted) (son av Fredrik Carl, tab 8), född 1885-01-12 i Nicosia på ön Cypern. Generalsekreterare vid guvernörsämbetet i Nicosia. Colarial commissioner i Paphos på Cypern. Skattmästare v. Steve School i Buckingham. Tjm v. Grammar school i Portsmouth. Gift 1907-01-24 i Salisbury, Wiltshire, England med Violet Amy Gore, född 1883-06-19 i Salisbury, Wiltshire, England. Dotter av arméöversten James Casmajor Gore och Amy Doorly.

Barn:

 • Léonie Hilda, född 1907-10-08 på Guernsey, Kanalöarna. Gift 1931-09-05 i Buckigham, England med Reginald (Rex) Ernest Terry, född 1907-11-21 i Nelson, Clamorganshire, Wales. Commander i brittiska marinen. KStbEmpO. NFrK.
 • Rosamund Ursula, född 1909-01-04 i Nicosia, Cypern. Gift 1938-01-11 i Southsea, Hampshire, England, med John George Grey, född 1910-09-15 i Chelmsford, Essex, England. Överstelöjtnant v. brittiska armén (Royal Eleestrical and Mechanical Engineers). Efter pensioneringen bosatt på Nya Zeeland.
 • Oskar Frederick Jeffrey Gore, född 1911-02-27 i Nicosia, Cypern. Major v. brittiska armén. Journalist. Physical culture expert. Äger Health and Strength Publishing Co, London.

TAB 11

Rudolf Basil, (son av Carl Peter, tab 4), född 1851-01-01 i Aten. Före detta ingenjör hos engelska vattenledningsbolaget i Beyrouth i Syrien. Arkeolog. Chef för Beiruths vattenverk. Död 1936-07-28 i Beyrouth. Gift 1:o 1882-01-30 i Syra i Grekland med Elisabet Sinclair, född 1858-06-03 i England. Död 1886-03-16 i Aten, dotter av mariningenjören George Sinclair. Gift 2:o 1893 på Cypern med Carolina Lucy Munro (Ninnie), född 1865 i Valetta på ön Malta, död 1908, dotter av guvernörssekreteraren på Malta Louis Ovid Munro. Gift 3:o 1910 med Mary Anne Saphir, född 1870.

Barn:

 • 1. George, död i Athen 1882
 • 1. Maria Eliza Ethel (Zeta), född 1886-03-11 i Aten. Lärare i engelska i Arsakeion. Gift 1909-01-10 med maronithövdingen, officeren vid gendarmerikår å Libanon emir Raschid Es-Shershell, från vilken hon blev skild “inom kort”.

TAB 12

Werther Verner, (son av Peter Peters, sedermera Petersén, adlad von Heidenstam, tab 1), född 1763-10-16 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1781. Avsked 1784. Sergeant vid arméns flotta 1786-06-04. Fänrik därst. 1787-12-13. Löjtnant vid Sveaborgseskadern 1790-12-09. Kapten därst. 1793-06-14. Major i flottorna 1812-04-04. Chef för flottans förstärkningsmanskap s. å. RSO 1815-01-28. Major vid sjöartilleriregementet s. å. 28/1. Chef för Blekinge båtsmanskompani 1818. Avsked. Död 1852-01-13 i Karlskrona. Bevistade på skärgårdsflottan finska kriget 1788–1790. Gift 1808-01-26 i Karlskrona med Charlotta Elisabet Fischerström, född 1782-11-23 i Karlskrona, död där 1861-04-26, dotter av överstelöjtnanten Johan Fischerström och Fredrika Amalia Törnqvist.

Barn:

 • Amalia Charlotta, född 1808-11-18. Stiftsjungfru. Död ogift 1843-06-18 i Karlskrona.
 • Carl Verner, född 1811. Överste. Död 1895. Se Tab. 13
 • Johan Fredrik, född 1814. Generalkonsul. Död 1876. Se Tab. 16.
 • Gerhard Fabian, född 1816-05-31, död 1829-03-06 i Ronneby.
 • Peter Adolf, född 1818. Kaptenlöjtnant. Död 1908. Se Tab. 19.
 • Nils Gustaf, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1887. Se Tab. 20.
 • Claes Ebbe Ernst, född 1825-04-18 i Sörby i Ronneby socken Blekinge län. Sekundlöjtnant vid flottan 1844-04-17. Omkom vid korvetten Karlskronas förolyckande i Floridaviken 1846-04-30.

TAB 13

Carl Verner, (son av Werther Verner, tab 12), född 1811-08-12 i Ronneby. Underlöjtnant vid sjöartillerikåren 1829-09-11. Löjtnant 1838-03-30. Kapten 1855-01-31. Major 1856-04-24. Överstelöjtnant i marinregementet 1857-02-06. RSO 1858-04-28. Överste och sekundchef vid flottans marinregemente 1866-01-02. HLÖS 1867. KSO1kl 1873-05-14. Avsked 1886-12-31. Död 1895-02-26 i Karlskrona. Gift 1:o 1842-10-12 i Ronneby med Sofia Carolina Abelin, född där 1813-09-17, död 1859-11-28 i Karlskrona, dotter av överlantmäteridirektören Johan Peter Abelin och Margareta Catharina Lindbom. Gift 2:o 1861-03-12 i Karlskrona stadsförs med den förra fruns syster Matilda Abelin, född 1817-05-29 i Ronneby, död 1903-03-30 i Karlskrona.

Barn:

 • 1. Johan Verner Ernst, född 1843-08-01 i Karlskrona. Studentexamen 1860-12-13. Fanjunkare vid marinregementet 1861. Officersexamen 1862-03-22. Underlöjtnant vid marinregementet s. å. 6/5. Löjtnant 1871-04-28. Regementsskrivare vid ovann. regemente 1875–1881. Kapten 1880-03-05. Regementsintendentsexamen 1882-12-28. Verkst. direktör för Ronneby hälsobrunns aktiebolag 1883. RSO s. å. 30/11. Transp. som kapten till Blekinge bataljon 1886-12-10. Avsked med tillstånd att kvarstå i bataljonens reserv 1896-08-21. RVO 1897-09-18. Major i armén 1900-12-07. Kapten i Karlskrona grenadjärreg:s reserv 1901-12-05. RNO 1905-07-29. KVO2kl 1923-06-06. Död 1927-06-02 på Strömsberg vid Arboga landsförs. Gift 1869-07-20 i Uppsala (Karlskrona Amiralitetsförs) med Carolina Maria (Khina) Kindeström, född 1845-06-04 i sistnämnda stad, död 1936-05-18 i Arboga landsförs, Vm (db 11), dotter av borgmästaren Johan August Napoleon Kindeström och Johanna Margareta Gabriella Tulin.
 • 1. Amelie Charlotta Margareta, född 1846-03-02 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1924-02-23 i Lund. Gift 1873-12-30 (enl. vb) i Karlskrona Amiralitetsförs med före detta professorn i gregiska språket och litteraturen vid Lunds universitet filosofie doktorn, KNO2kl, Aron Martin Alexanderson, född 1841-04-10 i Stockholm, död 1930-06-11 i Lund ]], begraven i Uppsala.
 • 1. Adolf Gerhard, född 1849. Major. Död 1921. Se Tab. 14.

TAB 14

Adolf Gerhard, (son av Carl Verner, tab 13), född 1849-11-03 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1867-01-16. Utexaminerad 1872-12-21. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 28/12. Löjtnant därst. 1876-11-17. Stationsföreståndare vid Emmaboda station å Karlskrona–Växjö järnväg 1882-10-01. Poststationsföreståndare där s. å. Kapten 1891-09-11. RSO 1894-12-01. Trafikdirektörsassistent vid Gävle–Dala järnväg 1899-12-01. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1903-01-23. Trafikchef vid Köping–Uttersbergs och Uttersbergs–Riddarhyttans järnvägar samt verkst. direktör i styrelsen för förstn. järnväg s. å. Major i armén 1912-06-06. Avsked från nyssn. befattningar. Död 1921-01-09 i Hässleholm. Gift 1882-10-23 i Karlskrona med grevinnan Hedda Margareta Cronstedt, född 1857-08-04 i nämnda stad, död 1944-04-10 i Stockholm (Engelbr. db nr 102), dotter av kommendören, greve August Rudolf Cronstedt, och Beata Johanna Virginia Braunerhielm.

Barn:

 • August Verner Hugo, född 1884. Kapten. Se Tab. 15
 • En dotter, född 1885-08-11 i Karlskrona, död s. d.

TAB 15

August Werner Hugo, (son av Adolph Gerhard tab 14), född 1884-04-29 i Karlskrona, Amiralitetsförs Mogenhetsexamen i 1901. Elev vid Tekniska högskolan s.å. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1905-04-00. Civilingenjör. Reservofficersexamen s.å. i aug. Underlöjtnant i Fortifikationens reserv s.å. dec. 15. Löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1911 dec. 22. Chefsingenjör för kinesiska kommissionen för Shanghai flod och hamn. Ledamot av kinesiska kommissionen för reglering av floden Yangtsekiang, av Chileprovinsens floder, m.m. Kapter i nämnda kår 1918-12-31. RNO 1922-11-25. Major i nyssnämnda kår 1928-12-31. Envoyé extraordinaire o. ministre plénipotentiaire i Teheran, Iran och i Bagdad, Irak, 1936-05-20. Överstelöjtnant i Väg- och vattenbygnadskåren s.å. dec. 50. KNO1kl 1938-11-15. StkDDO 1938-08-23. StkIranHYO. KinGSO3kl. LSTF 1902. Ledamot av föreningens styrelse 1933–1935. Ordförande i avd. V 1933–1935. Avsked 1942-08-01. Gift 1917-05-31 i Stockholm, Skeppsholms med friherrinnan Eva Margareta Gyllenkrok, född 1892-02-05 (T12) i Karlskrona. Dotter av kommendören vid flottan friherre Axel Thure Christian Gyllenkrok och Elin Emma Ulrika Frick.

Barn:

 • Axel Gerhard Hugo, född 1918-05-31 i Shanghai i Kina. Studentexamen i Sigtuna 1936-05-28.
 • Hedda Margareta, född 1921-05-04 i Shanghai i Kina (Hässelholms förs, fb).
 • Eva Jeanette, född 1923-10-17 i Shanghai i Kina (Stockholm, Klara förs, fb).
 • Carl Werner, född 1928-11-22 i Högvalla i Blacksta förs, Söd.. Kronojägare.

TAB 16

Johan Fredrik, (son av Werther Verner, tab 12), född 1814-01-01 i Karlskrona. Student i Lund. Kameralexamen 1829. Extra ordinarie kammarskrivare i flottan s. å. Bokhållare vid dess kammarkontor 1841-09-03. Kammarskrivare 1842. Kammarförvant i förvaltningen av sjöärendena 1843-07-25. Kamrerare 1860-11-27. RVO 1861-01-28. Grekisk generalkonsul i Stockholm 1873. RNO 1875-12-01. Se Biografica. Död 1876-11-04 i Stockholm. Gift där 1858-12-18 med Augusta Teresia Lundgren, född 1828-09-06 i nämnda stad, död där 1896-04-19, dotter av grosshandlaren Anders Lundgren och Catharina Wase.

Barn:

 • Werther Anders Gustaf, född 1859. Ingenjör. Död 1939. Se Tab. 17.
 • Catharina Elisabet, född 1863-11-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1930-04-29 i Neptune USA Begr. i Hälsingborg (enl. gen.). Gift 1892-07-26 i Hälsingborg med kaptenen Olof Axel Oxehufvud, född 1856.

TAB 17

Werther Anders Gustaf, (son av Johan Fredrik, tab 16), född 1859-10-15 i Stockholm. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1878-09-13. Elev vid Aspa järnbruk (Or.) sommaren 1879. Utexaminerad från nämnda högskolas fackskola för kemisk teknologi 1881-06-10. Elev vid kemiska stationen i Västerås 1881-12-00. T. f. assistent vid nämnda station 1882-07-00–1882-08-00. Studerade lantbruk vid Hammersta i Ösmö socken, Stockholms län 1882-11-00–1883-05-00. Assistent vid kemiska stationen i Nyköping 1883-10-00–1885-01-00. Föreståndare för mineralvattenfabrik i Norrköping och Stockholm 1885–1887. Kemist vid oljeraffineri i Baku 1887-10-00–1888-09-00. Föreståndare för mineralvattenfabrik i Sundsvall 1889-04-00–1890-03-00. Bitr. ingenjör vid stadsingenjörskontoret i nämnda stad 1890-03-00–1891-04-00. Föreståndare för kemiska stationen i nämnda stad 1891-01-19–1893-12-01. Anställd hos J. & C. G. Bolinders mek. verkstads aktiebolag i Stockholm 1893-12-01. Anställd hos Skönviks aktiebolag som teknisk ledare för dess kemiska fabrik 1894-10-00. Kontrollant för undersökning av eldfarliga oljor. På ansökan entledigad från sistnämnda honom meddelat uppdrag 1894. Förste byråingenjör och föreståndare för järnvägsstyrelsens kemiska laboratorium 1905-07-01. RVO 1916-06-06. Avsked 1926. Död 1939-09-27 i Stockholm (Gustaf Vasa förs, Stockholm db 288). Gift 1891-04-11 i Sundsvall med Christina Olivia (Kerstin) Beijer, född 1859-02-19, död 1937-11-17 i (Gustaf Vasa förs, Stockholm db nr 290), dotter av fabrikören Carl Johan Beijer och Anna Lisa Nilsdotter.

Barn:

 • Anna Teresia Elisabet, född 1893-03-09 i Sundsvall. Stiftsjungfru. Död ogift 1913-05-23 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.
 • Erik Johan, född 1903-04-20 i Stockholm. Studentexamen 1921-05-11. Elev vid tekniska högskolan s.å. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1925. Se Tab. 18 1/2

TAB 18

Nils Gustaf, (son av Werther Anders Gustaf tab 17) (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1895-09-11), född 1890-06-05 i Sundsvall. Mogenhetsexamen i 1909-05-19. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1911-12-30. Löjtnant därst. 1916-08-30. Kapten 1926-12-10. Gift 1916-03-25 i Stockholm, Klara med Ebba Katarina Bergström, född 1888-06-20 i Stockholm.

Barn:

 • Märta Elisabeth, född 1918-06-26 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1941-05-10 i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm vb nr 123) med köpmannen Lennart Fredrik Holm, född 1916-03-13. Direktör.
 • Kerstin Margareta, född 1926-06-25 i Stockholm, Engelbrekts förs. Extra ordinarie seminarielärare v. förskoleseminariet i Södertälje 1966-01-01. Ordinarie d:o 1969-07-01. Speciallärare, metodiklärare v högskolan död lärarutbildn i Stockholm, inst död förskollärarutbildn i Södertälje.

TAB 19

Peter Adolf, (son av Werther Verner, tab 12), född 1818-10-21 i Ronneby. Sekundlöjtnant vid flottan 1840-02-24. Premiärlöjtnant 1847-04-13. Kaptenlöjtnant 1855-02-11. Avsked 1857-03-13. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen i riket 1859–1881. Död 1908-09-10 i Växjö. Ägde Bjärby i Nättraby socken, Blekinge län 1858–1876 samt Möcklö i Romdala socken, Blekinge län sedan 1892. Gift 1850-02-01 Marielund s , Blekinge län med Götilda Teresia Charlotta Rappe, född 1828-12-24 Vedeby, 1900-03-19 i Nättraby socken, dotter av kammarherren Fredrik Vilhelm Rappe, och Amalia Charlotta Danielsson.

Barn:

 • Amelie Alice, född 1850-10-24 i Karlskrona, död 1926-01-17 Stavsater. Gift 1871-10-18 i Nättraby socken, Blekinge län med konteramiralen, KSO1kl, m. m. Fredrik Vilhelm Lennman, född 1840-05-13 i Karlskrona, död 1917-02-06 i Linköping.
 • Torborg Amalia Charlotta, född 1857-09-04 i Karlskrona, död 1926-01-06 i Söderköping. Gift 1909-12-21 med postexpeditören Torsten Paco Hårleman, i hans 2:a gifte, född 1872, död 1925.

TAB 20

Nils Gustaf, (son av Werther Verner, tab 12), född 1822-06-02 Sörby. Inträdesexamen till flottans informationsverk i Karlskrona 1836-03-24. Extra kadett å briggen »Harmonium» s. å. Flottans artilleriunderofficersexamen 1837-04-20. Underkonduktör vid ingenjörkåren 1839-07-30. Tjänstg. vid Karlsborgs fästningsarbeten sommaren 1840. Studentexamen i Lund 1841-06-16 och ingenjörkårens officersexamen 1842-04-23. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 11/6. Uppgjorde beräkningar, kartor och förslag till utvidgandet av inloppet till Ronneby 1848. Ingenjör vid rikets fyr- och båkinrättning 1849-01-16. Transp. som underlöjtnant till flottans mekaniska kår s. å. 4/12. Löjtnant 1852-02-25. Kapten 1854-09-19. Deputerad av vattenledningsöverstyrelsen i Stockholm 1856-08-17. Avgav förslag till ett fullständigt fyrsystem för rikets kuster s. å. Överingenjör vid lots- och fyrinrättningen i riket 1858-02-11. Major i sistnämnda kår 1863-01-20. RVO 1865-05-03. LKrVA 1870-01-31. Överstelöjtnant 1875-07-02. RNO 1881-12-01. RRS:tAO 1882. Erhöll Bogskärsmedaljen 1884. RNS:tOO 1885-01-21. RRS:tStO2kl. Död 1887-06-02 i Stockholm. Bland H:s många fyrarbeten må nämnas fyrtornet vid Pater-noster-skären vid Marstrand och den 1882 fullbordade Bogskärs fyr. Gift 1857-09-25 Olshammar med Magdalena Charlotta Rütterskiöld, född 1837-05-18 på nämnda egendom, död 1917-03-02 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, dotter av majoren Carl Rütterskiöld och friherrinnan Didrika Beata Sofia von Vegesack.

Barn:

 • Carl Gustaf Verner, född 1859. Skriftställare. Se Tab. 21.

TAB 21

Carl Gustaf Verner, (son av Nils Gustaf, tab 19), född 1859-07-06 Olshammar. Vistades såsom ung flera år i södra Europa, Egypten och Orienten. Studerade målarkonst i Paris hos Gérome. Återvände till Sverige 1887. Skriftställare. Hedersledamot av Södermanland-Närkes nation i Uppsala 1899. LVVS s. å. Promov. filosofie hedersdoktor vid Stockholms högskolas invigning 1909-07-12. RNO 1910-01-15. En av de aderton i svenska akademien 1912. KNO2kl 1916-06-06. Erhöll nobelpriset i litteratur s. å. KNO1kl 1920-06-05. KmstkNO 1926-12-10. Av trycket utgivit: Vallfart och vandringsår (1888). Från Col di Tenda till Blocksberg (1888). Endymion (1889). Renässans (1889) Pepitas bröllop (1890, tills, med O. Levertin) Hans Alienus (1892). Modern barbarism (1894) Dikter (1895). Karolinerna I–II (1897–98) Tankar och teckningar (1899). S:t Göran och draken (1900). Heliga Birgittas pilgrimsfärd (1901). Skogen susar (1904). Folke Filbyter (1905). Bjälboarvet (1907). Svenskarne och deras hövdingar I–II (1908–09). Dagar och händelser (1909). Proletärfilosofiens upplösning och fall (1911). Stridsskrifter (1912). Vad vi vilja (1914). Nya dikter (1915). Många av dessa i flera upplagor och även översatta till andra språk. död 1940-05-20 på Övralid (Ög) (Västra Ny förs, Ög. db). Gift 1:o 1880-10-22 i Stockholm med friherrinnan Emilie Uggla, från vilken han 1893-10-14 blev skild, född 1856-09-16 i Marstrand, död 1938-11-15 i Hälsingborg, dotter av tullöverinspektoren, friherre Evald Julius Ebbe Uggla, och Emilia Fredrika Elisabet Aminoff. Gift 2:o 1896-07-28 på ön Jungfrun i Kalmarsund med Olga Matilda Wiberg i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1903 (gift 2:o Christensen), född 1874-06-07 i Göteborg, Kristine förs, dotter av fängelsedirektören Carl Robert Wiberg och Tony Rydeberg. Gift 3:o 1903-10-12 i Djursholm med Anna Margareta Charlotta (Greta) Sjöberg, från vilken han 1906-06-06 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1916-07-20 i Karlshamn med en av de aderton i svenska akademien, filosofie licentiat Anders Johan Österling, född 1884-04-13 i Hälsingborg), född 1886-04-01, dotter av regementsveterinären Ernst Otto Leopold Sjöberg och Anna Henrietta Morell.

Barn:

 • 3. En dödfödd son 1904-09-30.

Källor

1SB. 2Öä. 3At (So). 4Sj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: