Von Ehrenclou nr 1673

Från Adelsvapen-Wiki

1673.jpg


Adliga ätten von Ehrenclou nr 1673 †

Adlad 1719-10-17, introd.1720. Utdöd 1876-04-25.

En i Tyskland levande släkt von Ehrenclou härstammar från en utom äktenskap född son till fänriken Fredrik Adolf von Ehrenclou (Tab. 3.).


TAB 1

Folke Månsson. En förmögen borgare och handlande i Kalmar på 1640-talet, som uppbyggde det s. k. Salstenska huset därst. Gift med Elin Börjesdotter, dotter av handlanden i nämnda stad Börje Jonsson och Anna Henriksdotter.

Barn:

 • Birgerus Folcker, född 1646 i Kalmar. Kom i skolan därst. 1653. Student i Uppsala 1665. Filosofie magister därst. 1673. Eloquentiæ lektor i Kalmar 1677-06-19. Prästvigd 1680-09-17. Tillika secundus teol. lektor och slottspastor i Kalmar 1684-08-21. Amiralitetssuperintendent i Karlskrona 1690-05-24. Tillika kyrkoherde i Ramdala i Blekinge 1691. Död 1709. Han var 1680 riksdagsman för Ölands prästerskap [Hm]. Gift 1687-12-07 med Christina Ehrenklo, född 1667-07-15, död 1741-09-09 i Runstens prästgård på Öland och begraven i Kalmar domkyrka, dotter av häradshövdingen Erik Nentzel, adlad Ehrenklo, och hans 1:a fru Christina Preuss. 'De hade tillsammans tolv barn, däribland tre gånger tvillingar.'

Barn:

 • Carl Folcker, adlad von Ehrenclou, född 1694-05-03 i Karlskrona. Volontär vid bergsbataljonen 1709. Förare därst. 1710. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente s. å. 22/10. Fänrik därst. 1711-06-06. Sekundlöjtnant 1713-02-23. Grenadjärlöjtnant 1716-06-13. Regementskvartermästare 1718-05-13. Adlad 1719-10-17 (introd. 1720 under nr 1673). Kaptens avsked 1725-06-04. RSO 1748-11-07. Död 1761-09-14. Han var med i slaget vid Gadebusch, blev vid Tönningen fången, och bevistade slutligen fälttåget i Norge 1718. Gift 1721-02-14 Sonstorp s socken Östergötlands län med sin syssling Catharina Margareta Palmstierna, född 1697-11-30 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död 1791-07-07 Malstanäs, dotter av lagmannen Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna, och Brita Margareta von Preutz.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1721-11-11 och död 1722-04-03 på Sonstorp samt begraven s. å. 6/4.
 • Brita Christina, född 1723-02-16 på Sonstorp, död 1810-05-12 på Malstanäs och begraven i Forssa kyrka. Gift 1762-11-11 med kaptenen Johan Toril Lillienstrahl, född 1723, död 1767.
 • Ulrika Charlotta, född 1724-01-26 på Malstanäs, död ogift 1799-03-05 på nämnda egendom.
 • Hedvig Johanna, född 1725-04-08, död 1806-05-11 Skalltorp. Gift 1761-01-22 på Malstanäs med fänriken Bengt Gabriel Kagg, född 1726, död 1790.
 • Eva Eleonora, född 1727-09-21, död ogift 1755-05-21.
 • Axel Adolf, född 1729-03-16. Engagerad vid amiralitetet. Reste 1744 till Amerika och spordes ej mera.
 • Charlotta Regina, född 1730-03-07, död s. å. 28/12.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1731-04-01, död ogift 1800-04-20 Skedevi
 • Jakob Leonard, född 1732-05-26, död s. å. 10/9.
 • Fredrika Margareta, född 1734-01-12 på Sonstorp, död ogift 1795-04-14 på Malstanäs.
 • Nils Fredrik, född 1738-07-29 på Malstanäs. Kadett vid kadettkåren 1748-10-18. Placerad till fänriks tjänstgöring vid Kalmar regemente 1756-12-01. Fänriks fullmakt 1762-05-26. Stabslöjtnant därst. 1765-11-27. Stabskapten 1773-10-12. Kapten med kompani s, å. 27/10. RSO 1779-01-24. Avsked 1782-10-24. Död ogift 1801-07-31 Fredriksberg, sedan han gjort testamente till sina brorsbarn Fredrik Adolf och Henrietta Christina. Han deltog i pommerska kriget 1757–1762.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Carl Folcker, adlad von Ehrenclou, Tab. 1), född 1726-08-07 korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1748-07-06. Kornett därst. 1751-08-31. Stabslöjtnant. Avsked 1760-07-21. Löjtnant i holländsk tjänst. Kapten vid regementet Waldeck i Holland. Var död 1791-09-05 vid bouppt. efter modern. Gift med Dianette Elisabet Nagelin, från Mengeringhausen i Furstenberg.

Barn:

 • Carolina, född 1770, död 1811-12-20 i Marpurg. Gift där med handlanden Johan Conrad Filies.
 • Gustaf Ernst, född 1771-10-01. I österrikisk krigstjänst. Död 1790.
 • Henrietta Christina, född 1774 i Frankfurt am Main, död 1838-03-10 i Stockholm. Gift (1806) med grosshandlaren i Lübeck Georg Ludvig Leithoff, som kom till Sverige, men sedermera reste ur riket.
 • Fredrik Adolf, född 1778. Fänrik. Död 1824. Se Tab. 3

TAB 3

Fredrik Adolf (son av Carl Gustaf, Tab. 2), född 1778-09-01. Först i österrikisk krigstjänst, sedan fanjunkare i lantgrevens av Hessen tjänst. Rustmästare vid Engelbrechtenska regementet i svensk tjänst. Fänrik. Död 1824-10-13 i Stockholm. Gift med Rosa Helena Saboretti von Mannsburg, född 1780, död 1836-03-11 i Wien.

Barn:

 • Fredrik Adolf, född 1811. Riksbankskassör. Död 1876. Se Tab. 4.
 • Vilhelm Teodor, född 1812-07-27, död ung.
 • Carl Olof, född 1814-07-27, död ung.
 • Helena Vilhelmina, född 1816-03-06, död ogift 1874-04-19 Lugnet

TAB 4

Fredrik Adolf (son av Fredrik Adolf, Tab. 3), född 1811-05-14 i Nyköping. Student i Uppsala 1828. Kameralexamen 1833. Extra ordinarie kontorsskrivare i rikets ständers bank s. å. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. Bokhållare vid bankodiskontverket 1842. Registrator 1843-11-16. Kassör 1855-05-19. RVO 1868-06-03. Död 1876-04-25 i Stockholm och utgick ätten med honom. Gift 1840-04-11 i Stockholm med Emma Lovisa Hellgren, född där 1816-01-22, död 1873-05-11 i nämnda stad, dotter av skorstensfejaremästaren därst. Johan Fredrik Hellgren och Maria Teresia Braun.

Barn:

 • Valfrida (Lilly), född 1840-06-24 i Stockholm, död 1901-09-04 Steninge. Gift 1859-01-22 i Stockholm med grosshandlaren i nämnda stad, KVO1kl, RNO m. m. Johan Bäckström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1851-05-31 i Stockholm med Carolina Fredrika Matilda Westerling, född 1830-06-27 i nämnda stad, död där 1857-05-18, dotter av lärftskramhandlaren Johan Isak Westerling och hans 1:a fru Sofia Vilhelmina Westberg), född 1826-07-14 i Umeå, död 1902-02-04 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.