:

Ållongren i Östergötland nr 42

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ållongren i Östergötland nr 42 †

Adlad 1529-06-24, introd. 1625. Utdöd i slutet av 1600-talet.

Redan under medeltiden förekomma personer, som förde två eller tre ållon på en gren i vapnet, såsom häradshövdingen i Vättle härad Olof Henriksson (1415–1428), Klara klosters syssloman Jöns Laurensson i Holm, Upps. (1421–1438) och väpnaren Bengt Klausson, som med konung Karls och riksrådets tillstånd köpte Ljusfors i Kullerstads socken, Ög., till frälse 1456. Han levde ännu 1488 och efterlämnade i sitt före 1460 ingångna första gifte med riddaren och riksrådet Bengt Stenssons (Natt och Dag) änka Anna Andersdotter, dotter av Anders Andersson (tre rutor) i Slestad i Slaka socken, Ög., och Elisif Jönsdotter (Geet), endast två döttrar, Margareta, stammoder för adliga ätten Geete, och Elsa, gift med väpnaren Laurens Svensson (bölja), vilkens son väpnaren Jöns Laurensson innehade Ljusfors som sätesgård 1516. Något samband mellan dessa och den äldste kände stamfadern för den introducerade ätten Ållongren i Östergötland har dock icke kunnat utrönas.


1Ridderstad, Lexikon öfver Östergötland. 2GIr. 3Handbörds dombok 1616 (OA). 4SH, liber caus., vol. 3 (OA). 5SH, liber caus., vol. 89 (OA). 6Pt, Årg. 13, sid. 59. 7Kugelberg, Första livgrenadjärregementets historia (1930). 8Skärkinds dombok 1640 (OA). 9At (Sch). 10Bankekinds dombok 1688 (OA). llRA militaria (OA). 12Bankekinds dombok 1685 (OA). 13AK. Reduktionsdep. brev den 20 mars 1693.

TAB 1

Jöns Jonsson. Köpte tre spann jord i Halleby i Skärkinds socken Östergötlands län 1514 och ytterligare åtta spann jord i östra gården i Halleby 15161. Adlad13 1529-08-24 (S:t Bartholomei dag). Satt i en konungens nämnd i Söderköping 15332. Var närvarande vid mönstringen med frälset utanför Varberg 1534-12-20 och vid vapensynen i Lund fastlagstiden 1535.2 Gift med Magdalena Lillietopp till Strömsnäs.

Barn:

  • Erik Jönsson i Halleby. Anställd i tjänst (lantråd?) hos hertig Magnus av Östergötland. Gift med Brita Gustafsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Axel Jönsson [Lillie af Greger Mattssons ätt], död 1577), levde ännu3 1616-10-05, dotter av Gustaf Larsson, till Strömsnäs i Högby socken Kalmar län, som förde det gamla Slangvapnet, och Sigrid Andersdotter (en Snedbjälke).

Barn:

  • Olof Eriksson, till Halleby. Var hövidsman för fotfolk, i konung Sigismunds tjänst 1596. Död omkr. 1598. Gift med Dordi Christiernsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o, trolovad 1600-06-12, med Knut Ulfsson [halvhjort] till Flishult, död i landsflykt före 1615)4, begraven 1643-07-23 i Skärkinds kyrka6, dotter av Christiern Johansson (lilja) till Värnäs i Värna socken Östergötlands län och Catharina Larsdotter (Hjortösläkten eller Ulfsparre).

Barn:

  • Peder Olofsson Ållongren, till Strömsnäs. Nämnes såsom fru Dordis äldste son4. Tillkännagav 1616-10-05 inför Handbörds häradsrätt, att Sven Jönsson i Silberga igenlöst den skattejord, som Peders farmoder fru Brita på Strömsnäs haft i pant.3
  • Johan Ållongren, född 1595. Kapten. Död 1653. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Ållongren (son av Olof Eriksson, Tab. 1), till Halleby i Skärkinds socken, Värnas i Värna socken och Sixtorp i Gammalkils socken (alla i Ög.), född 15956. Löjtnant vid Östgöta landsregemente 16227. Processade med Olof Hård om mödernegården Tranhult i Femsjö socken Jönköpings län, som hans styvfader försålt, till vilken försäljning hans moder enligt hennes attest 1624-09-20 aldrig givit sitt tillstånd5. Introd. 1625 under nr 6, vilket nummer sedan ändrats till 42. Kapten. Begraven 1653-04-17 i Skärkinds kyrka Han tilltalades 1640 inför rätta av sin förra tjänstepiga Anna Jönsdotter för att han lägrat henne under äktenskapslöfte8. 'Hade dessutom med en annan, Ingel, som var hans deja, även haft barn, men låtit henne sammanvigas med en skomakare vid namn Peder Andersson'. Gift 1643-02-25 på Halleby med Brita Kagg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1654-01-16 på Halleby med kaptenen Erik Galle i Sverige, död 1658), född 1623-06-12, död 1656 på Halleby och begraven s. å. 23/11 i Skärkinds kyrka, dotter av översten Matts Kagg, och Märta Ulf af Horsnäs.

Barn:

  • Christer, döpt 1644-02-18 på Halleby. Ägde Skravestad i Örtomta socken och Elltorp i Björsäters socken Östergötlands län, som båda tillhört hans moders morfader Johan Christersson (Ulf af Horsnäs). Skänkte en oblatask med årtalet 1684 till Örtomta kyrka 9. Levde 1688-05-00.10 Han var den sist kvarlevande av bröderna och slöt troligen ätten på svärdssidan.
  • Johan, till Värnäs, som han 1674-08-10 försålde till sin svåger Strömfelt. Född 1644-11-19 på Halleby och döpt 1645-02-02. Korpral under greve Königsmarck i Bremen 1664. Fänrik vid ett schweiziskt regemente i Frankrike. Reducerad vid fredsslutet. Hovjunkare 1666. Uppgav 1668-07-23 att han önskade inträda som löjtnant vid Östgöta regemente till fot11. Kaptenlöjtnant vid sistnämnda regemente 1673-01-07. Kapten 1678. Avsked i 1682[7]. Upprättade sitt testamente12 1682-02-06. Död ogift s. å. 25/12 på Skravestad och begraven i Örtomta kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • Dordi, döpt 1646-04-05 på Halleby.
  • Agneta, född 1647, död Landsjö s socken Östergötlands län och begraven 1708-02-14 i Kimstads kyrka. Ägde Landsjö samt Fyllingarum i Ringarums socken Östergötlands län, vilken sistnämnda egendom hon efter mannens död försålde till generallöjtnanten friherre Jakob Burensköld. Gift 1671-01-01 med ryttmästaren Carl Filip Strömfelt, född 1644, död 1690.
  • Mattias, född 1649-01-18 på Halleby. Student i Helmstädt 1661–1665 och i Wittenberg 1665, varifrån han erhöll akademiska senatens intyg 1667-05-24. Död ogift 1672-06-12 i Stockholm.
  • Beata, levde änka 1682. Gift med ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Nils Carlsson, död 1674.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: