:

Kagg nr 18

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Kagg nr 18 †

Friherrlig 1651-10-16, introducerad 1652. Grevlig 1653-10-02, introducerad 1654, utdöd 1661-11-19.

Lars Kagg, friherre och greve Kagg (son av Nils Kagg, se adlad ätten Kagg, Tab. 7), greve till Sölvesborg, friherre till Tohmajärvi i Kexholms norra län, herre till Fjällskäfte i Floda socken, Södermanlands län, Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län, Sjöstorp i Ödeshögs socken, Östergötlands län och Ramsjöholm i Svartarps socken, Jönköpings län. Född 1595-05-01 (05-18) på sin fädernegård Kjellstorp i Örslösa socken, Skaraborgs län. Uppfostrades törst i faderns hus, sedan hos Erik Ribbing på Vargarn. Tagen till hovet 1609 av konung Carl IX:s gemål drottning Christina. Följde 1611 kronprinsen Gustaf Adolf och en del av armén till Småland, varvid han vid flera tillfällen visade mot danskarna en behjärtenhet, som mycket behagade bemälte prins, vilken därför gjorde honom till sin liv- och kammardräng. Antogs 1616 vid prins Moritz' av Oranien garde, varest han tjänade i två år sAsom gemen och ett år såsom gefreiter. Fänrik vid överste Herm. Franks regemente i kurfursten Fredriks av Pfalz, vald konung av Bömen, sold. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1620. Hovjunkare bos konung Gustaf II Adolf. Kaptenlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente infanteriregemente 1621-03-00. Kapten vid Östgöta infanteriregemente infanteriregemente 1621-03-00. Regementskvartermästare 1621-06-00. Överstelöjtnant 1622. Generaladjutant för hela infanteriet 1625. Vice ståthållare på Närvä och Ivangorod 1626-08-06. Överste för Jönköpings infanteriregemente 1628-02-12. Kommendant i Brandenburg, Ratenau och Spandau 1631-08-29. Guvernör över staden och stiftet Magdeburg 1632. Överste för livgardet och generalmajor under hertigen av Luneburg 1632. Generalmajor vid svenska krigshären i Preussen 1635-04-27 samt överste för Västgöta infanteriregemente 1635-04-27. Krigsråd 1636. Häradshövding i Kinnevalds härad i Småland 1639-09-23 och i Vadsbo härad i Västergötland 1640-09-01. Riksråd och krigsråd 1641-04-14,. Uppflyttades i dåvarande riddarklassen 1642-12-18. Generallöjtnant 1643. Lagman i Östergötland 1644-12-31. Fältmarskalk 1648-02-29. Friherre 1651-10-16, jämte sin broder Nils med Tohmajärvi pogost till friherrskap (introducera 1652 under nr 27). Greve 1653-10-02 med Mariestad till grevskap, vartill han skulle skriva sig, men vilket sedermera blev till Sölvesborg, vilken stad han fick till sitt grevskaps förbättring (introducera 1654 under nr 18). Lagman i Västergötland och åter häradshövding i Vadsbo 1654-09-16. Riksmarsk och generaltältherre 1660, president i krigskollegium och en av konung Carl XI:s förmyndare 1660-10-23. Död barnlös 1661-11-19 i Stockholm och slöt således själv sin grevl. ätt samt bisatt i Jakobs kyrka och begraven 1662-06-08 i Riddarholmskyrkan men ligger jämte sin fru begraven i ett av honom uppbyggt, med latinska inskriptioner och vapen försett, präktigt gravkor vid Floda kyrka Södermanlands län. 'Han var en av konung Gustaf II Adolfs tappraste och lyckligaste krigare samt stod i mycken nåd, så hos bemälte konung som hos drottning Christina och konung Carl X Gustaf, vilken ofta inhämtade hans råd. Gift 1628-03-09, Mossebo med Agneta Ribbing, född 1609-06-13, på Fjällskäfte eller Vadstena slott, död 1685-06-18, och begraven 1689-05-12 i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet, ståthållaren och lagmannen Lindorm Pedersson Ribbing nr 15 och Märta Bonde nr 11. Hon skänkte 1661 ett hus i Stockholm till boställe för kyrkoherden i Riddarholmen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: