:

Rosenholtz nr 651

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenholtz nr

Adlad 1656-03-13, introducerad 1660. Utdöd före 1720.


TAB 1

Claes Holtz, adlad Rosenholtz, till Aneby i Bredestads socken, Jönköpings län och Hjortö i Hjorteds socken, Kalmar län. Född omkring 1613. Kapten vid dalregementet 1648 och ännu 1655 'och hade tjänt kronan en rund tid troligen och tappert'. Adlad 1656-03-13 (introducerad 1660 under nr 651). Major. Död 1673 på Hjortö och begraven 1673-08-31 i Hjorteds kyrka. Gift med Brita Kagg, född 1627, död 1707-09-01 i Tuna socken, Kalmar län och begraven 1707-10-27, dotter av kaptenen Lennart Kagg, och Anna Ivarsdotter Ulfsparre.

Barn:

 • Anna Elisabet, död 1681 och begraven 1681-03-06 i Jönköpings kyrka (Jönköpings kyrkoarkiv) Gift 1680-06-11 med överstelöjtnanten och kommendanten på Vaxholm Magnus Gabriel Sparrman, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1682 med Maria de Bruyn, född 1662, död 1692, dotter av handlanden Anton de Bruyn och Catharina Steenberg, gift 3:o 1692 med Ingrid Bure, död 1721, dotter av professorn Johan Bure och Anna Hartig, gift 4:o 1723 på Kapellstrand med Elisabet Dorotea Wrangel, född 1696-03-01 på Runa gård, död 1724 på Kapellstrand, dotter av översten Claes Johan Wrangel och Anna Margareta Rehbinder, gift 5:o 1725 med Elisabet Winterman, död 1729, gift 6:o med Anna Catharina Stadia, död 1737, gift 7:o 1738 med Christina Hägg, som efterlevde) , född 1654-06-12, död 1746-08-27 i Sigtuna, broder till häradshövdingen Erik Sparrman, adlad Sparrsköld.
 • Cecilia, döpt 1660-09-16 på Hjortö.
 • Märta, döpt 1662-01-01 på Hjortö, död ogift före 1685-02-27
 • Regina Elisabet, född 1663. Död 1726 Näs och begraven 1726-08-01 i Torpa kyrka. Gift 1687-09-07 med löjtnanten Axel Johan Fahnehielm, född 1642, död 1723.
 • Brita Christina, död 1727 på Hjortö och begraven 1727-02-08 i Hjorteds kyrka. Gift 1698-09-07 på Hjortö med ryttmästaren Adam Schildt, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1714.

TAB 2

Gustaf (son av Claes Holtz, adlad Rosenholtz, Tab. 1), till Strömstorp (Mariannelund) i Hessleby socken, Jönköpings län, vilket han 1698-08-24 tillbytte sig (KA, ersättningsakt 22 (OA)) mot Ribbingsnäs i Barkeryds socken, Jönköpings län, som han erhållit genom sitt gifte, samt Harlinge (KA, ersättningsakt 22 (OA)) i Bettna socken, Södermanlands län. Volontär vid prins Carls livregemente 1684. Förare vid prins Carls livregemente 1685. Fänrik vid Jönköpings regemente 1686-08-06. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1692-09-15. Dömd från tjänsten 1697-12-29. Kapten vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-12-25. Avsked 1702-03-11. Dömd till döden omkring 1710 för begången blodskam med »dess» syster, men lyckades rymma ur landet och levde sedan utrikes (KA, ersättningsakt 22 (OA). Var död 1720. Strömstorp reducerades från honom genom reduktionskommissionens brev 1709-12-09. Gift 1692-08-12 Ribbingsnäs med Ebba Ribbing, döpt 1670-03-31 i Stockholm, död 1737-03-06 Granbohult, dotter av översten och lagmannen Lennart Ribbing, och Birgitta Lilliecrona.

Barn:

 • Ulrika, född 1696-07-31 Julsäng
 • Brita Regina, född 1698-12-28 på Hjortö.

TAB 3

Lars (son av Claes Holtz, adlad Rosenholtz, Tab. 1), till Hjortö i Hjorteds socken, Kalmar län. Lät genom brev ursäkta sitt uteblivande från riksdagen 1689 och säger sig då vara den ende inom riket av släkten. Brodern Gustaf lärer nämligen då varit utrikes. Gift, men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Claes Alexander, döpt 1682-09-03 på Hjortö, begraven 1687-03-04 i Hjorteds socken.
 • Brita Christina, döpt 1683-10-26 på Hjortö.
 • Lennart, döpt 1688-05-20 på Hjortö, död på Hjortö 1689 och begraven 1689-01-31.
 • Brita Catharina, född 1690, död 1701 på Hjortö och begraven 1701-08-18.
 • ?Maria Christina. Gift 1719-02-10 på Hjortö med jägerifiskalen Peter Lindh.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: