:

Galle i Sverige nr 162

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Galle i Sverige nr 162 †

Adlad 156(3), introd. 1627. Sannolikt utdöd i slutet av 1600-talet.

TAB 1

Joen Markusson. Bonde på gården Kärringe i Angelstads socken Kronobergs län. Gift med Kerstin Olofsdotter, dotter av Olof Galle d. ä., som i vapnet förde en sparre över ett blad, och Ingrid Pedersdotter av Elmterydssläkten, som förde en halv hjort på ett hälleberg. Sönerna Jöran, Gunnar och Per upptogo mödernevapnet och namnet, rustade för egna gårdar och upptagas i frälselängderna från 1500-talets senare hälft.

Barn:

  • Gunnar Galle, adlad Galle, till Förarp i Tutaryds socken och Ugglansryd i Ryssby socken (båda i Kron.). Ägde dessutom en tid Kärringe, ävensom Töstorp och Stökeboda, båda i Rydaholms socken Jönköpings län. Adlad av konung Erik XIV omkr. 1563. Dödad 1568. Gift 1:o med Brita Olofsdotter (Böllja), dotter av Olof Andersson till Hinsekind. Gift 2:o 156(7) med Carin Jönsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1569 med Jöns Jönsson (Gyllensparre), död 1577. Gift 3:o 1585 med Filip Ulf, död 1599], död 1604, dotter av Jöns Håkansson (Lillie, av Greger Mattssons ätt, nr 6). och hans 2:a fru Anna Jönsdotter (Ållonstielke).

Barn:

  • 2. Gunnar, till Fröö i Skärkinds socken Östergötlands län. Född 156(8). Först anställd i tjänst hos riksrådet Gabriel Gabrielsson Oxenstierna, sedan vid hovet. Kallas knekthövidsman. Introd. 1627 under nr 134, vilket sedan ändrades till 162. Arkli- och rustmästare på Johannisborgs slott vid Norrköping. Död 1649-10-18 på Fröö och begraven 1650-01-27 i Skärkinds kyrka. Gift omkr. 1610 med Beata Lilliehöök, död 1669-02-11 på Fröö och begraven s. å. 24/10 i Skärkinds kyrka, dotter av Peder Eriksson (Lilliehöök af Fårdala) och Anna Henriksdotter (Gyllensparre).

Barn:

  • Anna, levde ännu 1675. Gift, men med vem är ej känt.
  • Jöran, till Fröö. Fänrik vid livgardet 1638-10-20. Ihjälstack i brådskillnad majoren vid Södermanlands regemente Jöran von Berg 1641-06-06. Rymde men fick lejd 1643. Återkom till livgardet som kapten 1645-02-00. Avsked 1646-06-02. Död ogift 1668-03-23 på Fröö och begraven s. å. 25/10 i Norrköping.
  • Brita, född 1620 på Fröö, död där 1676. Gift 1672-01-07 i Skärkinds socken med Henrik Henriksson Primrose, nr 640, född 1641, död 1674.
  • Catharina, död 1695-05-02 på Fröö och begraven s. å. 9/6 i Skärkinds kyrka. Gift 1:o 1673-04-24 med löjtnanten Jochim Redmer. Gift 2:o 1682-04-00 med kaptenen Johan von Buchfelt, död 1690 på Fröö och begraven s. å. 19/10.

TAB 2

Erik (son av Gunnar, Tab. 1), till Haleby i Skärkinds socken. Född på Fröö. Var löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1651. Kapten därst. 1654. Död 1658-04-00. Gift 1654-01-16 på Haleby med Brita Kagg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1643-02-25 på Haleby med Johan Ållongren i Östergötland, född 1595, död 1653), begraven 1656-11-23 i Skärkind, dotter av överstelöjtnanten Mats Kagg, och Märta Ulf af Horsnäs.

Barn:

  • Beata Rosina, född 1654, död 1721-02-08 på Lunnebjörke i Skärkinds socken och begraven s. å. 25/5. Gift 1671-03-02 Skattne s socken Östergötlands län med kaptenen Erik Rosenstråle, född 1644, död 1717.

TAB 3

Olof (son av Gunnar, Tab. 1), till Bricksta i Klockrike socken Östergötlands län, som han bebodde redan 1640 och som kallas hans sätesgård tills den på 1680-talet reducerades. Levde ännu 1688, men var död 1693-05-26. Gift med Sibylla Regina Wälssen, som levde 1670.

Barn:

  • Juliana, begraven 1688-04-01 i Klockrike socken. Gift med befallningsmannen Bengt Styrbohm i Bricksta, död omkr. 1703.
  • Axel, nämnes som dopvittne 1674 och 1676 i Brunneby socken Östergötlands län.

Källor

Personh. Tidskrift år 1911, Ätten Galle i Sverige.

1Pt XIII (1912).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: