:

Gyldenstolpe nr 504

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Gyldenstolpe nr 504
Vapensköld för adliga ätten Gyldenstolpe nr 504

Adliga ätten Gyldenstolpe nr 504 †

Adlad 1650-10-19, introd s å, † 1831-04-11

TAB 1

Olof, bonde i Ångermanland.

Barn:

 • Olaus Olai Angermannus, komminister och hospitalpredikant. se Tab 2.

TAB 2

Olaus Olai Angermannus, (son av Olof Tab 1), komminister i Pjätteryds pastorat i Växjö stift; hospitalpredikant i Växjö. Gift med Gunilla Erlandsdotter, dotter av kyrkoherden i Pjätteryds pastorat Erlandus Petri och Karin Nilsdotter Räf. Han fick 1568-11-11 av kung Johan III 4 tunnor spannmål av tionden.

Barn:

 • Michael Olai Wexionius, adlad Gyldenstolpe, född 1609, † 1670. Assessor och häradshövding. se Tab 3.
 • Margareta Angermannia. Gift med frälsefogden i Tävelsås Per Svensson.

TAB 3

Michael Olai Wexionius, adlad Gyldenstolpe, (son av Olaus Olai Angermannus Tab 2), till Jaakkola och Kerrola i Reso sn, m fl gods i Finland; född 1609-02-16 i Pjätteryds Prästgård, Pjätteryds sn; student i Uppsala 1626-04; fil mag där 1632; fortsatte sina studier vid universiteten i Wittenberg, Marburg, Groningen och Leiden 1632-1636; adlad 1650-10-19, assessor i Åby hovrätt, häradshövding i Vättle, Askims och Hisings härader i Älvsborgs län och i Österbotten; † 1670-06-28 i Åbo och ligger jämte sin hustru begravd i domkyrkan där. Gift 1637-09-24 i Algutsboda Prästgård med Susanna Crucimontana, född 1617-04-18, † 1669-03-16 i Åby och begravd s å 20/5 i Åby domkyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Algutsboda, magister Nicolaus Svenonis Crucimontanus och Magdalena Grip.

Barn:

 • Susanna Gyldenstolpe, levde änka. Gift 1655-09-29 med biskopen i Lunds stift, teol doktor Enevaldus Svenonius, född 1617-12-24 på Bro gård i Annerstads sn, † 1688-04-18 i Åby och begravd i domkyrkan där.
 • Gabriel Gyldenstolpe, född 1640-12-19; student i Åbo 1650; fänrik vid Gustaf Horns reg; löjtnant där; regementskvartermästare vid Karelska infanterireg:t 1662; † ogift 1666-07-05 i Riga och begravd i Åby domkyrka.
 • Nils Gyldenstolpe, friherre och greve Gyldenstolpe, född 1642, † 1709. Se grevliga ätten Gyldenstolpe, Tab 1.
 • Daniel Gyldenstolpe, född 1645; assesor; † 1691. se Tab 4.
 • Sofia Gyldenstolpe, levde änka 1694. Gift 1671-08-03 i Åby med kaptenen Henrik Silfversvan.
 • Samuel Gyldenstolpe, född 1649-10-24; student i Åbo 1660; bibliotikarie vid Åbo akademi 1668-05-29; politk- och historieprofessor där 1671-06-08; häradshövding i Övre Satakunda härad i Finland 1681; † ogift 1692-04-09 och begravd s å 16/8 i Åbo domkyrka.
 • Sabina Gyldenstolpe, född 1652-06-23 i Åbo, † där s å 14/8 och begravd s å 23/11 i Åbo domkyrka.
 • Sara Gyldenstolpe, levde 1706. Gift med häradshövdingen Johan Spof, adlad Spofvenhielm, född 1650, † 1705.
 • Carl Gyldenstolpe, † späd.
 • Carl Gyldenstolpe, student i Åbo 1665; gick i krigstjänst 1677; gick i Holländsk tjänst och blev slutligen överstelöjtnant vid Upplands femmänningsinfanterireg. † barnlös 1710-05-24. Gift, efter ansökan, som bifölls 1709-11-17, med Magdalena Signac, i hennes 2:a gifte.
 • Gustaf Gyldenstolpe, student i Åbo 1665.
 • En dotter, † barn.

TAB 4

Daniel Gyldenstolpe, (son av Michael Olai Wexionius, adlad Gyldenstolpe Tab 3), född 1645-02-12 i Åbo; student där 1650; sekreterare hos riksdrotsen greve Per Brahe 1667: assossor i Åbo hovrätt 1670-11-14; häradshövding i Övre Satakunda härad 1675-12-18; avsked 1681, men kvarstod i assessorsämbetet. Gift 1676-05-12 i Åbo med Helena Christina Grass, född 1657, † 1745, dotter av landshövdingen Gustaf Grass, friherre Grass, och Margareta de la Motte.

Barn:

 • Margareta Juliana Gyldenstolpe, gift med löjtnanten Johan Stålhane, i hans 1:a gifte, † 1724.
 • Susanna Gyldenstolpe, † 1710. Gift med kaptenen vid Björneborgs infanterireg Erik Forselius, † 1708 i Riga.
 • Niklas Adolf Gyldenstolpe, född 1680, † 1687 och begravd s å 21/11 i Åbo domkyrka.
 • Gustaf Mikael Gyldenstolpe, född 1682; kapten; † 1732. se Tab 5.
 • Helena Gustaviana Gyldenstolpe, gift med kaptenen vi Tavastehus reg Daniel Kraak.
 • Ett barn, begr 1688-07-25 i Åbo domkyrka.
 • Daniel Gyldenstolpe, född 1689; kapten; † 1745. se Tab 7.
 • Nils Gyldenstolpe, född 1690; fänrik vid Åbo läns infanterireg; † ogift 1713-10-06 i striden vid Pälkäne.
 • Benjamin Gyldenstolpe, född 1691 posthumus, † s å och begr 1692-02-23 i Åbo domkyrka.

TAB 5

Gustaf Mikael Gyldenstolpe, (son av Daniel Gyldenstolpe Tab 4), född 1682-03; student i Åbo 1695; fänrik vid Åbo läns fördubblingsintanterireg 1700-11-07; konfirm fullm 1701-11-07; löjtnant vid Åbo läns reg; kapten vid Björneborgs reg 1720-11-18; † 1732-01-06 och jordfäst i Kangsala kyrka, begr s å 22/2 i Åbo domkyrka. Han blev fången vid Poltava och förd till Moskva, varifrån han rymde 171(5). Gift 1723 med Eva Elsa de Carnall, född 1709-09-24, † 1797-05-12 på Artukais i Reso sn, dotter av majoren Ferdinand de Carnall, och Anna Catharina Sjödahl.

Barn:

 • Margareta Helena Gyldenstolpe, född 1725-07-03 i Kangsala sn, liksom syskonen, † död där s å 14/8.
 • Edvard Gyldenstolpe, född 1726-10-24 (1727-11-01 på Kangsala enl egenhändig meritförteckning); fänrik vid prinsens av Anhalt reg i fransk tjänst; major; † ogift 1789-04-05 i Åbo. Under tjänsten i Frankrike deltog han i alla arméns rörelser och blev 1759 i bataljen vid Bergen op Zoom blesserad; gjorde, såsom handledare först för greve Magnus Fredrik Brahe och sedan för en rysk greve Narijkin vidsträckta resor genom Europa.
 • Nils Gyldenstolpe, född 1728-07-03, † 1730-09-12 i Kangsala sn.
 • Carl Gyldenstolpe, född 1730-02-28, † s å 5/3 i Kangsala sn.
 • Daniel Ferdinand Gyldenstolpe, född 1731; lanthushållare; † 1776. se Tab 6.

TAB 6

Daniel Ferdinand Gyldenstolpe, (son av Gustaf Mikael Gyldenstolpe Tab 5), född 1731-02-21; levde tjänstlös som lanthushållare i Finland på sin gård Jaakkola i Reso sn; † 1776-06-27. Gift med Margareta Eleonora Ross, i hennes 1:a gifte (g 2:o 1779 m professorn i Åbo Vilhelm Robert Nääf, f 1721, † 1783-02-12), född 1745-01-22, † 1802-03-03 på Artukais i Reso sn, dotter av lektorn vid Åbo katedralsskola, professorn Herman Ross och hans 1:a hustru Catharina Charlotta Wallenstierna.

Söner:

 • Carl Edvard Gyldenstolpe, finsk friherre; född 1770-08-07 i Åbo; finsk friherre 1827-04-15 och introd på riddarhuset i Finland under nr 31 bland friherrar 1829-07-16; vice ordförande i senatens justitiedepartement; † ogift 1831-04-11 i Helsingfors och begravd s å 21/4 på Helsingfors stads gamla begravningsplats. Med honom utgick adliga ätten Gyldenstolpe.
 • Herman Ferdinand Gyldenstolpe, född 1774, † s å.

TAB 7

Daniel Gyldenstolpe, (son av Daniel Gyldenstolpe Tab 4), född 1689 i Åbo; premiärkapten 1741-08-11; † 1745-02-17 i Stockholm, bisatt s å 26/2 i Enköpings-Näs kyrka och begr s å 21/3 i Jakobs kyrka i Stockholm. Han bevistade fälttågen i Norge 1718 och Finland 1741-42. Gift 1738-01-10 på Brunnsholm i Enköpings-Näs sn med friherrinnan Ulrika Beata von Danckwardt, döpt 1719-09-29 i Stockholm, † 1745-06-11 och begravd s å i Jakobs kyrka, dotter av landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, och hans 2:a hustru Christina Maria Gyllenanckar.

Barn:

 • Carl Edvard Gyldenstolpe, född 1739-09-06 i Stockholm; major vid skånska artilleribrigaden 1791-01-01; † barnlös 1793-10-04 i Kristianstad och begr s å 9/10. Han bevistade med tapperhet pommerska kriget och blev därunder sårad. Gift 1777-07-12 på Norra Kulhult i Byarums sn med Helena Maria Lilliewall, född 1749, † 1823-06-26 i Kristianstad.
 • Gustaf Gyldenstolpe, född 1743-06-20 i Stockholm, † 1744-01-20 i Enköpings-Näs sn.
 • Christina Ulrika Gyldenstolpe, född 1744-12-06, †1745-02-03 i Enköpings-Näs sn.

KÄLLOR

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


: