:

Af Harmens nr 2209

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Harmens nr 2209 †

Adlad 1809-10-13 enl. 37 § R.F., introd. 1810. Utdöd 1907-02-08.


1Wn. 2Ssn. 3Hc. 4Blr. 5SAB.

TAB 1

Henrik Harmens, född 1656-07-12 i Stralsund. Kryddkramhandlare i Stockholm. Död där 1737-01-10. Gift 1685-05-03 i Stockholm Nikolai förs.1 med Magdalena Törne, född 1667-02-11, död 1704-09-19, dotter av politieborgmästaren i Stockholm Hans Olofsson Törne och hans 2:a fru Ingrid Carlsdotter Ekenbom samt syster till kommerserådet Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, och kamreraren Lorentz Hansson Törne, adlad von Törne.

Barn:

 • Gustaf Harmens, född 1699-11-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1717. Kanslist i k. kansliet. Kanslist i sundhetskollegium 1721. Promov. med. doktor i Hardwich 1731-08-20. Extra ordinarie professor vid akademien i Lund 1732-05-08. Med. och fys. professor därst. 1735. Akademiens rektor 1737, 1751 och 1763. Tjänstfri 1771. Död 1774-11-28 i Lund. Gift 1737-01-04 i Lund med Margareta Liboria Hegardt, adlad von Hegardt, född 1719-07-23 i Lund, död 1792-07-28 Ruda, dotter av domprosten i Lund doktor Martin Hegardt och Liboria von Corswanten.

Barn:

 • Henrik Harmens, adlad af Harmens, född 1749-09-17 i Lund. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1768-10-01. Student i Lund 17632. Korpral vid nämnda regemente 1769-10-03 och vid Smålands kavalleriregemente 1773-10-28. Kornett vid sistnämnda regemente 1774-02-23. Löjtnant därst. 1779-07-22. Ryttmästare 1785-09-27. Majors avsked 1786-12-14. Adlad 1809-10-13 enligt 37 § RF (introd. 1810-05-08 under nr 2209). Död 1811-07-02 på sitt efter morbrodern, statssekreteraren, frih. Pet. Fredr. von Hegardt, ärvda gods Berga i Högsby socken, Kalmar län samt begraven på Högsby kyrkogård. Gift 1787-09-14 på Berga med sin morbroders styvdotters dotter Anna Regina Braun, född 1771-05-27 på Berga, död 1831-02-25 i Kalmar, dotter av kammarherren Hampus Vilhelm Braun, och friherrinnan Ulrika Fredrika von Nolcken.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1790-02-18 på Berga, liksom syskonen, död där 1791-02-12.
 • Henrik Otto, född 1792-11-10, död 1798-10-01.
 • Carl Vilhelm, född 1794-03-03, död 1795-07-08 på Berga. Alla tre ligga begraven på Högsby kyrkogård.
 • Anna Ulrika Margareta, född 1795-03-27, död 1830-03-02 i Kalmar. Gift 1812-08-04 på Berga med statssekreteraren Lars Arnell, född 1781, död 1856.
 • Nils Gustaf. Adelsman vid faderns död 1811. Född 1796-09-12. Student i Lund 1809-10-03. Kornett vid livregementets husarer 1814-07-12. Löjtnant därst. 1822-03-05. Död ogift 1821-01-22.
 • Henrik Otto, född 1799. Kammarherre. Död 1855. Se Tab. 2
 • Liboria Fredrika Eleonora, född 1801-08-10, död 1852-10-06 på Gottfridsdal (Gårdveda) i Gårdveda socken, Kalmar län. Gift 1819-09-09 på Berga med överstelöjtnanten Jakob Edvard Carleson A, född 1792, död 1847.
 • Peter Fredrik, född 1805-04-25. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Utexaminerad3 1822-12-17. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1823-01-25, vid Smålands husarregemente 1826-04-25 och vid livregementets husarkår4 1827-04-25. Avsked 1828-01-23. Död ogift 1834 på Berga.

TAB 2

Henrik Otto (son av Henrik Harmens, adlad af Harmens, Tab. 1), adelsman vid äldre broderns död 1824. Född 1799-07-15 Berga. Student i Lund 1810-09-29. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Premiärkorpral därst. 1814. Utexaminerad3 1815-09-25. Fänrik vid livregementets grenadjärkår s. å. 3/10 löjtnant därst. 1820-03-30. Kaptens karaktär 1825-07-21. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i grenadjärkåren 1827-04-25. Kammarherre hos drottningen s. å. 23/6. Avsked ur krigstjänsten 1829-04-04 och från kammarherrebefattningen5 1834-03-30. RNO 1853-04-28. Död 1855-04-05 i Stockholm. Ägde Berga, Ruda, Stora Hanås, Odensvi, Ekeby, Hornö och Fågelfors, alla i Småland. Gift 1825-10-28 i Florens med Laura Camille Eenens, född 1804-05-04 i Vilvorde i Belgien, död 1879-12-09 Ruda. Dotter av godsägaren Josef Gaspard Eenens och Camille Rafeau.

Barn:

 • Henrik Gustaf, född 1826-09-38, död 1833-06-04 på Berga.
 • Camille Sofia, född 1829-05-03 på Berga, död 1890-02-01 i Köpenhamn. Gift 1850-09-22 på Berga med kammarherren, danske envoyén vid hovet i Italien baron Frantz Preben Bille-Brahe, född 1824-11-01 i Köpenhamn, död 1882-04-14 i Heidelberg.
 • Henrik Gustaf Ferdinand, adelsman vid faderns död 1855. Född 1834-06-08 på Berga. Student i Uppsala 1859. Tjänstg. kammarjunkare 1860-02-04. Kammarherre 1864-05-26. Tjänstg. hos drottning Lovisa 1867-03-01. RUDO 1869-08-03. Tjänstfri vid hovet 1871. RNO 1878-11-30. Död barnlös 1907-02-08 i Hälsingborg och utgick ätten med honom. Gift 1:o 1866-06-12 på Ulriksdals lustslott med hovfröken, grevinnan Anna Fredrika Horn af Åminne, född 1836-04-24 i Stockholm, död 1873-02-01 på Berga, dotter av kammarherren, greve Arvid Sigismund Horn af Åminne, och Anna Fredrika Sofia Arnell. Gift 2:o 1875-09-06 i Jönköping med Alma Ellen Vilhelmina Ekström, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1882-09-27 med ryttmästaren, greve Carl Gustaf Fredrik Wirsén, från vilken hon blev skild, född 1850, död 1913), född 1855-02-02, dotter av landshövdingen Carl Rudolf Ekström och Hildegard Boheman.
 • Anna Charlotta Cecilia, född 1837-08-24 på Berga, död 1893-12-03 i Stockholm. Ägde Ruda och Åsebo, båda i Högsby socken, Kalmar län.
 • Otto Ferdinand, född 1841. Överste. Död 1898. Se Tab. 3.

TAB 3

Otto Ferdinand (son av Henrik Otto, Tab. 2), född 1841-01-12 på Berga. Kadett vid Karlberg 1855-06-07. Utexaminerad 1859-05-10. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 20/5. Löjtnant s. å. 2/7. RPrKrO4kl s. å. 30/10. Anställd såsom adjutant vid den beskickning som avgick till Berlin för att övervara konung Vilhelms kröning 1861-10-00. Stabsadjutant vid livgardesbrigaden 1863–1873. Ordonnansofficer hos hertigen av Östergötland 1865-12-01. Åtföljde hertigen av Östergötland till världsutställningen i Paris 1867-04-00–1867-06-00. RFrHL s. å. 15/5. Ryttmästare 1872-05-17. Adjutant hos hertigen av Östergötland s. å. 20/6 och hos konungen s. å. 21/10. Adjutant hos kavalleriinspektören under kavalleriövningarna i Dessau 1873. RAnhABjO1kl s. å. 31/3. RPrKrO3kl 1874-07-23. Regementskvarter-mästare s. å. 16/10. Åtföljde konungen till Danmark och Tyskland 1875. RPrRÖO3kl s. å. 30/5. RDDO s. å. 5/6. RSAO s. d. RSWVFO1kl s. å. 15/6. RNS:t OO s. å. 7/9. RRS:tV1O4kl 1876-07-06. Deltog i arméns fullmäktiges sammanträden 1878. KRumSO 1879-05-27. RRS:tStO2kl s. å. 19/9. RSO s. å. 1/12. Åtföljde den utomordentliga beskickningen till kejsar Alexander II:s av Ryssland begravning 1881-03-00. RRS:tAO2kl s. å. 26/3. KDDO2gr s. å. 30/7. Major vid skånska dragonregementet 1882-04-21. Överstelöjtnant 1886-05-06. KPKO2kl 1887-02-02. Åtföljde konungen till Berlin 1888-07-00. RPrKrO2kl s. å. 30/8. Anställd såsom uppvaktande hos ärkehertig Frans Ferdinand av Österrike-Este 1890-09-19–1890-09-26. RÖJKrO2kl s. å. 4/10. Avsked från regementet 1895-07-29. Överste i armén och ståthållare på Herrevadskloster s. d. Överadjutant hos konungen s. å. 12/9. Avsked ur armén 1896-02-07. KDDO1gr 1897-08-27. KSO2kl s. å. 18/9. StOffLuxKrO s. å. Död 1898-11-20 i Wiesbaden. Gift 1875-08-05 på Skansen å Djurgården vid Stockholm med Selma Vilhelmina Lundgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1859-08-17 med grosshandlaren Carl Louis Guilletmot, från vilken hon blev skild, född 1822) född 1839-11-18 i Askersund, död 1924-03-24 i Lausanne, dotter av bruksägaren Johan Efraim Lundgren och Hanna Elisabet Sandberg.

Barn:

 • Selma Camilla Cecilia Elisabet, född 1876-06-28 i Stockholm. Gift 1902-11-18 i Paris med rentier Jacques Rusak, född 1861-08-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: