Funck nr 826

Från Adelsvapen-Wiki

0826.jpg


Adliga ätten Funck nr 826 †

Adlad 1672-11-20, introducerad 1672. Utdöd 1789-09-15.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Funck.


 • Hans Funck. Borgare i Stralsund. Gift med Anna Schultz.

Barn:

 • Tomas Funck, född 1580-12-20 i Stralsund. Inkom till Sverige och blev borgare och handelsman i Stockholm samt ägare av Garpenbergs bruk i Garpenbergs socken, och Lövåsens bruk i Stora Skedvi socken, båda i Kopparbergs län samt Riddarhyttans (Skilå) bruk i Västmanlands län. Död 1645-11-02 i Stockholm och begraven i Storkyrkan. Gift 1:o 1615-03-10 med Margareta Bratten, dotter av vinhandlaren i Stockholm Henrik Bratten. Gift 2:o 1618 med Margareta Depken, död 1678 Avestafors och begraven i Stockholms Storkyrka, dotter av borgaren i Västerås Simon Simonsson Depken och Kerstin Christoffersdotter. Gift 3:o med Agneta Backman. (SK.)
 • Barn:
 • 2. Johan Funck, adlad Funck, till Garpenbergs och Dormsjö bruk i Garpenbergs socken, samt Sälbo bruk i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Född 1630-12-17 i Stockholm. Skolpilt i Stralsund 1642-07-00. Student i Greifswald (At (P).) 1643-10-31, i Uppsala 1646-10-06 och i Heidelberg (At (P).) 1653-10-03. Bergmästare i Uppland 1664-11-19. Bergmästare vid Salberget 1669-03-06, men tillträdde ej förrän 1672-07-10 och avstod befattningen med utgången av år 1674 (Ab.). Direktör vid Avesta bruk 1671. Adlad 1672-11-20 (introducerad 1672 under nr 826). Assessors titel med säte och stämma i bergskollegium 1673-08-23. Assessor på stat (Ab.) 1676-04-13. Död 1679-01-12 på Avesta och ligger jämte sin fru begraven i faderns grav i Storkyrkan i Stockholm. Gift 1663-10-04 med Elisabet Hansdotter, född 1642-06-16 i Stockholm, död 1719-06-25 (1711-11-10), dotter av borgmästaren i Stockholm Hans Hansson och Brita Larsdotter. Hon var mycket rik och välgörande, skänkte bl a till Storkyrkan dess predikstol, på vars dörr hennes namn och mannens vapen äro målade, efter henne har Funckens gränd sitt namn. och av de inånga hus, som hon ägde, låg ett, det ännu s. k. Funckska huset, vid Kornhamnstorg. (Srr.)

Barn:

 • Lorentz, född 1664-09-10 död 1667-10-18 vid Garpenberg och begraven i förfädernas grav i Stockholms Storkyrka
 • Carl, Född 1667-05-28. Student i Uppsala 1680-01-15 och i Leipzig 1685–1690 (De Brun, Holmiana et). Auskultant i bergskollegium 1692-02-05. Först hovjunkare och sedan kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora. Död ogift 1709-10-16 i Stockholm och begraven i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes.
 • Lorentz, född 1668-07-12 på Garpenberg. Student i Uppsala 1680-01-15. Kapten vid överste Erskines regemente i fransk tjänst. Dödsskjuten 1690-06-21 i bataljen vid Fleury.
 • Johan, född 1669-07-31 död 1672-05-02 på Garpenberg och begraven på Garpenberg.
 • Gustaf, friherre Funck, född 1670, död 1736. Se friherrliga ätten Funck, Tab. 1.
 • Tomas, född 1672-02-25. Student i Uppsala 1680-01-15. Kornett vid livregementet till häst 1694-12-31. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet 1696-12-02. Kapten vid livdragonregementet 1700-03-23. Överstelöjtnant vid Dückers dragoner 1703-12-12. Överste för Södermanlands regemente 1710-02-01. Envoyé hos ottomaniska porten 1711-04-00. Död ogift 1713-11-15 i Konstantinopel (Timurtasch?). 'Han var med vid Klissov och Poltava, från vilket senare ställe han följde konungen till Bender, sändes därifrån till Konstantinopel för att åt konungen uppnegociera 400,000 rdr, vilket så lyckades, att han blev nämnd såsom konungens envoyé hos sultanen, utstod, såsom sådan, många äventyrligheter, dels för konungens ständiga penningbehov, dels för hans av den turkiska regeringen yrkade avresa ifrån landet.'
 • Margareta, född 1673-03-11 på Garpenberg, död 1736 (själaringning 1736-10-25 i Jakobs kyrka i Stockholm). Gift 1688-04-22 i Stockholm med generallöjtnanten Carl Magnus Stuart, friherre Stuart, död 1705.
 • Johan, född 1674-11-08. Student i Uppsala 1685-10-17. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1697-05-14. Kapten vid bremiska dragonregemente 1700-04-23. Överstelöjtnant vid den sk schweizerbataljonen 1706-08-28. Stupade barnlös 1706-10-19 i slaget vid Kalisz. Gift 1701 i Hamburg med en dotter till generalmajoren Fredrik von Mevius., av en adlad men ej introducerad ätt, och Beata Örnestedt.
 • Peter, född 1676-07-19 på Avestafors. Student i Uppsala 1685-10-17. Rustmästare vid livgardet. Död 1694-05-17 och begraven i Bro kyrka i Uppland, där hans vapen är uppsatt.
 • Elisabet, född 1678-01-06 på Avestafors, död 1726-11-23. Gift 1:o 1697-01-17 med kunglig rådet och fältmarskalken Carl Gustaf Rehnskiöld, friherre och greve Rehnskiöld, född 1651, död 1732. Gift 2:o 1724 (At (L).) med romersk kejserl. kammarherren och verkl. gcheimerådet, greve Erasmus Ernst von Küssow, till Quitzin, född 1602, död 1757 i Pisa. (At (L).)
 • Isak (Friherre Funck) född 1679. Landshövding. Död 1735. Se Tab. 2.

TAB 2

Isak, friherre Funck, men ej introducerad (son av Johan Funck, adlad Funck, Tab. 1), till Stavsund i Ekerö socken, Stockholms län, Lindevad i Helgona socken, och Klackeborg i Järstads socken, båda i Östergötlands län, samt Bjurfors mässingsbruk i Norbergs socken, Västmanlands län. Född 1679-04-29 posthumus. Student i Uppsala 1685-10-17. Hovjunkare. Överauditör vid fältmarskalken Rehnskiölds armé 1705. Kammarherre hos konung Stanislaus i Polen. Svensk kammarherre (SAB.) 1711-11-10. Ceremonimästare (SAB.) 1719-04-23–1732-08-28. Avsked med landshövdings titel 1732. Friherre 1733-04-17 men uttog ej friherrebrev och blev icke introducerad. Död 1735-09-11 och begraven 1736-03-30 i Stavsundsgraven i Ekerö kyrka. Gift 1712-09-30 med sin svägerskas kusin, grevinnan Eleonora Lindschöld, född 1681-03-25, död 1731-05-06 och begraven i Stavsundsgraven i Ekerö kyrka, dotter av kunglig rådet Erik Lindeman, adlad Lindensköld, friherre och greve Lindschöld, och Elisabet Cronström.

Barn:

 • Erik, född 1713. kammarherre. Död 1789. Se, Tab. 3.
 • Elisabet Sofia, döpt 1714-08-05 i Stockholm (Hovf), död 1758-02-18. Gift 1733-09-20 med statssekreteraren Gustaf Boneau, adlad Boneauschiöld, i hans 2:a gifte, född 1683, död 1754.
 • Isak, döpt 1716-07-01 i Stockholm (Hovf), död som barn.
 • Charlotta Eleonora Dorotea, döpt 1722-03-30 i Stockholm (Hovf), död 1759-07-02 Fyrby. Gift 1745-03-07 i Skänninge med majoren Göran Gripenwaldt, född 1721, död 1760.
 • Catharina, döpt 1723-07-13 i Stockholm (Hovf), död 1801-04-11. Gift 1745-05-02 med landshövdingen Johan Adelswärd, friherre Adelswärd, född 1718, död 1785.

TAB 3

Erik (son av Isak, friherre Funck, Tab. 2), till Lindevad i Helgona socken, Östergötlands län. Född 1713-07-05. Student i Uppsala 1728-01-19. Introduktör vid hovet (SAB.) 1732-03-28. Vice ceremonimästare. Kammarherre (SAB.) 1742-08-31. Nödgades för skuld rymma till Norge 1759, men fick lejd och återkom (At (L).). Död 1789-09-18 Adelsnäs och utgick med honom adlad ätten Funck på svärdssidan. Gift 1737-05-01 med Adelheid Elisabet von Bomin, född 1718-04-18, död 1778-05-27 på Adelsnäs, dotter av överstelöjtnanten Jakob Fredrik von Bomin.

Barn:

 • Fredrik Leirik, född 1740-07-16 på Karlberg. Volontär vid Hamiltonska regementet 1751-12-10. Underofficer vid Hamiltonska regementet 1752-08-04 och vid Östgöta kavalleriregemente 1754-04-08. Konstituerad kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1757-08-11. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1758-05-11. Löjtnant 1761-12-18. RSO 1761. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1765-02-28. Stabsryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1773-05-10. Korpral vid livdrabantkåren 1774-03-16. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1777-03-05. Adjutant (överste) vid livdrabantkåren 1777-04-23. Död barnlös 1778-05-18 i Stockholm. 'Han blev en gång under pommerska kriget så illa blesserad, att han såsom död kvarlåg på slagfältet.' Gift 1767-05-31 med sin fasters mans systerdotter Altea Sofia Spaldencreutz, född 1744-02-01 Gusum, död 1780-07-26 i Stockholm (At (Sch).), dotter av lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz, och Althéa Johanna Adelswärd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.