:

Funck nr 826

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1672-11-20, introducerad 1672. Utdöd 1789-09-15.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Funck.

TAB 1

Hans Funck. Borgare i Stralsund. Gift med Anna Schultz.

Barn:

 • Tomas Hansson Funck född 1580-12-20, † 1645-11-02 Se Tab. 2
 • Hans Hansson Funck. Buntmakare i Anklam.

TAB 2

Tomas Hansson Funck född 1580-12-20 i Stralsund, † 1645-11-02 i Stockholm och begravd i Storkyrkan. Inkom till Sverige och blev borgare och handelsman i Stockholm samt ägare av Garpenbergs bruk i Garpenbergs sn, och Lövåsens bruk i Stora Skedvi sn, båda i Kopparbergs län samt Riddarhyttans (Skilå) bruk i Västmanlands län. Gift 1:o 1615-03-10 med Margareta Bratten. Dotter till vinhandlaren i Stockholm Henrik Bratten. Gift 2:o 1618 med Margareta Depken, † 1678 i Avestafors och begravd i Stockholms Storkyrka. Dotter till borgaren i Västerås Simon Simonsson Depken och Kerstin Christoffersdotter. Gift 3:o (?) med Agneta Backman. (SK.)

Barn i 1:a giftet:

 • Hade barn i 1:a giftet, † ung.

Barn i 2:a giftet:

 • Johan Tomasson Funck född 1630-12-17, † 1679-01-12. Se Tab. 3
 • Simon Tomasson Funck, † 1690. Brukspatron på Riddarhyttan. Gift med Anna(?) Hansdotter, † efter 1690. Dotter till borgmästaren i Stockholm Hans Hansson och Brita Larsdotter Bohm.
 • Albrekt Tomasson Funck född 1623, † 1670. Brukspatron på Funckshammar i Knista. Gift 1:o med Ingrid Hansdotter. Dotter till borgmästaren i Stockholm Hans Hansson och Brita Larsdotter Bohm. Gift 2:o med N.N..
 • Tomas Tomasson Funck, † 1677. Inspektor på Lummelunda bruk i Lummelunda på Gotland.
 • Anna Tomasdotter Funck. Gift med borgaren i Stockholm Peter Bohm. En likpredikan finns över henne skriven 1658 av Petrus Dieterrici Arenbechius

TAB 3

 • Johan Tomasson Funck född 1630-12-17 i Stockholm, † 1679-01-12 på Avesta och ligger jämte sin fru begravd i faderns grav i Storkyrkan i Stockholm. Adlad Funck 1672-11-20 och introducerad 1672 under nr 826, till Garpenbergs och Dormsjö bruk i Garpenbergs socken, samt Sälbo bruk i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Skolpilt och inskriven i Stralsund 1642-06-00. Student i Greifswald (At (P).) 1643-10-31, i Uppsala 1646-10-06 och i Heidelberg (At (P).) 1653-10-03. Bergmästare i Uppland 1664-11-19. Bergmästare vid Salberget 1669-03-06, men tillträdde ej förrän 1672-07-10 och avstod befattningen med utgången av år 1674 (Ab.). Direktör vid Avesta bruk 1671. Assessors titel med säte och stämma i bergskollegium 1673-08-23. Assessor på stat (Ab.) 1676-04-13. Gift 1663-10-04 med Elisabet Hansdotter född 1642-06-16 i Stockholm, † 1719-06-25 och själaringning för henne 26/6 i Nikolai kyrka i Stockholm. Hon var mycket rik och välgörande, skänkte bl a till Storkyrkan dess predikstol på vars dörr hennes namn och mannens vapen är målade. Efter henne har Funckens gränd sitt namn. Av de många hus som hon ägde låg ett, det ännu s. k. Funckska huset, vid Kornhamnstorg. (Srr.). Dotter till borgmästaren i Stockholm Hans Hansson och Brita Larsdotter Bohm.

Barn:

 • Lorentz Johansson Funck född 1664-09-10, † 1667-10-18 vid Garpenberg och begravd i förfädernas grav i Stockholms Storkyrka.
 • Carl Johansson Funck född 1667-05-28, † ogift 1709-10-16 i Stockholm och begravd i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes. Student i Uppsala 1680-01-15 och i Leipzig 1685–1690 (De Brun, Holmiana et). Auskultant i bergskollegium 1692-02-05. Först hovjunkare och sedan kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora.
 • Lorentz Johansson Funck född 1668-07-12 på Garpenberg, † 1690-06-21. Dödsskjuten i bataljen vid Fleury. Student i Uppsala 1680-01-15. Kapten vid överste Erskines regemente i fransk tjänst.
 • Johan Johansson Funck född 1669-07-31, † 1672-05-02 på Garpenberg och begravd på Garpenberg.
 • Gustaf Johansson Funck född 1670, † 1736. Se friherrliga ätten: Funck, TAB. 1.
 • Tomas Johansson Funck född 1672-02-25, † ogift 1713-11-15 Timurtasch. Student i Uppsala 1680-01-15. Kornett vid livregementet till häst 1694-12-31. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet 1696-12-02. Var drabant oktober 1697. Kapten vid livdragonregementet 1700-03-23. Överstelöjtnant vid Dückers dragoner 1703-12-12. Överste för Södermanlands regemente 1710-02-01. Envoyé hos ottomaniska porten 1711-04-00. Han var med vid Klissov och Poltava, från vilket senare ställe han följde konungen till Bender, sändes därifrån till Konstantinopel för att åt konungen uppnegociera 400,000 rdr, vilket så lyckades att han blev nämnd såsom konungens envoyé hos sultanen. Utstod såsom sådan, många äventyrligheter, dels för konungens ständiga penningbehov och dels för hans av den turkiska regeringen yrkade avresa ifrån landet.
 • Margareta Johansson Funck född 1673-03-11 på Garpenberg, † 1736 och själaringning för henne 1736-10-25 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1688-04-22 i Stockholm med generallöjtnanten Carl Magnus Stuart, † 1705.
 • Johan Johansson Funck född 1674-11-08, † 1706-10-19. Stupade barnlös i slaget vid Kalisz. Student i Uppsala 1685-10-17. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1697-05-14. Kapten vid bremiska dragonregementet 1699-12-09. [EÄ:II s451, 858; EÄ:V s441; EÄKrA; SoH:1994 s31; SBL:16 s646f, 650f; SNSU:1 s80]. Överstelöjtnant vid den sk schweizerbataljonen 1706-08-28. Gift 1701 i Hamburg med en dotter till generalmajor Fredrik von Mevius, av en adlad men ej introducerad ätt och Beata Örnestedt.
 • Peter Johansson Funck född 1676-07-19 på Avestafors, † 1694-05-17 och begravd i Bro kyrka i Uppland där hans vapen är uppsatt. Student i Uppsala 1685-10-17. Rustmästare vid livgardet.
 • Elisabet Johansdotter Funck född 1678-01-06 på Avestafors, † 1726-11-23. Gift 1:o 1697-01-17 med kungliga rådet, fältmarskalken och greve Carl Gustaf Rehnskiöld född 1651, † 1732. Gift 2:o 1724 (At (L).) med romersk-kejserliga kammarherren och riksgreven Erasmus Ernst von Küssow till Quitzin född 1602, † 1757 i Pisa. (At (L).)
 • Isak Johansson Funck född 1679, † 1735. Se Tab. 4.

TAB 4

Isak Johansson Funck född 1679-04-29 posthumus, † 1735-09-11 och begravd 1736-03-30 i Stavsundsgraven i Ekerö kyrka. Adlad friherre Funck, men ej introducerad, till Stavsund i Ekerö socken, Stockholms län, Lindevad i Helgona socken, och Klackeborg i Järstads socken, båda i Östergötlands län, samt Bjurfors mässingsbruk i Norbergs socken, Västmanlands län. Student i Uppsala 1685-10-17. Hovjunkare. Överauditör vid fältmarskalken Rehnskiölds armé 1705. Kammarherre hos konung Stanislaus i Polen. Svensk kammarherre (SAB.) 1711-11-10. Ceremonimästare (SAB.) 1719-04-23–1732-08-28. Avsked med landshövdings titel 1732. Friherre 1733-04-17 men uttog ej friherrebrev och blev icke introducerad. Gift 1712-09-30 med sin svägerskas kusin grevinnan Eleonora Lindschöld född 1681-03-25, † 1731-05-06 och begravd i Stavsundsgraven i Ekerö kyrka. Dotter till kungliga rådet och greven Erik Lindschöld och Elisabet Cronström.

Barn:

 • Erik Isaksson Funck född 1713, † 1789. kammarherre. Död 1789. Se Tab. 5.
 • Elisabet Sofia Isaksdotter Funck döpt 1714-08-05 i hovförsamlingen/A, † 1758-02-18. Gift 1733-09-20 med statssekreterare Gustaf Boneauschiöld född 1683, † 1754 i hans 2:a gifte .
 • Isak Isaksson Funck döpt 1716-07-01 i Stockholm (Hovf), † som barn.
 • Charlotta Eleonora Dorotea Isaksdotter Funck döpt 1722-03-30 i Stockholm (Hovf), † 1759-07-02 Fyrby. Gift 1745-03-07 i Skänninge med majoren Göran Gripenwaldt född 1721, † 1760.
 • Catharina Isaksdotter Funck döpt 1723-07-13 i Stockholm (Hovf), † 1801-04-11. Gift 1745-05-02 med landshövdingen och friherren Johan Adelswärd född 1718, † 1785.

TAB 5

Erik Isaksson Funck född 1713-07-05, † 1789-09-18 Adelsnäs och med honom utgick den adlade ätten Funck på svärdssidan. Till Lindevad i Helgona socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1728-01-19. Introduktör vid hovet (SAB.) 1732-03-28. Vice ceremonimästare. Kammarherre (SAB.) 1742-08-31. Nödgades för skuld rymma till Norge 1759, men fick lejd och återkom (At (L).). Gift 1737-05-01 med Adelheid Elisabet von Bomin född 1718-04-18, död 1778-05-27 på Adelsnäs. Dotter till överstelöjtnanten Jakob Fredrik von Bomin.

Barn:

 • Fredrik Leirik Eriksson Funck född 1740-07-16 på Karlberg, † barnlös 1778-05-18 i Stockholm. Volontär vid Hamiltonska regementet 1751-12-10. Underofficer vid Hamiltonska regementet 1752-08-04 och vid Östgöta kavalleriregemente 1754-04-08. Konstituerad kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1757-08-11. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1758-05-11. Löjtnant 1761-12-18. RSO 1761. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1765-02-28. Stabsryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1773-05-10. Korpral vid livdrabantkåren 1774-03-16. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1777-03-05. Adjutant (överste) vid livdrabantkåren 1777-04-23. Han blev en gång under pommerska kriget så illa blesserad, att han såsom död kvarlåg på slagfältet. Gift 1767-05-31 med sin fasters mans systerdotter Altea Sofia Spaldencreutz född 1744-02-01 Gusum, † 1780-07-26 i Stockholm (At (Sch).). Dotter till lagman Gustaf Spaldencreutz och Althéa Johanna Adelswärd.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: