Stierndahl nr 1359

Från Adelsvapen-Wiki

1359.jpg


Adliga ätten Stierndahl nr 1359 †

Adlad 1698-02-17, introd. 1699. Utdöd 1725.


  • Joakim Wickman. Borgmästare i Eckernförde i Schleswig. Gift med Anna Joakimsdotter, dotter av borgaren i nämnda stad Joakim Bonicken.

Barn:

  • Paul Wickman, adlad Stierndahl. Blev, sedan han 1665-07-18 företett magistratens i Eckernförde bevis om sin äkta börd, borgare och juvelerare i Stockholm. Guldarbetare därst. 1680-04-07. Värdiekommissaries titel 1689-10-16. Överinspektör över pärlfiskerierna 1697-12-29. Adlad 1698-02-17 (introd. 1699 under nr 1359). Död 1725 före 16/3 och slöt själv sin adliga ätt. 'Han blev den 14 febr. 1682 av ständernas deputerade vid bankoverket antagen till värdie. Inrättade 1689 en nyttig metod vid juvelpanterna, varigenom sedermera en ansenlig vinst årligen skall hava tillflutit verket, men år 1694 klagade bankofiskalen Söderman på honom, att, genom hans vårdslöshet att värdera hemma i sitt hus, banken blivit begraven med glasbitar och odugliga panter i stället för juveler, till följd varav han inmanades i häkte samt all hans egendom i Stockholm, Örebro och Viborgs län belades med kvarstad. Fick, efter mer än två års fängelse, sin oskuld uppdagad samt i bevis lett att hovjunkaren Appelgrens fru Margareta Duréel jämte en Maria Eriksdotter, Banko-Maja kallad, praktiserat juvelerna ur de med hans sigill förseglade askarna och lagt annat lappri i stället, varför de blevo straffade samt han genom Svea hovrätts utslag av den 23 juli 1696 befriad från allt ansvar, ävensom kvarstaden på hans egendom upphävd. Sökte slutligen ersättning av banken för sitt lidande och fick i förlikning, som av nyssnämnda hovrätt den 4 dec. 1701 fastställdes, 2,000 rdr eller 4,000 daler silvermynt.'. Gift 1:o med N. N. Funck, dotter av kronofogden och brukspatronen Simon Funck och Anna Hansdotter. Gift 2:o med Catharina Elisabet Caréel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1707-03-24 med Henrik Christoffer von Stegling, född 1687, död 1711. Gift 3:o med generallöjtnanten Didrik Johan von Löwenstern, friherre Löwenstern, nr 181, född 1666, död 1740), född 1687, död 1769-07-14 i Stockholm, dotter av stärbhuskamreraren Gustaf Caréel och Elisabet Holmström.

Barn:

  • 1. Johan, född 1683-05-20. Furir. Konduktör vid fortifikationen 1701-06-04. Löjtnant därst. 1703-05-27. Kapten 1707-01-17. Död ogift 1708-02-11 och begraven i Storkyrkan i Stockholm, där hans vapen varit uppsatt.
  • 2. Catharina Elisabet, döpt 1717-09-18 i Stockholm, död 1799-02-15 i Norrköping och begraven s. å. 24/2. Gift 1737-08-22 i Stockholm med riksrådet och kanslirådet friherre Fredrik von Friesendorff, född 1707, död 1770.
  • 2. Ulrika Eleonora, född 1721, död 1797-05-05 i Norrköping. Gift 1757-05-03 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med majoren Otto Reinhold Vult von Steijern, född 1726, död 1773.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.