:

Granfeldt från Dal nr 1179

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Granfeldt från Dal nr 1179

Adlad 1689-06-16, introd. s. å.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätterna Tilas och Karlsten, adlades med namnet Granfeldt, men har, antagligen för att skilja sig från den 1756 introducerade ätten Granfelt, skrivit sig Granfeldt från Dal, vilket skrivsätt varken återfinnes i sköldebrevet eller på konceptgenealogien å riddarhuset.


Granfelt från Dal A117900.png

TAB 1

Haquinus Nicolai. Kyrkoherde i Frändefors pastorat av Karlstads stift. Prost över Dal. Död omkr. år 1565. 'Hans avkomlingar kallade sig Falck, Ullström, Fontelius, Karlsten, Kjällander, Tilaceus, Gran, Dalius och Blutherus. Och han är gemensam stamfader för adl. ätterna Granfeldt från Dal och Karlsten samt adl. och friherrl. ätterna Tilas.'

Barn:

 • Brynolphus Haquini. Capitularis i Skara. Kyrkoherde i Örs pastorat av Karlstads stift 1567. Prost över Dal 1586. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1623 i hög ålder. 'Han var en lärd man och stod i mycken ynnest hos ärkebiskop Kenicius, hans en son i 2:a giftet var den för sina med latinska ord blandade dåliga poesier bekante Sveno Dalius, Salig gubben kallad.' Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Amalia Prætoria.

Barn:

 • 1. Arvidus Brynolphi, född 1569. Kyrkoherde. Död 1644. Se Tab. 3.
 • 1. Ericus Brynolphi Tilaceus. Prost. Död 1651. Se Tab. 2

TAB 2

Ericus Brynolphi, (son av Brynolphus Haquini, tab 1). Studerade i Karlstads och Strängnäs skolor. Student i Uppsala 1590. Prästvigd till komminister i Tössö pastorat av Karlstads stift 1592. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Lämnade komministertjänsten och reste först till Uppsala, sedan till Greifswalds universitet. Hovpredikant hos konung Carl IX. Kyrkoherde i Tössö 1612. Prost över Dal 1618. Död 1651 i hög ålder [Hm]. Gift med Margareta Olofsdotter, företrädaren Olaus Haqvini dotter.

Barn:

 • Olaus Erici Tilaceus. Student i Uppsala 1622, i Wittenberg 1624, i Rostock 1628 och i Leiden. Filosofie magister därst. 1631. Krigspräst vid armén i Tyskland. Kyrkoherde i Steneby pastorat av Karlstads stift 1636. Död 1647 [Hm]. Gift med sin syssling Margareta Falck, dotter av kyrkoherden i By pastorat av Karlstads stift Ericus Laurentii Falck och Sigrid Holmdalia.

Barn:

 • Daniel Tilas, född 1637-08-17 i Steneby prästgård. Student i Uppsala4 1656-09-13. Filosofie magister 1664. Kommissarie i reduktionskollegium 1675. Assessor därst. Död 1697-12-29. Gift 1671-01-01 med Helena Norlind, född 1654-10-11 i Avesta, död 1729-02-24 Gammelbo 1, dotter av häradshövdingen i Västerdalarne Erik Norenius och Catharina Brander.1

Barn:

 • Olof Tilas, adlad Tilas, född 1684, död 1749. Se adliga ätten Tilas.

TAB 3

Arvidus Brynolphi, (son av Brynolphus Haquini, tab 1), född 1569. Student i Köpenhamn. Prästvigd 1600-07-08. Sin faders medhjälpare eller kapellan i Ör s. å. Konrektor i Skara 16152. Kyrkoherde i Ör 1618, medan fadern ännu levde. Död 1644-11-28. Såsom kapellan bodde han i Kjällholt, därav hans barn kallade sig Kjällander och Fontelius. Gift 1600-08-03 med Ingeborg Halvardsdotter, född 1576-05-18, dotter av kyrkoherden i Färgelanda pastorat av Karlstads stift Halvardus Arvidi.

Barn:

 • Jonas Kjällander, född 1614-03-06. Student i Uppsala 1633. Bruksskrivare. Lantmätare i Värmland och Dal 1639–1640. Lantmätare i Sala län och vid Kopparberget 1641-04-14. Lantmätare i Säter, Näsgård, Kopparbergslagen samt Öster- och Västerdalarne 1643-07-20. Konfirm.fullm. 1648-03-26. Bodde 1655 vid Avestafors i By socken. Död 1666-08-07 och begraven i Stora Tuna socken. Hans barn kallade sig, förutom Kjällander, även Karlsten och Gran [El]. Gift 1646-01-00 med Brita Larsdotter von Sacken.

Barn:

 • Arvid Karlsten, adlad Karlsten, född 1647, död 1718. Se adliga ätten Karlsten.
 • Lars Gran, adlad Granfeldt, född 1651, död 1722. Se Tab. 4

TAB 4

Lars Gran, adlad Granfeldt, (son av Jonas Kjällander, tab 3), till Lökene i Kils socken, Värmlands län. Född 1651-08-21. Underofficer vid överste von Bruddes regemente i holländsk tjänst 1672. Löjtnant vid greve Retz' regemente i spansk tjänst 1674. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1675-07-29. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1676. Kapten därst. 1679-06-23. Major 1689-01-11. Adlad s. å. 16/6 sedan han redan förut eller 1680-02-10 erhållit adliga privilegier (introd. under nr 1179). Avsked 1699-01-29. Överstelöjtnant vid den enrollerade allmogen i Värmland3 1700-02-20. Överste därst. 1712-01-30. Avsked3 1717-01-18. Död 1722-09-14 och ligger jämte sin fru begraven i Kils kyrka. 'Han visade, särdeles vid belägringen av Gröningen och anfallet på Couverden, många prov av mandom och skicklighet, och deltog med lika tapperhet i fältslagen vid Halmstad, Lund och Landskrona.' Gift 1680 med Maria Gyllenspetz, född 1664-03-31, död 1723-09-08, dotter av generalmajoren Jonas Hansson Spetz, adlad Gyllenspetz, och hans 2:a fru Gunilla Faxell.

Barn:

 • Gunilla, född 1681, död 1727-01-23. Gift med majoren och överjägmästaren Hans Christoffer von Lossow, död 1724 i Kils socken och begraven därst. s. å. 23/2.
 • Brigitta, född 1683, död 1740 Kärne och begraven s. å. 13/6. Gift med majoren Claes Henrik Jägerhorn af Spurila, född 1683, död 1745.
 • Elisabet, född 1684. Gift före 1722 med inspektören Lars Uddesson på Varpnäs.
 • Carl, död ung.
 • Lars, född 1692. Student i Uppsala4 1708-01-28. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1709. Sekundkapten därst. 1712-09-19. Omkom ogift 1713-03-00 i Tönningen.
 • Johan Gustaf, född 1694. Kapten. Död 1727. Se Tab. 5
 • Christina Margareta, född 1695, död 1733. Gift före 1720 med krigskommissarien Johan Vallentinsson.
 • Jonas, född 1696. Löjtnant. Död 1759. Se Tab. 7

TAB 5

Johan Gustaf, (son av Lars Gran, adlad Granfeldt, tab 4), till Lökene. Född 1694-03-07 därst. Student i Uppsala4 1708-01-28. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1709-11-19. Löjtnant därst. 1712-09-19. Avsked 1715-07-07. Kaptens titel 1723-03-06. Död 1727-12-07 och begraven i Kils kyrka. Han blev fången vid Tönningen 1713, men rymde följande år. Gift med Barbro Dorotea Karlström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksägaren Sven Herwegh, död 1716-05-00), död 1669, levde 1722, dotter av brukspatronen Johan Carlström, adlad Karlström och Elsebe Jurgens.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1718. Kapten. Död 1763. Se Tab. 6

TAB 6

Lars Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 5), född 1718-03-15 i Värmland. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1735. Rustmästare därst. 1737. Fältväbel 1741-11-12. Fänrik 1742-03-22. Löjtnant 1749-03-03. Kaptens avsked 1755-12-05. Död 1763-05-11 i Göteborg. Gift 1746-06-07 med sin farbrors hustrus systerdotter Carolina Christina von Gegerfelt, född 1724-03-17, död 1761, dotter av Johan Christian von Gegerfelt, och Christina Maria Uggla.

Barn:

 • Johan Samuel, född 1747-03-21. Underofficer vid Närkes och Värmlands regemente. Död 1764.
 • Lovisa Christina, född 1748-05-30, död 1752-08-02.
 • Elsa Catharina, född 1750-08-12, död 1754.
 • Carl Gustaf, född 1752-01-04, död s. å. 8/8.
 • Christina Maria, född 1753-10-15 på Björke, död 1809-01-24 Höves. Gift 1776-05-17 Välinge, med kvartermästaren vid Västgöta kavalleriregemente, hejderidaren5 Carl Gustaf Löfman, född 1749-04-06 i Arvika socken, död 1808-12-27 på Höves.
 • Carolina, född 1755, död 1817-11-30 Gränsbol. Gift 1772 med bruksägaren Sven Kolthoff, född 1748, död 1810.
 • Johanna Charlotta, född 1757-06-01 på Björke, död 1820-03-23 Barkna Gift 1776-12-26 i Brunskogs socken, Värmlands län med föraren vid Värmlands regemente Fredrik Löfman, född 1750-08-11, död 1808.
 • Lars Emanuel, född 1758, död 1759.

TAB 7

Jonas, (son av Lars Gran, adlad Granfeldt, tab 4), till Rangeltorp i Önums socken, Skaraborgs län. Född 1696-10-28 Lökene. Fältväbel för enrolleringsallmogen i Värmland 1714-05-12. Fänrik därst. s. å. 20/10. Löjtnant 1715-01-04. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1718-06-27. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1727. Löjtnants avsked 1741-06-18. Död 1759-03-02 på Rangeltorp. Gift 1:o 1724 med Ulrika Uggla, född 1698-02-21, död 1737 och begraven i Kils kyrka, dotter av kaptenen Carl Uggla, och hans 1:a fru Christina Björnberg. Gift 2:o 1738-11-09 i Kils socken med sin kusins änka Anna Maria von Kothen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1730 med majoren Jonas Gyllenspetz, född 1682, död 1737), döpt 1697-03-07, död 1739-09-30 på Lökene och begraven i Kils kyrka, dotter av översten Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, och Maria Eding. Gift 3:o 1743 med friherrinnan Anna Maria Fägerskiöld, född 1708-12-19 Silboholm, död 1780-06-30 på Rangeltorp, dotter av överstelöjtnanten, friherre Lars Fägerskiöld, och Margareta Hierta.

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1725-12-05 på Lökene, död 1765-04-23 i Eds socken, Värmlands län. Gift 1747 med jägmästaren Sven Frykström, född 17225, död 1785-01-31 Lerum
 • 1. Elsa Carolina, född 1726, död ogift 1775-09-02 på Ängelsbergs bruk i Västervåla socken, Västmanlands län.
 • 1. En dotter, född 1728, begraven s. å. 18/1 i Kils socken.
 • 1. Catharina, född tvilling 1730-01-17, död ogift 1772-08-05 på Välinge.
 • 1. Carl, född 1731-12-05 på Lökene, död där 1732 och begraven s. å. 25/2.
 • 1. Brigitta Christina, född 1732, död 1734.
 • 1. Carl, född 1734, död 1735.

TAB 8

Lars, (son av Jonas, tab 7), född tvilling 1730-01-17. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1746-07-01. Furir därst. 1747-09-30. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1749-04-29. Kvartermästare därst. 1750-03-06. Regementsadjutant6 1755-06-12. Kornett6 1759-08-14. Stabslöjtnant 1761-05-05. Stabsryttmästare 1773-09-18. Avsked med majors karaktär5 1775-11-22. RSO6 s. å. 27/11. Död 1803-09-06 Slättäng. Gift 1764-06-12 Källerö med Clara Carolina Flach, född 1737-04-17, död 1775-12-28 på Källerö, dotter av assessorn Fredrik Ferdinand Flach, och hans 2:a fru Clara Johansdotter Camitz.

Barn:

 • Fredrik Ulrik, född 1765-09-24 i Norra Kyrketorps socken, Skaraborgs län. Konstapel på ostindiska kompaniets skepp Gustaf III 1796. Fänrik vid amiralitetet. Död barnlös 1809-01-31 vid Arholma i Vätö socken, Stockholms län. Gift 1790-10-26 i Skövde landsförsaml. med Catharina Elisabet Harhausen, född 1768-02-09, dotter av regementsfältskären, assessorn Christian Harhausen och Elisabet Hjort.7
 • Ulrika Clara, född 1766-10-28 i Norra Kyrketorps socken, död ogift 1835-03-25 i Arboga.
 • Carolina Johanna, född 1768-03-01 i Norra Kyrketorps socken, död 1781-06-22 på Källerö.
 • Carl Hans, född 1769-03-01 i Norra Kyrketorps socken, död 1775-09-05 på Hene vid Skövde.
 • Johan Gustaf, född 1772. Ryttmästare. Död 1851. Se Tab. 9.
 • Catharina Sofia, född 1773-12-23 i Norra Kyrketorps socken, död ogift 1855-03-10 i Hjo.

TAB 9

Johan Gustaf, (son av Lars, tab 8), född 1772-04-05 (6/4) i Norra Kyrketorps socken. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1774. Korpral därst. 1788-10-12. Kornett och regementsstallmästare 1794-11-26. Löjtnant 1805-02-09. Stabsryttmästare 1808-02-16. Avsked 1809-08-15. Död 1851-01-23 Trestena. Gift 1807-03-10 med Anna Charlotta Fock, född 1778-10-27, död 1849-05-01 på Trestena, dotter av generallöjtnanten Georg Vilhelm Fock A, och friherrinnan Anna Margareta von Essen.

Barn:

 • Georg Vilhelm, född 1807. Löjtnant. Död 1880. Se Tab. 10.
 • Claes Gustaf Hans, född 1810. Postmästare och före detta major. Död 1875. Se Tab. 11.
 • Adolf Fredrik, född 1811-10-10 Röå. Student i Uppsala 1828. Examen till rättegångsverken. Auskultant i Göta hovrätt 1830. Vice auditör vid Västgöta regemente 1835-08-22–1837-11-28. Vice häradshövding 1837. Amanuens vid Göta hovrätts kriminalexpedition 1844. Assessor i nämnda hovrätt 1845-11-30. Hovrättsråd 1863-04-21. RNO 1866-07-03. Död 1875-04-20 i Jönköping och begraven på Härlunda (Bjärklunda) kyrkogård. Gift där 1846-07-19 med Maria Augusta Vilhelmina Lundström, född 1826-09-11, död 1894-11-17 i Stockholm och begraven i Richertska familjegraven å nya kyrkogården i Stockholm, dotter av boktryckaren, direktören Johan Peter Lundström och Jeanna Regina Schalander.
 • Anna'' Margareta Eva Gustava, född 1813-03-03 på Röå, död 1884-02-22 på Trestena och begraven på Härlunda kyrkogård. Hon innehade Trestena såsom fideikommiss. Gift 1838-09-11 i Bjärka kyrka med överstelöjtnanten Gustaf Volter Mannerfelt, född 1798, död 1867.
 • Augusta Carolina Charlotta Fredrika Sofia, född 1814-08-20 på Röå, död ogift 1891-08-17 i Uppsala och begraven på Härlunda kyrkogård.
 • Lars Carl Ture Emanuel, född 1816. Lantbrukare. Död 1897. Se Tab. 14.
 • Nils Otto Teodor, född 1818-06-09 på Trestena, död där 1822-12-12 och begraven på Härlunda kyrkogård.
 • Maria Ulrika Hedvig Vilhelmina, född 1819-09-15, död 1855-06-20 i Larvs prästgård och begraven på Larvs kyrkogård. Gift 1844-05-26 på Trestena med kyrkoherden i Larvs pastorat av Skara stift, kontraktsprosten Johan Wersäll, född 1795-02-03 i Värsås socken, Skaraborgs län, död 1859-01-19 i Larvs prästgård.
 • Johanna Beata Ottiliana (Jeanna), född 1823-05-13 på Trestena, död ogift 1902-06-13 på nämnda egendom och begraven på Härlunda kyrkogård.

TAB 10

Georg Vilhelm, (son av Johan Gustaf, tab 9), född 1807-09-16 på Trestena. Fänrik vid Västgöta regemente 1827-04-25. Löjtnant därst. 1837-07-14. Avsked 1838-11-23. Död 1880-06-17 på sin egendom Horshaga i Händene socken, Skaraborgs län och ligger jämte sin hustru begraven på Härlunda kyrkogård, Skaraborgs län. Gift 1838-11-27 Ymsjöholm med Johanna Ullholm, född 1806-10-28 Röå, död 1875-09-09 på Horshaga, dotter av inspektören Jonas Ullholm.

Barn:

 • Anna, född 1839-09-02 på Ymsjöholm, död 1902-02-28 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i egen familjegrav på nya kyrkogården i Stockholm. Gift 1859-09-20 i Jönköping med häradshövdingen, sedermera statsrådet, KmstkNO, Johan Christer Emil Richert, född 1823-01-15 i Vänersborg, död 1895-11-02 i Stockholm.
 • Gustaf, född 1840-10-19 (29/9) på Trestena. Student i Uppsala 1862-12-08. Furir vid Västgöta regemente 1863-03-03. Officersexamen i Stockholm 1864-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1865-01-10. Löjtnant 1874-05-01. RDDO 1877-07-17. Kapten i regementet 1886-02-02. RSO 1888-12-01. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1893-05-05. Död ogift 1900-05-12 i Skara och begraven på Härlunda kyrkogård.
 • Fredrik, född 1842-01-09 Forentorp. Student i Uppsala 1862-04-30. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1864. Utexaminerad 1866. Inspektor Gäddeholm 1866–1869. Förvaltare och arrendator av Horshaga 1869–1888. Därefter banktjänsteman i Skara. Död ogift 1893-04-30 i Skara och begraven på Härlunda kyrkogård.
 • Hedvig, född 1844-06-02 på Forentorp, död 1909-05-21 Stubbesgård, Sils annex förs, Skaraborgs län,. Gift 1869-02-25 på Horshaga med överstelöjtnanten Birger Hjalmar von Hall, i hans 2:a gifte, född 1827, död 1907.

TAB 11

Claes Gustaf Hans, (son av Johan Gustaf, tab 9), född 1810-02-23 Trestena. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1827-10-09. Fänrik vid Värmlands regemente 1829-11-27. Löjtnant 1834-09-27. Arbetschef vid upprensningen av Byelfvens vattendrag 1835–1837. Kommenderad till Nya Trollhätte kanalarbete 1838–1844. Kapten 1842-04-28. Ingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1855–1861. RSO 1858-04-28. Major i armén s. å. 19/10. Postmästare i Nora 1864-10-21. Död 1875-03-05 i Uppsala och begraven å Härlunda kyrkogård. Gift 1848-06-07 på Trestena med Amanda Gustava Christina Sonnenstein, född 1817-03-25 i Göteborg, död 1910-11-08 i Skövde och begraven å Uddevalla kyrkogård, dotter av borgmästaren, vice häradshövdingen Johan Severin Sonnenstein och Fredrika Elisabet Bundsen.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1849-06-09 på kaptensbostället Åstenskog i Långseruds socken, Värmlands län, liksom syskonen, död 1924-01-17 Haga. Gift 1881-06-24 i Skövde med kronolänsmannen i Ås härad av Älvsborgs län Axel Gabriel Gustafsson, född 1848-09-20 i Toarps socken, Älvsborgs län, död 1921-07-18 på Haga.
 • Hedvig Elisabet (Hedda), född 1851-05-07, död ogift 1925-04-21 i Tranemo socken, Älvsborgs län och där begraven,.
 • Estrid Charlotta, född 1852-10-25, död ogift 1900-12-27 i Järna prästgård, Kopparbergs län och där begraven.
 • Claes, född 1853-09-15, död 1866-03-09 i Nora och där begraven.
 • Lennart, född 1855. Före detta stationsinspektor. Död 1930. Se Tab. 12.

TAB 12

Lennart, (son av Claes Gustaf Hans, tab 11), född 1855-02-21 på kaptensbostället Åstenskog. Stationsskrivare vid statens järnvägar (Falköping–Ranten) 1881-01-01. Ledamot av stadsfullmäktige i Falköping 1895–1903. 1:e stationsskrivare därst. 1902-06-01. Stationsinspektor vid Vartofta 1906-11-16. Avsked 1920-03-05. Ägde Falköpings gasverk 1896-05-01–1903-07-01 samt äg. gård i Ulricehamn. Död 1930-05-26 i Ulricehamn och begraven i Härlunda socken, Skaraborgs län,. Gift 1890-11-18 i Stockholm med grevinnan Alice Charlotta Jacquette Wrangel af Sauss, född 1865-03-14 i nämnda stad, död 1932-04-03 i Ulricehamn,och begraven i Härlunda socken, Skaraborgs län, dotter av majoren greve Tönnes Reinhold Henrik Adolf Wrangel af Sauss, och Hilda Jacquette Salomon.

Barn:

TAB 13

Lars Tönnes, (son av Lennart, tab 12), född 1892-05-24 i Falköping. Studentexamen i Skara 1910-06-14. Elev vid Tekniska högskolan 1911. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1915-05-00. Ingenjör hos konsulterande ingenjörsfirman Unander & Jonson, Stockholm, 1916–1917. Konstruktör vid Stockholms elektricitetsverks vattenkraftsavdelning 1917–1918. Arbetschef vid Faringe–Gimo järnvägsbyggnad 1918–1921. Löjtnant i Väg- och vattenbyggnadsskåren 1919-12-19. Avdelningsingenjör vid Norrlands statsarbeten 1921–1923. Baningenjör vid Bergslagernas järnvägar 1923–1926 och vid Trafikaktiebolag Grängesberg –Oxelösunds järnvägar 1926. Kapten i Väg- och vattenbyggnadskåren 1927-12-30. Bandirektör vid Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds järnvägar 1932. Ledamot och ordförande i åtskilliga styrelser, nämnder och kommittéer. LSTF 1915. Gift 1919-04-04 i Stockholm Gustaf Vasa förs,med Dagmar Gerda Carolina Lagergren, född 1895-04-09 Hammar, dotter av godsägaren Uno Lagergren och Emma Axelina Erikson.

Barn:

 • Anne-Margrete , född 1920-06-07 i Stockholm, Gustaf Vasa förs,. Stiftsjungfru. Gift 1943-12-30 i Kungsholms förs i Stockholm ed amanuensen Hans Uno Johan Hjärtkvist, född 1917-05-08.
 • Hans Uno Lennart, född 1927-09-30 i Ljusnarsbergs förs, Örebro län. Se Tab. 13A.

TAB 14

Lars Carl Ture Emanuel, (son av Johan Gustaf, tab 9), född 1816-02-14 på Trestena. Arrenderade Holmstorp i Tysslinge socken 1850–1860 och Hidinge i likanämnd socken 1868–1892 båda i Örebro län. Ägde Holmstorp 1860–1878. RVO 1886-12-01. Död 1897-10-15 på Säbylund Kumla socken, Örebro län och ligger, jämte sin hustru och son, begraven på Tysslinge kyrkogård. Gift 1850-09-13 Ruder med sin kusin Johanna Gustava Fock, född 1823-07-12 på nämnda egendom, död 1886-11-29 i Enköping, dotter av ryttmästaren Hans Fock A, och friherrinnan Sara Augusta Silfverschiöld.

Barn:

 • Hans Gustaf Folke, född 1863-07-07 på Holmstorp, död där 1869-09-05.

Källor

1A. Noreen, Släkten Noreen (1917). 2Hm. 3Lk. 4Um. 5Sj. 6KrAB. 7SB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: