:

Ehrenhielm nr 846

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenhielm nr 846 †

 • Adlad 1673-05-13, introducerad 1675. Utdöd 1814-07-29.

TAB 1

Sveno Jonæ Westrogothus, född 1590 i Marks härad i Västergötland. Student i Uppsala 1610-08-16. Fil. mag. i Uppsala 1619-06-15. Professor i grekiska vid akademien i Uppsala 1621-05-12. Rektor magnificus 1624, 1625 och höstterminen 1637. Kyrkoherde i Uppsala-Näs pastorat av Uppsala ärkestift 1635-05-13. Död 1642-06-13 och begraven i Uppsala domkyrka, där hans gravsten med latinsk påskrift lades [Hm]. Gift 1:o 1625-12-04 med Christina Westerman, död 1630, dotter av handelsmannen i Uppsala Gerhard Westerman samt syster till justitieborgmästaren i Stockholm Johan Westerman, adlad Lilliecrantz. Gift 2:o 1631-11-27 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Anna Schrodera i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652-02-08 i Uppsala med rådmannen Claus Eden, adlad Edenberg, i hans 2:a gifte, född 1598, död 1667), död 1681-06-00, dotter av translatorn och slottssekreteraren i Stockholm Ericus Benedicti Schroderus (broder till ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och riksrådet Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof), och hans 1:a hustru Elisabet Joensdotter.

Barn:

 • Johan Salonius, adlad Ehrenhielm, till Berga och Näringsberg, båda i Västerhaninge socken, Stockholms län. Född (G. Westerin, Västerhaninge och Muskö socknar (1897).) 1639-06-08 i Uppsala. Student där 1648 (Ach.). Kurator i Upplands nation 1662–1663 (Ach.). Disputant 1663 (Ach.). Sekreterare i Svea hovrätt 1672-02-29. Adlad 1673-05-13 (introducerad 1675 under nr 846). Häradshövding i Sollentuna, Bro och Närdinghundra härader i Uppland 1674-12-19. Revisionssekreterare 1689-09-30. Död 1697-08-20 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Västerhaninge kyrka. Gift med sin styvsysters dotter Magdalena Gyldenbring, död 1717-03-20, dotter av assessorn Erik Bring, adlad Gyldenbring, och Catharina Edenberg.

Barn:

 • Sven, född 1673, död ung.
 • Anna Catharina, född 1674, död 1749-04-23. Gift med hovrättsrådet Johan Fredrik Flach, naturaliserad Flach, nr 1606, i hans 2:a gifte, född 1657, död 1734.
 • Barbara Magdalena, född 1677, död 1727-09-29 på Lindenäs i Motala socken, Östergötlands län. Gift 1703-08-00 med sin mosters styvson, assessorn Harald Appelbom, född 1669, död 1730.
 • Aleta Elisabet, född 1679, död 1749-04-00 i Stockholm. Gift 1703-09-13 med professorn Erik Castovius i Uppsala, född 1655 i Karlstorps socken, Jönköpings län, död 1703-12-04 i Uppsala.
 • Johanna Margareta, född 1681-09-07, död 1757-09-29 Hårmesta och begraven i Biskopskulla kyrka, men sedan förd till Uppsala för att i Uppsala gravsättas. Gift 1720-01-07 Lindhov med sin systers svåger, professorn i Uppsala Gabriel Peter Castovius.
 • Johan, född 1684 i Stockholm. Student i Uppsala 1689-06-13. Död (G. Westerin, Västerhaninge och Muskö socknar (1897).) 1695-11-17 i Stockholm och begraven i Västerhaninge kyrka.
 • Gertrud Christina, född 1689, död ogift 1743-06-17 på Berga.
 • Maria, född 1691, död ogift.
 • Johan, född 1695, död 1705.

TAB 2

Erik (son av Johan Salonius, adlad Ehrenhielm, Tab. 1), född 1680-07-27. Student i Uppsala 1689-06-13. Auskultant i Svea hovrätt 1702-04-03. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1704. Sekreterare hos kungliga rådet greve Carl Piper 1708. Häradshövding Södertörn 1711-06-06 (1711-01-11). Sekreterare i Svea hovrätt 1718-09-06. Åter häradshövding i Södertörn med assessors karaktär 1719-04-22. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1721-07-11. Assessor i Svea hovrätt 1724-03-11. Död 1731-01-16 i Stockholm och begraven i Storkyrkan. Gift 1712-01-18 med Anna Christina Schönberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1736-04-30 i Stockholm med arkiatern Christian Henrik Hjärne, född 1709, död 1793), född 1692-07-11, död 1761-09-22 Sundsör, dotter av vice presidenten Jonas Erdtman, adlad Schönberg, och Catharina Stiernhöök.

Barn:

 • Johan, född 1712. Häradshövding. Död 1755. Se Tab. 3
 • Jonas, född 1714-04-01, död 1715-09-04.
 • Erik, född 1715. Häradshövding. Död 1771. Se Tab. 4
 • Anders, född 1717-01-26. Student i Uppsala 1726-10-24. Vice häradshövding. Död barnlös 1781 i Stockholm (At (Sch.). Gift 1:o med Sofia Elisabet Schmidt, född 1708, död 1752, dotter av assessorn Henrik Joakim Schmidt, adlad Schmidt, och Catharina Polchow. Gift 2:o 1761-08-15 med Anna Stina From i hennes 2:a gifte (gift 1:o med glasmästaren i Stockholm Johan Risberg, död 1760), född 1700, död 1778 i Stockholm.
 • Knut Gabriel, född 1718-05-03, död 1718-05-05 på Lindhov i Botkyrka socken, Stockholms län.
 • Sven, född 1719-06-15, död 1720-05-20.
 • Catharina Magdalena, född 1720-09-09, död 1722 och begraven 8/2 i Västerhaninge kyrka
 • Nils, född 1722-05-21. Student i Uppsala 1726-10-24. Död 1728-12-28.
 • Anna Christina, född 1723-08-02, död 1723-12-28.
 • Ulrika Christina, född 1724-10-07 i Stockholm, död 1776-04-29 på bostället Vehaks i Töfsala socken, i Österbotten. Gift 1748-04-12 med överstelöjtnanten Ulrik Gyllenskepp, född 1719, död 1802.
 • Carl Fredrik, född 1725-12-18, död 1726-03-01.
 • Johanna Maria, född 1727-03-14, död 1775-03-27 Sundsör. Gift 1755-01-01 i Stockholm med brukspatronen Per Cederstedt, född 1721, död 1762.
 • Harald, född 1728. Överste. Död 1814. Se Tab. 5
 • Beata Sofia, född 1729-08-12, död 1730-07-16.

TAB 3

Johan (son av Erik, Tab. 2), född 1712-11-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1726-10-24. Auskultant i Svea hovrätt 1732-05-26. Amanuens i advokatfiskalskontoret 1733-07-03. Extra ordinarie notarie i advokatfiskalskontoret 1735-09-00. Vice notarie 1740-04-23. Kanslist 1744-05-02 notarie 1745-06-18. Häradshövding inom Roslagen 1753-07-26. Död 1755-03-16 Hårmesta och begraven i Biskopskulla kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1740-01-23, med sin kusin Anna Charlotta Appelbom, född 1710-07-03 i Örebro, död 1763-07-04 Sjöberg, dotter av assessorn Harald Appelbom, och Barbara Magdalena Ehrenhielm.

Barn:

 • Christina Magdalena, född 1742-01-16, död 1742-02-05.

TAB 4

Erik (son av Erik, Tab. 2), född 1715-04-04. Student Uppsala 1726-10-24. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1730. Auskultant i Svea hovrätt 1730-06-11. Auditör vid Östgöta infanteriregemente 1737-07-08 mönsterskrivare 1737-07-08 . Häradshövdings titel 1737-07-18. Häradshövdings fullmakt 1748-06-00 . Häradshövding inom Västmanland 1750-04-05. Död 1771-06-26 i Stockholm. Gift 1759-03-11 med Anna Maria Röhl född 1737-09-07, död 1780, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Henrik Röhl och Anna Maria Jespers dotter Lund.

Barn:

 • Anna Christina, född 1760-05-20, död ogift 1809-05-02 i Kungsholms församling, Stockholm.
 • Johanna Maria, född 1761-09-28, död 1762-09-00.
 • Erik, född 1763-07-29. Drunknade 1774 under skeppsbrott i engelska kanalen.
 • Magdalena Catharina, född 1765-03-15 i Stockholm död 1765-12-00.
 • Ulrika, född 1766-08-25 i Stockholm, död 1767-04-07.

TAB 5

Harald (son av Erik, Tab. 2), född 1728-06-11 i Stockholm. Student i Uppsala 1745-03-13. Kadett vid artilleriregementet 1746-12-02. Översappör vid artilleriregementet 1749-03-11. Underlöjtnant 1749-04-05. RSO 1758-11-27. Löjtnant 1759-09-20. Kapten i armén 1766-03-18, med tur från 1761-09-24. Kapten vid artilleriet 1770-01-26. Major i armén 1772-09-13. Krutproberare 1773. Major vid artilleriet och överstelöjtnant i armén 1792-10-24. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1794-06-04. Kommendant på Vaxholm och Fredriksborg 1799-03-18. Överste i regementet 1810-05-01. Död 1814-07-29 i Stockholm och utgick med honom ätten på svärdssidan. 'Han var med i pommerska kriget och visade därunder flere prov av utmärkt tapperhet.' Gift 1762-09-20 Sundsör med Ulrika Eleonora Wagenfelt, född 1735-07-15, död 1796-04-21 Lindhov, dotter av vice amiralen Henrik Wagenfelt, adlad Wagenfelt, och Johanna Lagermarck.

Barn:

 • Harald, född 1765-04-06 Vidbynäs Volontär vid artilleriregementet 1775. Sergeant med lön vid artilleriregementet 1779-04-01 stora artilleriexam. 1780-03-11. Underlöjtnant 1780-03-15. Styckjunkares lön 1784-04-17 och underlöjtnants lön 1787-05-30. Löjtnant vid Helsingfors artilleristat 1789-11-21. RSO 1790-05-05. Transporterad till Stockholms artilleristat 1791-10-31. Löjtnants lön 1792-09-13. Kapten vid Svea artilleriregemente 1794-02-28. Stabskapten vid Svea artilleriregemente 1794-11-21. Kaptens lön och kompani 1799-04-29. Major i armén 1805-05-05. Död ogift 1808-04-25 i Stockholm. Han bevistade 1788– 1790 års finska krig och blev därunder flera gånger blesserad samt fick etter slaget vid Utis malm av konung Gustaf III en silvervärja.
 • Johan Henrik, född 1766-07-22 på Vidbynäs. Antagen till krigstjänst 1775-05-05. Artilleriexamen 1781-05-10. Underlöjtnant vid artilleriregementet 1781-06-22. Löjtnant vid artilleriregementet 1791-01-01. Kapten vid Svea artilleriregemente 1794-06-23. Regementskvartermästare 1794-06-23. Död ogift 1807-07-15 i Stralsund.
 • Fredrik Ulrik, född 1769-02-18 på Vidbynäs, död 1769-04-08.
 • Ulrika Sofia, född 1775-08-12, död 1820-03-01 i Göteborg. Gift 1797-12-31 med översten Carl Jakob Hjärne, född 1767, död 1847.

TAB 6

Jonas (son av Erik, Tab. 2), döpt 1731-03-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1745-03-13. Antagen till krigstjänst 1745. Fänrik vid Västmanlands regemente 1750-05-15. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1757-11-04. Kapten i armén 1761-12-24. Avsked 1773-11-03. Död 1797-05-25 i Stockholm. Gift 1764-09-27 med Regina Maria Ewert, född 1740-09-03 Forss, död 1772-03-16, dotter av kaptenen vid Västmanlands regemente Per Ewert och Maria Charlotta Ahlbom.

Barn:

 • Anna Maria, född 1765-07-06, Islingby ) 1840-08-01. Gift med skräddarmästaren i Stockholm Carl Morén (SRB.), född 1769, död 1808-09-23 i Stockholm (SRB.).
 • Regina Charlotta, född 1766-08-19, död 1767-02-14.
 • Axel Fredrik, född 1767-11-01, död 1768-01-11.
 • Ulrika Carolina, född 1768-11-24, död 1771-03-10.
 • Johanna Lovisa, född 1770-12-04, död 1773-06-29 på Islingby.
 • Elisabet Beata, född 1772-03-03.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: