:

Von Heland nr 1841

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Heland nr 1841

Adlad 1727-08-03, introd. 1731.

Heland A184100.png

TAB 1

Anders Sverkersson, född 1570. Bonde på Hästa gård i Skönberga socken, Östergötlands län. Död 1650-03-20 Åskog. Har enl SBL, XVII, s 551 ej återfunnits i tiondelängderna för Örebro (enl Lars Wikström). Gift med Lucia Andersdotter, född 1570, död 1650-03-01 i Åskog. Båda blevo på samma gång, den 17 april sistnämnda år, begraven på Mogata kyrkogård.

Barn:

 • Erik Andersson, född 1608-05-08 i Örebro. Regementsskrivare vid Östgöta infanteriregemente 1637. Död 1672-11-09 i Åskog. Gift 1636-07-10 i Söderköping med Carin Hermansdotter Zander, född 1620 i nyssn. stad, död 1690-03-10 Dynghult å. 1/5. Barnen kallade sig Heland efter farfaderns gård Hästa.

Barn:

 • Claes Eriksson Heland, född tvilling 1645-07-18 på Åskog. Mönsterskrivare vid Östgöta infanteriregemente1 1668-07-09. Regementsskrivare därst. 16751. Regementskvartermästare1 1676-09-17. Avsked 1694-01-22. Död 1731-04-01. Gift 1678 i Stettin med Maria von der Fehr, född 1660-07-03 i nämnda stad, död 1727-04-03, dotter av handlanden Jakob von der Fehr och Maria Sussin.

Barn:

 • Gustaf Heland, adlad von Heland, född 1680-08-19 på Åskog. Student i Uppsala4 1701-03-07. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1703-03-08. Tillika kanslist vid postexpeditionen 1708. Vice registrator i änkedrottning Hedvig Eleonoras kansli 1713. Registrator därst. 1714-08-31 och i inrikes civilexpeditionen 1719-03-07. Bondeståndets sekreterare vid riksdagen 1726. Adlad 1727-08-03 (introd. 1731 under nr 1841). Expeditionssekreterare i nämnda expedition 1727-10-13. Kansliråds titel 1747-01-05. Död 1759-04-27 i Stockholm och begraven i Hedersköldska graven i Storkyrkan. Gift 1:o 1713-03-17 med Margareta Montin, född 1690-07-23, död 1720-03-30, dotter av primariekämnären vid Södermalms kämnärsrätt Johan Montin och Margareta Güthrie, syster till statskommissarien Georg Güthrie, adlad Güthrie, nr 974. Gift 2:o 1723-10-10 med Magdalena Hedersköld, född tvilling 1694-01-22, död 1772-06-28 i Stockholm, dotter av assessorn Anders Hök, adlad Hedersköld, och Catharina Söfrinsdotter Kerolf.

Barn:

 • 1. Johan, född 1713. Statssekreterare. Död 1786. Se Tab. 2
 • 1. Maria Charlotta, född 1715-08-12, död i barnsäng 1747-05-27. Gift 1746-09-28 med biskopen i Borgå, LNO, doktor Gabriel Fortelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1732 med Christina Fridelin, dotter av prosten och kyrkoherden i Korpo Nikolaus Fridelin och Maria Törnroos, gift 3:o 1753 med Eva Maria Schultz, död 1756, dotter av hovrättsassessorn Jost Schultz och Elisabet Weidman, gift 4:o 1763 med Vendla Juliana von Glan, död 1799, dotter av prosten och kyrkoherden i Tenala Joakim von Glan och Juliana Feiff), född 1700-08-11 i Björneborg i Finland, död 1788-11-24 i Borgå.
 • 1. Margareta Catharina, född 1717-07-17, död 1785-08-28 Lövsätra. Gift 1746-12-21 i Nikolai förs, Stockholm2 med kammarherren Henrik von Bahr, född 1723, död 1785.
 • 1. Claes Fredrik, född 1720-02-29, död s. å. 20/6.
 • 2. Gustaf, född 1724-09-22 i Stockholm. Student i Uppsala. Skrivare på ett häradskontor 1742-11-11. Extra ordinarie kammarskrivare vid stora sjötullskammaren 1745. Auskultant i Svea hovrätt 1788-02-29. Vice auditör vid livregementet till häst 1752-04-20. Auditör därst. 1754-01-17. Avsked 1760-06-02 med överjägmästares n. h. o. v.3 Död ogift 1764-10-10 i Stockholm.
 • 2. Anders, född 1725-08-19, död s. å. 15/11.
 • 2. Magdalena, född 1727-03-14, död ogift 1808-01-09 i Stockholm.
 • 2. Jakob, född 1729-02-02 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1746-03-00 och tillika vid fortifikationsstaten 1748-05-30. Furir vid livgardet 1750-05-05. Extra ordinarie konduktör vid fortifikationen s. å. Avsked från gardet 1753-04-00. Ämnessven i vetenskapsakademien 1754. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1757-09-19. Kapten därst. 1764-07-30. RSO 1770-04-28. Död ogift 1773-02-16 i Stockholm. 'Han grundlade och till en del fullbyggde i Lovisa contreescarpen åt ryska sidan, anlade och uppförde bastionen Carpelan på Gustafssvärd vid Sveaborg jämte andra verk, så väl där som på Vargön, hade slutligen vid Hälsingborgs stads bebyggande inseendet över uppförandet av corps de gardet, magasinshuset, landshövdingeresidenset m. fl. byggnader.'
 • 2. Carl Fredrik, född 1732. Chargé d'affaires. Död 1801. Se Tab. 18.

TAB 2

Johan, (son av Gustaf Heland, adlad von Heland, tab 1), född 1713-12-01 i Stockholm. Student i Uppsala4 1731-10-26. Antagen i k. kansliet5 1732-01-26. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen s. å. 7/9. Notarie och sekreterare i direktionen över ecklesiastikverket i Lappmarken 1741-11-09. Hovjunkare 1742-06-08. Kanslist vid förutn. expedition 1746-09-08. Protokollssekreterare 1747-06-09. Extra ordinarie expeditionssekreterare i nämnda expedition 1757-04-27. Expeditionssekreterare därst. 1758-03-07. Förste expeditionssekreterare 1759. Kansliråd 1760-10-17. Härold vid KMO 1761. RNO 1770-11-26. Statssekreterares n. h. o. v. 17729. På stat9 1777-12-31. Avsked9 1782-04-19. Död 1786-01-28. Gift 1745-08-15 i Nikolai förs, Stockholm2 med Margareta Bladh, född 1720 i Norrköping, död 1797-10-16 Nora, dotter av råd- och handelsmannen i Vasa Johan Bladh och Beata Lillielund.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1746-12-17. Student i Uppsala4 1759-12-08. Hovjunkare8 1769-04-05. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen s. å. Kopist. Kanslist i handels- och finansexpeditionen 1774. Registrator därst. 1777-10-02. Ledamot av nedre borgrätten81781-02-09. Protokollssekreterare därst.6 1786-03-27. Protokollssekreterare i inrikesexpeditionen 17936. Död ogift 1810-06-18 i Stockholm.
 • Carl, död 1748. Superkargör. Död 1786. Se Tab. 3
 • Fredrik, född 1749-10-19. Student i Uppsala4 1759-12-01. Kopist i krigsexpeditionen. Död ogift 1770-07-02 på Viby i Harbo socken, Västmanlands län och begraven s. å. 5/7.
 • Isak Vilhelm, född 1751. Major. Död 1824. Se Tab. 4
 • Beata Magdalena, född 1753-04-23, död ogift 1808-02-28 i Stockholm.
 • Margareta Lovisa, född 1755-06-21 Näringsberg. Död 1809-03-29 i Stockholm. Gift där 1795-06-11 med sekreteraren i lantmäterikontoret, ekonomidirektören, RVO Jan Erik Gerss i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Catharina Loffman, född 1759, död 1788-03-27 i Stockholm)7, född 1747-06-20 i Bjärnå socken, Finland,7 död 1808-08-20 i Stockholm.
 • Catharina Charlotta, född 1758-01-07, död ogift 1823-11-19 i Stockholm.
 • Christina Aurora, född 1761-02-10, död 1764-05-03.

TAB 3

Carl, (son av Johan, tab 2), född 1748-04-00. Student i Uppsala4 1759-12-01. Kadett vid ostindiska kompaniet. Superkargör därst. 1780. Död 1786-08-21 i Kanton under en resa till Kina. Gift 1784 i Göteborg10 med Catharina Maurice i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1791-07-00 i Göteborg med handlanden därst. David Mitchell).

Barn:

 • Carl Johan, född 1785-06-03. Levde 1810 i England, men död ogift före 1824 utrikes.

TAB 4

Isak Vilhelm, (son av Johan, tab 2), född 1751-05-25 i Stockholm. Student i Uppsala4 1759-12-01. Page vid k. hovet 1766-06-22. Kammarpage hos drottningen 1768. Sergeant vid livgardet 1771-10-10. Fänrik därst. s. å. 20/11. Kapten i armén 1772-09-23. RSO s. å. 12/9. Löjtnant vid livgardet 1774-07-28. Major vid Flemingska regementet 1780-12-13. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1781-12-12. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1791-05-16. Död 1824-05-07 på sin egendom Lund i Ösmo socken, Stockholms län. Gift 1782-01-02 på överums bruk i Lofta socken, Kalmar län med Maria Magdalena Stéen, född 1765-06-29 på Överums bruk, död 1837-01-10 (11/1) i Stockholm, dotter av brukspatronen Johan David Stéen och Helena Mæchel.

Barn:

 • Margareta Helena Christina, född 1783-04-20 och död s. å. 18/8 på majorsbostället Kärne i Grava socken, Värmlands län.
 • Sofia Magdalena, född 1784-04-26 och död s. å. 18/5 på Kärne.
 • Johan Vilhelm, född 1785. Major. Död 1850. Se Tab. 5
 • Carl Gustaf, född 1786. Major. Död 1831. Se Tab. 10
 • Maria Helena, född 1788-01-31 och död s. å. 1/7 på Kärne.
 • Charlotta Amalia, född 1789-08-27 (27/9) på Lund. Stiftsjungfru. Död 1866-07-06 i Stockholm. Gift där 1811-06-24 med kanslirådet, friherre Niklas Joakim af Wetterstedt, född 1780, död 1855.
 • Sofia Magdalena, född 1790-11-13 på Kärne. Stiftsjungfru. Död 1855-12-26 på Slädene i likanämnd socken, Skaraborgs län. Gift 1822-03-03 på Lund med assessorn Nils Vilhelm af Grubbens, född 1795, död 1852.
 • Ulrika Lovisa, född 1792-02-13 på Kärne. Stiftsjungfru. Död 1849-08-21 i Kristinehamn. Gift 1819-05-30 på Säby med brukspatronen Daniel Lalin, född 1782, död 1855.
 • Fredrik Arvid, född 1793-05-11 och död s. å. 11/12 på Kärne.
 • Johanna Fredrika, född 1794-05-28 på Kärne. Stiftsjungfru. Död 1884-11-25 i Uppsala. Gift 1826-06-25 med löjtnanten, sedan slaktaråldermannen i Stockholm Gustaf Adolf Weman i hans 2:a gifte (gift 1:o med hennes yngre syster Maria Helena), född 1784-03-09 i Kimito prästgård, Finland, död 1842 i Stockholm.
 • Maria Helena, född 1795-11-24 Rosenholm. Stiftsjungfru. Död 1825-10-30 i Stockholm. Gift 1816-05-23 på Lund med löjtnanten, sedan slaktaråldermannen Gustaf Adolf Weman i hans 1:a gifte, född 1784, död 1842.
 • Aurora Margareta, född 1796-12-22 på Rosenholm. Stiftsjungfru. Död 1883-04-12 i Stockholm. Gift där 1835-04-01 med postmästaren och löjtnanten vid optiska telegrafverket Göran August Bratt, född 1810-01-21 i Huggenäs socken, Värmlands län, död 1872-03-24 i Katarina förs, Stockholm.
 • Augusta Vilhelmina, född 1798-06-05 på Rosenholm, död 1883-06-15 i Stockholm. Gift 1828-02-17 med generalmajoren Claes Samuel Sandels, född 1798, död 1865.
 • Sten Marcellus, född 1800-01-16, död s. å. 12/4 på Rosenholm.
 • Isak Fredrik, född 1801. Överstelöjtnant. Död 1890. Se Tab. 14.
 • Clementina Adelaide, född 1805-03-15 Frishult Stiftsjungfru. Död 1868-04-28 i Stockholm. Gift 1826-07-02 med sin systers svåger, majoren Lars August Sandels, född 1803, död 1845.

TAB 5

Johan Vilhelm, (son av Isak Vilhelm, tab 4), född 1785-07-31. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1791-05-16. Löjtnant därst. 1808-02-16. Kapten vid Värmlands regemente 1812-07-14. RSO 1822-09-23. Major 1835-04-18. Avsked 1836-03-26. Död 1850-06-17 Bäck. Bevistade krigen i Pommern 1807 och mot Norge 1808 och 1814. Gift 1:o 1815-12-28 på Ransäters bruk i Ransäters socken, Värmlands län med Brita Charlotta Geijer, född 1792-04-30 på nämnda bruk, död 1819-07-18 på kaptensbostället Kastensbol i Långseruds socken, Värmlands län, dotter av brukspatronen Bengt Gustaf Geijer och Ulrika Magdalena Geisler. Gift 2:o 1824-03-07 Vansta med stiftsjungfrun Sofia Margareta Flach, född 1791-08-31 på Vansta, död 1828-10-20 på Kastensbol, dotter av ryttmästaren Axel Ferdinand Flach, och Virginia Sofia Hildebrand. Gift 3:o 1834-08-24 Remmene med friherrinnan Eva Charlotta Uggla, född 1789-04-29 Sund, död 1881-01-29 i Åmål, dotter av ryttmästaren friherre Carl Henrik Uggla, och Eva Juliana Lilliestråle.

Barn:

 • 1. Ulrika Magdalena (Ulla), född 1818-04-18 på kaptensbostället Kastensbol, liksom syskonen, död 1900-08-12 i Djursholm. Gift 1847-07-04 Bäck med kanslirådet och byråchefen i ecklesiastikdepartementet, en av de aderton i svenska akademien, KNO1kl m. m., filosofie jubeldoktorn Fredrik August Dahlgren, född 1816-09-20 vid Taberg i Nordmarks socken, Värmlands län, död 1895-02-16 i Djursholm och begraven på Norra kyrkogården i Stockholm.
 • 1. Vilhelmina Charlotta (Lotta), född 1819-07-14, död ogift 1914-10-26 i Stockholm (Åmåls förs, db).
 • 2. Virginia Lovisa Emilia (Nina), född 1826-04-18, död 1884-08-02 Västerberg. Gift 1844-12-26 på Bäck med löjtnanten vid Värmlands regemente Axel Reinhold Geijer, född 1817-12-07 Uddeholm, död 1881-02-26 i Arvika.
 • 2. Johan Alvar, född 1827. Godsägare. Död 1875. Se Tab. 6.
 • 2. Sofia Mariana, född 1828-10-15, död 1836-09-26 på Virgineberg i Ösmö socken, Stockholms län.

TAB 6

Johan Alvar, (son av Johan Vilhelm, tab 5), född 1827-07-15 på Kastensbol. Kadett vid Karlberg 1841-10-01. Avgången 1842-12-17. Död 1875-08-14 i Säffle. Ägde Bäck i By socken, Värmlands län. Gift 1851-03-25 på Bäck med Lovisa Carolina Nagel, född 1828-04-20 i Kristiania, död 1898-08-03 i Göteborg, dotter av läkaren Nikolai Nagel och Louise Maria Bäck.

Barn:

 • Sofia Maria, född 1852-04-07 på Bäck, liksom syskonen. Gift 1873-07-21 i By kyrka med överläraren vid Drammens skola i Norge, filosofie kandidat Hans Thöger Adolf Winther, född 1845-02-17 i Kristiania, död där 1910-10-26.
 • Johanna Vilhelmina Augusta, född 1853-03-16. Död 1930-10-10 i Vasa förs, Göteborg. Gift 1884-10-04 på Bäck med handelsresanden Gustaf Alfred Moberg Appeltoft, född 1862-03-25 i By socken, Värmlands län.
 • Eva Charlotta Lovisa (Lotten), född 1854-10-20, död 1885-10-21 i Stockholm. Gift 1877-09-11 i Långseruds socken, Värmlands län m. m. doktorn Carl Otto Groth, född 1847-10-08 i nämnda socken, död 1878-01-23 i Malmö.
 • Johan Vilhelm, född 1856-02-23, död s. å. 26/6.
 • Vilhelm Fredrik, född 1857-02-20. Trädgårdsodlare. Död 1916. Se Tab. 7.
 • Nina Matilda, född 1858-07-20, död ogift 1906-08-07 i Åmål.
 • Claes Sigurd, född 1859. Styckjunkare. Död 1909. Se Tab. 9
 • Hjalmar Hugo Alvar, född 1861-02-16, död 1868-02-06.
 • Louise, född 1862-04-20. Död 1928-03-31 i Nyeds socken, Värmlands län. Gift 1886-11-14 i Säffle med kronolänsmannen i Nyeds härads och Alsters socknars distrikt av Värmlands län Alfred Liedén, född 1856-07-04 i Kila socken, Värmlands län, död 1914-05-22 i Karlstad.
 • Axel Torsten, född 1865-12-28. Bleckslagare i Åmål, död där 1924-08-22. Gift 1895-11-24 i nämnda stad med Anna Lisa Karlberg, född 1862-02-19 i Millesviks socken, Värmlands län, död 1919-08-26 i Åmål, dotter av kakelugnsmakaren Erik Karlberg och Sara Stina Knape.

TAB 7

Vilhelm Fredrik, (son av Johan Alvar, tab 6), född 1857-02-20 Bäck. Gick till sjöss omkr. 1880, men rymde från fartyget. Trädgårdsodlare i Melbourne i Australien. Död 1916-08-02 i Carnegie, Melbourne, Australien (Säffle förs, Värmlands län, db). Gift 1884-09-20 i S:t Kilda, Victoria Australien med Eleanor Mary Bastin, född 1865-05-14 i Gardiner, Malvern, Victoria, dotter av George Bastin och hans hustru Mary Wilson.

Barn:

 • Alvar Reinhold, född 1887. Kontrahent. Se Tab. 8
 • Louise May, född 1889-05-06 i Malvern, Melbourne. Dorothy Lyla, född 1891-07-07 i Caulfield, Melbourne. Död 1939-03-13. Gift med mariningenjör W. Findley, död 1936.
 • Dorothy Lyla, född 1891-07-07 i Caulfield, Melbourne. Gift 1919-05-10 i Malvern med Harold Nicholls, född 1893-06-27 i Richmond, Melbourne,
 • Herbert Viktor, född 1893-09-04 i Malvern. Ingenjör i Sandringham, Melbourne. Gift 1919-11-01 i Stanmore, Sidney, Norra Södra Wales, Australien, med sin broders svägerska Ada Florence Stabback, född 1888-04-22 i Melbourne, dotter av James Thomas Stabback och Sarah Helyer Stabback.
 • Madeline Malvina, född 1895-10-30 i Malvern. Död i Sydney.
 • Harold George, född 1901-09-11 i Malvern. Artist (målare). Se Tab. 8 1/2.

TAB 8

Alvar Reinhold, (son av Vilhelm Fredrik, tab 7), född 1887-02-28 i Malvern, Victoria, Australien. Byggnadsförman i Remuera, Auckland, Nya Zeeland. Byggmästare (fbu). Gift 1:o 1908-08-31 med Ruby Blanche Stabback från vilken han blev skild 1922-09-21, född 1886-12-19 i Melbourne, dotter av James Thomas Stabback och hans hustru Sarah Helyer Stabback. Gift 2:o 1922-12-22 i Melbourne med Clara Mellor, född 1894-04-23 i Huddersfield, Yorkshire, England, dotter av Samuel Mellor och Mary Hannah Wyson.

Barn:

 • 1. Mavis Claire, född 1913-09-09 i Melbourne. "Trol död". (Ej med i AK sedan 1938 Örjan undersöker (nov 84). Enl Pontus är ? med all sannolikhet död. Och vi bryr oss inte om att forska mer i det (sept. 85)).
 • 2. Diana Mary, född 1923-12-24 i Remuera. Gift 1948-10-07 med Albert Edvin Powell, född 1916-06-09.
 • 2. Vilhelm Fredrik, född 1925-05-13 i Remuera. Död 1925-05-19.
 • 2. Rinda Gerda Thora, född 1926-09-28 i Remuera. Gift 1947-09-24 med Mansell Owen från England, född 1920-10-13.

TAB 8 1/2

Harold George, (son av Vilhelm Fredrik tab 7), född 1901-09-11 i Malvern, Australien. Konstnär i Melbourne. Tryckerifaktor. Gift 1:o 1928-09-22 med Linda Veronica Auld. Död 1937-03-23. Gift 2:o 1942-03-28 i Clifton Hill, Victoria, Australien med Elma Adelaide Ward, född 1909-05-28 i Balranald, New South Wales, Australien. Dotter till Thomas Ward o h h Evelyn, född Greenshields.

Barn:

 • 1. Francis Leonard, född 1930-02-11 i Melbourne, Victoria, Australien. Se Tab. 8:1/2A.

TAB 9

Claes Sigurd, (son av Johan Alvar, tab 6), född 1859-07-15 Bäck. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1877-04-14. 2. Konstapel 1878-12-25. 1. Konstapel 1879-10-20. Sergeant 1880-09-29. Transp. till Vaxholms artillerikår 1889-01-09. Styckjunkare s. å. 31/1. Svärdsman 1902-01-21. Död 1909-08-13 på Oskar-Fredriksborg (Vaxholms garnisonsförs, db). Gift 1890-10-07 i Göteborg med Julia Christina Lovisa Vastenius, född 1862-11-02 i nämnda stad, död 1935-11-15 på Mörby lasarett (db nr 53), dotter av målarmästaren Teodor Vastenius och Amalia Margareta Möllerberg.

Barn:

 • Lisa Carolina Amalia Louise, född 1891-07-24 på Vaxholms fästning, död 1912-04-08 på Rindön (Vaxholms Landsförs, db). Gift 1910-06-05 (Vaxholms garnisonsförs, vb) med sergeanten vid Vaxholms grenadjärregemente John Hartvig Agnér, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ethel Andersson), född 1880-02-28.
 • Anna Teresia, född 1893-02-26 på Oskar-Fredriksborg, död där s. å. 21/3.
 • Sigurd Alvar Vilhelm, född 1894-12-08 på Oskar-Fredriksborg. Massör. Död ogift 1925-02-03 på Mörby lasarett, Stockholms län och (Täby förs, Stockholms län, db).

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Isak Vilhelm, tab 4), född 1786-12-05 i Grava socken, Värmlands län. Volontär vid Smålands lätta dragonregemente 1800-02-15. Sekundkorpral därst. 1801-09-07. Fänrik vid Jönköpings regemente 1806-05-20. Stabslöjtnant därst. 1808-05-18. 2. Kapten 1813-01-19. 1. Kapten 1822-12-19. RSO 1823-07-04. Major i regementet 1831-08-07. Död s. d. och begraven s. å. 14/8 i Flisby socken, Jönköpings län. Gift 1822-05-07 i Jönköping med Catharina Lovisa Blidberg, född 1796-01-18 Ölanda, död 1874-04-08 i Västerås, dotter av lagmannen Per Adolf Blidberg och Catharina Charlotta Sparrsköld.

Barn:

 • Gustaf Adolf Vilhelm, född 1823-10-05, död 1826-11-13 på majorsbostället Orreda i Flisby socken, Jönköpings län.
 • Sten Charles Emil Hjalmar, född 1826. Major. Död 1918. Se Tab. 11.
 • Augusta Maria Charlotta, född 1827-08-30 på Orreda, död ogift 1847-04-05 i Jönköping.
 • Emilie Josefina Leocadie, född 1829-04-06 på Orreda. Stiftsjungfru. Död ogift 1914-11-10 i Kungsholms förs, Stockholm.

TAB 11

Sten Charles Emil Hjalmar, (son av Carl Gustaf, tab 10), född 1826-05-04 på majorsbostället Orreda i Flisby socken, Jönköpings län. Kadett vid Karlberg 1841-10-16. Utexaminerad 1848-12-16. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 28/12. Löjtnant 1855-05-08. Kapten 1866-03-06. RSO 1871-05-27. Major i armén 1879-05-30. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. d. Död 1918-10-30 i Tranås. Ägde hälften i Hamnaryd med underlydande gårdar i Solberga socken, Jönköpings län sedan 1867. Gift 1:o 1859-01-28 Danstorp med Utha Herminia Stiernspetz, född 1828-11-02 Gullarp Gift 2:o 1906-12-31 i Tranås med Sigrid Vilhelmina Lindell, född 1863-04-25, död 1942-02-15 i S:t Matteus förs, Stockholm (db nr 62).

Barn:

 • 1. Augusta Herminia, född 1859-10-22 på Danstorp, död 1914-07-23 i Katrineholm (St. Malms förs. Gift 1887-06-23 på Hamnaryd med kassadirektören i aktiebolag Kullberg & C:o i Katrineholm, f. d. apotekaren Carl Rikard Kullberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Hulda Forssén, född 1856, död 1884), född 1854-04-12.
 • 1. Carl Gustaf Ernst, född 1861. Direktör. Död 1912. Se Tab. 12.
 • 1. Anna Cecilia Lovisa (Isa), född 1863-11-21 på Danstorp. Död 1938-09-17 i Röröds förs (Eskilstuna förs, Södermanlands län db 145). Gift 1:o 1889-08-25 på Hamnaryd med egendomsägaren Carl Gustaf Herman Boström, född 1856-09-25 i Stockholm, död 1894-01-30 på Kårsäter i Västra Husby socken, Östergötlands län. Gift 2:o 1899-06-17 i Solberga socken med ingenjören Teodor Lärn, född 1865-06-17 Ek

TAB 12

Carl Gustaf Ernst, (son av Sten Charles Emil Hjalmar, tab 11), född 1861-11-26 Danstorp. Mogenhetsexamen i Jönköping 1883. Genomgick Frans Schartaus praktiska handelsinstitut i Stockholm 1883–1884. Tjänsteman i livförsäkringsaktiebolag Thule i Stockholm 1884. Sedermera generalagent för nämnda bolag och andra bolag. Direktör och organisatör för livförsäkringsbolaget De Förenade 1901–1905. Död 1912-05-07 i Gustaf Vasa förs, Stockholm. Gift där 1889-10-17 med Ellen Andersson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1913-05-10 i Maria förs, Stockholm ]] med direktören för Stockholms stads statistiska kontor, RNO, m. m., filosofie doktor Axel Johan Josef Guinchard i hans 2:a gifte, född 1873-06-01 i Stockholm, död 1934-11-14 i Oscars förs, Stockholm ]]), född 1866-09-22 i Ljungby socken, Kalmar län, död 1945-07-19 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 185), dotter av stadskassören och bankdirektören Carl Vilhelm Andersson och Selma Emilia Lundqvist.

Barn:

 • Carl Erik Hjalmar, född 1894. Löjtnant. Se Tab. 13
 • Ester Ellen Greta, född tvilling 1902-11-21 i Stockholm. Gift 1:o i Maria förs, Stockholm ]] 1923-12-10 med underlöjtnanten i Upplands artilleriregementets reserv Stig Malkolm Henningsson Björkman i hans 1:a gifte, född 1900-12-03 i Karlskrona. Gift 2:o 1933-10-12 i Stockholm med ryttmästaren vid Livregemente till häst Per Brändström i hans 2:a gifte, född 1890-04-26

TAB 13

Carl Erik Hjalmar, (son av Carl Gustaf Ernst, tab 12), född 1894-05-03 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1915-05-12. Officersaspirant vid Svea livgarde s. å. 12/5. Elev vid krigsskolan 1916. Utexaminerad 1917-12-19. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1919-12-31. Överförd till övergångsstat 1926-04-09 fr.o.m. 1926-06-01. Ledamot av Riksdagens första kammare 1931. Kapten i Jönköpings-Kalmar regemente 1932-12-09. Transporterad och förordnad till kapten i Intendenturkåren och löjtnant på övergångsstat vid samma kår 1936-03-13. RVO 1940-06-06. Landstingsman. RSO 1946-06-06. Äg. och beb. Århammar i Nykyrka socken, Södermanlands län sedan 1926-01-01 samt genom sin hustru hus i Stockholm. Tillkallad att biträda med översyn av försvarets centrala förvaltningsmyndigheters organisation 1946-11-11. Gift 1:o 1921-07-11 i Maria förs Stockholm ]] med Katarina Alfrida (Karin) Witzén från vilken han blev skild genom Jönsåkers, Rönö och Hölebo häradsrätts utslag 1930-12-30, i hennes första gifte (gift 2:o 1931-01-21 i Köpenhamn (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb) med assessorn Albert Gunnar Hedelius, född 1895-01-24, rådman, född 1898-07-30 i Maria Magdalena förs, Stockholm, dotter av grosshandlaren Hjalmar Ludvig Witzén och Frida Fahlmansson. Gift 2:o 1931-12-20 i Oscars förs, Stockholm med Gerda Elna Therese Håkansson, född 1909-03-21 i Tyskland, dotter av verkstadsdirektören för Nordiska armaturfabrikerna i Stockholm Anders Håkansson och Frieda Anna Martha Paul.

Barn:

 • 1. Karl-Erik Eriksson, född 1923-05-21 i Eksjö.
 • 1. Margaretha Eriksdotter, född 1924-10-16 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • 1. Clas Eriksson, född 1927-08-01 på Århammar i Nyrkyrka förs, Södermanlands län.
 • 2. Birgitta Eriksdotter, född 1933-03-24 i Stockholm (Nykryka förs, Södermanlands län, fb).
 • 2. Björn Eriksson, född 1939-03-06 i Stockholm (Nykyrka förs, Södermanlands län, fb nr 1).

TAB 14

Isak Fredrik, (son av Isak Vilhelm, tab 4), född 1801-07-11 Rosenholm. Förare vid Södermanlands regemente 1817-01-22. Fanjunkare vid Hälsinge regemente 1820-06-30. Fänrik därst. 1821-10-09. Transp. till livbeväringsregementet 1822-04-03. Löjtnant därst. 1825-03-02. Kapten 1833-02-09. T. f. linjechef för optiska telegrafinrättningen i Stockholms skärgård 1836-03-29. RVO 1839-07-04. Major 1843-06-12. RSO 1848-11-27. Överstelöjtnant i armén 1854-08-23. RDDO s. å. RNS:tOO 1855-06-12. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén s. å. 13/9. Intendent i styrelsen över elektriska telegrafverket s. å. 15/12. Avsked från intendentsbefattningen 1871. Död 1890-03-22 i Stockholm. Gift där 1834-04-15 med Emilia Henriette Alm, född 1808-08-02 i nämnda stad, död 1876-10-24 Uringe, dotter av revisionskommissarien Johan Alm och Catharina Bröms.

Barn:

 • Johan Hampus Björn, född 1835. Grosshandlare. Död 1919. Se Tab. 15.
 • Ture Fritiof, född 1836-12-14 i Stockholm, liksom syskonen, död 1837-12-26.
 • Maria Evelina Adelaide, född 1840-06-23, död s. å. 6/7.
 • Ernst Fredrik Axel, född 1841-11-15, död 1842-05-20 i Stockholm.
 • Frans Isak, född tvilling 1843. Överste. Död 1923. Se Tab. 17.
 • Bror Vilhelm, född tvilling 1843-06-11. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1863. Utexaminerad 1865. Brukade en tid egendomen Norrga i Grödinge socken Stockholms län. Död ogift 1883-01-12 i Solberga socken Jönköpings län.

TAB 15

Johan Hampus Björn, (son av Isak Fredrik, tab 14), född 1835-02-26 i Klara förs, Stockholm. Grosshandlare i Stockholm 1857. Död i Kungsholms 1919-01-24. Gift 1859-06-01 i nämnda stad med Sofia Vilhelmina (Mimmi) Dufvander, född 1835-01-11 i Stockholm, död där 1877-01-29, dotter av sadelmakarmästaren Anders Magnus Dufvander och Amalia Vilhelmina Mellström.

Barn:

 • Anna Magdalena, född 1860-03-23 i Stockholm, död där 1876-10-24.
 • Fredrik Björn, född 1862-11-24 i Stockholm, död där 1863-11-10.
 • Ebba Vilhelmina, född 1864-10-09 i Stockholm. Gift 1890-08-25 Aranäs med verkst. direktören för Svenska sockerfabriksaktiebolag RNO, RVO, vice häradshövdingen Svante Sten Albert Broomé, född 1861-05-18 i Lund, död 1933-12-23 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 276).
 • Mimmi Elisabet (Lissy), född 1866-04-01 i Österhaninge socken, Stockholms län, död 1878-12-23 i Stockholm.
 • Frank Björn, född 1872. Före detta underlöjtnant. Se Tab. 16.

TAB 16

Frank Björn, (son av Johan Hampus Björn, tab 15), född 1872-09-02 i Stockholm. Volontär vid Svea livgarde 1889-04-13. Mogenhetsexamen i Gävle 1891-05-23. Sergeant 1892-07-22. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 24/11. Transp. som underlöjtnant till Södermanlands regemente s. å. 30/12. Avsked 1897-08-06. Hotelldirektör i Ed. Död 1934-01-31 i Ulricehamn (Borås förs, db 33), begraven å Stockholms Norra begr. plats (db 33). Gift 1908-09-08 i Hedemarken, Norge, med Karen Vilhelmine Holm skilda 1928-10-15 genom Örebro rådhusrätts utslag (gift 2:o 1941-08-18 i Maria Magdalena förs, Stockholm (vb 206) med hamnkaptenen Carl Hampus Wetterström, i hans 2:a gifte, född 1868-03-19), född där 1883-02-01.

Barn:

 • Karen Vilhelmine Elisabet (Lizzie), född 1909-06-13 i S:t Pauli förs, Malmö. Gift 1932-09-24 i Ludvika stadsförs, ]] med försäkringstjänstemannen Ulf Carl Carlsson von Baummgarten, född 1893-12-21 i Kronobergs län

TAB 17

Frans Isak, (son av Isak Fredrik, tab 14), född tvilling 1843-06-11 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1857-07-02. Utexaminerad 1862-03-14. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 18/3. Löjtnant därst. 1864-11-01. Kapten 1876-06-02. RPrKrO 1882-03-09. RBadZLO1kl s. å. 3/12. RSO 1885-12-01. Major 1891-01-14. RVO 1892-11-07. Överstelöjtnant och 1. major vid Svea livgarde 1894-05-01. KDDO2gr s. å. 28/7. Överste och chef för Jämtlands fältjägarregemente 1897-07-01. RSpMFO3kl. KSO2kl 1900-12-01. KNS:tOO2kl 1902-09-30. Arméfullmäktig 1903–1904. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1904-02-12. KSO1kl s. å. 1/12. Landstormsområdesbefälhavare 1907–1909. SpSM 1908 till minne av Zaragosas försvar 1808. Avsked ur armén 1913-11-21. Förordnad att inträda såsom överste i IV arméfördelningens reserv 1914-08-28–1915-06-11. Död 1923-06-02 i Oscars förs, Stockholm. Har gjort sig känd som tonsättare. Biogr. i Väd. Gift 1:o 1876-10-22 i Stockholm med Julia Christina Krokstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med redaktören Isak Löfgren, död 1868-01-18), född 1847 -07-01 i Hellvi förs, Gotland ]], död 1913-10-16 i Johannes förs, Stockholm ]], dotter av lantbrukaren och handlanden Christian Lorentz Krokstedt och Carolina Olivia Wilcken. Gift 2:o 1914-12-08 i Stockholm med Ellen Sofia Rådberg, född 1882-03-10 i nämnda stad, död 1941-10-13 i Maria förs, Stockholm (Oscars förs, Stockholm db nr 314), dotter av godsägaren Frans Henrik Rådberg och Hilda Swanberg.

Barn:

 • 2. Ellen Marianne, född 1915-10-05 i Oscars förs, Stockholm.

TAB 18

Carl Fredrik, (son av Gustaf Heland, adlad von Heland, tab 1), född 1732-02-12 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1750-06-19 och i kanslikollegium 1758-09-19. T. f. kommissionssekreterare i Köpenhamn 1759 och 1760. Kommissionssekreterare i Madrid 1761-09-30. Chargé d'affaires karaktär11 1785-05-06. Chargé d'affaires i Dresden 1790. Död 1801-05-27 i nämnda stad och begraven 1/6 på S:t Johannis kyrkogård därst. Gift 1800-12-29 i Dresden med Helena Andersdotter Söderholm från Stockholm, som s. d. fick testamente på all hans kvarlåtenskap, död 1825-01-07 (28/2) i Stockholm.

Barn:

 • Fredrika Helena, född 1788-08-21 i Helsingör, död ogift 1843-06-05 i Stockholm.

Källor

1KrAB. 2S:t Nikolai förs i Sth. arkiv. 3Sj. 4Um. 5At (So). 6Skp. 7El. 8SAB. 9At (P). 10At (Sch). 11At (L).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: