Segercrona nr 1649

Från Adelsvapen-Wiki

1649.jpg


Adliga ätten Segercrona nr 1649 †

Adlad 1719-09-15, introd. 1720. Utdöd 1780-07-17.


1G. Djurklou, Om Göran Månssons till Bolmsnäs jordebok (1876). 2Um. 3Lsn. 4Lsn. 5Bröllopskväde, At (P). 6Öä X, sid. 523. 7Um. 8Vsn. 9Sbn.


TAB 1

Sven i Boda i Dannäs' socken, Västbo härad, Jönköpings län. Gift med Elin.

Barn:

 • Johan Boderus, till Stjärnehult i Anderstorps socken, Jönköpings län, som han erhöll genom sitt gifte och Bolmsnäs (nu Liljenäs) i Torskinge socken, Jönköpings län, som han tillöste sig av styvbarnen. Född 1636-05-00. Student i Uppsala2 1661-08-28 och i Lund3 1675-09-15. Häradshövding inom Småland. Levde 1717-04-00 men var död s. å. i sept.1 Gift med Anna Catharina Durell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1667-12-28 på Källeryd i likan. socken, Jönköpings län, med överstelöjtnanten Göran Stierna, död 1676), född 1651-12-25, död 1713-07-26 på Bolmsnäs, dotter av landshövdingen Magnus Nilsson Durelius, adlad Durell, och Birgitta von Krakau.

Barn:

 • Johan Boderus, adlad Segercrona, född 1684. Ryttmästare. Död 1733. Se Tab. 2.
 • Magnus Fredrik Boderus, adlad Segercrona, född 1686. Vice lagman. Död 1763. Se Tab. 4.

TAB 2

Johan Boderus, adlad Segercrona (son av Johan Boderus, Tab. 1), född 1684-02-02 i Småland. Korpral vid skånska tremänningskavalleriregementet 1700-05-00. Korpral därst. 1701. Korpral vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703. Kvartermästare därst. 1704-02-01. Kornett 1709-12-16. Löjtnant 1710-02-10. Sekundryttmästare 1711-07-07. Konfirm.fullm. 1715-04-05. Premiärryttmästare 1717-10-25. Adlad jämte brodern 1719-09-15 (introd. 1720 under nr 1649). Avsked 1721-11-04. Död 1733-05-25. Gift 1727-06-11 med Maria Tilas i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1703-05-01 med lektorn i Västerås, filosofie magister Jakob Wagner, född 1680-02-04, död 1714-03-15, vars son, statssekreteraren Erik Crispin Wagner blev adlad och adopt. Segercrona 1762-03-03, men ej inträd. se Tab 5), född 1684-08-14, död 1757-04-21, dotter av kyrkoherden i Katarina församl. i Stockholm Erik Tilas och Elisabet Svensdotter Bröms, samt kusin till överstelöjtnanten Olof Tilas, adlad Tilas.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1729. K. sekreterare. Död 1789. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Fredrik (son av Johan Boderus, adlad Segercrona, Tab. 2), född 1729-06-11. Extra kanslist i justitierevisionen 17484. Ord. kanslist i justitiekanslersexpeditionen 17514. Transp. till kanslist vid justitierevisionsexpeditionen 1760-09-17. Registrator därst. 17624. K. sekreterare 1766. Protonotarie 1780. Död 1789-07-27 och slöt på svärdssidan denna ättegren ävensom hela ätten. Gift 1:o 1767-10-25 på Sund5 Stockholms län med Cecilia Widegren, född 1743, död 1775 i Stockholm, dotter av tullförvaltaren i Norrköping, assessorn Carl Fredrik Widegren och Catharina Forsten6. Gift 2:o 1779-11-24 i Stockholm med Sofia Lovisa Lilliestielke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1762 med advokatfiskalen Isak Faggot i hans 2:a gifte, död 1778), född 1730-08-05 på Laggarp i Åsbo socken, Östergötlands län, död 1819-10-03 i Stockholm, dotter av kaptenen Lennart Lilliestielke, och Anna Magdalena Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Catharina Maria, född 1768-10-11, död 1770-08-28.
 • 1. Johan Crispin, född 1771-04-07, död 1773.

TAB 4

Magnus Fredrik Boderus, adlad Segercrona (son av Johan Boderus, Tab. 1), född 1686-07-11. Student i Uppsala7 1704-07-22. Jur. examen 1707-12-07, likvidationskommissarie i Göta hovrätt 1709-12-01. T. f. landssekreterare i Jönköpings län 1714-01-25 och ord.8 1716-10-19. Sex gånger vice lagman. Adlad jämte brodern 1719-09-15 (introd. 1720 under nr 1649). Assessors värdighet8 1747-06-23. Död 1763-12-10 på sin sätesgård Bolmsnäs i Torskinge socken, Jönköpings län och begraven 1664-01-27. Gift 1:o 1711 med Maria Aurora Flach, född 1690 i Reval, död 1750-01-05, dotter av hovrättsrådet Johan Fredrik Flach, natural. Flach, och hans 1:a fru Charlotta Margareta von Bock. Gift 2:o 1757-11-02 i Torskinge socken med Maria Christina Holmström.

Barn:

 • 1. Anna Charlotta, född 1713-12-18 på Bolmsnäs, död 1757-01-16. Gift 1742-11-23 med hovrättsrådet i Göta hovrätt Anders Ebbeltoft i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Christina Beckman, född 1726, död 1793)9, född 1716 i Karlskrona, död 1773-08-04 på sin gård Bäckalycka9 vid Jönköping, farbroder till översten Peter Andreas Ebbeltoft, adlad och adopt. Psilanderhielm.
 • 1. Maria Magdalena, född 1719-07-31 i Jönköping. Gift 1739 med majoren vid Jönköpings regemente, RSO, Johan Gabriel Wallerman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1762-11-01 i Vireda socken, Jönköpings län, med Juliana Christina Hammarberg, född 1723-02-28 på Össjö i likan. socken, Kristianstads län, död 1791-09-18 Grimstorp, dotter av hovjägmästaren Samuel Gustaf Hammarberg, och hans 1:a fru Ulrika Eleonora Silfverskiöld), född 1714-03-13, död 1789-01-12 på Grimstorp.
 • 1. Brita Catharina, född 1723-02-21, död 1730-03-31 i Jönköping.
 • 1. Brita Catharina, född 1733-07-25, död 1747-11-08.
 • 2. Anna Catharina, född 1758-11-12 på Bolmsnäs, död 1832-04-09 i Helsingfors, den sista av namnet. Gift 17824 med häradshövdingen i Karelen Erik Johan Arppe, född 1756-08-25, död 1822.
 • 2. Johan, född 1760-07-17 på Bolmsnäs. Sergeant vid artilleriet 1778-06-05. Underlöjtnant vid artilleriet i Visby 1780-06-12. Död ogift 1782-10-03 i nämnda stad och slöt på svärdssidan denna ättegren.
 • 2. Maria Charlotta, född 1762-06-27 på Bolmsnäs, död 1823-06-18 i Stockholm. Gift 1783-06-19 med bankokommissarien Louis Bäck i hans 2:a gifte4 (gift 1:o med Anna Christina Weström, död 1781-09-23), född 1743-04-14, död 1804-02-03.

TAB 5

Adopterade ej introducerade på riddarhuset med nr 1649

Magister Jakob Wagner, f. 1680 4/2, eloquentiae lektor i Vesterås, f 1714 lft/3. Gift 1703 V5 med Maria Tilas, i hennes l:a gifte, f 1757; dotter af kyrkoherden i Katarina församling i Stockholm Ericus Olai Tilas och Elisabet Svensdotter Bröms, samt syskonbarn till Olof Tilas, adlad Tilas; omgift 1727 med ryttmästaren Johan Broderus, adlad Segercrona, f. 1684, † 1733.

Son:

Erik Crispin Wagner, adlad och adopterad Segercrona, f. 1711 2/2 enligt egenhändig anteckning och Riddarhusstamtaflan, men 1709 enligt den tryckta likpredikan. Efter enskild hanledning student i Uppsala till 1729, då han blef auskultant i Göta Hofrätt; e. o. kanslist i Justitie-kanslärs-expeditionen och Justitieexpeditionen 1735; ordinarie 1741; registrator 1744; protonotarie 1747; kunglig sekreterare 1748; fick 1751 d. 26 Oktober K. Maj:ts Remiss till Ridderskapet och Adeln om adoption på sin half broders, Johan Fredrik Segercronas adliga nummer och 1762 d. 3 Mars K. Maj:ts bifallsresolution i anledning af hans fråga, om icke remissen af 1751 innehöll bifall och resolution å adelskap och adoption under Segercronska namnet och nummern; revisionssekreterare 1756; statssekreterare titel 1775; afsked 1781; † 1795 8/4 i Vesterås, sonlös, och utgick hans adliga ätt med honom sjelf, begrafven i Klara kyrka i Stockholm, der hans epitafium finnes. Han har år 1764 lemnat en egenhändig uppgift, förvarad i Tilasska Samlingen, på sina föräldrars, sitt, sin hustrus och barns födelse- och dödsår, m. m. Gift 1744 10/5 med Hedvig Norberg, f. 1726, † 1787 3/7; dotter af kyrkoherden i Klara församling i Stockholm, doktor Göran Nordberg och Regina Rehn.

Barn:

 • Karl Göran Vagner, f. 1745 8/3, † 1747
 • Hedvig Katarina, f. 1747 8/7, † 1758
 • Maria Gustafva, f. 1749, † 1754 3/3
 • Jakob Gustaf, f. 1751 12/7, † 1752 20/4.
 • Fredrika, f. 1756 26/4, † 1777 20/6 på Såtenäs. Gift 1776 16/5 i Stockholm med öfverstlöjtnanten friherre Johan Otto Lilje, f. 1745, † 1813.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.