:

Gyldenbring nr 618

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyldenbring nr 618 †

Adlad 1654-05-20, introd. s. å. Utdöd 1731-04-08.


1Wsb. 2Um. 3G. Westerin, Västerhaninge och Muskö socknar (1897). 4KrAB. 5At (KrA).

TAB 1

Johan(1) gift med Elin Nilsdotter, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1582-07-08 med kyrkoherden Nicolaus Andreae i Bringetofta vars barn tog namnet Bringius), dotter till en okänd Nils och hans hustru NN Persdotter (syster till Sven Pedersson Hjort, adlad med en halv hjort i skölden)(2).

Barn:

  • Nicolaus Johannis Bringius. Kyrkoherde i Fröderyd. Se Tab. 2.

TAB 2

Nicolaus Johannis Bringius. Filosofie magister i Wittenberg 16011. Teol. lektor i Växjö 1607–1611. Kyrkoherde i Fröderyds pastorat av Växjö stift 1612. Var prost 16191. Död 1642. Gift två gånger.

Barn:

  • Erik Bring, adlad Gyldenbring, född 1619. Häradshövding. Död 1674. Se Tab. 3.

TAB 3

Erik Bring, adlad Gyldenbring (son av Nicolaus Nicolai Bringius, Tab. 3), till Närlinge i Björklinge socken Uppsala län. Född 1619-06-25. Student i Uppsala2 1638-08-07. Aktuarie i Svea hovrätt 1648. Notarie därst. 1651-12-16. Adlad 1654-05-20 (introd. s. å. under nr 618). Sekreterare i nämnda hovrätt 1654-11-20. Häradshövding i Sollentuna, Bro och Seminghundra härader i Uppland 1664-05-04. Extra ordinarie assessor i hovrätten 1672-02-29. Död 1674-12-05 (enl. vapenskölden)3 på Näringsberg i Västerhaninge socken Stockholms län och begraven i Västerhaninge kyrka. Gift med Catharina Edenberg, född 1629-11-18 död 1680 (före 31/8, då själaringning ägde rum) och begraven 1681-03-20 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av rådmannen Claus Eden, adlad Edenberg, och hans 1:a fru Gertrud Sulchen.

Barn:

  • Magdalena, död 1717-03-20 och begraven i Västerhaninge kyrka. Gift med revisionssekreteraren Johan Salonius, adlad Ehrenhielm, född 1639, död 1697.
  • Catharina, död 1716 Ålbo och begraven i Ålands kyrka. Gift med landshövdingen Anders Appelbom, i hans 2:a gifte, född 1614, död 1686.
  • Aleta, född 1661-09-12, död 1716 på Ålbo och begraven i Ålands kyrka. Gift 1683-08-12 i Stockholm med kaptenen Göran Boije af Gennäs, född 1661, död 1703.
  • Ebba Margareta, död ogift på Ålbo och begraven i Ålands kyrka

TAB 4

Erik (son av Erik Bring, adlad Gyldenbring, Tab. 3), till Näringsberg i Västerhaninge socken Stockholms län. (? Häradshövding i Sollentuna, Bro och Seminghundra härader efter fadern 1674-12-19). Student i Uppsala2 1675-06-15. Fänrik vid upplands regemente 1684-12-30. Avsked 1688-03-30. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Avsked 1703-06-04 på grund av sjukdom. Erhöll pension4 1704-08-28. Död 1705-09-07 i Allbo härad. Gift 1:o med friherrinnan Christina Maria Bergenhielm, född 1666, död 1694, dotter av hovkansleren Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm, nr 103, och hans 1:a fru Catharina Stigzelia, adlad Lilliemarck. Gift 2:o med Christina von Bergen, som levde änka.

Barn:

  • 1. Johanna Catharina, död 1736-12-00 och begraven s. å. 20/12 i egen grav mitt framför altaret i koret i Kungsholms kyrka i Stockholm. Gift 1:o med assessorn Olof Johansson Unger, adlad Stiernadler, i hans 2:a gifte, död 1707. Gift 2:o 1725-03-09 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm med statssekreteraren Carl Carlsson, adlad (och friherre) von Carlsson, född 1686, död 1737.
  • (2.?). Margareta Catharina. Levde 1740-07-16 och var då gift med borgaren i Växjö Petter Timnell.5

TAB 5

Erik (son av Erik, Tab. 4), född 1686-11-06. Student i Uppsala2 1701-11-22. Volontär vid livgardet 1705. Underofficer därst. 1706-06-01. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente s. å. 17/8. Majors karaktär 1723-07-15 med placering vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1731-04-08 utan söner och slöt ätten på svärdssidan. Han blev 1709 den 1 juli fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, därifrån han ej återkom förr än efter fredsslutet. Gift 1722-07-26 med Anna Margareta Kritsche, av polsk härkomst, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid Hälsinge regemente Christian Klingenberg, död 1722-01-00).

Barn:

  • Johanna Christina, född 1723-11-23 på Österhammar i Fellingsbro socken Örebro län, död 1757-12-21 Lövsätra och begraven s. å. 29/12 i Jakobs kyrka i Stockholm samt därefter förd till Appelbomska graven i Fellingsbro kyrka. Gift 1743-05-30 i Stockholm m sin faders fasters styvsons sonson, kanslirådet Harald Appelbom, i hans 1:a gifte, född 1711, död 1783.

Källor

1. SoH 1952 nr 2-3 sid 106

2. Med hjorten som sköldemärke av Fredrik Beerståhl.

Historiska handlingar (utg. av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia), bd 20 (1905), s. 220 - Anteckningar af kyrkoherden Nicolaus Andreae från åren 1561-1592

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: