:

Hjelm nr 1750

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Hjelm nr 1750
Vapensköld för adliga ätten Hjelm nr 1750

Adliga ätten Hjelm nr 1750 †

Ture Nilsson. Arrendator av hemmanet Kängsleboda i Virestads socken. Död 1712 i Bohults soldattorp i nämnda socken. Gift 1:o med Pernilla Månsdotter. Gift 2:o med änkan Carin Persdotter.

Barn i gifte 1:o:

Nils Hjelm, adlad Hjelm, född omkr. 1667 i Åbogens by i Virestads socken. Volontär vid livgardet 1687. Fältväbel vid Gustaf Lewenhaupts regemente i Holland 1688. Fänrik därst. 1694. Avsked 1695. Livdrabant 1700-04-03 korpral vid livdrabantkåren 1701-07-04. Generaladjutant av kavalleriet 1703-12-12. Överste för före detta M. Stenbocks värvade dragonregemente 1706-06-11. Adlad 1706. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och vistades under fångenskapen i Moskva, varifrån han hemkom 1722-05-00. Generalmajors karaktär och överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1722-11-10. Död ogift 1726-12-28 i Stockholm samt slöt själv sin ätt. 'Han var en av Carl XII:s tappraste officerare. Stiftade ett stipendium vid Uppsala universitet.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: